14 juni 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 10 – 14 JUNI 2013

Dit alweer 21ste weekverslag in 2013, aflevering 272 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij onze Leergang 2013 afsloten met een gezamenlijke evaluatie, de maandelijkse raadscommissie vergaderingen plaats vonden, er voor een keer weinig echt nieuwe ontwikkelingen te melden waren en wij ons afvroegen waarom bus 173 tussen Bleiswijk en Zoetermeer Stadshart eigenlijk geen enkel NS station aan doet.

DE WEEK OP EEN RIJTJE

Implementatieplan decentralisatie jeugdzorg. Dinsdagavond stond in de commissie Samenleving de decentralisatie van de Jeugdzorg op de agenda. Dat moet in 2015 vorm gaan krijgen dus we hebben nu nog ruim een jaar om het veranderingsproces, de organisatie en de inhoud, de nieuwe aanpak dichtbij huis, vorm te gaan geven. Wat er in onze Stadsregio en in Lansingerland precies in de jeugdzorg aan geld en aanbod omgaat staat mooi beschreven in een door de stadsregionale GGD gemaakte ‘Startfoto’. Zie hiervoor: http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=102081&f=51bc6cafab9877efd92de4aeea082d1d&attachment=0&a=1251 Wat opvalt, is dat Lansingerland als het gaat om de groep van 0 tot 22 jarigen de jongste gemeente van onze Stadsregio is. Liefst 31.6% van onze inwoners is jonger dan 22 jaar. Jongeren die overigens relatief gezien een beperkt gebruik maken van de huidige inclusieve en exclusieve jeugdzorg. Reden te meer dus om met extra aandacht dit decentralisatie proces ook inhoudelijk gestalte te gaan geven. Sam de Groot, onze woordvoerder in dit dossier, pleitte voor meer debat over de inhoud van het beleid. “Hoe moet de samenwerking op lokaal niveau precies vorm gaan krijgen? Hoe krijg je de scholen, de huisartsen, sportverenigingen, buitenschoolse en kinderopvang in beeld, stimuleer je buurtinitiatieven? Vragen te over die nog beantwoord moeten worden voor 2015. De bijdrage van Sam de Groot is te vinden op http://player.companywebcast.com/gemeentelansingerland/20130611_1/nl/Player vanaf minuut 59.

Klaprozen op het terrein van De Haas in Bergschenhoek

Klaprozen op het terrein van De Haas in Bergschenhoek

Bus 173 rijdt niet langs een Zoetermeers station. RET bus 173, die ook de halfuursverbinding vormt tussen Bleiswijk en Zoetermeer, passeert geen enkel Zoetermeers station. Komende vanaf Bleiswijk en de Kruisweg gaat het via het Bleizo bedrijventerrein rechtstreeks naar het Zoetermeerse Stadshart. Inwoners van Zoetermeer die per trein richting Gouda of Den Haag willen, moeten of in Zoetermeer overstappen op de RandstadRail richting een station of via Metro E station Rodenrijs reizen. Een heel stuk om. Volgens de RET is de huidige route in overeenstemming met de reiswensen van de inwoners van Bleiswijk maar wij betwijfelen dat zeer. Wij zullen dan ook bevorderen bij wethouder De Paepe om dit in het Stadsregionale overleg over de nieuwe dienstregelingen te gaan inbrengen. Natuurlijk is dit probleem sowieso voorbij wanneer er een station Bleizo gebouwd gaat worden. Dan ligt Bleiswijk, zeker wanneer er gebruik gemaakt gaat worden van de nieuwe Laan van Mathenesse op een steenworp Openbaar Vervoersafstand van het nieuwe station. Dat zou Bleiswijk als aantrekkelijke woonplek nog eens extra in het zonnetje gaan zetten. Wij pakken dit via onze OV woordvoerder Sam de Groot snel op! In de nieuwe dienstregeling vanaf december 2013 gaat bus 174 op de zaterdagen meer rijden. Bus 172, de rondlijn per RET minibus, verdwijnt in juli. Die experimentele lijn vervoert slechts 50 reizigers per dag en voorziet kennelijk niet in een behoefte. Voor maatwerk lijkt de 3B-Bus en het WMO vervoer meer in beeld.

Leergang 2013 afgesloten. Maandagavond sloten wij onze Leergang 2013 af met een evaluatie. Wij zijn blij dat de 17 deelnemers die in maart van start gingen ook de eindstreep hebben gehaald. Er waren geen afvallers. Alom was er enthousiasme over het gevarieerde aanbod. Volgens sommigen had er in het aanbod zelfs wel wat meer “PvdA’ mogen zitten. Los van het informatieve karakter is de Leergang voor ons ook een echte groepsactiviteit waarbij afdelingsbestuur, wethouder, leden en fractie enthousiast samen werken aan onze toekomst. Een aantal van de cursisten denkt er nu over na om een actieve rol te gaan vervullen. Dat moet de komende weken verder vorm gaan krijgen. Greetje van Steijn, Ruud van Bennekom en Marijke Bovens tekenden voor de organisatie van onze derde Leergang sinds 2006. Zij worden van harte bedankt, net als onze landelijke PvdA die financieel bijdroeg en al die mensen die inhoudelijk aan het programma bijdroegen. Onze Leergang is inmiddels ook uitgerold over het land.

Vinex kunst in Bergschenhoek

Vinex kunst in Bergschenhoek

Bestrijding van uithuwelijking. Afgelopen week schreef vicepremier Lodewijk Asscher in een brief aan de Tweede Kamer dat het aannemelijk is dat er “honderden slachtoffers van huwelijksdwang per jaar zijn.” Hij noemt de gevolgen van huwelijksdwang voor de slachtoffers “ernstig” en vindt dat ze “haaks staan” op het recht op zelfbeschikking. Daarom heeft het kabinet besloten dat iedereen vanaf 12 jaar zich voortaan persoonlijk moet melden bij een gemeenteambtenaar als hij of zij zich wil uitschrijven bij zijn of haar gemeente. Tot nu toe konden ouders of echtgenoten dat voor hun kinderen of partner doen. Bovendien mag de ambtenaar die de uitschrijving behandelt, wanneer hij of zij vermoedt dat het vertrek uit Nederland niet vrijwillig is, zijn of haar beroepsgeheim doorbreken en een melding doen van huiselijk geweld. Wij van de PvdA Lansingerland zijn er trots op dat de GBA wetswijziging, die deze uithuwelijking tegen gaat, mede vorm kreeg via een gericht amendement van ‘onze’ Astrid Oosenbrug. Overigens gaat deze wet jammer genoeg pas volgend jaar in. De gemeente Amsterdam past de interne richtlijnen echter nu al aan. Ook in Rotterdam wordt dit door de PvdA deze week op de kaart gezet. Wat gaat Lansingerland doen? Het zal hier waarschijnlijk wel veel minder spelen maar toch!

Raymond Tans op de Ventoux

Raymond Tans (60+) in de Tour du ALS. Mijn schoonzus Wilma van Dijk – Hoekstra en een hele goede kennis van me, Alex Duijn, lijden aan een zeer ernstige spieraandoening: ALS. Dat is een nog relatief onbekende spieraandoening en vandaar dat er nauwelijks onderzoek wordt gedaan naar het voorkomen en genezen van deze aandoening. Mijn schoonzus is in nog geen twee jaar tijd veranderd van een actieve, ondernemende en zeer spraakzame vrouw in een persoon die niet meer kan praten, eten, lopen en volledig afhankelijk is van anderen.

Om geld in te zamelen voor onderzoek, maar ook om meer bekendheid te geven aan deze aandoening werd op 7 juni de zgn. TOUR DU ALS georganiseerd waarbij de deelnemers 1, 2 of 3 keer de Mont Ventoux op moesten fietsen. Het mocht trouwens ook lopend. Elke deelnemer moest ten minste € 1.500, – startgeld betalen. Uiteraard gold hier: hoe meer hoe beter. Ik had me opgegeven om tweemaal de Mont Ventoux op te fietsen. Eenmaal met vertrek vanuit Bédoin en eenmaal vanuit Sault. Vanwege wegwerkzaamheden kon echter niet vanuit Sault worden vertrokken en moest twee keer vanuit Bédoin worden gestart. Wat overigens zwaarder was. Tegen 07.30 uur stapte ik op de fiets om weer op tijd terug te zijn voor de tweede start. Ik ben een redelijk ervaren en geoefende fietser en door mijn lange-afstands-fietstochten door Europa toch wel wat gewend wat zwaarte en afzien betreft, maar deze berg slaat werkelijk alles. Vanaf het eerste moment tot boven aan de top alleen maar klimmen en stijgen! Nergens eens een stuk horizontaal of vals plat om even tot rust te komen. 21 kilometer lang omhoog! In totaal 1597 hoogtemeters en een gemiddelde stijging van 7,5% met een maximum van 10,5%. En dat dus twee keer. De eerste keer deed ik er 3 uur over. De tweede keer bijna 4 uur. Ter vergelijking: bij de Tour de France gaan de renners in één uur naar boven!

De hele tocht is eigenlijk: IQ op nul en zicht op oneindig. Alleen maar trappen en zorgen dat je in je tempo blijft. Van de 21 km gaan ongeveer 15 km door een bosrijke omgeving, waardoor er nog wat beschutting is tegen de zon en de wind. Maar dan, na een bocht zijn plotseling de bomen weg en fiets je tussen de witte keien, stenen en de rotsen. In de verte zie je, heel hoog boven je, de top van de berg. En tegen de berg “aangeplakt” een potloodstreep, schuin omhoog: de weg die nog moet worden afgelegd. Je ziet nog geen mensen op de top, terwijl je weet dat het er ontzettend druk moet zijn. Dan steekt plotseling ook nog een venijnige koude wind op. Ook dat nog! Je hebt nog een paar kilometer te gaan, maar wat lijken die lang. Nog een paar bochten en langs het monument van Simpson, de overleden renner. Hier heb ik een reden om even af te stappen. Heerlijk! Maar dan weer verder voor de laatste kilometers. Voor beide keren waren dat de moeilijkste! En dan, ja, de laatste bocht. Ik zie Marry en ander mensen die enthousiast de renners en rensters aanmoedigen. Ik ben er! De top. Het is volbracht.

Via mijn link bij de Tour du ALS (http://deelnemers.tourduals.nl/member/raymondtans/donaties/  ) konden (en kan nog steeds)mensen donaties overmaken. Deze actie heb ik gedaan samen met ALSFLEVOLAND en in totaal hebben we bijna € 3.200, – ingezameld. Dit bedrag is bereikt mede dankzij veel publiciteit van o.m. de tweets  en het weekverslag van de PvdA Lansingerland. Daarvoor zijn wij zeer erkentelijk. De Tour du ALS heeft meer dan €1,2 miljoen opgehaald, zo is 7 juni jl. bekend gemaakt.

Lokaal maatwerk woningtoewijzing. Ook in Lansingerland is er nu sprake van lokaal maatwerk op het gebied van de woningtoewijzingen, zo bleek uit de collegebesluiten van mei 2013. Het college ging akkoord met het verzoek van 3B-Wonen om in de Oranjebuurt van Bergschenhoek en de Gerberasingel in Berkel en Rodenrijs woningen toe te wijzen op basis van leefstijlen en woonmilieus en dit voor de Oranjebuurt toe te staan voor een periode van 12 maanden. Bovendien ging ons college akkoord met het toepassen van lokaal maatwerk voor woningtoewijzing aan de Ds. Van Koetsveldstraat in Berkel en Rodenrijs door voorrang te geven aan de doelgroep senioren uit Lansingerland met een licht dementerende partner en senioren uit de naastgelegen buurt. In de Oranjebuurt in Bergschenhoek loopt momenteel een door 3B-Wonen opgezet buurtproject dat in het teken staat van beter buurtbeheer en onderhoud en een mooier woon en leefklimaat. Lokaal maatwerk past daar in deze buurt prima bij.

Nog meer Vinex kunst in Bergschenhoek

Nog meer Vinex kunst in Bergschenhoek

Acht ton minder nodig voor WMO hulpmiddelen. Dinsdagavond meldde wethouder Ruud Braak dat het aanbestedingsvoordeel bij de inkoop van WMO hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen aanzienlijk voordeliger uitpakt dan voorzien. Was gerekend op een voordeel van 1 tot 2 ton, in de praktijk pakt deze gezamenlijke aanbesteding met Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer en Delft liefst 800.000 euro voordeliger uit. In de toekomst is slechts een budget van 230.000 euro exclusief BTW nodig. Deze ontwikkeling is natuurlijk een forse opsteker voor onze wethouder die zich geplaatst ziet voor grote besparingen op het WMO budget vanwege de groeiende zorgvraag en de gevolgen van de komende decentralisaties.

Rijst natuurlijk de vraag hoe het kan dat de nieuwe aanbesteding zo voordelig kon uitpakken. Was de prijs in het verleden niet veel en veel te hoog? Volgens de aanbieders is een veel efficiënter productie en dienstverleningsorganisatie, de stevige concurrentie & prijsdruk en minder regie door gemeenten op de aanpassingen van de hulpmiddelen de oorzaak. Dat doen de leveranciers nu zelf.  Zou dit verschijnsel ook opgeld doen voor andere delen van de zorgsector? Dat zou zo maar kunnen. Feit is dat dit verhaal perfect past in het concept ‘Andere Overheid’ dat wij voorstaan. Feit is ook dat de cliënten van deze WMO voorzieningen door mogelijk lagere eigen bijdragen ook kunnen profiteren.

Mobiliteitsplan. De raadscommissie Ruimte schaarde zich woensdagavond achter de aanpak van wethouder Henk de Paepe met betrekking tot het uitvoeringspakket van het Mobiliteitsplan 2008. Vorige week, in weekverslag 20, berichtten wij over zijn plannen. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2013/06/07/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-juni-2013/ Bij monde van Sam de Groot stemden wij in met deze aanpak. Wel vroeg Sam om een jaarlijks te monitoren of de uitvoering van het Mobiliteitsplan nog strookt met de ontwikkelingen in onze gemeente. Ook de bewoners van de Sterrenweg in Berkel Noord bleken tevreden met de huidige gang van zaken. Wethouder De Paepe kan dus weer even vooruit met de snelle uitvoering.

Nieuwe bankjes in het AMG. Schmidtpark

Nieuwe bankjes in het AMG. Schmidtpark

Bestemmingsplannen. Liefst zeven bestemmingsplannen stonden op de agenda van de commissie Ruimte van afgelopen woensdag. Daarom begon de vergadering al om 18.30 uur maar dat kon niet voorkomen dat het licht in het Gemeentehuis pas even voor 1.00 uur op de donderdagmorgen uitging, zo viel de bemanning van een toevallig passerende brandweerwagen tot hun verrassing op. Liefst 25 insprekers wilden hun persoonlijke zegje over  deze bestemmingsplannen doen. De individuele belangen zijn vaak groot en enige raadsleden speelden daar uitgebreid op in. Zo zijn wij intussen weer aardig op de hoogte welke families in de loop van de jaren op bepaalde adressen in Lansingerland hebben gewoond. Er was (veel) discussie over de bestemmingsplannen Oostland Berkel, Bergweg Zuid, Hoge en Lage Bergse Bos en de Hoefweg Noord.

De inhoud van het bestemmingsplan Oostland Berkel wordt stevig beïnvloed door het Provinciale Structuur plan en de daarbij behorende verordening. Die wijst dit gebied aan als uitsluitend een areaal ten behoeve van de glastuinbouw. Andere typen bedrijven passen daar niet in. Een jaar of 10 geleden werd gedacht dat dit Structuurplan maar met passen en meten voldoende zou zijn voor de ruimte behoefte van de glastuinbouw maar inmiddels blijkt dat er in dit gebied terreinen zijn die minder geschikt zijn voor glastuinbouw maar wel voor een ander type bedrijven. Daar kun je in dit bestemmingsplan niet veel mee. Eerst moet dan het Provinciale Structuurplan worden aangepast. Kortom, met recht een conserverend Bestemmingsplan dat wel aanleiding geeft tot een nieuw debat met de provincie over de nieuwe Provinciale Structuurvisie voor dit gebied waardoor ook andere serieuze bedrijvigheid op plekken die niet voor glastuinbouw geschikt zijn mogelijk wordt, zo gaf Don van Doorn aan. “Ook Lansingerland zit te springen om nieuwe werkgelegenheid”.

Alle genoemde bestemmingsplannen werden voor definitieve besluitvorming doorgeschoven naar de raadsvergadering. Voor ons zijn het uitgesproken hamerstukken. Het is vanwege de tijd aan te bevelen dat er in de raadsvergadering alleen maar gesproken wordt aan de hand van concrete moties en amendementen. Dat zullen wij dan ook in de agendacommissie/presidium voorstellen. Don van Doorn via Twitter: ‘Op hoofdlijnen blijven debatteren en het algemeen belang blijven dienen in plaats van het individueel belang blijft voor enkele raadsleden toch een dingetje’.

HSL. Er is geen verandering opgetreden in de planning van het aanbrengen van raildempers en absorptieplaten. Pro Rail verwacht dat deze raildempers en absorptieplaten 1 juli worden aangebracht. De planning voor het aanbrengen van mini-schermen is 1 oktober 2013.

Lavendel bij zwembad De Windas

Lavendel bij zwembad De Windas

Bruisend Bleiswijk. Nog voor het zomerreces hoopt de initiatiefgroep van Bleiswijkse ondernemers die door de VVD en PvdA fractie is opgestart, te komen met een concreet plan van aanpak om Bleiswijk centrum nog bruisender te maken dan zij nu al is. Daarbij zal ook goed gekeken worden naar het versterken van de relatie met het druk bezochte Rottemeren gebied  en naar een uitbreiding van het jaarprogramma in het centrum waarbij ook het Bleiswijkse verenigingsleven intensief bij betrokken zal worden. Het Bleiswijkse centrum als bruisend podium voor tal van maatschappelijke en culturele activiteiten. De winkel leegstand is nu beperkt en er zijn goede verwachtingen voor de nieuwbouw op de oude locatie van de Vluchtheuvel. De gunstige ontwikkeling van de nieuwe wijk De Tuinen die het aangrenzende deel van het centrum mooi versterkt en ook voor extra koopkracht kan zorgen, zijn een nieuwe stimulans.

Ruud Braak van het PvdA Netwerk Defensie

Ruud Braak van het PvdA Netwerk Defensie

Ruud Braak en PvdA netwerk Defensie. Woensdagavond 12 juni 2013 was er een thema avond over de Europese Defensie Samenwerking in relatie tot soevereiniteit. Gasten waren PvdA senator Nico Schrijver en SP senator Arjen Vliegenthart. De heer Schrijver is hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit Leiden, daarnaast vervult hij als senator onder meer het woordvoerderschap Buitenlandse Zaken. De heer Vliegenthart is Directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de SP, als senator houdt hij zich onder andere bezig met Buitenlandse Zaken en Defensie en hij is lid van de NAVO Parlementaire Assemblee. Zij gingen  in gesprek over Europese Defensie Samenwerking in relatie tot soevereiniteit. De avond werd begeleid door Ruud Braak. Hij is jarenlang werkzaam geweest bij het ministerie van Defensie op het gebied van onderhoud en verwerving. Momenteel is hij met bijzonder verlof en wethouder in de gemeente Lansingerland. Daarnaast zit Ruud Braak in het bestuur van het PvdA Netwerk Defensie. Ook ‘ons’ Kamerlid Astrid Oosenbrug was bij deze bijzondere meeting aanwezig. Een veelzijdig man, onze Ruud!

TOT SLOT

Volgende week maandagavond is er fractieoverleg ter voorbereiding van het raadsdebat over de Kadernota, dinsdagavond is er de maandelijkse agendacommissie van de Raad, woensdagavond een mogelijk werkbezoek aan het maatschappelijke Coffeeshop project van de gemeente Bussum en donderdagavond het Raadsdebat over de Kadernota 2013. Ook werken wij verder aan de voorbereiding van onze campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 en ons nieuwe Verkiezingsprogramma. Genoeg te doen nog voordat over 5 weken het zomerreces start.

Het citaat van de week komt uit Trouw van vrijdag 7 juni 2013: “De voorzet van Zijlstra komt van rechts, en gaat hoog over”.  Dit citaat komt uit een commentaar van deze krant waarin geconstateerd wordt dat de VVD Tweede Kamer fractievoorzitter een voorzet heeft gegeven voor het debat over aanvullende bezuinigingen maar dat het probleem is dat deze voorzet hoog over vliegt. “Vooralsnog komt Zijlstra niet verder dan algemeenheden die je misschien in een verkiezingsprogramma verwacht maar niet in een serieus gesprek over de rijksbegroting”. Heel herkenbaar al met al. Deze wijze van politiek aanvliegen zit duidelijk stevig in de VVD genen gebakken.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 14 juni 2013