7 maart 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 3 – 7 MAART 2014

Dit 8ste weekverslag in 2014 aflevering 301 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wethouder Ruud Braak de eerste bouwhandeling verrichtte voor de bouw van 12 starterswoningen in de Berkelse Oranjestraat, Petra Verhoef de PvdA Lansingerland vertegenwoordigde tijdens het ‘Ladies Debate’, staatssecretaris Mansveld negatief oordeelde over de ‘kap op de bak’ van de HSL, de verkeerspaaltjes in de Noordeindseweg twee minuten televisie opleverden, onze benarde financiele situatie nu vrijwel compleet in beeld is en onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart volop op stoom ligt.

BOUW STARTERSWONINGEN 140.000 EURO VAN START

Afgelopen donderdagmiddag verrichtte wethouder Ruud Braak samen met een aanstaande bewoner van de starterswoningen in de Berkelse Nieuwstraat de eerste bouwhandeling van dit project. Wij van de PvdA hebben ons er bijna 10 jaar voor ingezet. Het resultaat is nu daar: de bouw van 10 starterswoningen van 140.000 euro en twee hoekwoningen van 160.000 euro wordt realiteit. Zeker 80 belangstellenden waaronder ook een stevige PvdA delegatie woonden de eerste bouwhandeling bij. Daaronder ook wethouder Tymon de Weger en directeur Frans Weterings van 3B-Wonen die zich ook zeer hebben ingezet voor dit project. Grote waardering daarvoor!  

In weekverslag 7 ( https://lansingerland.pvda.nl/2014/02/28/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-17-28-februari-2014/ ) berichtten wij al hoezeer het project aansluit bij de beoogde doelgroep. Liefst 10 van de 12 nieuwe bewoners zijn jong & laten een sociaal bereikbare huurwoning van 3B-Wonen na. Dat smaakt naar veel meer. Ons plan is om de komende 4 jaar minstens 300 starterswoningen in Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE-woningen) te gaan bouwen. Politiek worden wij daarin tenminste gesteund door de fractie van Leefbaar 3B die ook bij de eerste bouwhandeling vertegenwoordigd was. Om ons plan financieel en commercieel mogelijk te maken, is het nodig om vooral kleine projecten te realiseren die passen in de grondexploitaties. Een stap voor stap aanpak dus. De Berkelse Meerpolder en Bergschenhoek staan op de rol voor de volgende startersprojecten. 300 starterswoningen in relatie tot de nog 6000 te bouwen huizen zijn natuurlijk peanuts als het om inpassen in grondexploitaties gaat. Bestuurlijk & creatief & commercieel vakmanschap staan daar borg voor, zo bleek opnieuw tijdens deze eerste bouwhandeling. Het PvdA campagneteam zorgde vanzelfsprekend voor rode rozen voor alle aspirant bewoners van het project Oranjestraat. Nog deze zomer worden de nieuwe huizen opgeleverd. Berkel centrum is dan weer een schitterend woonproject rijker!

De Zuid-Hollandse gedeputeerde Govert Veldhuijzen zegt vrijdag in de Volkskrant dat er beter naar de vraag moet worden gekeken. “Tot enkele jaren geleden bouwden we onder het motto: het wordt toch wel verkocht.” Volgens Veldhuijzen zijn er vooral nieuwe woningen nodig voor huishoudens met één inkomen. Veldhuijzen noemt een groeiend tekort aan koophuizen tot 170.000 euro en huurwoningen tot 650 euro. Toch domineren op tekentafels volgens hem nog te vaak plannen voor grote eengezinswoningen en dure kavels. Er zijn in Zuid Holland nog 200.000 woningen nodig. Projectontwikkelaars bestrijden evenwel zijn visie. Die zien kennelijk hun beoogde winst in dure koopwoningen verdampen.

ladies debate 007

LADIES DEBATE MET PETRA VERHOEF

Petra Verhoef, ons kandidaat raadslid op plaats 4 vertegenwoordigde de PvdA Lansingerland tijdens het Ladies Debate van afgelopen woensdag. Zij deed dit veel verve, enthousiasme en kennis. Petra legde zelf haar eigen indrukken van dit zeer geslaagde evenement vast. Hier volgt haar relaas:

“Wie had dat gedacht? Nog geen jaar na de politieke leergang van PvdA stond ik met 10 andere vrouwen in de raadszaal van het Gemeentehuis voor het traditionele ‘Ladies Debate’ vanwege de gemeenteraadsverkiezingen 2014 dat onder leiding stond van Karin Ingelse (voormalig anchor bij RTV Rijnmond). Ik voelde mij gesteund door de vele partijgenoten in de zaal en de anderen die elders waren, maar mij via tweet of mail succes hadden gewenst. Alle dames mochten hun partij introduceren aan de hand van een voorwerp. Ik had een rood kussen in de vorm van een hart met twee handjes meegenomen: de PvdA is een partij met een warm hart voor iedereen in de knel, met de handjes voegen we daad bij het woord, we gaan aan de slag, stellen concrete doelen en laten zien wat we hebben bereikt.

Op de stelling: “het volgende college zou uit louter vrouwen moeten bestaan” was mijn bijdrage dat het college in ieder geval, naast goede inhoudelijke kennis, personen zou moeten hebben met een goede mix aan zogenoemde ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ eigenschappen: bijv. empathie, besluitvaardigheid, oog voor goede relaties, maar ook voor prestaties. De andere dames waren ook goed op dreef, de meer ervaren raadsleden hadden goed overwogen verhalen, de nieuwe dames lieten zich niet opjutten en lieten veel van zichzelf zien. In debat met Marie-Louise Tabben (VVD) ben ik dicht bij mezelf gebleven. Ik liet mij in het debat met deze VVD vertegenwoordigster inspireren door Lutz Jacobi. Ik wilde die zelfde passie uitstralen. Sociale voorzieningen zijn gebaseerd op solidariteit, de kernwaarde van de PvdA. Als het echt niet op andere wijze gefinancierd kan worden, zullen lokale lasten verhoogd moeten worden om mensen zonder of met een laag inkomen toch volwaardig te laten meedoen in de samenleving. Ik benadrukte dat Marie-Louise en ik wel kansen hebben gekregen om een goed bestaan op te bouwen en dat daarom wij en andere sterke schouders meer lasten kunnen dragen ten behoeve van andere die het minder hebben. Banen creëren is zowel voor VVD als PvdA een belangrijk thema, maar wij laten niemand in de kou staan tijdens de zoektocht naar de betaalde baan. Ik vond dat een aantal partijen wel erg naïef het debat over de oplossingen voor onze financiële problemen voerden. Een probleem van liefst 17 miljoen tekort in 2018 oplossen met het verzamelen van creatieve ideeën bij de bevolking en het aanscherpen van bezuinigingen, leek mij nogal buiten de realiteit liggen. Daarmee komen wij er zeker niet. Steun van de rijksoverheid via schatkistlenen en misschien zelfs via een artikel 12 aanvraag voor aanvullende rijkssteun vanwege de structureel verstorende factoren waarmee Lansingerland momenteel te kampen heeft liggen meer voor de hand.

Karin Ingelse bedankte alle dames en sprak bewondering uit voor het feit dat we, naast baan en gezin, ook deze uitdaging nog willen oppakken, samen en uiteindelijk allemaal voor de inwoners van Lansingerland. Daarna kreeg ik een mooie bos rode rozen en complimenten van de partijgenoten, typisch PvdA! Ik was blij dat Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug, onze PvdA lady-debater in 2010 er het laatste half uur ook nog bij kon zijn.

Wie is Petra Verhoef en waarom gaat ze in de politiek? Zij woont sinds 2005 in Bergschenhoek, geboren en opgegroeid in Rotterdam en daarna 21 jaar in Wageningen gewoond, voedingswetenschappen gestudeerd, 15 jaar gewerkt. Gezin met drie schoolgaande jongens, lid van WMO-raad sinds mei 2011. De marathon in 2013 gelopen…!

Vanuit de WMO-raad de politiek actiever gaan volgen en na de politieke PvdA Leergang 2013 zeer enthousiast geworden. In september heb ik mij kandidaat gesteld. Werkt bij een groot voedingsmiddelenbedrijf, vanuit overtuiging dat bedrijfsleven bij uitstek de partij is die voor gezonde voeding kan zorgen. Mooie doelen, maar soms moeilijk om resultaten te zien. Het mooie van actief zijn in de politiek is dat je aan concrete uitdagingen kunt werken, letterlijk dicht bij huis en veel voldoening krijgt als je iets voor elkaar krijgt voor de mensen: bijvoorbeeld. de lach op gezichten van mensen die samen op de zandhoop staan waar over een maand of vier hun eerste betaalbare koopwoning staat! 

ladies debate 016

KNIP NOORDEINDSEWEG

De knip & het bijbehorende verkeerspaaltje blijven Berkel en Rodenrijs stevig beroeren. Vorige week berichtten wij uitvoerig over het raadsdebat over het verkeerspaaltje en de politieke zeperd die de Leefbaar 3B fractie daarbij opliep. Afgelopen dinsdag kwam SBS 6 voor hun programma ‘Hart van Nederland’ opnamen maken bij de rotonde Noordeindseweg/Planetenweg om de voor en tegenstanders van de knip te plaatse te interviewen. Ongeveer 100 voor en tegenstanders kwamen een kijkje nemen waaronder natuurlijk veel lokale politici. Ook Gerard Bovens gaf acte de presence. Hij sprak ter plaatse met vele voor en tegenstanders. Opvallend was de nuance die ook zij in hun standpunten aannamen. Mensen zien de voors en tegens terdege maar klagen over gemis aan goede overheidscommunicatie.

Het kostte de redactie van SBS 6 kennelijk de nodige moeite op de gekeurde lokale partij jasjes uit de reportage te snijden. De twee minuten durende SBS 6 reportage is te vinden op:  www.hartvannederland.nl/archief/2014/late-editie-van-4-maart-2014 (vanaf minuut 8). In het tweede kwartaal van 2014 debatteert de raad over een evaluatie van het Mobiliteitsplan 2008 en valt er een definitief oordeel over het al dan niet voortbestaan van de beide knippen. Wij van de PvdA zitten daar neutraal in. Verkeerstellingen & analyses, recente evaluaties van het huidige maatregelenpakket, verkeersveiligheid, mogelijke waterbed effecten in de verkeersstromen en het zijn van een betrouwbare overheid zullen voor ons leidend zijn. De feiten moeten de doorslag geven. Voor ons telt na weging van al die factoren uitsluitend het algemeen belang.  Zie ons weekverslag 7 van 2014 met het verhaal van Sam de Groot.

04032014 009

MANSVELD: GEEN KAP OP DE BAK

Staatsecretaris Mansveld kwam op 28 februari met het tijdens haar werkbezoek aan Lansingerland in december beloofde reactie op het plan van de stichting ‘Stop herrie HSL’ om de HSL bak van een kap te voorzien. In ons weekverslag 7 van vorige week gaven wij aan het een goede zaak te vinden om dit plan te betrekken bij het lopende pilot project. Dat dreigt uitgekleed te worden omdat het vanwege de veiligheid waarschijnlijk niet mogelijk is om de aangekondigde mini-geluidschermen tussen de rails aan te brengen. Het is zeer de vraag of de beide andere maatregelen (raildempers en vloerplaten) voldoende soelaas bieden.

Op hoofdlijnen beoordeelde de staatssecretaris het plan in een brief aan de Tweede Kamer als volgt:

–   Het ‘Open Kap’-plan is in beginsel uitvoerbaar, maar moet op vele aspecten nader uitgewerkt worden, alvorens gestart kan worden met een proeftraject. Gelet op onze eerdere ervaring met dergelijke projecten, zal het onderzoek dat hiervoor nodig is zeker een jaar in beslag gaan nemen.

–   In het gunstigste geval kunnen alle uitvoeringsaspecten opgelost worden, maar zullen deze oplossingen leiden tot aanzienlijk hogere kosten van de uitvoering van een pilot van 100 meter van het ‘Open Kap’-plan.

–   De kosten voor zowel het 100 meter proeftraject als de volledige uitrol van het ‘Open Kap’-plan zullen aanzienlijk hoger uitvallen dan nu geraamd.

–   ProRail verwacht dat de bouw van de ‘Open Kap’ een onderbreking van de treinenloop tot gevolg zal hebben.

–   De kapconstructie zal weinig of geen extra geluidreductie opleveren op plaatsen waar nu al hoge schermen staan.

–   De bestaande geluidsschermen in Lansingerland, die zijn geplaatst voor naar schatting €26 miljoen, hebben geen functie meer bij de uitrol van het plan ‘Open Kap’, hetgeen forse kapitaalvernietiging betekent.

De staatsecretaris: “Vanwege de hoge kosten, de vele risico’s, de verwachte verstoring van de dienstregeling en de beperkte akoestische meerwaarde acht ik het niet zinvol om het ‘Open Kap’-plan over een proeftraject uit te gaan rollen. Ik vind het belangrijk dat er op korte termijn duidelijkheid komt over hoe de geluidssituatie in Lansingerland verbeterd kan worden. Ik focus me daarbij op de door ProRail, TNO en Movares in onderzoek zijnde oplossingsrichtingen, die nu verder uitgewerkt worden”.

Wij van de PvdA Lansingerland vinden dat de staatsecretaris nu wel erg kort door de HSL bocht gaat. Want welke alternatieven biedt zij nu eigenlijk. Feitelijk staat de staatssecretaris nu, na bijna 3 jaar tobben, met lege pilot handen. Dat kun je Lansingerland toch niet aandoen?

 Direct overleg door Sam de Groot en Gerard Bovens met ons PvdA Tweede Kamerlid Duco Hoogland zorgde voor flitsende afstemming met de lokale VVD fractie en het VVD Tweede Kamerlid Betty de Boer over een gezamenlijke aanpak. Afgesproken is dat Betty de Boer en Duco Hoogland zich samen hard maken voor het houden van een ‘Ronde Tafelgesprek/ Expert Meeting’ waarin de Kamer met direct betrokkenen en deskundigen in overleg zal gaan over de geluidsproblematiek van het spoor in algemene zin en de plussen en minnen van het Lansingerlandse HSL plan in het bijzonder. En uiteraard over welke alternatieven er kunnen worden gerealiseerd via aanpassingen van de bestaande geluidsschermen. Wanneer dit Ronde Tafelgesprek gehouden zal worden, is nog niet bekend. Wij hebben met Duco Hoogland afgesproken om eerst onze kaarten op dit gesprek te zetten en van de resultaten te laten afhangen hoe samen verder te handelen. Wordt dus vervolgd!

De complete brief van de staatssecretaris is te vinden op: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/02/28/beoordeling-open-kap-plan-lansingerland-in-verband-met-geluidsproblematiek-hsl-zuid.html

007Bloemen voor nieuwe bewoners

GEMEENTE FINANCIEN

De Heraut vroeg alle partijen naar hun standpunt over de oplossing van de forse financiele problematiek waarin de gemeente Lansingerland momenteel verkeert. Zij publiceerden een samenvatting van hun bevindingen in de krant van afgelopen woensdag. Hieronder de complete inzending van de PvdA fractie. Omdat onze reactie al op 14 februari is opgesteld, volgt hieronder ook een update naar aanleiding van een recente door het college gegevenstand van zaken.

Vraag van de Heraut: Welke maatregelen (uit fase 2 van het herstelplan) wil uw partij nemen om Lansingerland uit de problemen te helpen?

Lansingerland wil zelf regie en verantwoordelijkheid dragen voor het eigen herstelplan maar steun en facilitering door andere overheden is hard nodig maar alleen gaan wij het niet meer redden.

Het eerste doorkijkje op de financiele ontwikkelingen tot 2018 laat zien dat het tekort op loopt naar 9 miljoen in 2018. Voor 2025 is op basis van de cijfers van eind 2013 zelfs een tekort van 13 miljoen voorzien. Daar komen de in het verleden besloten en geëffectueerde bezuinigingen nog eens bij.

Een bedrag van 9 miljoen in 2018 ophoesten door louter de lasten te verhogen en nog eens extra te bezuinigen kan Lansingerland niet meer alleen aan. Een verhoging van onze OZB tot 150% levert bijvoorbeeld ‘slechts’ 5 miljoen op. Dan blijven er nog minstens 4 miljoen euro over die door bezuinigingen moeten worden ingevuld. In onze begroting zit na alle eerdere bezuinigingen nog nauwelijks rek.

Mocht de gemeente wederom een groot verlies moeten nemen op ons grondbedrijf, dan zal er opnieuw sprake zijn van extra tekort bovenop de 9 miljoen die voor 2018 al voorspeld is. Bovendien blijven onze schulden hoog (300 miljoen) zolang als de grondverkoop achter blijft lopen. Op basis van de nieuwe Stadsregionale afspraken (400 huizen bouwen per jaar) zal Lansingerland er nog zeker 15 jaar over doen voordat het helemaal is uitgebouwd. De betaling van de rentelasten blijven dus al een steen om onze gemeentelijke nek hangen en beïnvloeden ons voorzieningenniveau in zeer negatieve zin. Hoelang houd je dit als gemeente nog vol?

Over de noodzaak tot steun & facilitering door het Rijk voert de PvdA fractie momenteel intensief overleg met PvdA Kamerlid Albert de Vries. Het is onze Tweede Kamerfractie helder dat Lansingerland zelf verantwoordelijkheid wil dragen voor de oplossingen maar dat steun van het rijk en provincie nodig zal zijn. De Kamerfractie steunt ons in onze aanpak. Het belangrijkste instrument moet voor ons het schatkistlenen gaan worden. Helaas is schatkistlenen bij de Staat sinds kort onmogelijk. Deze constructie kan alleen worden toegepast bij lagere overheden. Lansingerland leent nu tegen 4.5% bij de BNG. Stel dat er een langdurige lening bij een andere overheid kan worden afgesloten tegen 2% rente minder dan scheelt dat Lansingerland 6 miljoen rente per jaar minder en loopt het tekort op de begroting dus onmiddellijk fors terug. Voor het overige zal via lastenverzwaring een oplossing gevonden moeten worden.

Met ons Tweede Kamer is afgesproken dat ook zij deze constructie bij de regering gaat agenderen.. Lansingerland wordt gezien als een unieke situatie die dus ook een unieke oplossing behoeft. Andere constructies zullen niet toereikend zijn.

Wat slechts rest als schatkist lenen niet lukt, is de artikel 12 uitweg waarin het Rijk Lansingerland direct financieel gaat bijspringen. Een constructie die de PvdA Lansingerland overigens zeker vindt passen in een maatwerk oplossing die past bij de unieke Lansingerlandse situatie (er is sprake van een forse structurele verstoring van de gemeente financiën waarin het reguliere budget niet voorziet) en wat ons betreft uiterst realistisch is, mocht het hier voorstaande niet voldoende soelaas bieden.

Vraag van De Heraut: Welke lastenverhogingen kunnen we verwachten als uw partij in het college komt?

Zie het antwoord op de eerste vraag. Lastenverhogingen in de OZB sfeer zullen onafwendbaar zijn. Dat is ons eerlijke verhaal. Over de mate waarin zijn wij afhankelijk van het maatregelenpakket zoals hiervoor is aangegeven.

Op dinsdag 28 februari presenteerde het college een update van de eerdere cijfers en kwam zij met een wijziging van de eerder aangegeven aanpak. Om met het laatste te beginnen: het college ziet af van het aanleveren van een pakket van ‘bouwstenen’ waaruit de nieuwe raad bij de Kadernota 2014 kan gaan kiezen. Reden: er valt weinig te kiezen. Inmiddels is het tekort voor 2018 opgelopen tot 17 miljoen euro in 2018. Dat komt omdat bij het weer financieel gezond maken van onze gemeente er ook gewerkt moet gaan worden aan de opbouw van het weerstandsvermogen. Extra kosten: 5 miljoen per jaar. De ingeboekte bezuinigingen sinds 2010 lopen op tot 17 miljoen euro in 2018. dat is bijna 20% van onze begroting. Nieuwe extra bezuinigingen zullen er nog maar beperkt inzitten. Er loopt nog een onderzoek naar de onderwijs, verkeer- en onderhoudsbudgetten. Opvallenderwijs (nou ja, niet echt!) geven wij in het sociale domein minder uit dan het Nederlandse gemiddelde. Kwestie van een zuinige, efficiënte en uiterst effectieve PvdA wethouder Ruud Braak met veel hart voor de sociale zaak.

Zelfs met een OZB verhoging tot 150% (opbrengst 6 miljoen), een extra miljoentje bezuinigen en mogelijk schatkistlenen tezamen zullen we de 17 miljoen echt niet gaan inlopen. Het is voor ons als PvdA dus een zeer serieuze optie om nog in 2014 de artikel 12 status te gaan aanvragen. Reden: Lansingerland kampt met structureel verstorende factoren die de gemeentelijke financiele huishouding zeer verstoren. Bij de berekening van de financiele bijdrage uit het gemeentefonds is daarmee zeker geen rekening gehouden. Matiging van de verhoging van de OZB ligt voor de hand omdat Lansingerland in deze zelf bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de oplossing wil dragen maar de oorzaak van de problematiek zeker niet de eigen keuze van het toenmalige gemeentebestuur is geweest. De inwoners hoeven hiervan zeker de klos te worden. Dat is ons eerlijke PvdA verhaal aan Lansingerland!

006Bloemen voor wethouder

PVDA LANSINGERLANDCAMPAGNE LOOPT ALS EEN TREIN

Onze campagne loopt als een trein. Voor een verlag van onze campagne actie rond het verschijnen van het 300ste weekverslag, zie: ‘900 koeken armer en 900 verhalen rijke!’ op https://lansingerland.pvda.nl/2014/03/01/900-koeken-armer-900-verhalen-rijker/

Optredens van Gerard Bovens op video zijn te zien op: http://m.youtube.com/watch?v=xG8DPxPS_V8 (3B-Krant)en op http://www.rtvlansingerland.nl/de-raddraaiers-aflevering-1-pvda-wij-lansingerland-en-partij-neeleman/ (RTV Lansingerland) Gerard was afgelopen donderdag ook de gast van Kees Maree in zijn RTV Lansingerland programma ‘Music Case’. Twee uur verhalen en mooie muziek uit de sixties.

Vrijdagavond 7 maart van 18-20 uur is Ruud Braak te beluisteren tijdens een verkiezingsdebat op RTV Lansingerland (92,2 FM) en volgende week trekken wij met ons campagneteam onze speerpuntwijken in voor onze laatste week flyer-campagne. Maandag 10 maart is vanaf 20 uur het finale lijsttrekkersdebat in het Lansingerlandse gemeentehuis met Gerard Bovens als onze deelnemer.

Aanstaand weekend meer nieuws over een heel bijzonder werkbezoek aan onze economische top-gemeente dat in de pijplijn zit en over onze plannen voor een beter openbaar vervoer van en naar Lansingerland tijdens de spitsuren.

Zaterdag 15 maart gaan wij met ons 20 man tellende campagneteam de hele dag onze drie winkelcentra weer in. Alweer voor de vierde keer. Dan natuurlijk met onze rode rozen. Woensdag weer veel nieuws in De Heraut over onze campagne en een aansprekend interview met Greet Wijs over ‘oud worden in Lansingerland’. Natuurlijk is ons Kamerlid Astrid Oosenbrug ook dan weer van de partij.

004Bouwer & wethouder 1e steen

Eerste bouwhandeling door Ruud Braak

TOT SLOT

Het citaat van de week komt uit een artikel in de Volkskrant met als kop: “Invloed van lokale partijen wordt steeds minder”. Het citaat: ‘Nu er zo’n sterke relatie bestaat tussen Den Haag en de lokale politiek bij al deze taken (drie decentralisaties), verdient het sterke aanbeveling te stemmen op politici voor wie de relatie tussen Den Haag en de eigen gemeente vanzelfsprekend is. De uitvoering van deze wetten zou in medebewind dus moeten worden toevertrouwd aan lokale politici die zich verbonden weten met de bron van deze wetten, den Haag. Gemeenteraadsleden die weten dat ze kunnen aankloppen bij de landelijke vertegenwoordigers van hun partij, kunnen kennis en ervaringen, tips, valkuilen en kansen delen; en andersom: Tweede Kamerleden van partijen die ook in de lokale politiek aanwezig zijn, kunnen bijdragen aan een goede implementatie van de Haagse wetten”.

Een prima analyse die aansluit bij onze eigen ervaringen. Zonder onze hechte relatie met politiek Den Haag over de HSL, Rotterdam The Hague Airport, gemeentelijke financiën, A13/A16, station Bleizo en de economische ontwikkeling van onze gemeente zou Lansingerland politiek & bestuurlijk compleet stroomloos komen te staan. Wat ons dan rest zijn puur lokale zaken. Dat betreft nog geen 20% van onze totale bestuurlijke agenda. Het zijn dan anderen die over de toekomst van Lansingerland gaan beschikken en niet wij zelf!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 7 maart 2014

 foto