16 februari 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 13 – 17 FEBRUARI 2017

Dit zesde weekverslag in 2017, aflevering 422 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was voor de eerste keer sinds tijden dat er door ons weinig politiek nieuws te melden is behalve de nieuwe schriftelijke vragen die wij afgelopen week aan het college stelden over de sociale woningbouw in Lansingerland. De foto’s bij dit weekverslag tonen het plakken van de 10 gemeentelijke verkiezingsborden met PvdA posters, het afscheid van Astrid Oosenbrug en Manon Fokke als Tweede Kamerlid en de Hoeksekade en Julianalaan in Bergschenhoek met omgeving.

WAT VINDT DE REGIO VAN HET AANTAL SOCIALE HUURWONINGEN IN LANSINGERLAND?

Op 2 februari 2017 stelde de PvdA fractie aan het college schriftelijke vragen over het aantal te bouwen sociaal bereikbare huurwoningen in Lansingerland. Zie: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201713-pvda-over-aantal-te-bouwen-sociaal-bereikbare-huurwoningen_82669.html Het AD Rotterdam berichtte op dinsdag 14 februari dat de Rotterdamse regiogemeenten momenteel samen werken aan een afstemming van hun woonplannen voor de komende jaren. Die moeten op 1 juni 2017 ingeleverd worden bij wethouder Versluijs te Vlaardingen die dit voor de regio coördineert. Versluijs: “In 2014 hebben wij een regionale Woonvisie opgesteld, nu kijken wij wat daarvan is gerealiseerd en op welk gebied wij nog achterlopen”.

In de brief aan de Raad van 26 januari over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie 2016-13  rept het college met geen woord over de ophanden zijnde evaluatie/bijstelling van de Woonvisie 2014-2020. Het college stelde in deze brief dat “Met de gemeente Rotterdam in de woningmarktafspraken 2014-2020 voor sociale woningbouw is afgesproken dat Lansingerland bouwt op basis van haar eigen behoefte en dat Rotterdam dat ook doet”.

De PvdA fractie wil van het college weten waarom het niet aan de raad heeft bericht dat er voor juni 2017 een evaluatie van de Woonvisie in de pen zit. Ook vraagt de PvdA fractie aan het college of er nu al iets bekend is over de uitkomsten van deze evaluatie. “Wat hebben mogelijke recente overleggen met het college van Rotterdam ter zake opgeleverd?”. Tenslotte wil de PvdA fractie van het college weten wat haar visie is op het plan van een aantal fracties in Provinciale Staten ZH om de woonplannen in de regio met een jaar te bevriezen om zicht te krijgen op de vraag of de regiogemeenten voldoende sociaal bereikbare huurwoningen bezitten om in de lokale en regionale vraag te voorzien? Wat zouden de gevolgen van dit plan voor de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties in Lansingerland zijn?

EN VERDER

Een delegatie van ons afdelingsbestuur en onze fractie was afgelopen woensdagavond aanwezig bij de afscheidsreceptie van de PvdA Kamerleden Manon Fokke en Astrid Oosenbrug. Samen vormden zij in de PvdA Tweede Kamerfractie een hecht team en zij kozen er dus voor om ook samen afscheid te nemen. De receptie vond plaats in de Oude Zaal van de Tweede Kamer, historische grond waar je de ‘Nacht van Schmelzer bij wijze van spreken nog kunt ruiken. Minister Plasterk sprak Astrid & Manon toe. Hij schetste Astrid als ‘een enorme lastpak’ in de goede zin des woord. Vier jaar geleden bijvoorbeeld waarschuwde zij al voor het gevaar van hacken van de tellingen bij verkiezingen, nu pas valt het dubbeltje echt, worden de risico’s breed onderschreven en zijn er sluitende maatregelen genomen. Plasterk schetste Astrid als een echte volksvertegenwoordiger die niet er voor schroomt gevoeligheden op de korrel te nemen en in haar brede portefeuille veel gezag heeft opgebouwd.

Plasterk schetste vervolgens de brede BZK portefeuille van Manon. Heel belangrijk voor de kwaliteit van het openbaar bestuur maar vaak verborgen voor de mensen in het land. Veel lange adem werk dat de kwaliteit van het bestuur ten goede kwam. Manon was voor de PvdA ook lobbyist als het om de werving van burgemeester gaat. Met haar hadden wij daarover tijdens de afgelopen jaren geregeld contact.

Minister Plasterk vertelde aan het eind van zijn verhaal dat “Lansingerland aanwezig is om je op te gaan vangen’. Dat heeft de minister goed begrepen. Welkom thuis, Astrid. Manon gaat terug naar Maastricht. Werken bij de Universiteit, moeder worden en, wie weet, opnieuw de Gemeenteraad in. Manon beloofde onze weekverslagen te blijven volgen. Heel veel succes & plezier Manon en zeker tot ziens!

Astrid & Manon tijdens hun afscheidsreceptie

De 3B-Krant berichtte afgelopen woensdag prominent over onze ideeën voor de invulling van de vrij gekomen Jumbo-locatie in de Nieuwstraat in Berkel centrum. Zie: http://hyperlocal.persgroep.nl/data/DBK/7/html5forwebkit.html?page=0

Ons verhaal hierover is te vinden in weekverslag 5: https://lansingerland.pvda.nl/2017/02/10/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-februari-2017/ Citaat: “Het vertrek van de supermarkt is een mooi moment om gezamenlijk te gaan nadenken over de toekomst van dit op een zeer strategische plek in het centrum gelegen gebouw. Het bevindt zich immers én op de kop van de Nieuwstraat, een rommelig straatje dat wel enige stevige impulsen mag krijgen om hem als verblijfsgebied aantrekkelijker te maken én ook in de nieuwe ring om de oude Dorpskerk. Het gebouw in de huidige staat oogt als een onneembare vesting en heeft veel te weinig uitstraling.

Het is nu een uitgelezen moment om als gemeente, Bibliotheek Oostland, winkeliersvereniging en vastgoed eigenaar van dit gebouw eens om de tafel te gaan zitten om te praten over de toekomst van dit gebouw. Het zou een ideale plek zijn voor een grote vestiging van de Bibliotheek Oostland-nieuwe stijl op de begane grond, voor de komst van horeca en voor bijvoorbeeld de vestiging van een BSO of andere kleine bedrijvigheid en ook voor kleine winkels die iets toevoegen aan het centrum van Berkel. De formule die de Bibliotheek Oostland in combinatie met het centrum ‘Buurt & Zo’ en vele maatschappelijke partners heeft gerealiseerd in het centrum van Pijnacker (vloeroppervlakte 1500m2) kan naadloos worden geëxporteerd naar Berkel centrum. Deze formule trekt in Pijnacker duizenden bezoekers per jaar aan. Zie: https://www.buurtenzo.nl/ In combinatie met vele partners en veel creativiteit moet dit perfect gelegen gebouw te exploiteren zijn. De PvdA fractie is heel benieuwd of wethouder Albert Abee dit verhaal gaat oppakken.

Het rubbergranulaat op de sportvelden is weer terug in de actualiteit: http://nos.nl/artikel/2158310-nieuw-onderzoek-mogelijk-toch-gevaarlijke-stoffen-in-kunstgraskorrels.html In weekverslag 41 van 2016 berichtten wij hier al over: https://lansingerland.pvda.nl/2016/12/22/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-19-23-december-2016/ PvdA Raadslid Barbara Kathmann in Rotterdam kaartte dit afgelopen donderdag aan op RTV Rijnmond: http://www.rijnmond.nl/nieuws/151841/PvdA-Rotterdam-Vervang-kunstgrasvelden-met-rubberkorrels Wij zijn heel benieuwd of haar actie nu wél wordt opgepikt. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2014? Het was toen vlak voor de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Het dagelijkse politieke handwerk werd toen natuurlijk minder en maakte plaats voor vele campagneactiviteiten. Ook toen dus kleiner weekverslag dan normaal. Het was toen de week waarin de Werk Top “Lansingerland Werkt” plaats vond, wij in het kader van onze actie “Aan de slag met de PvdA” een promotie actie voorbereiden voor het Vrijwilligers Informatie Punt VIP, wij ons bogen over het al dan niet toelaten van doorgaand verkeer op de Noordeindseweg bij de rotonde Planetenweg en er vragen kwamen over het ontbreken van openbaar vervoer in het noordelijk deel van de Meerpolder. Het weekverslag van precies drie jaar geleden berichtte dat Lansingerland toen aan 420 personen een bijstandsuitkering verstrekte. Dit aantal gaat volgens de gemeentebegroting van 2017 oplopen naar zo’n 700. Wat is er in hemelsnaam in de afgelopen drie jaren precies gebeurd?

Ook toen was er sprake van een PvdA Kamermotie over snel internet in de buitengebieden. Helaas is de situatie van nu ondanks de inzet van Astrid Oosenbrug nog maar nauwelijks verbeterd. Zie ook: https://lansingerland.pvda.nl/2014/02/14/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-februari-2014-2/

Volgende week maandagavond hebben we weer fractieoverleg. We bereiden dan de raadsvergadering van donderdag 23 februari voor en ook onze rol in de interne PvdA Lansingerland Leergang 2017 die inmiddels begonnen is. Het voornaamste punt op de raadsvergadering is de besluitvorming over het beleidsplan Sociaal Domein waarbij Petra Verhoef onze woordvoerder is.

Op zaterdag 4 & 11 maart zijn wij natuurlijk van 11-15 uur met onze campagne te vinden in de drie winkelcentra.

Woensdagavond 22 februari van 18-19 uur is er op 92.2 FM de wekelijkse verkiezingsuitzending van RTV Lansingerland in restaurant Muller & Co in Berkel centrum. Zie: http://rtvlansingerland.nl/tk2017/ Gasten zijn dan oud Berkelaar Duco Hoogland (PvdA), Arno Bonte ( GroenLinks) en de SP. Op 1 maart zijn Wouter Koolmees (D66) en Antoinette Laan (VVD) te gast. Slotgast op 8 maart is onder meer burgemeester Pieter van de Stadt.

Het citaat van deze week komt van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het citaat: Veertig procent van de verkiezingsprogramma’s bevat voorstellen die regelrecht met de rechtsstaat in strijd zijn, omdat zij inbreuk maken op de rechtszekerheid, op fundamentele mensenrechten of op de toegang tot een onafhankelijke rechter. Vrijwel alle verkiezingsprogramma’s bevatten één of meer maatregelen die de rechtsstaat kunnen verzwakken. Dit concludeert de commissie die in opdracht van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) de partijprogramma’s heeft doorgelicht op hun gevolgen voor de rechtsstaat. “Een zorgwekkende ontwikkeling in een turbulente tijd, waarin ook onze vrije samenleving ter discussie staat”, aldus commissievoorzitter professor Wouter Veraart”. Negatief scoren onder meer de VVD, CDA en VNL maarEr zijn ook diverse partijen die meerdere groene lichten scoren, zoals ChristenUnie, D66, Denk, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP. Veraart: “Er is zeker ook positief nieuws. Partijen besteden in hun programma’s meer aandacht aan de waarde die de rechtsstaat voor ons allemaal heeft. We signaleren dat veel partijen werk willen maken van een behoorlijke rechtspleging voor iedereen. Ook doet een aantal partijen concrete voorstellen om discriminatie van kwetsbare groepen te bestrijden. Veel partijen zijn alert waar het de rechtsstaat betreft en begrijpen dat er iets op het spel staat.” Het hele bericht is te vinden op: https://www.advocatenorde.nl/12310/advocaten/verkiezingsprogramma-s-op-gespannen-voet-met-de-rechtsstaat

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 17 februari 2017

Dag Astrid!