FIETSTUNNEL ROTONDE OUDELANDSELAAN LEGT FORSE HYPOTHEEK OP HET NIEUWE COLLEGE

11 maart 2018

‘Het college komt steeds meer vast te zitten in het zelf gecreëerde fietstunnel-moeras’. Dit constateert scheidend PvdA fractievoorzitter Gerard Bovens naar aanleiding van recent boven water gekomen rapporten uit het jaar 2002. Het gaat om het Masterplan voor de wijk Westpolder-Bolwerk. Uit de bijbehorende Plankaarten blijkt dat er toen al een fietstunnel gepland stond tussen de Leeweg en de Klapwijkseweg, halverwege de Oudelandselaan en de brug bij ’t Manneke. Het Masterplan geeft aan dat “De nog te realiseren fietstunnel onder de Klapwijkseweg (en Klapwijksevaart) door, door het aanwezige hoogteverschil maar weinig hoeft te zakken en de toeritten kunnen recht blijven, maar door de combinatie van weg en water is de afstand groot. Daarom zullen als alternatief, bijvoorbeeld voor in de avonduren, ook de aansluitingen Parklaan en Oude Molendreef goed geschikt gemaakt worden voor de verwerking van fietsverkeer” (pagina 41). De Parklaan heet nu de Oudelandselaan en Oud Molendreef is de nieuw aan te leggen weg naar de rotonde bij ’t Manneke.

Bovens komt tot de conclusie dat het college dit dossier compleet uit de hand laat lopen. “Eén blik van het college op het Masterplan 2002 had aanleiding moeten zijn om een gedegen technisch onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid van bouw van een fietstunnel. Dit is niet gebeurd. Er is alleen onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de rotonde aan te passen terwijl tegen de raad werd gezegd dat de aanleg van een tunnel technisch veel te ingewikkeld en te duur was. Het Masterplan Westpolder-Bolwerk laat zien dat dit niet spoort met het verhaal van zestien jaar geleden”. Voor de PvdA is duidelijk dat het college de raad niet correct heeft geïnformeerd. Besluitvorming heeft plaatsgevonden op basis van een niet compleet dossier. Bovens: “Een vervelende conclusie bij mijn afscheid van de raad. De huidige aanpak van het college legt een forse hypotheek op het nieuwe college. Die kan niet anders dan toegeven dat de huidige raad op het verkeerde been is gezet. Een nieuw raadsdebat over deze kwestie ligt dan zeker voor de hand!”

Petitie tekenen? Ga dan naar: https://fietstunnelberkelenrodenrijs

Meer over de PvdA inzet voor de fietstunnel? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/college-jokt-onderzoek-haalbaarheid-fietstunnel-oudelandselaan/