COLLEGE JOKT OVER ONDERZOEK HAALBAARHEID FIETSTUNNEL OUDELANDSELAAN

5 maart 2018

Op maandag 26 februari vroeg de PvdA-fractie aan het college van Lansingerland om een afschrift van het technische rapport waarin beschreven staat dat de aanleg van een tunnel bij rotonde Oudelandselaan te gecompliceerd is. Op 1 maart kregen wij de reactie van het college. Het college verwees daarin naar het rapport van het bureau Exante. Dit rapport betreft uitsluitend de reconstructie van de bestaande rotonde. Het college meldt hierover: “Dit is het rapport dat we in samenwerking met de Fietsersbond opstelden. Het onderzoekt de oorzaken van de onveiligheid bij de rotondes, en geeft daarbij de gewenste maatregelen. Zoals eerder al aangegeven is, zijn in de uitvraag richting het bureau tunnels niet uitgesloten als oplossingsrichting. Omdat er goede maatregelen op straatniveau te treffen zijn voor de geconstateerde problemen, is een tunnel niet verder uitgewerkt. De afwegingen waarom we geen aanleg van een fietstunnel voorstellen, vindt u in het Fietsveiligheidsplan bijlage E. Dit is tot stand gekomen door de inbreng van experts, waaronder het adviesbureau en verkeerskundigen. Er wordt voornamelijk ingegaan op de verkeerskundige aspecten van de tunnels. De civieltechnische en kostenaspecten zijn globaal en niet gekwantificeerd aangegeven, en hebben derhalve geenszins ´de doorslag gegeven”. Tot zo ver de reactie namens het college.

Wat opvalt in de reactie van het college en uit het rapport van Exante is dat er géén diepgravend onderzoek is gedaan naar de civiel technische haalbaarheid van een fietstunnel. Ook de financiële consequenties zijn niet in beeld gebracht. Het college is volledig blijven hangen bij de insteek dat er ‘goede maatregelen te treffen zijn op straatniveau’. Een gerichte expertise door een gespecialiseerd ingenieursbureau over de mogelijkheid om op deze locatie een tunnel te bouwen heeft nooit plaatsgevonden. Er is alleen een rapport van Exante en een verhaal van de verkeersdeskundigen. Dit komt niet overeen met het verhaal van wethouder Fortuyn in raadscommissie en raad waarin hij bij herhaling refereerde aan de technische onhaalbaarheid van de tunnel. Deze stelligheid is niet op harde feiten gebaseerd.

PvdA woordvoerder Sam de Groot: “Het is te gek voor woorden dat het college, toen de maatschappelijke roep om de aanleg van een fietstunnel steeds sterker werd, niet heeft besloten om gerichte expertise in te huren om beide alternatieven nog eens goed onder de loep te nemen. Feit is dat er geen onderbouwde afweging heeft plaatsgevonden om niet te kiezen voor een fietstunnel maar wél voor de aanpassing van de rotonde. De PvdA vindt dit niet kunnen. Het college jokt!”