2 oktober 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 28 SEPTEMBER – 2 OKTOBER 2015

Dit 30ste weekverslag in 2015, aflevering 364 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij samen met D66 er voor zorgden dat op 12 oktober eindelijk ook in Lansingerland de Regenboogvlag gehesen wordt, onze fractie ging inspreken bij het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard om te voorkomen dat ook dit Hoogheemraadschap de kwijtscheldingsregeling voor minima gaat schrappen, staatssecretaris Mansveld het finale besluit nam met betrekking tot het maatregelenpakket geluidsoverlast HSL, het college reageerde op onze schriftelijke vragen over het aantrekken van de nieuwbouw van woningen en de Begroting 2016-2019 verscheen. Het was opnieuw een week waarin het nieuws vooral van ons zelf moest komen. Sinds juni is het erg stil van collegezijde als het om nieuwe plannen gaat.

REGENBOOGVLAG OP 12 OKTOBER OOK OP GEMEENTEHUIS LANSINGERLAND

Ter gelegenheid van Coming Out Dag 2014 hesen op vrijdag 10 oktober 2014 het recordaantal van 52 gemeenten en het Ministerie van OCW de Regenboogvlag. De deelnemende gemeenten in 2014 waren: Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Capelle aan de IJssel, Delft, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Drechterland, Dronten, Eindhoven, Enkhuizen, Enschede, Goes, Goeree-Overflakkee, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, ’s Hertogenbosch, Hoorn, Koggenland, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lelystad, Maastricht, Medemblik, Middelburg, Nijmegen, Noordwijk, Opmeer, Oss, Purmerend, Rotterdam, Schiedam, Sittard-Geleen, Stedebroec, Súdwest-Fryslân, Tilburg, Utrecht, Vlissingen, Westland, Wormerland, Zaanstad, Zoetermeer, Zwolle en Zuidplas. De bestuurders van die gemeenten spraken daarmee af dat zij zich inspannen om de sociale acceptatie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen of transgenders (LHBT’s) te vergroten en het thema een vaste plaats te geven binnen hun gemeente. Lansingerland ontbrak nog in dit rijtje. Maar dit jaar zal dit anders zijn.

Op 11 oktober 1987 liepen in Washington D.C. 500.000 mensen mee in een demonstratie tegen een uitspraak van het federale hooggerechtshof, waarin de rechtmatigheid erkend werd van een verbod op homoseksualiteit. Wat begon als een lokaal initiatief, groeide uit tot een nationale actiedag in de Verenigde Staten. En vervolgens tot een internationaal evenement. 98% van de Nederlanders vindt inmiddels dat homoseksuelen vrij zijn om te leven zoals zij willen. Ons land is internationaal koploper op de ranglijst van sociale acceptatie van homoseksualiteit. En komt dan ook wereldwijd uit de bus als de plek waar LHBT’s zich het meest op hun gemak voelen. We zijn terecht trots op onze tolerantie en onze gelijke behandeling van homoseksuelen. Maar in dat succes schuilt ook een risico. Namelijk dat we onoplettend, en misschien zelfs een beetje onverschillig zouden kunnen worden. Dat moeten we voorkomen. Reden te meer om ook in Lansingerland aandacht te vragen voor de positie van LHBT’s in de eigen gemeente en om dus ook vanwege Coming Out Day de Regenboogvlag te hijsen.

Op initiatief van de D66 en PvdA fracties in de gemeenteraad van Lansingerland zal de Regenboogvlag op maandag 12 oktober om 8.45 uur op het bordes voor het Gemeentehuis van Lansingerland officieel overhandigd worden aan wethouder Simon Fortuyn. Samen met hem en andere raadsfracties die zich hopelijk bij het initiatief zullen aansluiten, zullen zij dan de Regenboogvlag hijsen. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

DSC04519

GAAT HOOGHEEMRAADSCHAP SCHIELAND & KRIMPENERWAARD SLECHTE VOORBEELD DELFLAND VOLGEN?

In de vorige weekverslagen gingen wij vrijwel wekelijks in op de plannen van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland om de kwijtschelding van de zuiveringsheffing te gaan schrappen. Daar is onder leiding van de PvdA fractie in Delfland en de Haagse PvdA wethouder Rabin Baldewsingh veel verzet tegen. Ook het college van Lansingerland heeft zich aan zijn zijde geschaard. De kern Berkel en Rodenrijs valt immers ook onder het werkgebied van Delfland. Vorige week werd ons via de PvdA fractie in het Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard duidelijk dat ook dit dagelijks bestuur soortgelijke snode voornemens heeft. Reden voor onze fractie om direct in te gaan spreken in de Verenigde Vergadering van dit Hoogheemraadschap op woensdag 30 september. Gerard Bovens was onze woordvoerder. Hij hield het volgende verhaal.

Mijn naam is Gerard Bovens. Ik sta hier als fractievoorzitter van de PvdA in de gemeente Lansingerland. De nog prille fusiegemeente die zijn naam te danken heeft aan de oeroude Landscheiding die het werkgebied van de Hoogheemraadschappen Delfland en Schieland & Krimpenerwaard scheidt. Zoals u weet, is uw Hoogheemraadschap zeer actief in de kernen Bergschenhoek en Bleiswijk. Over uw inzet, de kwaliteit van uw werk en uw samenwerking met de gemeente Lansingerland op het gebied van het waterbeheer ben ik zeer positief. Denk bijvoorbeeld maar aan het recente succesvolle project kadeverhoging in Bleiswijk en Bergschenhoek waarin bewoners, gemeente en uw Hoogheemraadschap elkaar uiteindelijk goed konden vinden. Behalve voor de PvdA Lansingerland spreek ik ook in namens de PvdA fractie in de mooie & nieuwe gemeente Krimpenerwaard.

Waar ik het met u over wil hebben, is de ambitie van uw dagelijks bestuur om de kwijtscheldingsregeling ter discussie te gaan stellen. Bij de Voorjaarsnota 2016 komt er van collegezijde vermoedelijk bij u een plan op tafel dat voorziet in een eerste stap naar vermindering van de kwijtscheldingsmogelijkheden. Volgens uw Programmabegroting 2015 is deze beperkt tot de ingezetenenomslag en de zuiveringsheffing woonruimten. Daarbij wordt aangesloten bij de normbedragen die gelden in de Participatiewet. Ik begreep dat hier jaarlijks zo’n 5 miljoen euro mee gemoeid is.

Gemeenten in de Haagse regio en ook onze gemeente Lansingerland (de kern Berkel en Rodenrijs valt onder Delfland) protesteren momenteel fel tegen vergelijkbare plannen van het Hoogheemraadschap Delfland. Zij zijn principieel tegen het afschaffen van de kwijtscheldingsregeling omdat minima nog meer in de problemen zullen komen omdat zij deze heffing echt niet kunnen betalen. Gemeenten zullen bovendien onder druk komen te staan omdat mensen met een laag inkomen nog verder in de financiële problemen zullen komen. Dat vraagt om extra gemeentelijke inzet bij de schuldhulpverlening en de budgetteringsprogramma’s. Voor een meerpersoonshuishouden in een huurwoning betekent afschaffen van uw kwijtscheldingsregeling een lastenverhoging van ongeveer 250 euro per jaar extra. Dat is erg veel geld voor hen!

Ik realiseer mij best dat ook uw Hoogheemraadschap voor grote financiële uitdagingen staat en de begrotingen sluitend moet zien te krijgen. Dat vraagt om een grote inspanning. Maar doe dit niet over de hoofden van de aller armsten onder onze inwoners. Zélfs in een gemeente als Lansingerland, die op een begroting van ruim 100 miljoen euro sinds 2009 ruim 17 miljoen euro structureel bezuinigde op de jaarlijkse begroting, meer dan 100 miljoen afboekte op het grondbedrijf en onder provinciaal toezicht kwam te staan, is er nooit een raadsdebat geweest over bezuinigen op het lokale armoede en minimabeleid. In Lansingerland krijgen mensen op bijstandsniveau raadsbreed gesteund nog steeds kwijtschelding ven de gemeentelijke lasten. En dat zal ook de komende jaren ook zo blijven.

Mijn oproep aan u, leden van de Verenigde Vergadering, is om uw huidige kwijtscheldingsregeling overeind te houden en niet stap voor stap af te bouwen. Volg het heldere advies van de Unie van Waterschappen van drie jaar geleden hierover. Ga bovendien ook met de gemeenten in uw werkgebied praten over de vraag wat het mogelijk afbouwen van uw kwijtscheldingsregeling voor het gemeentelijke armoedebeleid in de gemeenten in Schieland en Krimperwaard gaat betekenen. Voorkom ook dat bestuurders in hetzelfde werkgebied tegen over elkaar komen staan in vijandige dialogen. Realiseert u zich tenslotte ook dat inning van zuiveringsheffingen bij de minima grote administratieve kosten en maatschappelijke onrust met zich gaat brengen. Dat is slecht voor het imago van uw Hoogheemraadschap. Die 5 miljoen zijn bruto en zeker niet netto!

Het water staat huishoudens op bijstandsniveau nu al tot de lippen. Ik doe een dringend beroep op u om de kwijtscheldingsregeling niet af te bouwen of af te schaffen. En deze arme mensen niet kopje onder te laten gaan. Beeldspraak die uw Hoogheemraadschap helemaal op het lijf geschreven staat. Want welke bestuursorgaan in Nederland heeft er meer kennis van het omgaan met stijgend water dan het Hoogheemraadschap?

Tot zover de inspraak van Gerard Bovens. Hoogheemraad Toon Van der Klugt gaf als korte reactie dat deze kwestie pas aan de orde komt bij de Voorjaarsnota 2016. De kwestie is inderdaad door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden aan de orde gesteld tijdens een recente commissievergadering. Hoogheemraad Van der Klugt wil vooroverleg met de betrokken gemeentebesturen. Na afloop van de vergadering berichtte de fractie van ChristenUnie/SGP in het Hoogheemraadschap via Twitter onze actie te steunen.

Nieuwe kunst in de Berkelse buitenruimte?

Nieuwe kunst in de Berkelse buitenruimte?

Ook de fractie van de PvdA in Schieland & Krimpenerwaard zat natuurlijk niet stil. Van hun hand verscheen op 29 september het volgende persbericht met als titel: PvdA: ‘blijf af van de kwijtschelding’

De fractie van de Partij van de Arbeid (PvdA) in het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard verzet zich tegen de plannen van het Dagelijks Bestuur om de kwijtscheldingsmogelijkheden voor de inwoners te verminderen. “Ik zal mij met hand en tand verzetten tegen elke aantasting van de kwijtschelding voor mensen met een inkomen op of onder bijstandsniveau”, zegt fractielid Anneke Heinecke hierover. Zij vindt het ongepast en ontoelaatbaar dat het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden extra belastinggeld wil binnenhalen over de ruggen van de zwakste groepen in onze samenleving.

De portefeuillehouder Toon van der Klugt, heeft in de laatste vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen gezegd dat hij volgend jaar eerst met de gemeenten in de regio in gesprek gaat en daarna in de voorjaarsnota zal komen met een voorstel om een begin te maken met het aanpakken van de kwijtschelding. Daarna volgen verdergaande stappen. Het college heeft in het coalitieakkoord de aanpak van de kwijtschelding als ambitie staan. Dan ben je als waterschapsbestuurder wel erg diep gezonken, vindt de PvdA-fractie.

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard volgt met deze plannen zusterorganisatie Delfland. Daar heeft het college al het voorstel gedaan om mensen met een inkomen op of onder het bijstandsniveau per januari 2016 de helft van de zuiveringsheffing te laten betalen en een jaar later de gehele zuiveringsheffing. In november besluit het Algemeen Bestuur van Delfland over dit voorstel. Het is nog niet bekend hoe het voorstel van Schieland en de Krimpenerwaard er precies uit komt te zien, maar gemeentebestuurders hebben al laten weten dat de aanpak van de kwijtschelding geen goede zaak is. Duizenden mensen worden door zo’n ingreep in financiële problemen gebracht. Met als gevolg dat er extra druk op de gemeenten komt te liggen. Immers, mensen die niet kunnen betalen, kloppen bij de gemeente aan.

Het Dagelijks Bestuur van Schieland en de Krimpenerwaard beseft blijkbaar niet hoe mensen met een minimum inkomen maandelijks hun uiterste best moeten doen om de eindjes aan elkaar te knopen. Tien euro extra belasting per maand betekent al heel veel voor deze mensen. De afgelopen jaren hebben ook zij geleden onder de zware recessie. Waarom moeten we dan deze mensen extra belasten op het moment dat we met z’n allen uit het diepste dal lijken te klimmen? Dat is voor de fractie van de Partij van de Arbeid onaanvaardbaar. Het waterschap kan ook zonder de bijdragen van bijstandsgerechtigden goed rondkomen. Daarom zegt de PvdA: “blijf af van de kwijtschelding”.

Tot zover het persbericht van de PvdA Schieland en de Krimpenerwaard . Mooi dat alle geledingen van de PvdA zich bij kwesties als deze zo snel en doeltreffend weten te vinden! Het politieke spel is nu op de wagen. Er gaat de komende maanden ongetwijfeld in dit dossier nog veel gebeuren. De PvdA Lansingerland doet zeker mee!

Verenigde Vergadering Schieland & Krimpenerwaard

Verenigde Vergadering Schieland & Krimpenerwaard

GROEIT OOK IN LANSINGERLAND DE VERKOOP VAN NIEUWBOUW WONINGEN?

“Er worden steeds meer nieuwbouwwoningen in Rotterdam verkocht. Dit laat de gemeente weten, die meldt dat er een stijging is van 43% ten opzichte van vorig jaar. In de eerste helft van dit jaar zijn 460 nieuwbouwwoningen verkocht, terwijl er in dezelfde periode vorig jaar 321 woningen werden verkocht”. Dit meldde RTV Rijnmond op 28 augustus. “Vooral nieuwbouwprojecten als Park16Hoven in Overschie, Hof aan de Hef in Feijenoord en NoordBest in het Oude Noorden zouden het goed doen. Het gaat hierbij vooral om gezinswoningen met een tuin”.

Park16Hoven is een wijk die dichtbij Lansingerland en in het bijzonder bij Rodenrijs en Wilderszijde ligt. De PvdA fractie becijfert dat er in Lansingerland nog ongeveer 2500 huizen moeten worden gebouwd waarvan circa 2100 op de VINEX-locaties. Dit aantal is exclusief de locatie Wilderszijde die vooralsnog uit de exploitatie genomen is. De gemeente Lansingerland besloot in 2014 uit te gaan van de bouw van 400 huizen per jaar. De vraag is of er in Lansingerland net als in Rotterdam sprake is van een aantrekkende vraag die de woningproductie van eerdere jaren gaat overtreffen en in hoeverre het aantal geplande woningen van 400 per jaar vanaf 2014 overschreden zal gaan worden. Dat zou een weldaad voor de gemeentefinanciën zijn. De PvdA fractie stelde op 31 augustus hierover aan het college een aantal vragen. Deze week kregen wij hierop de volgende antwoorden:

  1. Klopt de aanname van de PvdA fractie dat Lansingerland nog ongeveer 2500 nieuwe huizen moet bouwen, waarvan circa 2100 op de VINEX-locaties? College: In totaal worden nog ongeveer 5000 woningen gerealiseerd. Dit is inclusief de ontwikkeling op Wilderszijde en met een tijdsverloop tot ongeveer 2030. De door de PvdA genoemde getallen komen overeen met de woningbouwplanning van 2014-2020.
  2. Is er, net als in Rotterdam, ook in Lansingerland sprake van een stijgende verkoop van nieuwbouwwoningen ten opzichte van de eerste helft van 2014? Zo ja, hoe groot is deze stijging? College: Ook in Lansingerland zien wij een stijgende verkoop van nieuwbouwwoningen ten opzichte van de eerste helft van 2014. De toename is te zien aan het aantal op te leveren woningen. In 2014 werden er 316 woningen opgeleverd ten opzichte van 245 in 2013. Dit is een stijging van circa 29%. Ook voor 2015 wordt weer een toename verwacht naar circa 350 woningen.
  3. Wat betekent deze stijging voor de planning van het aantal nieuw te bouwen woningen voor de periode 2015-2019? College: Lansingerland heeft Samenwerkingsafspraken met de regio Rotterdam. De afspraak is dat er vanaf 2014 jaarlijks tot 2020 maximaal gemiddeld 400 nieuwe woningen per jaar worden opgeleverd. In deze woningplanning is rekening gehouden met het aantrekken van de woningmarkt en met een stijgend aantal opleveringen per jaar. Vanaf 2014 is er tot 2020 rekening gehouden met een gemiddelde jaarlijkse stijging van de opleveringen van circa 10%. Het college constateert dat zij niet alleen het tempo kan bepalen. “Vanwege de aard van de gesloten contracten staan wij niet alleen aan het roer. Uiteraard zullen wij als gemeente er alles aan doen om maximaal resultaat te halen uit het aantrekken van de markt, om zo nog meer nieuwe woningen in Lansingerland te kunnen realiseren. Dit hoeft overigens niet direct een verbetering van onze financiële positie te betekenen. In een aantal gevallen zijn de grondopbrengsten namelijk al eerder ontvangen in verband met verplichte grondafnameclausules in contracten. Daarbij heeft de ontwikkelaar al in een eerder stadium verplicht de grond moeten afnemen maar vindt de verkoop pas nu (de markt aantrekt) plaats.

Erg ambitieus zijn de antwoorden van het college niet. ‘Zij stellen ons stevig teleur. De afspraken met de regio dateren al van 2013. Toen zaten wij nog volop in de financiële crisis. Het ‘Lansingerlandse Rampjaar’. Wij mogen er inmiddels toch wel van uit gaan dat de potentiele groei inmiddels groter is dan de 10% waarmee bij het maken van de samenwerkingsafspraken gerekend is? Hoog tijd dus om de discussie met de regio weer aan te gaan. Waarom de doelstelling niet verhogen naar 500 nieuwe huizen per jaar? Dan zijn we al in 2025 klaar met bouwen in plaats van in 2030. Kassa voor Lansingerland! De PvdA fractie zal het gebrek aan ambitie en de hogere bouwdoelstellingen zeker aan de orde gaan stellen tijdens het debat over de Begroting 2016-2019.

Groenzoom in volle glorie!

Groenzoom in volle glorie!

BEGROTING 2016-2019: EN NU DOORZETTEN!

Eind vorige week verscheen de Gemeentebegroting 2016-2019. Lansingerland kruipt weer uit de financiële crisis. Het financiële herstel is nu volop zichtbaar. Dat is voor menigeen nog even wennen. Nieuwe bestuurlijke reflexen en paradigma’s zijn nu broodnodig. Voor de PvdA fractie werd dit herstel al eind april 2014 zichtbaar: https://lansingerland.pvda.nl/2014/05/09/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-28-april-9-mei-2014/ Het vorige college had al perfect voorwerk gedaan ten behoeve van het huidige college dat in juni 2014 aantrad. Zij boden de Kadernota 2014 op een presenteerblaadje aan het nieuwe college. De PvdA fractie had toen als eerste door dat het financiële tij toen al kenterde. Dit voorjaar voorspelden wij ook dat de weerstandsreserve nog deze collegeperiode op het niveau ‘voldoende’ zou komen. In feite was het bestuurlijke flauwekul dat Lansingerland ook in 2015 nog onder provinciaal financieel toezicht stond. In 2016 zal Lansingerland zoals het er nu naar uitziet verlost zijn van het provinciale toezicht. Dan zijn wij weer baas in eigen portemonnee. De meerjarenbegroting is sluitend en er is zelfs sprake van een kleine lastendaling vanwege lagere reinigingsrechten. Die was overigens al voorspeld.

De PvdA fractie maakt zich (zie boven) zorgen over het gebrek aan ambitie als het om het in een hoog tempo bouwen van nieuwe woningen gaat. Geen zorgen hebben wij over de bedrijventerrein Oudeland in Rodenrijs bij de aanstaande A13/A16 en over Bleizo/Prisma langs de A12. Er zijn aan de Noordrand van Rotterdam op dit moment behalve in Lansingerland geen grote nieuwe bedrijventerreinen meer beschikbaar. Met de komst van de A13/A16 en station Bleizo wordt de aantrekkingskracht van deze terreinen alleen maar groter. Het betreft een strategische voorraad met een gouden randje die binnenkort een enorme nieuwe impuls aan de economische groei van Lansingerland en de Metropoolregio zal gaan bieden.

Wat wel grote zorgen baart, is het gebrek aan ambitie en nieuwe initiatieven van het college. De begroting straalt te weinig elan uit. Het is teveel meer van het zelfde. Wat is de agenda van het college voor de jaren 2016 & 2017 eigenlijk? En tot het jaar 2040? De PvdA fractie hoopt dat de nieuwe burgemeester de college-agenda veel meer body zal gaan geven. Niet alleen maar naar de traditionele kernen staren maar ook hard aan de slag met de Metropoolregio en onze directe buren. Bij de begrotingsbehandeling zal onze fractie daar zeker bouwstenen voor gaan aandragen. In het investeringsprogramma missen wij de aanleg van verlichting langs het fietspad op de Landscheiding node. Daar passeren dagelijks in de winterse dagen in het donker honderden scholieren op weg naar scholen in Bergschenhoek en Bleiswijk. Een vanwege de sociale veiligheid zeer ongewenste situatie. Ook dit zullen wij opnieuw gaan agenderen. Wordt vervolgd!

Gemaal Noordpolder wordt gerenoveerd

Gemaal Noordpolder wordt gerenoveerd

HSL OVERLAST: EINDELIJK RESULTAAT

Staatsecretaris Mansveld stuurde op 1 oktober als beloofd het pakket geluidsmaatregelen HSL zoals in de co-creatiegroep is afgesproken. Volgens Mansveld zijn de stichting Stop Herrie HSL en onze gemeente het hier mee eens. Van de beschikbare 70 miljoen euro om de problemen langs de hele HSL in Nederland op te lossen gaat liefst 37 miljoen naar Lansingerland. De maatregelen zijn: scherm oostzijde absorberend maken, idem scherm westzijde, bestaande schermen weghalen, nieuw scherm 4m westzijde (gat dicht zetten), nieuw scherm westzijde 10 m (3m staander + 7m). Een en ander moet gemiddeld, afhankelijk van de plek effecten van 2 dB tot liefst 10 dB minder overlast gaan opleveren, vooral aan de westzijde (Berkel). Goed nieuws! Eindelijk lijkt dit dossier nu te kunnen sluiten!

De gehele brief met bijlagen van staatssecretaris Mansveld (hulde voor haar & voor de stichting Stop Herrie HSL) is te vinden op: 70 miljoen voor geluidsmaatregelen Hogesnelheidslijn | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Bankjes in de Groenzoom

Bankjes in de Groenzoom

TOT SLOT

Wat deden wij vorig jaar in dezelfde periode? Zie ons weekverslag 31 van 2014. De thema’s zullen onze trouwe lezers vast vertrouwd voorkomen: https://lansingerland.pvda.nl/2014/10/02/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-29-september-3-oktober-2014/

Afgelopen woensdagavond was er een bijeenkomst van de raadscommissie verkeer van de raad van Rotterdam waarin kort werd stil gestaan bij de actualiteit rond de A13/A16. Wethouder Langenberg (D66) meldde dat de ‘deur op een kier” waarover hij tijdens de raadsvergadering repte en op basis waarvan de definitieve besluitvorming door de raad opgeschort werd, niet betekende dat de minister I&M in zijn gesprek met haar tijdens de schorsing in de raad bereidwilligheid had getoond om over extra geld voor inpassing te praten. Die bereidwilligheid in de vorm van de deur op een kier ging alleen over aanpassingen en maatregelen die geen extra geld kosten. Een aantal Rotterdamse raadsleden reageerde tamelijk vertwijfeld. “Waarom heeft de wethouder dat die avond niet gelijk verteld?” Op zich is dit waar maar het ligt voor de hand dat Langenberg gewoon wat extra tijd wilde kopen om te voorkomen dat het A13/A16 voorstel direct afgeserveerd werd. Misschien dat hij Leefbaar Rotterdam (voor een deel) nog in beweging kan krijgen. Wij gaan het zien op 8 oktober!

Volgende week maandag is er weer fractieoverleg. Dinsdagavond vergadert de raadscommissie Ruimte met een beperkte agenda. Die avond is er ook een bijeenkomst van ons Ombudsteam waaraan de Tweede Kamerleden Lutz Jacobi en Astrid Oosenbrug zullen meedoen. Ook de Ombudsteams van Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp zullen meedoen. Donderdagavond 8 oktober is de commissie samenleving en ook het Groot Lansingerlandse Dictee ten behoeve van het Hospice. Voor de PvdA is bestuurslid Loek Bergman onze deelnemer. Donderdag is er ook het finale Rotterdamse raadsdebat over de A13/A16. De Lansingerlandse raad volgt op maandagavond 12 oktober.

Het citaat van de week komt uit de besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 september. “Principebesluit breder gebruik gebouwen en (toekomstige) woningbouw op gronden van de RK Kerk in Berkel en Rodenrijs: Besloten is medewerking te verlenen aan (toekomstige) woningbouw en een breder gebruik van gebouwen op gronden van de RK Kerk in Berkel en Rodenrijs”. Een besluit waar de PvdA fractie veel meer over wil weten. Waarom juist op deze plek bouwen? Hebben we soms elders een gebrek aan bouwgronden? Wij komen hier zeker binnenkort op terug.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 2 oktober 2015

Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard

Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard

Noordeindseweg Berkel

Noordeindseweg Berkel

Nieuw fietspad Noordeindseweg

Nieuw fietspad Noordeindseweg

Noordeindseweg Berkel

Noordeindseweg Berkel

Wilgenlaan Berkel Noord op de schop

Wilgenlaan Berkel Noord op de schop