25 augustus 2016

400STE WEEKVERSLAG VAN DE PVDA LANSINGERLAND

Dit vijfentwintigste jubileum weekverslag in 2016, aflevering 400 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007 is anders dan anders. Wij volstaan deze week met 400 woorden over waar Lansingerland nu staat en wat de toekomst ons moet gaan brengen.

De geschiedenis van Lansingerland bestaat uit 400 weekverslagen & bijna 10 jaren. Drie traditionele dorpen met zo’n 40.000 inwoners groeiden uit tot één gemeente die in 2025 ruim 70.000 inwoners zal tellen. Lansingerland ligt in het hart van de Metropoolregio, hoort tot de top 10 van Nederland’s economisch sterkste gemeenten & groeit het hardst van allemaal. Bovendien wonen hier heel veel jongeren maar ook veel ouderen. De Lansingerlandse politiek zit in een tussenfase. De kop is er af maar hoe nu verder? Concrete politieke doelen ontbreken, het zijn (financiële) processen die de klok slaan. Dat kan zo niet langer anders neemt onze omgeving de regie over. Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven een nieuwe versie van de toekomstvisie “Lansingerland op weg naar 2040” maken, is broodnodig. De traditionele kleinschaligheid moet een plek krijgen in de revolutionaire ontwikkelingen die de komende 20 jaar op onze Metropoolregio afkomen. Angst daarvoor hoeft niet. Thema’s: betaalbaar wonen, snel bouwen, duurzaamheid, échte burgerparticipatie, kwaliteit van zorg dichtbij huis, strijd tegen armoede, mobiliteit, top-onderwijs & economische innovatie. Dit is de uitdaging voor onze raad & college. Daar gaan wij de komende 400 weekverslagen over berichten.

We nemen de volgende (nacht)metro E...

Wij wachten op de weekend nachtmetro E……..

Het citaat van deze jubileumweek betreft Ingrid Tuinenburg: “Sinds mei 2014 maakt Ingrid Tuinenburg met veel plezier deel uit van de PvdA fractie in Lansingerland, ze begint echter per 1 september in een nieuwe functie bij het Albeda College in Rotterdam als directeur van de branche Gezondheidszorg. Zij wil al haar energie en aandacht kunnen richten op deze mooie uitdaging en heeft daarom besloten om te stoppen met haar fractiewerk. Ze vindt het erg jammer om afscheid te nemen van haar fractiegenoten en alle anderen met wie zij heeft samengewerkt in de verschillende commissies maar via andere wegen zal het contact ongetwijfeld voortgezet worden!”

 Heel veel succes in je nieuwe, uitdagende baan, Ingrid! Veel dank voor wat je voor onze fractie tijdens de afgelopen twee jaar betekend hebt. Gelukkig blijf je voor andere klussen in beeld!

Volgende week biedt weekverslag 26 natuurlijk een compleet overzicht van wat er tijdens de zomerperiode gebeurde.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 26 augustus 2016

IMG_3736

400 PvdA weekverslagen sinds 2007 en we gaan gewoon lekker door!

IMG_3782

PvdA Lansingerland fractie nog samen met Ingrid

PvdA Lansingerland fractie nog even samen met Ingrid

De foto’s van de fractie zijn gemaakt door Leo Huizinga

IMG_1950

IMG_1978

IMG_1976

Nieuwe Metro E station bij Den Haag centraal

Nieuwe Metro E station bij Den Haag Centraal ging op 22 augustus open