NOG GEEN AFSPRAKEN MET ZALANDO OVER WERVING PERSONEEL

6 september 2019

Er zijn nog geen afspraken gemaakt met Zalando over de werving van personeel voor het nieuwe distributiecentrum van dit bedrijf in Bleiswijk. Dit blijkt uit de antwoorden van het college van Lansingerland op de schriftelijke vragen die de PvdA fractie hierover op 22 juli 2019 stelde. Ook is er nog geen overeenkomst bereikt over het scheppen van banen voor mensen met een beperking en voor langdurig werklozen. Het college geeft aan dat er nog geen zicht is op hoe de arbeidsbehoefte van Zalando er precies uit gaat zien en of Zalando arbeidsmigranten gaat werven. Dit komt volgens het college omdat zij geen partij was bij de onderhandelingen over de aankoop van de grond waarop het bedrijf zich zal gaan vestigen. Deze grond is eigendom van de ontwikkelaar ULP (samenwerking van Somerset en USAA Realco). Het bestemmingsplan laat deze grootschalige herontwikkeling op het voormalige veilingterrein in de Bleiswijkse Klappolder toe. Wat niet in de antwoorden staat, maar wat door het college vlak voor bekendmaking van de komst van Zalando in een brief aan de raad werd gemeld: het college wil een bedrag van circa 2 miljoen investeren om gebiedsontwikkeling in de Klappolder mogelijk te maken. Door dit in de eindfase van de onderhandeling duidelijk te maken, hoopte het college op een succesvolle afronding ervan en de definitieve keuze van het bedrijf voor Lansingerland.

De PvdA-fractie is verbaasd dat het overleg tussen het college en Zalando over de werving van zowel binnenlands als buitenlands personeel nog moet beginnen terwijl er al wel 2 miljoen beschikbaar is gesteld om ontsluiting en bereikbaarheid in de Bleiswijkse Klappolder mogelijk te maken. Fractievoorzitter Petra Verhoef: “Volgens het college zijn er met de vestiging van Zalando liefst 1500 arbeidsplaatsen gemoeid, maar kennelijk staat het college tot op heden volledig aan de zijlijn als het om scheppen van nieuwe banen gaat. Vreemd is dat ook nog niet bekend is of Zalando arbeidsmigranten gaat werven. Dat moet je toch nu al weten met het oog op het ontwikkelen van goede huisvesting voor deze mensen. Het college had hier meteen haar bestuurlijke verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat om het bewaken van een goed woon- en werkklimaat voor iedereen in Lansingerland. We zullen er op blijven aansturen dat dit alsnog gaat gebeuren”.

Bijlagen: