29 mei 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 26 – 30 MEI 2014

Dit 19de weekverslag in 2014 aflevering 312 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was vanwege Hemelvaartsdag een korte week waarin Flora Goudappel de PvdA Europa nummer 3 werd in Lansingerland en Rotterdam, de gemeenteraad voor de laatste keer vergaderde met het ‘oude’ college achter de tafel, de Stadsregio het openbaar vervoerplan 2015 voor Lansingerland publiceerde en wij ons voorbereiden op het debat over het coalitieakkoord dat in definitieve versie op 26 mei openbaar werd gemaakt.

EUROPESE VERKIEZINGEN

Om met het goede nieuws te beginnen, Flora Goudappel, onze kandidate voor het Europese Parlement, kreeg zowel in Lansingerland als in Rotterdam zoveel voorkeursstemmen dat zij op de derde plaats eindigde. Jammer genoeg gold dit niet voor het hele land zodat Flora niet direct in het Europese Parlement zal komen. De PvdA haalde bij de Europese verkiezingen in Lansingerland slechts 6% van het electoraat. Maar 40% van de kiesgerechtigde inwoners kwam stemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart stemde nog 7.8% op de PvdA. De opkomst was toen 55.8%. Onze partij verliest in de praktijk niet zozeer door kiezers die op een andere partij gaan stemmen dan wel op kiezers die thuis blijven. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in september 2012 kozen liefst 5000 inwoners van Lansingerland voor de PvdA. In absolute getallen is dit aantal inmiddels teruggelopen naar ruim 1000 bij de Europa verkiezingen. Partijen al VVD, CDA en D66 kunnen rekenen een trouwer electoraat dus ook op een hogere opkomst. De uitdaging voor de PvdA is en blijft om de kiezers die ooit PvdA stemden weer naar de stembus te krijgen. Daar gaan wij in Lansingerland de komende jaren heel erg ons best voor doen via een stevige en creatieve oppositie in de raad, een op te richten lokaal Ombudsteam, vele straatacties en politieke cafés die in het teken staan van actuele lokale thema’s. De PvdA Lansingerland is springlevend, barst van het jonge talent, is stevig verankerd in onze gemeente en in onze regio en is en blijft een op en top bestuurspartij. Hard werken dus maar het komt goed…….!

Zorgelijk is dat in Lansingerland de PVV met bijna 3000 stemmen (15%) bij de Europa verkiezingen als tweede partij na het CDA uit de bus kwam. Hoewel de PVV verliest, kreeg de partij in de helft van 32 gemeenten in onze Stadsregio de meeste stemmen zo meldde RTV Rijnmond. Dat geldt dus voor Rotterdam, maar ook voor Dordrecht, Schiedam, Spijkenisse en Capelle aan den IJssel. De PVV werd verder de grootste in Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Cromstrijen, Gorinchem, Hellevoetsluis, Maassluis, Strijen, Vlaardingen en Zwijndrecht. In Spijkenisse was de PVV-aanhang met 28,3 procent het grootst. In Molenwaard stemde slechts 8,2 procent op de club van Wilders.

Nieuwe winkelcentrum Berkel op hoogste punt

Nieuwe winkelcentrum Berkel op hoogste punt

COALITIEAKKOORD IS KLAAR

Maandagavond 26 mei, ruim 70 dagen na de start van de coalitieonderhandelingen, presenteerden de nieuwe coalitiepartijen CDA, Leefbaar 3B, CU en D66 hun definitieve coalitieakkoord. Na inspraak van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven werd het oorspronkelijke concept op 13 punten aangepast. Het betreft niet zozeer wijzigingen dan wel aanvullingen op de oorspronkelijke tekst. Ons eerste commentaar publiceerden wij in ons weekverslag 17 (https://lansingerland.pvda.nl/2014/05/16/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-12-16-mei-2014/ ). Maandagavond 2 juni is er in de raad een debat over het coalitieakkoord en wordt het nieuwe college geïnstalleerd. Onze inbreng in dit debat is gebaseerd op het verhaal in ons weekverslag 17 aangevuld met de nieuwe ontwikkelingen en ideeën van onze kant. Daarover in het volgende weekverslag 20 meer.

Huijgensplantsoen Berkel centrum

Huijgensplantsoen Berkel centrum

OPENBAAR VERVOER IN 2015

Net als in voorgaande jaren stelt het dagelijks bestuur van de stadsregio onze gemeente in staat om een reactie te geven op de concept-plannen voor de nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer die medio december 2014 ingaat. In ons weekverslag 14 berichtten wij over de open brief die PvdA Tweede Kamerlid Duco Hoogland, het Rotterdamse PvdA gemeenteraadslid Leo Bruijn en Gerard Bovens in maart 2014 naar algemeen directeur van de RET Pedro Peters stuurden over een hogere frequentie van Metro E in de spitsuren en de wens voor nachtvervoer in de weekenden op deze zelfde Metrolijn. Over deze kwestie stuurden wij ook schriftelijke vragen aan ons college. Zie voor de antwoorden: https://lansingerland.pvda.nl/2014/04/18/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-14-18-april-2014/ Wij kregen toen zowel van de zijde van de RET als van de gemeente steun voor ons voorstel om de frequentie van Metrolijn E in de spits te verhogen. De RET was minder te porren voor het laten rijden van Metro E treinen na 24 uur in de weekends. De vervoersmaatschappij kiest voor het RET bus nachtnet. Nadeel hiervan is dat deze bussen alleen in de Rotterdamse regio rijden en bovendien pas later in de nacht. Omdat de laatste Metro’s al vlak na middernacht vanaf Rotterdam en Den Haag CS vertrekken is een gezellig drankje drinken na theaterbezoek nauwelijks mogelijk. Waarom rijdt de Metro in het weekend niet tot bijvoorbeeld 1.30 uur met een half uur frequentie?

Het college van Lansingerland reageert op ons voorstel voor een verbetering van het nachtnet in het weekend richting Stadsregio nu als volgt: “De PvdA-fractie heeft in bovengenoemde art 37 vragen tevens verzocht om het nachtvervoer van en naar de grote steden aan de orde te stellen. Uitbreiding van de mogelijkheden kan, conform het PvdA voorstel door Randstadrail langer te laten rijden. In beide regio’s is in de afgelopen jaren gekozen voor de opzet van nachtnetten per bus. Daarmee kan een groter gebied bediend worden tegen geringere kosten. Zo worden momenteel Bergschenhoek en Berkel ontsloten door BOB-lijn 10 en rijdt BOB lijn 17 via Bergschenhoek naar Bleiswijk. Aan de andere kant zijn er groepen mensen die wel gebruik willen maken van metro of tram, maar niet van een bus. Het lijkt ons daarom van belang om eerst onderzoek te doen naar de mogelijkheden om nachtverbindingen te bieden”.

Wij zijn blij dat het college nu met ons de verbetering van het nachtnet via de inzet van de Metro uitdrukkelijk op de Stadsregionale agenda zet. Het is goed dat de Stadsregio de potentiele vraag onderzoekt en in overleg met vervoerder RET beziet of deze vorm van nachtvervoer technisch en financieel haalbaar is.

Bij een echte Metropoolregio hoort natuurlijk ook een goed, integraal openbaar vervoer nachtnet. Dat is er nu nog niet. Maar met de agendering van dit thema is de kop er nu af. Wordt vervolgd!

Wat ook een OV pijnpunt is, zijn de late starttijden van Metro E op zondagmorgen. De eerste Metro E vertrekt dan pas rond 8 uur vanaf Rodenrijs richting Rotterdam of Den Haag. Ook dat past niet bij een echte Metropoolregio. De eerste Metro E zou op zondagmorgen echt een uur eerder moeten gaan rijden.

Overigens groeit het metrogebruik al een aantal jaren sterk. Zo is het gebruik van de metro vanuit Lansingerland sinds 2009 bijna verdubbeld. RET meldt in het vervoerplan dat het gebruik van lijn E in het afgelopen jaar weer aanzienlijk gestegen is. In 2013 maakte 20% meer reizigers gebruik van de lijn en blijft het gebruik van de lijn aanzienlijk groeien.

De RET ziet nog meer potentie in ZoRo-buslijn 170 Rodenrijs-Zoetermeer en kiest er daarom voor om de 10 minuten spitsfrequentie ook aan te bieden van 18.00 en 19.00 uur. De verbinding tussen Bleiswijk en Zoetermeer via buslijn 173 (Rodenrijs-Bergschenhoek-Bleiswijk-Kruisweg-Zoetermeer) is een zorgenkindje. Het gebruik van het stuk tussen Bleiswijk en Zoetermeer neemt al enkele jaren af. De oorzaken kunnen heel uiteenlopend zijn: van een groter aanbod van middelbare scholen in Lansingerland tot aan alternatieve reismogelijkheden zoals de reis naar Den Haag met lijn 173 en Randstadrail. Na 19.30 uur en op zondag reizen niet meer dan 5 mensen met de bus op (een deel van) het traject tussen Zoetermeer en Bleiswijk. De bus rijdt dus grotendeels leeg van Zoetermeer naar Bleiswijk. Daarom stelt RET voor om deze ritten te schrappen. Op zich is de maatregel begrijpelijk, vindt het college. Maar het is wel de tweede frequentievermindering in een paar jaar. Daarmee dreigt het OV op dit traject in een negatieve spiraal te komen, terwijl in de komende jaren juist weer nieuwe bedrijvigheid tussen Bleiswijk en Zoetermeer gevestigd wordt. Denk maar aan de ontwikkelingen op Bleizo. Naar aanleiding van bestuurlijk overleg tussen Lansingerland, Zoetermeer, stadsregio en RET stelt RET voor om nader onderzoek te doen naar de ontwikkelingen van het OV tussen Bleiswijk, Bleizo en Zoetermeer.

Buslijn 174 blijft gehandhaafd. Ook deze lijn kan vooral op het traject Berkel Westpolder-Delft nog wel wat extra reizigers gebruiken. Deze lijn verbindt Rotterdam Hillegersberg, Schiebroek, Bergschenhoek, Berkel Noord en Meerpolder met station Westpolder en Delft. Begin juni spreekt de raadscommissie Ruimte over het nieuwe OV plan 2015.

Starterswoningen 140.000 euro in Berkel centrum bijna klaar!

Starterswoningen 140.000 euro in Berkel centrum bijna klaar!

EN VERDER

Rotterdam The Hague Airport

Onze regionale luchthaven bleef in 2013 binnen de voorgeschreven grenswaarden voor de geluidsbelasting, zo meldde de Inspectie Leefomgeving en Transport kort geleden. De luchthaven kent een zestal handhavingspunten: twee op de kop van beide start & landingsbanen, in Bergschenhoek, Schiebroek, Overschie en Schiedam. Het hoogste percentage capaciteitsverbruik kenden Baankop 06: 84.92% en Schiedam: 91.83% . De laagste het handhavingspunt in Overschie: 54.45%. Bergschenhoek kende een percentage van 68.71%. Uit deze gegevens blijkt dat er dus nog rek zit in de toekomstige capaciteit van het vliegveld. Rotterdam-The Hague Airport is nog niet ‘vol gevlogen’. Met geluidsarmere vliegtuigen vliegen helpt. Hoe geluidsarmer des te meer vervoer er mogelijk is.

In totaal zijn er in 2013 911 nachtvluchten geweest. Volgens de inspectie zijn daarbij geen onregelmatigheden geconstateerd. Volgende week, 4 juni om 20 uur, is er in het gemeentehuis een presentatie van de luchthaven

Huijgensplantsoen Berkel centrum

Huijgensplantsoen Berkel centrum

Raadsvergadering

In weekverslag 16 (https://lansingerland.pvda.nl/2014/05/16/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-12-16-mei-2014/ ) berichtten wij dat de fracties van VVD, WIJ Lansingerland, ChristenUnie, D66, PvdA, Partij Neeleman en GroenLinks het finale onderhandelingsaanbod van wethouder Ruud Braak steunden met betrekking tot de verhoging van de huurtarieven van de sportorganisaties voor de komende jaren. Leefbaar 3B & CDA wilden nog een afrondend debat in de raad. Feitelijk had het voorstel van wethouder Ruud Braak toen een meerderheid in de Raad.

Afgelopen woensdag was het afrondende debat in de raad zelf. De coalitie diende een amendement in om, het debat in de commissie ten spijt, toch op de wens van de buitensportverenigingen in te gaan en de resterende huurverhoging van 25000 euro per jaar te laten vervallen. Dekking zou moeten worden gevonden door de verenigingen zelf die toezegden te willen bezuinigen op bijvoorbeeld het onderhoud van de velden en investeringen. ChristenUnie en D66 maakten een reuze draai door dit amendement te steunen. Hun argument: ’14 dagen geleden was deze dekking er nog niet en dreigde de rekening bij de rest van het gesubsidieerde sociale domein terecht te komen maar nu regelt de buitensport het zelf’.

De complete oppositie (10 personen sterk) vroeg zich af hoe solide deze dekking was. Accepteert de toezichthoudende provincie deze dekking? Er is nu een gat in de begroting geslagen die niet door de gemeente zelf is afgedekt. Derden moeten er voor zorgen dat dit gat wordt afgedekt. Bovendien is deze dekking, zo gaf Petra Verhoef aan ’een sigaar uit eigen doos”. “Hoe kijken andere door de gemeente gesubsidieerde instellingen tegen deze gang van zaken aan? Wordt hier geen precedent geschapen waar de coalitie veel spijt van gaat krijgen? Loont het om te weigeren om een democratisch, door de raad genomen besluit te negeren door de verschuldigde huur gewoonweg niet te betalen? De geloofwaardigheid van de raad is in het geding’. De VVD sprak van ‘Niet uitstellen maar aanpakken’ en de fractie WIJ van “U vraagt en wij draaien”.

De nieuwe coalitie zat in de eufore droom van ‘samenwerken en er samen uit komen’. De vraag werd gesteld aan de vertegenwoordigers van de VLL welke garanties er nu zijn dat de sportverenigingen nu allemaal stante pede de huurcontracten tekenen, afzien van de gang naar de rechter en de achterstallige huurpenningen nu ook daadwerkelijk gaan betalen. Hun reactie was niet echt bemoedigend. In juridische zin was hun verhaal niet hard. Goede wil, dat wel maar garanties? Van een formeel mandaat was geen sprake.

Wethouder Ruud Braak schikte zich in het debat met de raad naar het oordeel van de raad. Wat hem betreft moet de nieuwe wethouder Jeroen Heuvelink de kans krijgen om met een schone lei te starten. Bij stemming bleek dat de hele nieuwe coalitie voor het amendement stemde. Oorspronkelijk had de raad (met het CDA tegen) besloten om over een aantal jaren de tarieven te verhogen met 1 miljoen. Ruud Braak zijn voorstel was om dit met een solide dekking tot 6 ton terug te brengen. Het uiteindelijke besluit wordt nu 4.5 ton zonder solide dekking. Meer dan 50% reductie dus! Hoe krijg je zo ooit onze gemeentelijke financiële situatie weer in balans. Lansingerland heeft de komende jaren (2015-2018) nog 6 tot 9 miljoen extra te bezuinigen om de begroting op orde te krijgen. Wanneer dit debat de opmaat is voor de aanpak van ons financiële herstel dan vrezen wij het ergste. De discussie over het coalitieakkoord en de Kadernota 2014 zal hier zeker duidelijkheid over gaan geven. Wat woensdagavond gebeurde was een karikatuur van solide gemeentelijk financieel bestuur.

Wij hopen dat Jeroen Heuvelink, na de grote stappen die Ruud Braak maakte in de liefst 9 hoofdpijndossiers op het gebied van de buitensport die voor hem klaar lagen toen hij in het najaar van 2011 aantrad, zijn sportbeleid in een wat rustiger politiek-bestuurlijk vaarwater kan voortzetten. Maar we denken het niet. Er komt de komende jaren nog heel wat op de nieuwe wethouder af. Denk maar over de voorgenomen en ook door ons gesteunde verzelfstandiging van de sportaccommodaties. Dan zullen de registers ongetwijfeld ook wel weer open getrokken worden. Nu al wordt bijvoorbeeld al geroepen om het uitgeven van de velden in erfpacht. Wij gaan de nieuwe taferelen vanaf de oppositiebankjes met aandacht volgen. En onze Ruud is als wethouder nu helemaal klaar en kan met vlag en wimpel afscheid gaan nemen. Het is hem dik vergund…..

Huijgensplantsoen Berkel centrum

Huijgensplantsoen Berkel centrum

TOT SLOT

Maandag 2 juni om 20 uur nemen wij in de raadszaal eerst afscheid van het oude college waaronder onze wethouder Ruud Braak. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/agenda/raad-neemt-afscheid-van-vertrekkende-wethouders/ Daarna volgt het debat over het coalitieakkoord en de benoeming van de nieuwe wethouders.

De officiële afscheidsreceptie is op dinsdag 10 juni vanaf 16.15 – 18.30 uur. Inloop vanaf 15.30 uur. Zie www.lansingerland.nl/internet/nieuws_264/item/afscheidsreceptie-wethouders_57866.html?utm_source=Nederland+2.0&utm_medium=twitter voor het gehele programma.

Na de komende zomervakantie gaat Ruud Braak voor het Ministerie van Defensie aan de slag bij de NAVO in Brussel. Een prachtige, nieuwe uitdaging waarmee wij hem van harte feliciteren!

Dinsdag 3`juni is er waarschijnlijk fractieoverleg en op woensdagavond 4 juni is er een presentatie van en over Rotterdam The Hague Airport. Daarna is het Pinksteren!

Maandag 2 juni verschijnt de Kadernota 2014. Goed voor menig rood oortje, hopen wij!

Het citaat van de ze week komt uit de Volkskrant van dinsdag 27 mei en is van de hand van columnist Bert Wagendorp. Hij vroeg zich af wie er bij de Europese verkiezingen nu echt de winnaar was. “Volgens de optelsom van onze (Volkskrant) man in Brussel Marc Peeperkorn bezet het eurosceptische sentiment in het parlement straks 215 van de 751 zetels. De rest van de zetels wordt ingenomen door meer of minder pro-Europese parlementariërs. De eindstand is dus (voorlopig) 536-215: wie is dan de grote winnaar? Toen Ajax dit jaar met minder voorsprong op de nummer twee dan vorig jaar kampioen werd, was niet de nummer twee de grote winnaar maar Ajax. Zo werkt het dus niet in de politiek. Laat je de analyse van de eindstand in de eredivisie over aan de politieke duiders, dan was Feyenoord dit jaar de grote overwinnaar van de competitie”.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 29 mei 2014

Oude Dorpskerk Berkel in een sterk veranderende omgeving

Oude Dorpskerk Berkel in een sterk veranderende omgeving