23 mei 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 19 – 23 MEI 2014

Dit 18de weekverslag in 2014 aflevering 311 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij de door de nieuwe coalitie georganiseerde ‘reflectiebijeenkomst’ over het concept coalitieakkoord bijwoonden, de verkiezingen voor het Europese Parlement plaats vonden (“stemmen op Flora Goudappel”) en wij op bezoek gingen in Amsterdam bij de redactie van Lokaal Bestuur . Het was ook een week waarin politiek verder weinig gebeurde. Een rustige week na vele, intensieve weken. Ons weekverslag is deze week dan ook wat korter dan de lezer van ons gewend is.

REFLECTIEBIJEENKOMST

De aanstaande oppositiepartijen kregen van de nieuwe coalitiepartijen en formateur Adri Bom (CDA) een uitnodiging voor, wat zij noemden, een ‘reflectiebijeenkomst’ over het concept coalitieakkoord. Deze bijeenkomst was afgelopen maandag voorafgaand aan de bijeenkomst ten behoeve van de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Voor de reflectiebijeenkomst was een kleine 1.5 uur gepland. Het samenzijn vond plaats in de Lansingerlandse Trouwzaal. Een locatie die niet zonder humor gekozen was.

De bijeenkomst bestond uit een inleiding door de formateur over het proces van coalitievorming, de presentatie van de nieuwe wethouders, de inhoud op hoofdlijnen door Wouter Hopenbrouwer en een uitnodiging om in gesprek te gaan over vragen als: Wat vindt u goed aan het concept coalitieakkoord, wat kan beter en mist u wat?’’

Alleen de fractie van GroenLinks wilde op deze vragen reageren. Partij Neeleman en WIJ Lansingerland waren niet aanwezig terwijl de PvdA en VVD fracties te kennen gaven niet op deze vragen te willen ingaan. Gerard Bovens: “De PvdA vindt dat het coalitieakkoord een aangelegenheid is van de coalitiepartijen zelf. Daar willen wij niet aankomen. De PvdA wil een politiek debat bij het aantreden van het nieuwe college over zowel de inhoud van het akkoord als de benoeming van de wethouders. Dat gebeurt op 2 juni. Onze fractie vindt het jammer dat er, zoals bijvoorbeeld in Pijnacker-Nootdorp, door de coalitiepartijen niet voor gekozen is om een coalitieakkoord op hoofdlijnen te presenteren en dat aan overige partijen voor te leggen. Na eerst bij aanvang een brede informatieronde gehouden te hebben wat nu helaas niet gebeurd is. Dat zijn echt gemiste kansen en strategisch niet handig. Wat ons nu voorgeschoteld wordt, is een compleet verhaal. Dat vraagt dus om een politieke reactie”. De VVD fractie deelde onze mening.

De coalitiepartijen en formateur toonden zich teleurgesteld over het standpunt van VVD en PvdA. Dat verbaasde ons omdat wij in ons weekverslag 17 al lang en breed hadden aangekondigd zo te zullen reageren. De formateur, zo gaf zij aan, is inmiddels een trouwe lezer van ons weekverslag, dus echt verassend kan het niet geweest zijn.

Na een uurtje zat de ‘reflectiebijeenkomst’ er al weer op. De coalitiepartijen togen vervolgens naar de publieksbijeenkomst waarop ongeveer 100 mensen afkwamen. Dat leverde ongeveer 50 schriftelijke reacties op. Op 28 mei zullen de coalitiepartijen bekend maken wat zij met deze vangst gaan doen. Formateur Adri Bom: “De input wordt gebruikt om punten iets anders te formuleren of te verduidelijken. Wij gaan geen punten weghalen of wijzigingen doorvoeren op basis van uw input”. Dat is een heldere boodschap maar of alle aanwezigen bij deze bijeenkomst dit ook voor ogen hadden? Wij hebben zo onze twijfels.

Tijdens het raadsdebat op 2 juni over het coalitieakkoord worden ook de wethouders geïnstalleerd. Op de agenda staat die avond ook de “ontheffing woonplaatsvereiste wethouders’’. Wij zijn benieuwd wat dit voorstel precies behelst. Het betreft de kandidaat wethouders Abee (CDA) en Fortuyn (Leefbaar 3B).

De PvdA is tegenstander van een ontheffing van het woonplaatsvereiste van wethouders. Daar waar de identiteit van onze drie kernen en van onze samenleving in het coalitieakkoord zo centraal worden gesteld, zou een ontheffing van het woonplaatsvereiste voor de betreffende coalitiepartijen niet aan de orde mogen zijn. Wethouders moeten op basis van deze visiegeen rondreizend gezelschap à la voetbaltrainers (kunnen) worden. De binding c.q. de relatie burger-bestuur kan geweld worden aangedaan als de wethouder (van buiten) geen ingezetene van de gemeente behoeft te zijn. Terwijl die binding c.q. relatie juist moet worden versterkt’’. Dit citaat komt uit een amendement van het Tweede Kamerlid Te Veldhuis (VVD) die in 2001 de Gemeentewet op dit punt amendeerde.

Het oude college neemt, zoals het er nu naar uitziet, in een speciale bijeenkomst op 11 juni afscheid.

Bergschenhoekse "Braak-Paal"  op de Hoeksekade. Cultureel erfgoed!

Bergschenhoekse “Braak-Paal” op de Hoeksekade. Cultureel erfgoed!

EN VERDER

Afgelopen zaterdag gingen wij de straat op om de kandidatuur van onze PvdA nummer 6 Flora Goudappel te promoten. Natuurlijk was Flora zelf in Berkel centrum van de partij. Zie voor een verslag van die dag www.lansingerland.pvda.nl Afgelopen donderdag 22 mei was het verkiezingsdag maar wij zullen tot aanstaande zondag moeten wachten voordat wij weten of Flora Goudappel ook daadwerkelijk gekozen is. Dan gaan wij zeker bij haar op bezoek in Brussel.

Voorlopig moeten wij het op basis van de peiling tot aanstaande zondag doen met een behoud van 3 zetels in het Europese parlement. Dat zou in het huidige politieke klimaat een hele mooie prestatie zijn.

Tijdens onze campagnedag stuitten wij op het Kranenburgplein in Bleiswijk op de ‘Bleiswijkse Spuitertjes’ die al enige tijd droog staan: https://lansingerland.pvda.nl/2014/05/17/de-straat-op-voor-flora/

Twitteren werkt, zo bleek maar weer eens, want begin deze week kregen wij het bericht van gemeentelijke zijde dat de kraan weer open gaat. Waar een Europa campagne al niet goed voor is! De secretaris van de Bleiswijkse winkeliersvereniging stelde ons voor om, als Flora echt Europa ingaat, de ‘Spuitertjes’ om te dopen in ‘Goudappeltjes”. Dat staat natuurlijk!

Donderdag bracht Gerard een bezoek aan eindredacteur Jan de Roos van ‘Lokaal Bestuur’, het maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur waarvoor Gerard al enige keren artikelen schreef. Laatstelijk in april 2014 met een artikel over ‘Buurttoezicht Lansingerland’ Zie: http://www.lokaalbestuur.nl/lokaal_bestuur/t/jaargang_38_nr_4/artikel/ogen_en_oren_van_de_buurt )

Op het kantoor van de PvdA in Amsterdam ging het gesprek twee uur lang over het belang van de geschiedenis, over hoop, enthousiasme voor de sociaal democratie, over de noodzaak van goed bestuur en over de teleurstelling dat inzet en politieke moed niet hand in hand gaan met electorale resultaten. Dat je als partij gewoon in je zelf en je boodschap moet blijven geloven en je niet gek moet laten maken door de waan van de dag. Over het wonderlijke gedrag van kiezers die ooit PvdA stemden, nu hun stem geven aan lokale partijen omdat die clubs de problemen zo goed benoemen om in dezelfde zin te zeggen dat die partijen deze vraagstukken, gezien hun schaal, natuurlijk niet zelf kunnen oplossen. Daar moet de PvdA natuurlijk voor gaan want daar is die partij voor! Het overkwam ons ook afgelopen zaterdag bij het flyeren voor Europa weer meerdere keren.

Wij constateerden samen dat goede & creatieve mensen zich ook lokaal nog steeds aanmelden om mee te doen. Lansingerland is daar een goed voorbeeld van. Talent te over. Gewoon doorgaan dus!

Leuk om te horen was dat het weekverslag dat wij van de PvdA Lansingerland als sinds 2007 uitbrengen hoogst waarschijnlijk het enige in zijn soort in Nederland is. Daar zijn wij best wel een beetje trots op!

Achterzijde Bleiswijkse nieuwbouw: Lansingerlandse Folly

Achterzijde Bleiswijkse nieuwbouw: Lansingerlandse Folly

Voorzijde Bleiswijkse nieuwbouw: Lansingerlandse Folly

Voorzijde Bleiswijkse nieuwbouw: Lansingerlandse Folly

TOT SLOT

Aanstaande maandag is er weer fractieoverleg. Onze harde rode kern bestaat nu uit Petra Verhoef, Sam de Groot, Ingrid Tuinenburg, Robert Tans en Gerard Bovens. En ook onze wethouder Ruud Braak is in deze kwaliteit voor de laatste keer aanwezig.

Dinsdag is er een presentatiebijeenkomst (http://www.lansingerland.nl/internet/vergaderkalender_3131/item/vergadering-presentatieavonden_1409.html ) en woensdagavond is de maandelijkse raadsvergadering met het finale debat over de sporttarieven. Kan wethouder Ruud Braak zijn karwei dan compleet afronden? De voortekenen zijn er, gelet op het debat in de raadscommissie, zeker naar, maar in de politiek weet je het maar nooit.

Vanaf donderdag is het vervolgens Hemelvaart weekend. Daarna is op maandag 2 juni om 20 uur het podium aan de nieuwe coalitie en het aantredende college. Op dat debat gaan wij ons als fractie natuurlijk grondig voorbereiden. De bouwstenen voor ons verhaal kunt u vinden in weekverslag 17: https://lansingerland.pvda.nl/2014/05/16/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-12-16-mei-2014/

Bruisend Bleiswijk

Bruisend Bleiswijk

Het citaat van de week is op dit aanstaande debat van toepassing. Het komt van de voorpagina van De Heraut van woensdag 21 mei: “Vertrouwen vinden was ook nodig omdat Leefbaar 3B tijdens de laatste 4 jaar niet altijd vertrouwen had in de betrouwbaarheid van de VVD. Die partij verraste de vorige coalitie meerdere malen door de grenzen van het akkoord te zoeken of te overschrijden. Dat wilde Leefbaar 3B niet nog een keer en daarom werd de VVD al snel in de onderhandelingen buitenspel gezet”.

Wat opvalt, is dat De Heraut niet doorgevraagd heeft over welke “grenzen” het dan precies ging en ook de VVD fractie niet om commentaar heeft gevraagd. Zo moeilijk is het toch niet om voorbeelden te vragen? Journalistiek gezien is het zelfs een ‘must’.

Onze eigen, 2.5 jaar durende ervaring in het vorige college is dat er de afgelopen jaren nimmer sprake is geweest van vertrouwenskwesties van de zijde van Leefbaar 3B jegens de VVD fractie. Natuurlijk is er in een coalitie, die bovendien heel veel op het bordje kreeg, altijd wel wat maar daar kwamen wij gezamenlijk immer wel uit. Wij haalden niet voor niets met zijn allen zonder veel problemen en ruzies op straat de politieke eindstreep. Van een debat over ‘vertrouwen’ is nimmer sprake geweest.

Het lijkt er op dat Leefbaar 3B zich hier van een gelegenheidsargument bedient. Leefbaar 3B ziet zich zelf als “een geheel zelfstandig staande politieke beweging die geen enkele binding heeft met welke andere politieke partij of groepering dan ook”. Zij gaan voor ‘Lokale onafhankelijke politiek’. De concrete vragen en zorgen van de inwoners staan voor hen centraal. De fractie verzamelt deze problemen, agendeert ze en draagt hun wethouder op om daarmee aan de gang te gaan. Dat noemen zij “duaal handelen”. De mogelijkheden van hun wethouder zijn evenwel beperkt. Hij is slechts één persoon in het collegeteam en hij loopt aan tegen een ambtelijk apparaat met een eigen sturing en een eigen dynamiek. Bovendien blijkt de gemeente in de praktijk heel veel instrumenten te missen om zélf voor oplossingen te zorgen. Vaak zijn daarvoor andere overheden en de Haagse politiek nodig en dan staat Leefbaar 3B zélf compleet droog. De afhankelijkheid van Leefbaar 3B van landelijke bestuurspartijen is dan ook erg groot. Zonder hun landelijke netwerk en bestuurskracht spelen zij als lokale partij niets klaar. Hard langs de zijlijn roepen namens de burgers dat iets niet deugt, volstaat in de ogen van de inwoners in kwestie en voor de rest geef je de landelijke partijen de schuld want zij krijgen het in Den Haag kennelijk niet voor elkaar. Consequente politiek is niet nodig. Roepen helpt. Kijk maar naar het HSL dossier.

Zoiets kun je een tijdje verhullen maar na een paar jaar coalitie gaat opvallen hoe de hazen echt lopen en wie er precies in een coalitie aan de touwtjes trekken. Dat zijn de landelijke partijen met hun bestuurskracht, landelijk netwerk en lange bestuurlijke ervaring. Het risico dat je als lokale partij dan door de mand gaat vallen is groot. Dus dan maar de sprong vooruit: “We gaan iets nieuws verzinnen, we willen een andere bestuurscultuur”. Scoort altijd.

En ja hoor, de landelijke partijen die de periode daarvoor aan de zijlijn stonden, kachelen er weer met open ogen in. Eerst worden de oude coalitiegenoten (VVD en PvdA) met gelegenheidsargumenten terzijde geschoven (“zetelverlies”, “geen vertrouwen”) om dan ingeruild te worden door andere (CDA en D66) die gulzig en naïef voor de volgende periode als alibi voor het onvermogen van deze lokale partij willen gaan dienen. Waarna het circus weer opnieuw van start gaat onder de dekmantel van duaal handelen.

Totdat de politieke ‘Bom’ barst omdat de coalitiegenoten merken dat zij ‘leeggezogen’ worden. Dit scenario ligt ook voor de toekomst voor de hand. In feite gebeurde dit 2.5 jaar geleden ook toen wij puur vanwege het algemeen belang toetraden tot het college om voor de broodnodige binding te zorgen, de bestuurlijke continuïteit veilig te stellen en om puin te ruimen in het sociale domein. Daar zijn wij meer dan in geslaagd. De electorale afloop is de lezers bekend.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 23 mei 2014

Zeeheldenbuurt Bleiswijk langs de N209. Misschien wel de lawaaiigste plek van Lansingerland

Zeeheldenbuurt Bleiswijk langs de N209. Misschien wel de lawaaiigste plek van Lansingerland

DSC00920

Dolce far niente in Bergschenhoek

Dolce far niente in Bergschenhoek

 

Rottemeren Bleiswijk

Rottemeren Bleiswijk