20 december 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 16- 20 DECEMBER 2013

Dit alweer 42ste weekverslag en het laatste in 2013, aflevering 292 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin Ewald van Vliet afscheid nam als burgemeester van Lansingerland, de raad voor de laatste keer in 2013 vergaderde, onze verkiezingscampagne steeds meer vorm krijgt en de bouw in Nederland stap voor stap weer opkrabbelt. De foto’s laten mooie investeringen in het nieuwe Lansingerland zien!

DAG EWALD

270 PvdA Lansingerland weekverslagen, ruim 6 jaar dus, was Ewald van Vliet onze burgemeester. Afgelopen week nam hij afscheid en hoe? De Lansingerlanders kwamen massaal naar de receptie om persoonlijk afscheid van hem te nemen. Vele warme en waarderende woorden waren zijn deel. En terecht. Wij berichtten het al in ons weekverslag 35: ‘Wij van de PvdA vinden Ewald van Vliet een fantastische burgermeester van Lansingerland met een onschatbare waarde voor onze gemeente. Hij heeft er keihard aan gewerkt om Lansingerland regionaal en landelijk op de kaart te zetten, heeft fors bijgedragen aan de economische ontwikkeling van onze gemeente, is de integriteit zelve, heeft veel persoonlijke  kwaliteiten in huis en heeft zijn rol van voorzitter van de raad vol overtuiging en vakmanschap vervuld. Een absolute top bestuurder dus. Wij hadden nog graag vele jaren met hem samengewerkt’. Wij zullen Ewald van Vliet als mens en als bestuurder echt gaan missen hoezeer wij hem de nieuwe carrièrestap richting onderwijs ook gunnen. Dank je wel, Ewald voor onze goede, creatieve & open samenwerking in de periode van 270 PvdA weekverslagen. Maak er iets heel moois van in Den Haag!

19.12.2013 010

DAG 2013

2013 was voor Lansingerland bestuurlijk een bewogen jaar. Het vertrek van burgemeester Ewald van Vliet en wethouder Financiën & Onderwijs Werner ten Kate, de komst van drie nieuwe lokale partijen die mee willen gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 en de grote problemen waarin ons grondbedrijf verkeert, springen direct in het oog. Ondanks alle tegenwind bleef onze coalitie Leefbaar 3B, VVD, Christen Unie en PvdA probleemloos overeind. Wethouder Ruud Braak, die in oktober 2011 aantrad toen de PvdA zich op verzoek voegde bij de toenmalige coalitie, is vanaf 1 januari 2014 de enige wethouder die in Lansingerland woont. Alle andere collegeleden wonen elders. De afgelopen vier jaar telde Lansingerland liefst drie wethouders Financiën en Onderwijs van VVD huize. Voor het vier wethouders zetels tellende college waren liefst acht personen nodig. De continuïteit van het dagelijks bestuur was dus, optimistisch geformuleerd, een groot avontuur.

Desondanks is er ook het afgelopen jaar veel gebeurd. Lansingerland blijft tegen de wind in zo’n 400 huizen per jaar bouwen, de ZoRo-bus is van meet af aan een groot succes, de oplossing van de HSL-herrie en de bouw van station Bleizo komen stap voor stap dichterbij, er zijn liefst drie nieuwe winkelcentra in de maak, de voorbereidingen voor de drie grote decentralisaties lopen volgens plan, het AMG Schmidtpark, Groenzoom en Vlinderstrik krijgen steeds meer vorm en de bouw van de eerste twaalf starterswoningen van 140.000 euro start op korte termijn. Ook de toekomst van Rotterdam The Hague Airport staat weer hoog op de agenda. Tel daar ook nog eens het succesvolle jaar van de burgerparticipatie op, de nota inkomensondersteuning die met algemene stemmen de raad passeerde, de komst van de Metropoolregio, de 10de positie die Lansingerland op de economische ladder inneemt bij op en je zou zelfs voorzichtig van een succesvol jaar mogen spreken.

Burgerinitiatieven ontstaan er intussen bij de vleet. Lansingerland kent heel veel vrijwilligers die het begrip ‘participatie samenleving’ allang invullen. De werkloosheid is hier nog relatief beperkt. Wanneer volgend jaar de Laan van Mathenesse aan de noordkant van onze gemeente de N470 met de N209 gaat verbonden, is de ruitstructuur om Lansingerland, samen met de inmiddels verbrede N209 ook gereed. Ook met de uitrol van lokale en regionale fietspaden gaat het goed. Binnenkort nemen wij een besluit over de nieuwe Horeca Visie. Die moet de komst van leuke en gevarieerde horeca met kracht gaan stimuleren.

De inwoners van Lansingerland vinden het hier fijn en rustig wonen. De vele inbraken ten spijt wordt Lansingerland gezien als veilig en vol goede voorzieningen. En bovendien met Metro E overal dichtbij. Met sinds kort ook op zondag de winkels open (als ze dat willen).

18.12.2013 010

Nooit te voren had Lansingerland zo’n goede en directe lijn met onze PvdA vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Talrijk waren onze contacten in 2013 met Astrid Oosenbrug, Manon Fokke, Duco Hoogland, Albert de Vries, Lutz Jacobi, Jacques Monasch en Sjoera Dikkers. En dat geldt niet alleen onze fractie. Ook ChristenUnie, VVD, D66, GroenLinks en CDA laten zich niet onbetuigd. Het bewijst de meerwaarde van landelijke partijen in de lokale politiek. Den Haag ligt dichterbij dan ooit en dat zit ‘m niet alleen in Metrolijn E.

Zijn er dan helemaal geen minpunten? Natuurlijk wel. Wij van de PvdA vinden dat het kunst en cultuur beleid van Lansingerland zich niet in gelijke mate mee ontwikkelt met de groei van onze gemeente. Het brede politieke tij en de tijdsgeest zitten tegen. Maar er komen weer andere tijden en dan staan wij klaar om dit met kracht te gaan agenderen.

Het lijkt soms of er in Lansingerland sprake van twee werkelijkheden is : de politiek bestuurlijke werkelijkheid die voortdurend onder het vuur ligt van een groep ontevreden burgers met een goede ingang bij de media met aan de andere kant de rest van Lansingerland die zich enthousiast in een hoog tempo door ontwikkelt. Zo is er boosheid over het hoge investeringsniveau dat Lansingerland kende. Betaald via leningen die terugbetaald moeten worden via de grondverkoop. Dat is voorlopig inderdaad een probleem. Maar via een herstelplan en een groeiende bouw markt zeker niet onoverkomelijk. Al deze investeringen zijn gedaan voor voorzieningen waar onze burgers heel erg tevreden over zijn: scholen, kinderopvang, openbaar vervoer, sportcomplexen, parken, zwembad, fietspaden, speelplekken, wegen, winkelcentra en zorgvoorzieningen. Dat alles in ruim10 jaar uit de grond gestampt. Vergelijk het nu eens met de situatie van de 3B-gemeenten in het midden van de jaren ’90. Nauwelijks voortgezet onderwijs, ziekenhuis op afstand, na 22.30 uur vanaf Rotterdam centrum geen bus meer naar Berkel, kleine winkelcentra en slechte fietsverbindingen. Dit rijtje is gemakkelijk aan te vullen. Ga uw geheugen maar eens na.

Wij zullen als gemeente de komende jaren financieel een stap terug moeten doen en onze inwoners zullen dat ook zeker merken als het om voorzieningen gaat en hun portemonnaie. Maar er is een goed perspectief. Mits Lansingerland een stabiel bestuur blijft houden met een raad die zich niet gek laat maken door ‘grote stappen, snel thuis’ praat vanaf de zijlijn. Onze top 10 van wat wij in 2013 in Lansingerland wilden gaan bereiken, is aardig waarheid geworden. Kijk maar op https://lansingerland.pvda.nl/standpunten/

Ook in 2014 blijft Lansingerland een sterke & sociale plek om te wonen en te werken!

Onze grote dank gaat uit naar alle ambtelijke medewerkers onder leiding van gemeentesecretaris Ad Eijkenaar die in 2013 keihard en met veel bezieling hebben gewerkt aan de toekomst van Lansingerland. Vaak onder een grote werkdruk en soms gebukt onder de negatieve verhalen over onze gemeente. Vorige week troffen Ondernemingsraad & Raad elkaar voor de eerste keer voor informeel overleg. Dat smaakte naar meer en zal zeker in 2014 worden voortgezet.

18.12.2013 016

LAATSTE RAADSVERGADERING VAN 2013

Er staan verkiezingen voor de deur en dat was te merken. Het aantal moties en amendementen op een doorsnee raadsvergadering als die van afgelopen donderdagavond bereikte het niveau van het raadsdebat over de Kadernota of de Programma begroting. Twee sprongen er donderdagavond uit: een motie op initiatief van D66 over de aanleg van de A13/A16 en een amendement van VVD zijde over de noodzaak tot matiging van de hondenbelasting. Een amendement waartoe indiener Eric Kampinga was geïnspireerd door het prominente VVD lid drs. Kasper Teckel uit Bergschenhoek. Zijn motto: ‘Liever de broekriem aanhalen dan de hondenriem!’

Om met het laatste te beginnen: de VVD wil snel af van de hondenbelasting omdat die belasting volgens hen geen grondslag kent. De uitspraak van de Hoge Raad dat hondenbelasting heffen toegestaan is ten spijt. Als voorgerecht kwam de VVD fractie met een amendement waarin voorgesteld werd om het tarief van de hondenbelasting te bevriezen op het niveau van 2013. De VVD wil minder belasting heffen en meer bezuinigen. Gerard Bovens, onze woordvoerder in dit dossier, herinnerde de VVD fractie aan hun motie ‘Herstelplan’ die zijn tijdens het debat over de meerjarenbegroting 2014-2018 indienden en die in de raad veel bijval verwierf. Deze motie draagt het college op een herstelplan op te stellen dat leidt tot een financieel gezonde situatie. Dit herstelplan is nog in de maak. Opheffen van de hondenbelasting gaat de gemeente een kwart miljoen kosten. Dat is niet te rijmen met deze motie en de opdracht aan het college, vindt de PvdA. De raad zou zich zo ten opzichte van de Provinciale toezichthouder en de Rijksoverheid die de opdracht van de Tweede Kamer heeft gekregen om met ons naar oplossingen voor onze problematiek te zoeken, compleet onmogelijk maken. De rest van de raad deelde deze mening. Ook de wethouder financiën ontraadde het amendement te zeerste. Financiele wijzigingsvoorstellen indienen is bovendien volgens de PvdA alleen aan de orde bij de behandeling van de Kadernota of Programmabegroting. Want alleen dan kun je een integrale afweging maken. Gerard riep de VVD fractie tenslotte op om het amendement in te trekken. Dat gebeurde vervolgens ook.

Wat wij nu verwachten, is dat de VVD Lansingerland tijdens hun komende campagne met vele honden, waaronder drs. Kasper Teckel, de Lansingerlandse straat op zal gaan om zo hun boodschap kracht bij te zetten. Wij zien het al helemaal voor ons: VVD lijsttrekker Leon van Noort met een pekinees in VVD outfit!

Op initiatief van de D66 fractie nam de raad unaniem een motie aan over de A13/A16 waarin het college opgeroepen werd om opnieuw het standpunt dat Lansingerland onverkort vasthoudt aan haar voorwaarde met betrekking tot het saldo nul en dit standpunt actief onder de aandacht te brengen van de bestuurlijke afstemgroep, de regioportefeuillehouder, Rijkswaterstaat en de minister van I&M en terug te koppelen aan de raad en om een voorstel te maken voor een strategische agenda A13/16. De noodzaak tot het formuleren van een strategische agenda werd door Sam de Groot aan deze motie toegevoegd om te voorkomen dat de motie beperkt bleef tot uitsluitend het geven van een signaal. De motie moet er volgens ook toe leiden dat raad en college samen met onze collega’s in Rotterdam en de betrokken Tweede Kamerleden samen en planmatig blijven optrekken in dit dossier. Voor ons gaat het om het PvdA raadslid Leo Bruijn in Rotterdam en PvdA Tweede Kamerlid Attje Kuiken. Daar zijn over dit dossier in het verleden al vele contacten mee geweest. Ook in 2012 was er in de eerste fase van de planvoorbereiding al intensief contact. Die draad pikken wij nu weer op.

De Waarderingskamer heeft op 16 december de periodieke controle bij SVHW, onze incasseerder van de OZB, afgerond en stelt het oordeel over de kwaliteit van de WOZ-administratie naar boven bij. Dit betekent dat SVHW volgens de Waarderingskamer de werkzaamheden ‘naar behoren’ uitvoert. Dankzij extra inspanningen van de organisatie en het bestuur behoort SVHW tot de één na hoogste categorie van belastingkantoren. Bovendien hanteert SVHW de laagste kostprijs voor de deelnemers en de burgers. “De inspanningen van SVHW werpen nu vruchten af. Ik ben blij met dit resultaat, dit is een belangrijke stap vooruit in de ontwikkeling van SVHW”, aldus voorzitter Peter Verheij.

SVHW blijft het komende jaar werken aan het verbeteren van de dienstverlening aan de burgers. Prioriteiten daarbij zijn: de inrichting van een Klantcontactcentrum en het inkorten van de afhandelingstermijn van ingediende bezwaarschriften. Verder blijft SVHW de interne werkorganisatie kwalitatief doorontwikkelen. De organisatie blijft hierover in overleg met de Waarderingskamer. SVHW  heeft hiermee ook instemming voor het versturen van de WOZ-beschikkingen in februari 2014 en zal voor alle deelnemende gemeenten de aanslagen OZB opleggen.
SVHW is een samenwerkingsverband van 26 gemeenten, het Waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard. SVHW is een zelfstandige overheidsorganisatie die de WOZ-waarden vaststelt en voor zijn deelnemers de belastingen heft en int.

Ook dit dossier kan weer gesloten worden. CDA en Leefbaar 3B waren de afgelopen weken uit op de scalp van SVHW vanwege een eerdere tik van deze belastingwaakhond in de richting van SVHW. Dat was begin 2013 trouwens al bekend net als het pan om het SVHW herstelplan eind 2013 gereed te hebben. Dat is dus gelukt. Precies zoals Gerard Bovens aan het AD/RD op 3 december 2013 nog meegaf. Niks aan de hand dus!

De Heraut berichtte afgelopen woensdag dat de OZB met 17.5% omhoog gaat. Dat klopt niet, zo constateerde Leefbaar 3B raadslid Henk Meester tijdens de raadsvergadering fijntjes. Het gaat om 9.5% te verdelen in 2% inflatie en 7.5% extra verhoging. Waarvan acte!

18.12.2013 020

EN VERDER

De Klankbordgroep Gemeentehuis die de nieuwbouw van ons Gemeentehuis al sinds 2008 begeleid sloot afgelopen week het dossier nieuwbouw Gemeentehuis. Ruud Braak was tot hij wethouder werd lange tijd onze vertegenwoordiger in deze groep. Sindsdien is Don van Doorn lid. De bouw is keurig binnen het budget gebleven al lopen er nog enkele trajecten met betrekking tot gebreken die tijdens de bouw zijn ontstaan. Er zijn nu twee ruimten verhuurd aan commerciële partijen en daarmee is het te verhuren maximum van 20% bereikt. Het gemeentehuis heeft immers een maatschappelijke functie. De deelnemers hebben zich zowel zelfkritisch (hadden wij bijvoorbeeld maar beter nagedacht over de te smalle desk in de raadzaal, grootte van de raadzaal vanwege de toch wat kleine publieke tribune en de paal midden in de zaal) als lovend uitgesproken over deze wijze van werken en reageren positief op het voorstel om ook andere grote projecten op deze wijze voor te bereiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de grote decentralisaties die er aan zitten te komen..

Woensdagavond was de 20ste bijeenkomst van het netwerk ‘Lansingerland Leeft’ in de nieuwe huisvesting van Humanitas Lansingerland in de Snip in Bleiswijk. Er was een presentatie van wethouder Ruud Braak over de decentralisaties in het sociale domein waarbij vooral ook aan de orde kwam wat dit voor ons allemaal, zorgcliënten, mantelzorgers, hulpverleners en beleidsmakers) gaat betekenen. Het verhaal van Jacqueline Henskens van Humanitas, die onlangs als coördinator met het Brede Maatjes project Tandem is begonnen, sloot daar uitstekend op aan. Ook Lansingerland kent mensen die eenzaam, diep in de zorgen en in sociaal isolement zijn en een vrijwillig maatje maar wat goed kunnen gebruiken. Humanitas telt 5 jaar na de start inmiddels al 100 vrijwilligers die, begeleid door professionele coördinatoren, actief zijn in een viertal succesvolle projecten: Vriendschappelijk Huisbezoek, Home Start, Thuis Administratie en het Brede Maatjes project Tandem.

18.12.2013 022

TOT SLOT

Het is nu kerstreces. Wij mogen dus even bijkomen van een intensief seizoen. Op maandag 6 januari 2014 gaan wij weer verder met ons raadswerk en onze campagne. Zaterdag 21 december gaan wij met de ‘Rode Kaarsjes’ de winkelcentra van Bleiswijk (11 uur), Bergschenhoek (12 uur) en Berkel (13.15 uur) in.

Noteer ook alvast onze nieuwjaarsreceptie op maandag 27 januari 2014 in Rehoboth. Lutz Jacobi komt ons daar toespreken. Het volgende weekverslag verschijnt op vrijdag 10 januari 2013

Het citaat van de week komt uit het Magazine van de Metropoolregio nummer 6 van december 2013: ‘De groei van de steden schrijft het CBS ook toe aan de Vinex wijken die in de metropoolregio zijn gerealiseerd. Deze zijn echter grotendeels al gereed, waar gaan die jonge gezinnen dan wonen? Volgens Latten zullen steden creatiever omgaan met beschikbare ruimte. “vrijgekomen industrieterreinen die worden omgevormd tot woongebied. Leegstaande kantoren waarin woningen komen of studentenhuisvesting. Naast die stedelijke verdichting zullen Rotterdam en Den haag ook buiten hun gemeentegrenzen gaan kijken. Ik denk dat er nog genoeg ruimte is om te ontwikkelen langs bijvoorbeeld de Randstadraillijnen. Ik zie daar nog genoeg vogeltjes in het landschap rondvliegen”. Wij ook! Kom maar lekker bouwen in onze Westpolder, Meerpolder, Wilderszijde en Parkzoom. Wij hebben in Lansingerland nog ruimte voor 6000 mooie huizen. Voor elk wat wils! Toch een opvallend bericht. Het geeft hoop dat Lansingerland over 10 jaar 75000 inwoners telt en dan ook schuldenvrij is!

 Mooie feestdagen, een goede jaarwisseling en tot 10 januari 2014!

 Fractie PvdA Lansingerland, 20 december 2013

 

Afdelingsbestuur PvdA Lansingerland oefent op opzetten van het Rode banier!

Afdelingsbestuur PvdA Lansingerland oefent op opzetten van het Rode banier!

 

 

 

 

.