14 februari 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 10 – 14 FEBRUARI 2014

Dit 6de weekverslag in 2014 aflevering 299 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het dagelijkse politieke handwerk wordt inmiddels minder en maakt plaats voor campagneactiviteiten. Daarom deze week een wat kleiner weekverslag dan de trouwe lezer van ons gewend is. Het was de week waarin de Werk Top “Lansingerland Werkt” plaats vond, wij in het kader van onze actie “Aan de slag met de PvdA” een promotie actie voorbereiden voor het Vrijwilligers Informatie Punt VIP, wij ons bogen over het al dan niet toelaten van doorgaand verkeer op de Noordeindseweg bij de rotonde Planetenweg en er vragen kwamen over het ontbreken van openbaar vervoer in het noordelijk deel van de Meerpolder.

AAN DE SLAG VOOR HET VIP

Onder het motto “Aan de slag met de PvdA Lansingerland’’ gaat de PvdA op zaterdag 15 februari in de centra van Bleiswijk, Bergschenhoek en Bleiswijk van 11 tot 14 uur de straat op. Dit  om inwoners te informeren over en in contact te brengen met het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP). Het VIP inventariseert bij maatschappelijke organisaties de behoefte aan vrijwilligers en bemiddelt vervolgens mensen die graag vrijwilligerswerk willen doen. Het betreft een door de gemeente gesubsidieerd project dat in 2011 is gestart. Met deze actie wil de PvdA laten zien een partij te zijn die echt de handen uit de mouwen steekt via doe-acties voor de lokale samenleving.

Het is een van de drie lokale projecten die de PvdA Lansingerland dit jaar wil ondersteunen. Andere activiteiten die op stapel staan zijn het werven van sponsors ten behoeve van het nieuwe Jeugdsportfonds Lansingerland, dat bedoeld is om deelname aan sportactiviteiten in clubverband ook mogelijk te blijven houden voor financieel minder draagkrachtige gezinnen en het meewerken aan de  oprichting van een parkcommissie bestaande uit inwoners, die gaat zorgen voor een bruisend Annie M. G. Schmidtpark waar van alles te doen is op sportief, groen, recreatief en cultureel gebied.

 werk top 011

WERK TOP LANSINGERLAND WERKT

Afgelopen donderdag vond bij Koppert Biological Systems in Rodenrijs de eerste Werk Top “Lansingerland Werkt” plaats. Het betreft een vernieuwende samenwerking tussen ondernemers en de gemeente Lansingerland met als doel om mensen die langs de zijlijn staan weer aan een baan te helpen. Tijdens deze bijeenkomst werden de eerste successen gevierd en deelden de initiatiefnemers de pragmatische aanpak die “Lansingerland Werkt” kenmerkt met andere belangstellenden. In de aanpak van de gemeente staan de werkgevers centraal. Wethouder Ruud Braak: “de bedrijven geven aan wat ze aan personeel nodig hebben. De gemeente Lansingerland helpt hen daarbij. Inmiddels doen al ruim 50 bedrijven mee. Hun nieuwe en gemotiveerde werknemers bewijzen op de werkvloer dat het werkt!”

In samenwerking met het Economisch Platform Lansingerland heeft de gemeente verschillende projecten gestart om het aantal uitkeringen te verkleinen. Lansingerland Werkt, en de lokale werkgeversbenadering, zijn daar voorbeelden van. Bij de projecten gaat het om een actieve samenwerking tussen het team Economische Zaken en het team Werk en Inkomen van de gemeente Lansingerland.

Op deze wijze probeert Ruud Braak de nieuwe Participatiewet handen en voeten te geven en ook nog eens werkgelegenheid te scheppen voor de mensen die nu een Wajong uitkering genieten of in het SW bedrijf aan het werk zijn. Dat is een forse uitdaging die alleen maar lukt via een pragmatische een op een benadering tussen gemeente en werkgevers. Via de sociale media worden de eerste resultaten al zichtbaar. Een supermarkt eigenaar in Bergschenhoek meldde trots dat er bij hem op korte termijn een jongere met een Wajong uitkering aan de slag gaat. Ook in de thuiszorg gaan er nu via de social return aanpak mensen met een WWB uitkering aan de slag. Het begin van een lange mars!

Tijdens de met 80 ondernemers drukbezochte bijeenkomst werden er nog meer voorbeelden genoemd.  Er waren enthousiaste verhalen van een supermarkt, een uitzendorganisatie en een bedrijf in de beauty branche die leer en werkprojecten en zelf betaalde banen creëerden onder het motto “Er is altijd werk”. Intussen is “Lansingerland Werkt” goed voor 30 werkplekken waarvan 16 als werkervaringsplaatsen en 14 als betaald werk. De oproep tijdens de bijeenkomst aan alle werkgevers was helder: “Doe mee, ook jullie hebben werk”.

Wethouder Ruud Braak ziet zich zelf, zo vertelde hij, als een bestuurlijk ondernemer met 420 werknemers (de mensen met een WWB uitkering) en 8 miljoen euro omzet (de kosten van de WWB uitkeringen). Voor hem geldt de doelstelling: “Hoe lager de omzet des te beter!” Wat ooit bijstandsambtenaren waren, zijn nu ‘relatiemanagers’ geworden en de bijstandscliënten gaan nu door het leven als ‘kandidaten’. De bedrijven zijn nu ‘klant’ geworden. Een complete omkering in het denken. Niet meer de uitkering staat centraal maar het vinden van een baan.

Het werd een zeer inspirerende bijeenkomst waarbij ook ons Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug nog even een kijkje kwam nemen. Lansingerland is klaar voor de veranderingen die via de nieuwe Participatiewet op ons afkomen. De grote betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven, die deze middag gesymboliseerd werd door de grote opkomst van bedrijven maar ook door het enthousiasme en warme betrokkenheid van ondernemers als Peter Luijkx en Bram Harder, legde een stevige basis voor het verdere succes. Ook hier liet Lansingerland weer zien dat “Lansingerland echt werkt!”

Meer zien over ‘Lansingerland Werkt’? Zie de volgende film: https://vimeo.com/86032451 Het wachtwoord (hoe kan het anders), is “inspiratie”.

1.02.2014 017

AFSLUITING NOORDEINDSEWEG BIJ PLANETENWEG

Wij delen de aanpak van het college (zie brief U14.01201 dd. 04.02.2014) over de afsluiting van de Noordeindseweg bij de Planetenweg: “De afsluiting van de Noordeindseweg is na een juridisch doorlopen traject uitgevoerd. Wanneer het eventueel tot een afweging komt om dat besluit aan te passen, betekent dit dat er weer bewoners zijn die de huidige afsluiting juist niet willen terugdraaien. De verschillende belangen die spelen, maken de keuzes er niet eenvoudiger op. Om met deze belangen zorgvuldig om te gaan, is een gedegen onderzoek nodig”. Onderzoek naar de verkeerskundige effecten (waaronder de verkeersveiligheid) van een mogelijke eenrichting openstelling van de Noordeindseweg tussen Wilgenlaan en Planetenweg vinden wij van de PvdA een goede zaak. Daarna kan de raad een afgewogen besluit nemen. Dat kan eventueel in het kader van de brede evaluatie van het Mobiliteitsplan 2008. Een eenrichtingsverkeer openstelling is wat ons betreft dan een reële optie. 

Op dit moment is er over deze afsluiting veel te doen. Inwoners maken zich boos over deze afsluiting en laten hun afkeuring hierover via een Facebook pagina met vele vrienden zeer duidelijk weten. Dat is best begrijpelijk want voor velen is het nu een heel stuk omrijden geworden. Bovendien is er een aantal bedrijven aan de Noordeindseweg gevestigd die hun klandizie ziet afnemen. Een zorgvuldig besluitvormingstraject met goede burgerparticipatie over de definitieve vormgeving van de verkeerscirculatie op en rondom de Noordeindseweg is dus broodnodig. Dat is de uitdaging voor de komende maanden.

De CDA fractie maakt van het openstellen van dit deel van de Noordeindseweg voor eenrichtingverkeer zelfs een thema in de verkiezingscampagne. Dat valt op want het was de toenmalige CDA verkeerswethouder Hans de Rijke die in 2008 via het breed onderschreven gemeentelijke Mobiliteitsplan groen licht gaf aan deze afsluiting. In de jaren daarop werd de planning die toen voorzien werd overigens niet correct uitgevoerd. Het idee was dat voor de afsluiting van de Noordeindseweg zou plaatsvinden er eerst een afdoende oplossing gevonden zou moeten worden voor de verkeerssituatie op de Planetenweg. Ook zou dan de brug naar de Naardermeerstraat al klaar moeten zijn. In de praktijk ging het precies andersom met veel protest en overlast als resultaat.

1.02.2014 009

OPENBAAR VERVOER MEERPOLDER

Bewoners van de wijk Caleido langs de Oostmeerlaan in de Berkelse Meerpolder deden afgelopen week bij ons hun beklag over het ontbreken van een openbaar vervoer halte dichtbij huis. De meest dichtbij zijnde halte van bus 174 is bij de Sterrenweg/Planetenweg. Dat is al snel 10 minuten lopen van huis naar halte.

Een oplossing zou kunnen zijn dat bus 174, in plaats van na de Planetenweg de Sterrenweg richting Noordeindseweg op te rijden, eerst via de rotonde door de Oostmeerlaan langs Caleido rijdt om dan vervolgens via de Naardermeerstraat weer op de Noordeindseweg terecht te komen. Dat betekent een nadeel voor bewoners van de Sterrenwijk omdat hun halte op de Sterrenweg vervalt. De afgelopen tijd reed bus 174 vanwege werkzaamheden aan de Sterrenweg al deze route.

Onze vraag aan onze lezers is: “wat vindt u van het idee om bus 174 ook langs de Oostmeerlaan & Caleido te laten rijden/ Wij zijn heel benieuwd naar uw reacties!

IMG_9578

TOT SLOT

Volgende week is het een vakantieweek. Ons volgende 300ste jubileum weekverslag verschijnt op vrijdag 28 februari. Op zaterdag 1 maart gaan wij de drie winkelcentra in om dit prachtige jubileum met de winkelende Lansingerlanders te vieren! Voor het zover is staan er ook nog twee debatten in de planning: op maandagavond 24 februari is er het 3B-Ondernemersdebat en op dinsdagmiddag 25 februari het debat dat georganiseerd wordt door de Ouderenbonden. Namens de PvdA zal Gerard Bovens daarbij acte de presence geven. Op donderdag 27 februari is er bovendien de laatste , reguliere raadsvergadering. Voor onze campagne activiteiten kunt u ons ook via Twitter en Facebook volgen. Dinsdag 18 februari gaat volgens onze informatie Kieskompas de lucht in. Wij doen ook mee aan een gezamenlijke kieswijzer van www.nu.nl en avisiesbureau Necker en Van Naem. Wij zijn heel benieuwd!

Het citaat van de week betreft een motie van de Tweede Kamer. Samen met Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) heeft Astrid Oosenbrug (PvdA) op 12 februari 2014 een motie ingediend voor snel internet in de ‘buitengebieden’ zodat ook laatste 5% van NL mee kan en mag doen. De tekst van de motie luidt aldus:

“constaterende dat in het buitengebied er inwoners en bedrijven zijn die niet beschikken over snel internet;

constaterende dat inwoners en mogelijk ook decentrale overheden steeds opnieuw het wiel aan het uitvinden zijn;

overwegende dat snel internet in deze moderne tijd een basisvoorziening is voor bedrijven en huishoudens om mee te kunnen doen in onze samenleving;

overwegende dat optimale informatievoorziening, kennisuitwisseling en de juiste partijen bij elkaar brengen het minste is wat de regering kan doen;

verzoekt de regering om de faciliterende rol met betrekking tot snel internet op te pakken en  voor het kerstreces de reële dekking en knelpunten in beeld te brengen”

(http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail.jsp?id=2014Z02672&did=2014D05307 )

Een plezierig bericht voor ook alle inwoners van Lansingerland die in de ‘buitengebieden’ wonen & werken en nu nog niet beschikken over snel internet!

 TOT OVER 14 DAGEN VOOR ONS 300STE WEEKVERSLAG SINDS JANUARI 2007.

Fractie PvdA Lansingerland, 14 februari 2014