23 oktober 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 19 – 23 OKTOBER 2015

Dit 33ste weekverslag in 2015, aflevering 367 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen vakantieweek. Eigenlijk zou er deze week geen weekverslag verschijnen maar er bleek toch weer nieuws te over te zijn. Vandaar dit wat kortere weekverslag dan gewoonlijk. De foto’s bij dit weekverslag zijn in passende herfst stijl!

A13/A16 BEHOEFT CREATIEVE & DUURZAME INPASSING

In het AD/RD van zaterdag 17 oktober stond een bericht naar aanleiding van onze suggestie aan minister Melanie Schultz van I&M om een bedrijf zoals Studio Roosegaarde te betrekken bij de vormgeving van de nieuwe A13/A16. De PvdA fractie was geïnspireerd door hun prachtige plannen met betrekking tot de nieuwe Afsluitdijk.

Onze suggestie aan de minister berustte op de volgende gedachte. De vormgeving van wegen sinds de jaren ’60 is in feite voortdurend meer van het zelfde. Veel stoer ingenieurswerk van het traditionele soort: alles in het teken van de auto met maatregelen er om heen die bescherming moeten bieden tegen overlast en die ook zorgen voor de nodige ruimtelijke verfraaiing. Hoe de wereld er over 20 jaar uitziet weten we niet. Auto’s zullen waarschijnlijk veel duurzamer worden (weinig uitstoot, elektrische aandrijving, zelfsturend, energie opleverend in plaats van benzine slurpend). De autosnelweg A13/A16 kan een grote energiefabriek worden vanwege bijvoorbeeld energie producerend asfalt & zonnepanelen langs de weg.

Daar kun je deze weg nu al op gaan voorbereiden. Je kunt bijvoorbeeld schermen ontwerpen die over 20 jaar geen geluid meer hoeven te weren maar juist energie moeten produceren. Bovendien kun je nu al, naast de blik van de ingenieur, creatieve vormgevers naar de inpassing laten kijken die rekening houden met een veel efficiëntere wegbenutting in de toekomst vanwege zelfsturende auto’s. Wat ga je dan met al die wegruimte doen die nu nog voor traditionele auto’s nodig is? Misschien kun je er glastuinbouw aan gaan koppelen. Transport en productie als elkaars buren. Wellicht is duurzaamheid te koppelen aan vormgeving.

Zo bouw je, net als op het gebied van waterstaat revolutionaire ideeën en kennis op die je als land ook kunt gaan exporteren. Waarom zouden wij  alleen maar op het gebied van water vernieuwers zijn? Wanneer je de aanleg van deze snelweg in een heel ander toekomst perspectief zet dan krijg je ook compleet andere oplossingsrichtingen. Zo kan de A13/A16 toch een super-icoon van wegenbouw vernieuwing gaan worden: geschikt voor het jaar 2022 en ook toekomstbestendig voor het jaar 2050.

Minister Schultz reageerde, net als bij ons voorstel over co-creatie van inwoners & bouwers bij de uitvoering en inpassing, direct via Twitter: “Ik heb hem al gevraagd bij de Afsluitdijk een ontwerp te maken, kan hem niet nu weer vragen, zou mij teveel op één ontwerper richten. Wel creatief idee, misschien kan de regio het zelf doen vanuit inpassingsplan”. De PvdA fractie zal daarom in overleg gaan met wethouder Fortuyn of ook hij zich hard wil maken voor een creatieve en duurzame inpassing. Wordt zeker vervolgd!

IMG_0772

PVDA DIENT ZIENSWIJZE IN TEGEN AFSCHAFFING KWIJTSCHELDING DELFLAND

De PvdA Lansingerland heeft via het indienen van een zogenaamde zienswijze afgelopen woensdag formeel geprotesteerd tegen het besluit van het Hoogheemraadschap Delfland om de kwijtscheldingsregeling voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau in twee stappen te beëindigen. Wanneer de plannen doorgaan is vanaf 2017 kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor minima niet meer mogelijk. In het werkgebied van Delfland, waaronder ook Berkel en Rodenrijs valt, gaat het om ongeveer 50.000 huishoudens die jaarlijks voor ongeveer 300 euro aan extra uitgaven zullen komen te staan.

De PvdA Lansingerland is bang dat deze maatregel zal leiden tot nog meer problematische schulden. Invordering van de zuiveringsheffing zal bovendien vaak onmogelijk zijn wat betekent dat de inningskosten de opbrengsten voor het Hoogheemraadschap zullen overschrijden. Extra inningskosten zullen bovendien mensen op bijstandsniveau nog verder in de financiële problemen brengen met ook psychische schade als gevolg.

Het Hoogheemraadschap Delfland vindt dat de vervuiler moet betalen en dat kwijtschelding voor minima niet meer in deze tijd past. Delfland ziet dit als een vorm van moderne solidariteit. De PvdA constateert dat Delfland met dit besluit juist afwijkt van het huidige tijdsgewricht waarin gemeenten veel investeren in armoedebeleid en waarin solidariteit juist vorm krijgt via het principe ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. Armoedebestrijding door de overheid is een integraal onderdeel van ons sociale stelsel, vindt de PvdA. Het Hoogheemraadschap Delfland mag zich hieraan niet onttrekken.

De PvdA in Lansingerland hoopt dat ook het college van de gemeente Lansingerland een zienswijze zal indienen tegen het besluit van het Hoogheemraadschap Delfland.

IMG_0761

SPRANKELENDE OOSTLANDDAG 2015

Op donderdag 15 oktober werd voor de zevende keer de Oostlanddag georganiseerd. Een geweldige netwerkwerkbijeenkomst voor de regio. Een ontmoetingsplaats voor ondernemers, ambtenaren, organisaties, burgemeesters & wethouders en vertegenwoordigers van de politieke partijen. Namens de PvdA Lansingerland nam internationaal afdelingssecretaris Raymond Tans deel aan deze bijeenkomst.

De organisatoren van de Oostlanddag hadden een mooi programma in elkaar gezet met vijf excursies, een informeel diner en voor de avond de cabaretière Karin Bruers (om de ondernemers scherp te houden) en tot slot een gezellige nazit.

Er hadden zich zo’n 350 mensen aangemeld voor de excursies en het avondprogramma. Het was moeilijk kiezen uit de aangeboden excursies, maar Raymond Tans had zich opgegeven voor de SLIGRO. Eindelijk kreeg hij de gelegenheid om dit in het oog springende bedrijf op het bedrijventerrein in Berkel en Rodenrijs te bezoeken. Daar had hij geen spijt van. Een pracht van een bedrijf dat werk biedt aan ca. 200 mensen en mede daarom voor Lansingerland natuurlijk van groot belang is. Tijdens de bouw van het enorme complex bleek dat het bedrijf al te klein was en moest worden uitgebreid. Met verdere groei in Lansingerland, ook van de werkgelegenheid, wordt serieus rekening gehouden. Vestigingsdirecteur Hans van Wijk vertelde enthousiast over zijn bedrijf en de Berkelse vestiging van waaruit dagelijks honderden klanten worden bevoorraad. SLIGRO Food Services is de grootste van Nederland en heeft een marktaandeel van 22,9%.

`s Avonds was er volop gelegenheid om met ondernemers, vertegenwoordigers van organisaties als LTO, VNO-NCW Oostland, NOOVA, kennis te maken. Ook was het een goede gelegenheid om collega’s van politieke partijen in Lansingerland en Pijnacker/Nootdorp en wethouders en burgemeesters te ontmoeten. Kortom een fantastische netwerkgelegenheid, die bovendien ook nog erg gezellig was.

IMG_0770

SPREEKUREN PVDA OMBUDSTEAM IN NOVEMBER 2015

De spreekuren van het PvdA Ombudsteam in november 2015 zijn op dinsdag 3 november in de bibliotheek van Berkel en Rodenrijs (Nieuwstraat 25) van 18.45-19.45 uur, op vrijdag 13 november in de bibliotheek in Bleiswijk (Dorpsstraat 7) van 18.15-19.15 uur en op vrijdag 20 november in de nieuwe vestiging van de Bibliotheek Oostland in Bergschenhoek, Dorpsstraat 67 van 18.15-19.15 uur. Het Ombudsteam is  ook telefonisch bereikbaar via 06-19618730. Spreek dan naam en telefoonnummer in dan belt het Ombudsteam snel terug. Mailen kan ook via ombudsteampvdall@gmail.com

IMG_0759

TOT SLOT

Volgende week maandagavond is er weer fractieoverleg. Wij bereiden dan de raadscommissie van komende dinsdagavond voor die helemaal in het teken staat van de Begroting 2016-2019. Petra Verhoef en Ingrid Tuinenburg zijn dan onze woordvoerders. Donderdagavond is er de maandelijkse raadsvergadering met, vooralsnog, opnieuw een karige agenda. Vrijdagmiddag zijn wij te vinden in het Provinciehuis waar onze PvdA Statenfractie een bijeenkomst houdt over “Goed Werk”. Daar zijn wij natuurlijk graag bij!

Het citaat van deze week staat op de geluidsband van RTV Rijnmond. Het betreft een interview met wethouder Simon Fortuyn in het programma “Middag aan de Maas” onder het motto: Een beetje linten knippen en wat ondernemerschap inbrengen. Met zo’n 30 uur per week ben ik daar wel mee klaar. Zo dacht Simon Fortuyn (Driehuis, 1955) toen hij in 2014 gevraagd werd om namens de partij 3B Leefbaar wethouder te worden in Lansingerland. Na ruim een jaar is de ervaring dat de werkweken meestal 70 uur tellen. “Daar was ik eigenlijk niet op uit. Maar ik vind het erg leuk, vermaak me fantastisch en we boeken mooie resultaten.” Het hele ontwapenende interview is hier te beluisteren: http://www.rijnmond.nl/programmas/middag-aan-de-maas/berichten/21-10-2015/zo-ben-ik-groot-geworden-simon-fortuyn

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 23 oktober 2015

IMG_0835

IMG_0836

IMG_0771

IMG_0767