20 maart 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 16 – 20 MAART 2015

Dit 10de weekverslag in 2015, aflevering 344 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen plaatsvonden en waarin er in de lokale Lansingerlandse politiek voor het eerst in tijden weinig gebeurde. Daarom deze week een weekverslag dat wat korter is dan de lezers van ons gewend is.

WIJ GAAN GEWOON DOOR

Hard werken, voor je idealen opkomen, nooit opgeven en na elke verkiezingsnederlaag je steeds weer realiseren dat de PvdA niet te verslaan is wanneer wij als sociaal democratische partij blijven gaan voor de eerlijke, sterke en sociale samenleving die wij voor ogen hebben. Even de teleurstelling met zijn allen verwerken en dan weer direct aan de politieke en bestuurlijke bak. Dat is wat er op dit moment leeft bij de fractie en het afdelingsbestuur in Lansingerland. Wij gaan gewoon door!

Nog maar ruim twee jaar geleden, bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in september 2012 was de PvdA Lansingerland goed voor 15% van de stemmen en waren wij de tweede partij in Lansingerland. Ruim een jaar later, bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 was dit percentage teruggelopen naar 7.8. Later dat jaar lieten de Europese verkiezingen vrijwel het zelfde beeld zien. De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen die ons 7% (in 2011 nog 9.6%) van de uitgebrachte stemmen opleverde, past in het beeld dat sinds 2012 bestaat. De PvdA Lansingerland scoort redelijk stabiel en lijkt met die 7% een vaste maar veel te kleine achterban te hebben.

Anders dan voor de Provinciale Staten van Zuid Holland zelf is er in Lansingerland in vergelijking tot de Statenverkiezingen van 2010 geen sprake van een halvering. Fractievoorzitter Ron Hillebrand zal nu met een fractie van in totaal slechts vijf PvdA Statenleden verder moeten. Dat is voor hem een hard gelag maar de kwaliteit van de gekozenen is gelukkig hoog, er van uitgaande dat, naast Ron, ook Anne Koning, Metin Celik, Naomie Matil en Willem Minderhout gekozen zijn. Met de eerste vier heeft de PvdA Lansingerland inmiddels al een prima contact dus ook in de komende jaren zal de bestuurlijke en politieke relatie met de Statenfractie, net als met de Tweede Kamerfractie, een goede en directe zijn. De kwaliteit van hun en ons werk zal er zeker niet onder gaan leiden.

Wij feliciteren de winnaars van deze verkiezingen D66, CDA, Christen Unie en SP van harte met hun provinciale resultaat. De verkiezingsuitslag van woensdag laat echter ook zien dat de PVV het in Lansingerland nog steeds goed doet. (http://app.nos.nl/datavisualisatie/provincialestatenverkiezingen-2015/index.html#gm1621 ) Ruim 12 % van de uitgebrachte stemmen gingen naar deze partij. Dat zijn bijna 2600 stemmen. Dat trekken wij ons zeer aan. Hoe kan het zijn dat in een welvarende gemeente als Lansingerland zoveel mensen kiezen voor een partij die uitsluiting & ongelijkheid preekt en goede sier maakt van de zorgen en de angst van mensen? Het lijkt ons een thema dat een brede maatschappelijke dialoog meer dan waard is. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 was Lansingerland één van de weinige gemeenten waarin Nieuw Rechts een zetel behaalde. Dat veroorzaakte toen veel ophef en verbazing. De verkiezingsuitslagen sindsdien laten zien dat dit geen incident was. Lansingerland kent blijkbaar een goede voedingsbodem voor rechts populisme. Er leeft kennelijk veel angst, onvrede, frustratie en boosheid in Lansingerland. Het is voor ons een politieke uitdaging daar wat mee te gaan doen. Dat moet hoog op onze agenda. Om met Sam de Groot te spreken: Van de hoge PVV score word ik erg verdrietig, dit is wel het overdenken waard en een medeverantwoordelijkheid voor álle politieke partijen”.

Het Lansingerlandse PvdA Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug stak ons afgelopen donderdag een hart onder de riem: “De PvdA Lansingerland heeft het goed gedaan, als je het naast de rest van de uitslagen legt. Daar mogen we onszelf hoe dan ook mee feliciteren en laten we dus samen op deze weg doorgaan. Het nieuwe Ombudsteam zal ons ook helpen, maar ook de zichtbaarheid die we getoond hebben vanaf de laatste verkiezingen. De PvdA Lansingerland domineert regelmatig het lokale nieuws. Het is een lichtpuntje in de verdere donkere brei waar we nu doorheen gaan. Dat de andere linkse partijen niet profiteren van de malaise bij de PvdA op dit moment baart mij grote zorgen. Evenals de enorme aanhang die de PVV heeft in onze gemeente… Food for thought! Voor nu, dank voor de inzet, we gaan door, er is maar één linkse, sociale en democratische partij op dit moment, die verantwoordelijkheid weegt zwaar, zo voel ik dat en maakt me strijdbaarder dan ooit!’.

Het blijft apart om te zien dat er bij de top 10 van populairste politici die afgelopen week werd gepubliceerd werd, liefst 5 PvdA’ers staan. Met burgemeester Aboutaleb trots op de nummer één plek. Verder burgemeester Van der Laan van Amsterdam, de ministers Asscher en Dijsselbloem en ’zelfs’ op nummer 10 de PvdA fractievoorzitter en politiek leider Diederik Samsom. Niet zozeer het door de VVD & PvdA coalitie gevoerde beleid staat kennelijk ter discussie dan wel de samenstelling van de coalitie. Veel kiezers die in september 2012 voor de PvdA kozen ervaren de daarna ontstane coalitie van PvdA-VVD als een vreemde eend in de politieke bijt. De PvdA als partij heeft duidelijk veel last van deze keus. Veel meer dan de VVD. Maar ook kiezers die hun electorale heil nu elders zoeken vinden dat deze regering gewoon het karwei moet afmaken en waarderen de inzet van PvdA politici zeer. Het leven is vol paradoxen. Maar dit is wel een heel bijzondere. De vraag rijst intussen wie eigenlijk de echte winnaars zijn, anders dan de door zich zelf benoemden.

Het weekblad Vrij Nederland concludeert terecht: Bijna alle partijen claimen de overwinning maar eigenlijk kennen deze verkiezingen alleen maar verliezers”. Zie: http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/Iedereen-is-winnaar-dus-niemand-is-winnaar.htm

Overigens staan wij als PvdA Lansingerland fractie keihard achter deze coalitie. Stel je voor wat er gebeurd was wanneer in 2012 de huidige uiterst slagvaardige politieke constructie niet van de grond gekomen was, waar hadden we dan nu als land economisch en sociaal gestaan? Je moet er niet aan denken. Dan maar liever als lokale afdeling voor nu slechts 7% van de kiezersgunst innen als onze bijdrage aan het algemeen belang en aan de toekomst van Nederland. Die prijs is het waard…..! Gewoon doorgaan, Diederik!

Ook het aantal PvdA zetels bij het Hoogheemraadschap Delfland liep terug van 4 naar 3. “Onze” Naushad Boedhoe werd helaas niet gekozen. Leon Homberger uit Delft, de man met de rode laarzen, natuurlijk wel. Ons ontbreekt nog precieze informatie over de PvdA resultaten bij Schieland-Krimpenerwaard. Gezien de hoge klassering van Anneke Heinecke (2) gaan wij er vooralsnog vanuit dat zij wel gekozen is.

Winkelcentrum Bergschenhoek in aanbouw

Winkelcentrum Bergschenhoek in aanbouw

EN VERDER

Dialoog met de samenleving, een goed idee?

Komende week staat in belangrijke mate in het teken van de “Dialoog met de samenleving’. Met zo’n 30 sterk betrokken inwoners en ondernemers per kern, spreekt de gemeente over de kracht van elke kern. Wat is karakteristiek, waar ligt de kracht en hoe kunnen wij die kracht verder versterken, zo vraagt het college zich af. Zij worden gevraagd naar hun ideeën over gemeentelijke taken, bezuinigingen en op welke terreinen zij ruimte voor eigen regie willen nemen en kansen kunnen oppakken. Doel van deze dorpsdialoog is om ideeën te verzamelen die uiteindelijk leiden tot concrete uitvoeringsprojecten.

Het is goed om als gemeentebestuur inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers van tijd tot tijd uit te nodigen om samen na te gaan welke ideeën voor vernieuwing en samenwerking er leven als het gaat om de actuele maatschappelijke en economische vraagstukken waar de gemeente voor staat. Het wordt een stuk minder wanneer zo’n dialoog mede in het teken staat van mogelijke bezuinigingen. Die bijten elkaar. Tijdens deze dialoog vraagt het college namelijk ook om mee te denken over een aantal bezuinigingsrichtingen zij het dat het college dit wil beperken tot bezuinigingsrichtingen met een maatschappelijk effect. De dialoog kan volgens het college leiden tot een nieuwe verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen gemeente en samenleving. Per saldo gaat het om een nog te bezuinigen bedrag van 3 miljoen. Dat is heel veel geld, meer geld zelfs dan de gemeente momenteel bijvoorbeeld aan subsidies verstrekt aan maatschappelijk organisaties die door de gemeente geprioriteerde taken uitvoeren. Hoe trek je als college in hemelsnaam drie miljoen euro uit de samenleving?

Niet onwaarschijnlijk is dat de dialoog met de samenleving geen nieuwe baten maar juist extra kosten zal gaan opleveren. In Lansingerland zijn van oudsher ongeveer 7000 vrijwilligers maatschappelijk actief. Dat zijn er heel veel. Vaak vervullen zij taken die in andere gemeenten door gesubsidieerde professionals worden verricht. Feit is dat de grens wat deze vrijwilligers aankunnen in een aantal sectoren wordt bereikt. Dat zal tijdens de dialoog zeker op tafel gaan komen, mits het college de juiste maatschappelijke organisaties om de tafel roept. Het water is menig organisatie al tot de lippen gestegen. Het risico is groot dat deze dialoog geen extra baten maar vooral nieuwe frustraties gaat opleveren. Je maakt iets los maar je hebt er geen bevredigend antwoord op. Onze fractie vraagt zich af of het college dit risico vooraf wel heeft ingeschat. Twee jaar geleden werd aan inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven ook gevraagd mee te denken over hun eigen rol in het kader van een bestuurskracht onderzoek. Over de resultaten werd nimmer meer vernomen daar waar de concrete uitvoering betrof. Dat zette ook toen veel kwaad bloed.

De recente kritische bijdragen van Sam de Groot over de valkuilen van de burgerparticipatie werden door de coalitie nimmer op de juiste waarde geschat. Zie ook: https://lansingerland.pvda.nl/2014/10/02/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-29-september-3-oktober-2014/ (Wijkgericht werken als speeltje van de gemeente)

Het college gedraagt zich volgens ons in deze te zeer als overenthousiaste padvinders overtuigd van de ‘eigen kracht’.

Interessant is een actueel artikel van Movisie over de valkuilen van dit soort type burgerparticipatie: https://www.movisie.nl/persbericht/persbericht-burgerinitiatieven-vaak-handen-professionele-trekkers?utm_medium=email&utm_campaign=190315&utm_source=Nieuwsbrief+190315

Wij zijn heel benieuwd hoe de dialoog gaat lopen. Ingrid Tuinenburg en Petra Verhoef zullen hun oor te luisteren gaan leggen.

Verslag participatiebijeenkomst HSL

Het verslag van de geruchtmakende bijeenkomst over de geluidhinder van de HSL Zuid in Lansingerland op 5 maart 2015 staat onder de volgende link:http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/spoor-hogesnelheidslijn-zuid/ Binnenkort zullen wij van wethouder Fortuyn en het ministerie van I&M ongetwijfeld horen hoe het vervolgoverleg is verlopen.

Voorjaar in Bergschenhoek

Voorjaar in Bergschenhoek

TOT SLOT

Aanstaande maandagavond om 19.30 uur is er in Rehoboth Berkel een Algemene Ledenvergadering van de PvdA Lansingerland. Op de agenda staat onder meer een terugblik door ons Kamerlid Astrid Oosenbrug. Onze fracties zal bovendien een aantal verhalen & stellingen presenteren over actuele lokale politieke dilemma’s. De vergadering is natuurlijk openbaar. Woensdagavond is er in het gemeentehuis in Bergschenhoek, samen met de raad van Pijnacker-Nootdorp, een bijpraatavond over de Groenzoom. Dit prachtige natuurgebied is eind dit jaar klaar voor gebruik. Dit jaar zal ook de aanbesteding van het beheer rond moeten komen. Donderdagavond is de maandelijkse raadsvergadering. Noteer alvast in uw agenda: op dinsdag 7 april om 18.30 uur gaat ons PvdA Ombudsteam met haar wekelijkse spreekuur van start in de Bibliotheek Oostland vestiging in Berkel centrum. Meer nieuws volgt binnenkort op www.lansingerland.pvda.nl/ombudsteam

Het citaat van de week komt van Twitter. Oud PvdA wethouder van Pijnacker-Nootdorp en Provinciale Staten kandidaat Nico Oudhof twitterde een dag na de voor de PvdA dramatisch verlopen verkiezingen: “Ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met wonden likken”. Zo is het Nico! Gewoon weer lekker aan de slag!

Tot de volgende week, fractie PvdA Lansingerland, 20 maart 2015

Park de Polder fietspad Wilderszijde

Park de Polder fietspad Wilderszijde

 

Ingang Park de Polder

Ingang Park de Polder

 

Nieuwe winkelcentrum Berkel

Nieuwe winkelcentrum Berkel

 

Nieuwbouw Koetsveldstraat Berkel

Nieuwbouw Koetsveldstraat Berkel

 

Nieuwe Kruising Wilhelminastraat-Koetsveldstraat

Nieuwe Kruising Wilhelminastraat-Koetsveldstraat