14 november 2013

LIJSTTREKKERSDEBAT EUROPESE VERKIEZINGEN ROTTERDAM

PvdA kandidaten voor een sterker en democratischer Europa

Afgelopen dinsdag, 12 november, vond in de Maassilo in Rotterdam het vierde en laatste debat plaats tussen de kandidaten die zich hebben aangemeld om de PvdA-lijst te trekken bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 22 mei 2014.  Raymond Tans uit Berkel en Rodenrijs was er bij. Hier volgt zijn relaas op persoonlijke titel.

De kandidaten zijn: Robbert Baruch, Paul Tang, Zitta Schellekens en Bernard Naron. Om een goed beeld van de kandidaten te krijgen over wie ze zijn en wat ze hebben gedaan is het handig om hun namen te googlen. Het debat stond onder vakkundige leiding van Frenk van der Linden.

Er was een goede opkomst met zo’n 150 mensen. Je kon in de zaal merken dat de mensen er zin in hadden. In een presentatierondje konden de deelnemers aangeven wie zij zijn, wat ze hebben gedaan en vooral ook wat ze in Europa willen.

Opvallend was dat alle vier de kandidaten heel positief over Europa zijn en dat er nauwelijks werd gesproken over het terughalen van bevoegdheden of het tegen gaan van een verdere uitbreiding van de bevoegdheden voor “Brussel.”. Dat was een paar jaar geleden binnen de partij nog anders. Nu zijn de kandidaten er van overtuigd dat de grote problemen op Europees niveau opgelost moeten worden en dat er moet worden gewerkt aan een sterker en democratischer Europa met een duidelijke besluitvorming.

Belangrijkste thema’s die moeten worden opgepakt zijn o.m. de werkloosheid en vooral de jeugdwerkloosheid, de bankenproblematiek en de arbeidsmigranten. De kandidaten onderstreepten ook het belang van de belangrijke rol die Europa in de wereld moet spelen.

Alles overziend is er veel overeenstemming tussen de kandidaten en ook hun presentatie was goed. Dat laatste kan ook bijna niet anders bij het vierde debat. Maar een lijsttrekkersdebat is natuurlijk geen “Holland got Talent” show waar voornamelijk gelet wordt op presentatie!

Voor mij bleven er aan het einde twee serieuze kandidaten over. Paul Tang en Robbert Baruch. Paul Tang is een slimme econoom die een aantal jaren bij het ministerie van Economische zaken heeft gewerkt en van 2007 tot 2010 lid van de Tweede Kamer is geweest. Robbert Baruch is meer de man van de straat. Hij studeerde politicologie en bestuurskunde. Hij heeft een hele carrière in de PvdA achter zich. Afdelingsvoorzitter, lid Provinciale Staten Zuid-Holland en bestuurder van de deelgemeente Feijenoord.

Robbert Baruch is mijn kandidaat, omdat hij volgens mij het beste weet wat er leeft in de partij en onder de mensen in ons land. Ik acht hem het beste in staat om “Brussel” naar Nederland te brengen. Bovendien is hij lobbyist en weet op grond daarvan hoe effectief en resultaatgericht te opereren.

PvdA Kandidaat lijsttrekkersdebat Europa in Rotterdam

PvdA Kandidaat lijsttrekkersdebat Europa in Rotterdam

Noot van de webredactie: in het voorjaar van 2006 was Robbert Baruch samen met Gerard Bovens van de PvdA Lansingerland de trekker van de allereerste Lansingerlandse PvdA Leergang Lokale Politiek. Toen was het nog een landelijke primeur, nu al weer is de derde succesvolle versie achter de rug en is  de Leergang inmiddels naar menig gemeente uitgerold.