24 oktober 2014

GEEN WEEKVERSLAG MAAR TOCH PVDA NIEUWS & FOTO’S

Afgelopen week werd, gehinderd door slecht weer, de laatste hand gelegd aan de nieuwe rondweg die de Raadhuislaan met de Koetsveldstraat in Berkel centrum moet gaan verbinden. Met man en macht werd er gewerkt aan het nieuwe winkelcentrum, de woningen en het grote parkeerterrein. Berkel centrum ondergaat momenteel een complete metamorfose.  Ook in Bergschenhoek centrum stond het werk niet stil. De vloer voor de parkeergarage is gestort en op dit moment wordt er gebouwd aan de opbouw van de grote bouwkraan.  Ga vooral eens kijken! (op de fiets)

Maandag 27 oktober moet de nieuwe rondweg in Berkel centrum klaar zijn. De oude Kerksingel wordt vervolgens omgetoverd tot een voetgangersgebied. Natuurlijk met het teruggeplaatste aloude carillon!

Hieronder een foto-overzicht van de stand van zaken in Berkel & Bergschenhoek op vrijdagmorgen 24 oktober en zaterdagochtend 25 0ktober 2014.

DSC02526

TOCH NOG WAT POLITIEKE ZAKEN……

VERORDENING SOCIAAL DOMEIN

Volgende week donderdag debatteert de raad over het raadsvoorstel over de verordening op het sociaal domein. Het gaat over de regels die van toepassing zijn voor de gebruikers van de voorzieningen die in het kader van de drie grote decentralisaties op het gebied van WMO, Jeugdzorg & Participatie/bijstand aan de orde zijn. Een heel belangrijk onderwerp dus waaraan wij de afgelopen tijd via onze woordvoerders Petra Verhoef en Sam de Groot en natuurlijk ook via onze weekverslagen veel aandacht aan hebben besteed. Tijdens dit raadsdebat zullen wij twee moties en twee amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen.

De eerste motie betreft de jeugdzorg. De PvdA vindt dat het college haar zaakjes met betrekking tot spoedeisende situaties goed op orde moet hebben. Het gaat bijvoorbeeld om gevallen waarin politie, artsen of anderen vinden dat direct ingrijpen direct nodig is. De PvdA vindt dat er, als aanvulling op de verordening, heldere crisisafspraken gemaakt moeten worden met alle partners over de te volgen werkwijze en protocollen om ongelukken te voorkomen. Dat hebben wij in een motie vastgelegd.

Onze tweede motie gaat over de tegenprestatie. Het college heeft de bevoegdheid om mensen met een bijstandsuitkering in bepaalde situaties de plicht op te leggen om voor een bepaalde periode vrijwilligerswerk te doen. De PvdA vindt deze regel in de verordening overbodig en roept het college op van deze bevoegdheid geen gebruik te gaan maken. De regels met betrekking tot de tegenprestatie zijn zo restrictief dat er in de praktijk weinig gebruik van gemaakt zal gaan worden. Vrijwilligerswerk door mensen met een WWB uitkering is een prima zaak maar laat het vooral ‘vrijwilligerswerk’ blijven. Ook voor mensen met een bijstandsuitkering geldt dat wanneer je als gemeente vertrekt vanuit wat mensen zelf beweegt, ‘gewoon’ vrijwilligerswerk meestal heel welkom is.

Ons eerste amendement gaat over de sancties die het college kan opleggen aan mensen met een bijstandsuitkering die zich misdragen ten opzichte van ambtenaren of collegeleden. In de verordening sociaal domein staat dat wanneer iemand met een uitkering zich misdraagt hem of haar een verlaging op de uitkering kan worden opgelegd. De onderdelen over de Jeugdwet en WMO missen dergelijke artikelen. Het is net alsof men veronderstelt dat dergelijke misdragingen alleen bij gebruikers van de Participatiewet voorkomen. Om geen onderscheid te maken stelt de PvdA voor het artikel in het deel over de Participatiewet te schrappen. Ingeval van ernstige misdragingen door bedreigingen of feitelijke agressie is er  over de hele linie van het sociaal domein de ingang van de strafwetgeving.

Ons laatste amendement betreft de harmonisatie van de klachtenregelingen. Ons voorstel is om voor het gehele sociaal domein een en dezelfde klachtenregeling op te nemen. In de huidige versie is er geen klachtenregeling opgenomen in het deel over de Participatiewet, een gedeeltelijke over het deel over de WMO en een complete voor het deel Jeugdwet. Het PvdA voorstel is om voor het gehele sociaal domein de tekst van het deel over de Jeugdwet te volgen. Daarmee ontstaat er een uniforme klachtenregeling voor het hele sociale domein.

GEDACHTEWISSELING OVER WIJKGERICHT WERKEN

In het PvdA weekverslag 31  publiceerden wij een verhaal waarin wij onze visie over wijkgericht werken uit een zetten. Zie:

https://lansingerland.pvda.nl/2014/10/02/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-29-september-3-oktober-2014/

De fractie van Leefbaar 3B liet zich niet onbetuigd en reageerde op 12 oktober 2014 op ons artikel via de eigen website www.leefbaar3B.nl

De reactie van Leefbaar 3B vraagt volgens de PvdA fractie om een openbaar debat in raadscommissieverband (bij voorkeur in een gecombineerde raadscommissie Algemeen Bestuur & Ruimte) waarin deze partijen en natuurlijk ook de andere partijen in de raad hun argumenten voor en tegen de door de coalitie gewenste aanpak nog eens goed met elkaar bediscussiëren.

Voorzet voor dit debat leveren wij de volgende stelling aan: “Burgers willen geen gemeentelijke overheid die taken onder het mom van het nemen van eigen verantwoordelijkheid door wijkbewoners afschuift. Een hogere jaarlijkse OZB motiveert bovendien niet. Onze inwoners maken zelf bewust keuzes over wat ze wel en niet willen oppakken als het om de eigen leefomgeving gaat. Burgers willen vooral een gemeentelijke overheid die zelf verantwoordelijkheid neemt en hun publieke taken goed en in nauw overleg met de inwoners vorm geeft”.

Dit debat zal op donderdagavond 12 november plaatsvinden.

VOLGENDE WEEK

Maandagavond gaan wij op bezoek bij Middin en hebben wij aansluitend fractieoverleg, aanstaande dinsdagavond vergaderen de gezamenlijke raadscommissies over de gemeentebegroting 2015-2018,woensdagavond is er een bijeenkomst van het afdelingsbestuur en donderdagavond is de maandelijkse raadsvergadering. Vrijdag verschijnt er weer een gewoon weekverslag!

DSC02526

DSC02525

DSC02523

DSC02520

DSC02522

DSC02518

Hierboven: Berkel centrum op vrijdagmorgen

DSC02531

DSC02528

Bergschenhoek centrum op vrijdagmorgen

DSC02532

DSC02533

DSC02534

DSC02535

DSC02536

DSC02537

Hierboven: Berkel centrum rondom de Raadhuislaan op zaterdagmorgen