21 maart 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 17 – 21 MAART 2014

Dit 10de weekverslag in 2014 aflevering 303 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was een bewogen week waarin hoogtepunten & dieptepunten hand in hand gingen. Op een bijzonder geslaagd bezoek van PvdA minister Ploumen aan onze mondiaal werkende tuinbouw volgde direct de koude douche van een zetelverlies bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze week een kort verslag over de situatie over waar wij nu als PvdA Lansingerland in zijn terecht gekomen.

MINISTER PLOUMEN BEZOEKT LANSINGERLAND

Afgelopen maandag, 17 maart, heeft minister Ploumen van Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking een bezoek aan het tuinbouwgebied van Lansingerland gebracht. De minister was daartoe uitgenodigd door de PvdA Lansingerland in het kader van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Onze afdelingssecretaris Raymond Tans organiseerde dit bezoek en schreef het volgende verslag.

Minister Ploumen bezocht twee bedrijven. Het eerste bedrijf dat werd bezocht was Anthura, dat in de wereld marktleider is op het gebied van de veredeling van Anthuriums en daarnaast een vooraanstaande positie heeft in de veredeling van Cimbidiums (een soort orchidee). Planten worden over de hele wereld afgezet en het bedrijf heeft ook een vestiging in het Chinese Kunmin. Minister Ploumen was bijzonder geïnteresseerd in de marktontwikkelingen en vooral ook hoe nieuwe rassen worden gekweekt en hoe je weet welke de modekleuren zullen worden waar her bedrijf bij het kweken van nieuwe rassen op moet inspelen. Directeur Iwan van der Knaap gaf aan dat er op dit moment heel veel zorgen zijn over de afzet van de planten naar Rusland vanwege de dreigende economische sancties door de EU in verband met de inval in de Krim. Bij het bedrijf werken zo’n 200 mensen waarvan ca. 50 een hogere opleiding hebben.

minister Ploumen 005

Het tweede bedrijf dat werd bezocht was GreenQ, een internationaal toonaangevend bedrijf voor kennis, voorlichting en onderwijs in de tuinbouw. Hier werd de minister voorgelicht door algemeen directeur Aad van den Berg. Hij ging in het bijzonder in op de betekenis die het bedrijf kan hebben voor de ontwikkeling van de tuinbouw in ontwikkelingslanden. Het bedrijf verzorgt op maat gesneden cursussen en kan ook via slimme ICT methoden op afstand het management begeleiden.

Wethouder Ruud Braak gaf een inleiding over de betekenis en de rol van de tuinbouw in Lansingerland. In zijn presentatie benadrukte hij dat Lansingerland een toplocatie is voor de tuinbouw met internationale allure en dat deze sector van groot belang is voor het vestigen van (nieuwe) bedrijven. Tuinbouw, aldus Ruud Braak, is dé banenmotor in onze gemeente en verdient de steun van de gemeentelijke en nationale overheid, zeker nu het economisch niet echt goed gaat met de sector.

Aansluitend aan het bezoek in Lansingerland ging de minister naar Pijnacker alwaar onze collega’s een interessant politiek café hadden georganiseerd. De ongeveer 40 aanwezigen konden hier met de minister in discussie over haar beleidsterreinen.

Minister Ploumen werd ontvangen en begeleid door een delegatie van de PvdA in Lansingerland. Ook Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug was bij dit voor Lansingerland belangrijke werkbezoek aanwezig.

SONY DSC

minister Ploumen 009

SONY DSC

VERLIES VOOR DE PVDA LANSINGERLAND

Wij hoopten op 5 zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag en het werden er twee. Nipt misten wij een restzetel die het aantal PvdA raadsleden op de vertrouwde drie zou houden. Natuurlijk is onze teleurstelling groot. Wij voerden enthousiast campagne, konden trots laten zien wat wij de afgelopen vier jaar met zijn allen hebben bereikt en presenteerden en hadden een perfecte kandidatenlijst. Klaar voor de grote bestuurlijke uitdagingen waar Lansingerland voor staat.

Waarom wij geen 4 of 5 zetels haalden maar slechts 2 laat zich gemakkelijk raden. Het landelijke politieke klimaat voor VVD & PvdA is guur. Electoraal loont het blijkbaar niet om als grote politieke partijen in tijden van zware crisis je nek uit te steken en samen te gaan werken aan economisch herstel. Dat gaat beslist lukken maar het kost heel veel pijn. Die pijn vertaalt zich via de ongeruste kiezer, zeker als het om verkiezingen gaat die in de beleving van de kiezer niet om het ‘echie’ gaan. Dat weet je als lokale politicus. De relatie tussen prestatie en resultaat is ver te zoeken. .

Het is all in the game. Jammer maar realiteit.

Feit is dat wij bij de verdeling van de restzetels net geen 3 zetels haalden. Wij kwamen ongeveer 100 stemmen tekort. Feit is ook dat wij, ondanks de opkomst van D66 (van 2 naar 4 zetels) en WIJ Lansingerland (1 zetel + 1 restzetel) maar 200 stemmen minder binnen haalden dan in 2010. Een te verwaarlozen verlies in vergelijking met het landelijke PvdA beeld. Een forse dosis pech, een lokale variant als concurrent en het deelnemen aan de landelijke coalitie verklaren het beeld. Van alle (politieke) kanten zeggen mensen tegen ons hoe vervelend zij dit voor ons vinden en dat fractie en wethouder van de PvdA Lansingerland deze uitslag absoluut niet verdiend hebben. Dat vinden wij natuurlijk aardig maar wij kopen daar natuurlijk niets voor.

Wat betekent dit allemaal voor ons en Lansingerland? Dat weten we nu nog niet. Het is nog te vers. De PvdA is de afgelopen jaren een belangrijke, succesvolle pilaar onder het Lansingerlandse openbaar bestuur geweest. Zonder de PvdA deze gemeente besturen, lukt echt niet, zo luidt ons bewezen parool. Voor ons staat het algemeen belang en de goede toekomst van Lansingerland voorop. Dat is onze trots. Maar de PvdA Lansingerland mag daar verder niet meer de dupe van worden. Er zijn grenzen.

Ons hele hebben & houwen plus het grote bestuurlijke netwerk dat wij de afgelopen jaren in het belang van Lansingerland ontwikkeld hebben, hebben wij voor Lansingerland ingezet.

Hoe dat verder moet, vraagt enige bezinning. Zowel van de zijde van de andere partijen maar vooral ook van ons zelf. Wat willen wij? Bestuur en fractie van de PvdA Lansingerland hebben nu even tijd nodig voor bezinning en een nieuwe plaatsbepaling over het belang van de PvdA en het belang van Lansingerland.

Verdrietig nemen wij als partij en fractie binnenkort afscheid van Don van Doorn en Sam de Groot. Samen hebben we als fractie zoveel gedeeld en beleefd en zo ontzettend veel bereikt. We hadden zo graag met zijn allen doorgegaan. Verdrietig is het ook dat de nieuwe mensen op onze lijst niet direct aan de slag kunnen. Hun enthousiasme is groot en ze hadden heel veel voor Lansingerland kunnen betekenen. Gerard Bovens en Petra Verhoef hebben inmiddels bewilligd in hun toekomstig raadslidmaatschap. Sam de Groot wil zeker door als commissielid. En Ruud Braak is en blijft onze sterke wethouderskandidaat.

U hoort snel van ons hoe we verder willen met de toekomst van Lansingerland!

finale campagnedag 007

 TOT SLOT

Volgende week dinsdagavond is de laatste vergadering van de oude raad die in het teken staat van de geloofsbrieven van de nieuwe raad. Op donderdagavond 27 maart wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

Het citaat van de week komt van Diederik Samsom die afgelopen donderdag een brief stuurde naar de PvdA leden naar aanleiding van de grote landelijke verkiezingsteleurstelling: “Gisteren hebben we verloren, maar de sociaaldemocratie wordt nooit verslagen. Na de diepste dalen, volgden steeds de hoogste pieken. De nederlaag van de raadsverkiezingen in 2002 werd opgevolgd door een ongekende overwinning in 2006. De prachtige uitslag van september 2012 werd voorgegaan door het teleurstellende resultaat van 2010. Een uitslag als vandaag motiveert ons om het vertrouwen van hen die wel PvdA hebben gestemd waar te maken, en dat van hen die dat niet deden te herwinnen. Vol overtuiging en strijdbaarheid blijven wij knokken. In alle steden en dorpen, in het hele land en ook in Europa. Daarvoor staan de verkiezingen voor de deur. En dus hebben we elkaar vanaf vandaag weer heel hard nodig. Wij hopen dan ook dat we kunnen rekenen op elkaars steun. Want de sociaaldemocratie, dat is en blijft samen sterker. Als we winnen, maar ook als we verliezen zoals gisteravond.

Wij strijden voort!

 Fractie PvdA Lansingerland, 21 maart 2014

minister Ploumen 001