4 september 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 31 AUGUSTUS – 4 SEPTEMBER 2015

Dit 26ste weekverslag in 2015, aflevering 360 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de Rotterdamse raadscommissie Verkeer de inpassingsplannen met betrekking tot de A13/A16 afwees, wij aan het college vragen stelden over de mogelijk ook in Lansingerland aantrekkende nieuwbouw van woningen, de maandelijkse raadspresentatieavond plaats vond en wij ons voorbereiden op de jaarlijkse Berkelse Braderie. De foto’s bij dit weekverslag betreffen de wijk Parkzoom in Bergschenhoek en de nieuwe bushalte Kogelwieckplantsoen.

PVDA MET OMBUDSTEAM OP DE BERKELSE BRADERIE

Aanstaande zaterdag 5 september is de Berkelse Braderie. De PvdA Lansingerland staat met een kraam in het nieuwe deel van het winkelcentrum rond de Dorpskerk bij de supermarkt Hoogvliet. Onze medewerkers van het PvdA Ombudsteam zijn de hele dag aanwezig voor al uw vragen over uitkeringen, toeslagen, zorgverlening, gemeentelijke dienstverlening en kwijtschelding van belastingen te beantwoorden. Natuurlijk is een ieder ook van harte welkom voor andere vragen en ideeën. Denk maar aan de situatie rond de A13/A16, het gemeentelijke mobiliteitsplan, de hoogte van de gemeentelijke lasten en de schaarste aan sociaal bereikbare huurwoningen. Kom dus vooral even een kijkje nemen en een praatje maken bij de PvdA kraam met de rode ballonnen!

Behalve op de Berkelse Braderie houdt het PvdA Ombudsteam in de maand september nog drie spreekuren in de bibliotheek vestigingen. De spreekuren van het PvdA Ombudsteam in september 2015 zijn op dinsdag 8 september van 18.45-19.45 uur in de bibliotheek in Berkel centrum (Nieuwstraat), op vrijdag 18 september in de bibliotheek in Bleiswijk (Dorpsstraat 7) van 18.15-19.15 uur en op vrijdag 25 september in de nieuwe vestiging van de Bibliotheek Oostland in Bergschenhoek, Dorpsstraat 67 van 18.15-19.15 uur. Het Ombudsteam is  ook telefonisch bereikbaar via 06-19618730. Spreek dan naam en telefoonnummer in dan belt het Ombudsteam snel terug. Mailen kan ook via ombudsteampvdall@gmail.com 

DSC05289

OOK ROTTERDAMSE RAAD WIJST INPASSINGSPLAN A13/A16 AF

De Rotterdamse raadscommissie Verkeer wees afgelopen woensdagavond de door hun college voorgestelde inpassingsplannen voor de A13/A16 af. Net als de Lansingerlandse raadscommissie neemt de Rotterdamse raad geen genoegen met het door de Stadsregio & Rotterdam beschikbaar gestelde extra budget van 100 miljoen dat toegevoegd wordt aan het budget dat de minister I&M voor deze weg over heeft. Volgens beide raden wordt niet voldaan aan het Saldo Nul vereiste. De raden willen dat de beide wethouders Langenberg en Fortuyn met de minister gaan praten over extra rijksgeld. Het gaat om een bedrag van ongeveer 80 miljoen euro. Daarmee kan voorzien worden in belangrijke knelpunten zoals de inpassing bij Ommoord en de Rotte en de vormgeving van de kruising van de N471 en de A13/A16 nabij Rodenrijs. De minister voorziet op beide plekken in hoge viaducten en dat zien beide raden volstrekt niet zitten. RTV Rijnmond interviewde PvdA Rotterdam raadslid Barbara Kathmann en haar Leefbaar Rotterdam en D66 collega’s over de resultaten van dit debat: http://www.rijnmond.nl/nieuws/02-09-2015/rotterdam-tegen-huidige-plannen-a13a16 Het AD/RD berichtte op haar beurt dat “Leefbaar Rotterdam een bom legt onder A13/A16”: http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4134208/2015/09/02/Leefbaar-Rotterdam-legt-bom-onder-A13-16.dhtml

Naar het debat in de raadscommissie in Rotterdam werd met veel spanning uitgezien. Vooral de stellingname van de fractie van Leefbaar Rotterdam was tot de aanvang van dit debat compleet onhelder. Van groot belang is nu de formulering van de besluiten die de beide raden in de loop van september hierover gaan nemen. Volstaan kan worden met het afwijzen van de voorliggende collegevoorstellen om akkoord te gaan met de inpassingsvoorstellen zoals door de BAG zijn geformuleerd met de opdracht aan de beide portefeuillehouders om opnieuw te gaan onderhandelen met minister Schultz over meer rijksgeld maar ook andere varianten zijn mogelijk, zoals de aanhouding van de besluitvorming in afwachting van een positief resultaat van de onderhandelingen over meer geld. Beide varianten zijn voor de PvdA Lansingerland bespreekbaar. Wethouder Pex Langenberg wil nog voor de Rotterdamse raadsvergadering van 17 september overleg met de minister I&M over de ontstane situatie zo meldde het AD/RD donderdagmorgen: http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4134790/2015/09/03/Wethouder-gaat-praten-met-minister-over-A13-16.dhtml

Minister Schultz op haar beurt, kan nu besluiten om de standpuntbepaling van de beide gemeenteraden naast zich neer te leggen. Hun besluiten betreffen immers primair de invulling van de extra 100 miljoen euro die door Rotterdam en de Stadsregio beschikbaar zijn gesteld en die niet voldoende worden geacht. De minister kan wettelijk gezien het proces van besluitvorming met betrekking tot haar Traceplan gewoon doorzetten maar het is de vraag of zij en de Tweede Kamer dit de juiste bestuurlijke weg vinden. De Rotterdamse en Lansingerlandse PvdA fracties moeten op korte termijn overleg gaan plegen met onze PvdA woordvoerder in de Tweede Kamer Duco Hoogland. Met hem was in de afgelopen periode hierover al intensief contact. Hij is precies op de hoogte van wat er allemaal speelt. Op donderdag 2 juli sprak de Vaste Kamercommissie I&M in het kader van de MIRT rapportage onder meer over de A13/A16. Duco Hoogland constateerde toen dat de 100 miljoen regiogelden ten behoeve van de inpassing van de weg al verdeeld waren door de BAG vóórdat de inspraak klaar was. “Dit beklijft bij mij. De bewoners zijn vergeten”. Hij vroeg de minister I&M of er manieren zijn om het gevoel dat inwoners hebben dat zij achteraan lopen, weg te nemen”. Zijn vraag van toen, waarop van ministeriele zijde geen direct antwoord kwam, is een mooie opmaat voor een verder debat in de Tweede Kamer.

Meer geld voor de inpassing van de A13/A16 werd al bepleit door Gerard Bovens in februari 2015. Zie: http://www.rijnmond.nl/nieuws/11-02-2015/verbinding-a13-a16-niet-volledig-geluidstil Dat was ruim voordat de inpassingsplannen van de BAG werden gepubliceerd.

DSC05312

GEDOE OVER OPHEFFEN HALTE ZORO-BUS HOUDT AAN (2)

In PvdA Zomerbericht nummer 4 berichtten wij dat de tijdelijke halte bij de Wildersekade/Bonfut pas geleden is opgeheven en is vervangen door een definitieve bij het Kogelwieckplantsoen. Maar is dit eigenlijk wel een goed idee? Hieronder een zaken op een rijtje:

 1. Het argument van de gemeente Lansingerland, Metropoolregio en RET om de tijdelijke halte bij de Bonfut/Wildersekade definitief op te heffen, is dat de definitieve halte in het Kogelwieckplantsoen nu bereikbaar is omdat de toegang via het AMG Schmidtpark gereed is. Dit betreft een in het verleden, voor de start van de buslijn in december 2012 genomen besluit.
 2. De tweede overweging is dat er bij de Bonfut/Wildersekade gemiddeld maar 22 personen per dag instappen. Let wel, gemiddeld. Ook de zaterdagen en zondag worden meegerekend. Tijdens daluren zal het aantal instappers beperkt zijn, maar hoe zien de cijfers er tijdens de spits uit?
 3. De afstand tussen station Rodenrijs en de eerstvolgende halte Kogelwieckplantsoen is nu bijna 1.5 km. Dat is zelfs voor HOV vervoer aan de zeer hoge kant. De volgende halte Boterdorpseweg ligt 500 meter verder. De volgende haltes in de bebouwde kom van Lansingerland telkens op zo’n 750 meter (Offenbachplantsoen en Anthuriumweg).
 4. De toegang naar de halte Kogelwieckplantsoen is nauwelijks verlicht. Alleen de halte zelf kent verlichting. Erg onveilig tijdens de avonden en de donkere dagen in de wintertijd. Dat geldt natuurlijk ook voor de Landscheiding in zijn geheel.
 5. De halte Kogelwieckplantsoen kent geen fietsenstalling. Daarvoor moet je naar de halte Boterdorpseweg of station Rodenrijs. De RET meldde afgelopen donderdag via twitter dat er vooralsnog geen sprake is van de aanleg van een fietsenstalling ter plekken.
 6. Er is enige maatschappelijke onrust over het verdwijnen van de halte Bonfut aan het ontstaan. Zie bijvoorbeeld de ingezonden brief in de Heraut van afgelopen week.

De PvdA fractie zal deze kwestie tijdens het vragenhalfuurtje in de raad van donderdag 10 september aan de orde gaan stellen. Onze twee vragen aan wethouder Simon Fortuyn:

 1. Is de wethouder bereid om te bevorderen dat de ZoRo-bushalte Bonfut/Wildersekade weer definitief in ere wordt hersteld?
 2. Is de wethouder bereid er voor te gaan zorgen dat er ook bij de nieuwe ZoRo-bushalte Kogelwieckplantsoen een fietsenstalling en straatverlichting gaat komen? Volgens de RET is de komst van de fietsenstalling een exclusieve gemeentelijke aangelegenheid.

DSC05315

BONTE PRESENTATIEAVOND

HSL Afgelopen woensdagavond presenteerden het ministerie I&M, ProRail en Stop Herrie HSL hun gezamenlijke plannen om de geluidsoverlast veroorzaakt door de HSL te gaan oplossen. Het plan is om de bestaande geluidsschermen te gaan verbeteren door het aanbrengen van absorberend materiaal en om schermen te gaan plaatsen op plekken waar zij nu nog niet staan. Dit is haalbaar & betaalbaar volgens I&M en ProRail. De feitelijke aanpassing gaat 2-3 jaren duren. Een tweede mogelijkheid is om compleet nieuwe, absorberende schermen te gaan plaatsen. Dit is duurder maar het ziet er dan fraaier uit dan wanneer de bestaande schermen aangepast gaan worden. Stop de Herrie HSL geeft de voorkeur aan deze variant maar heeft tijdens het proces van coproductie wel aangegeven ook deze variant te kunnen steunen. Het is de bedoeling dat de resultaten van het coproductieproces in de komende raadscommissie Ruimte besproken zullen gaan worden. Sam de Groot vroeg of het aanpassen van de geluidsschermen de geluidsoverlast van álle huizen wegneemt. Dat is volgens I&M & ProRail niet het geval. Er kan dan sprake zijn van planschade. De peildatum om een planschade verzoek te kunnen indienen wordt verlengd naar huizen die tot 1 januari 2014 gebouwd zijn. Sam de Groot vroeg het college om de bewoners van deze huizen bij het indienen van hun planschade verzoek te ondersteunen. In oktober zal staatssecretaris Mansveld een definitief besluit nemen. Dan kan het HSL dossier dicht en kunnen de aannemers aan de slag.

Mobiliteitsplan Berkel centrum Woensdagavond werd er ook een tussenstand gegeven over de plannenmakerij met betrekking tot het mobiliteitsplan Berkel centrum. Wat steeds duidelijker wordt, is dat de structurele verkeersproblemen vooral het winkelcentrum Berkel zélf betreffen. Dit centrum is en de wegen er naar toe zijn niet toegerust op de nog steeds toenemende verkeersstromen. Eigenlijk zou Berkel een complete buitenring moeten krijgen maar dit is onbetaalbaar. Daarom moet de huidige binnenring verbeterd gaan worden. Speerpunt is het doortrekken van het Berkelsedijkje tussen de Koetsveldstraat en de Raadhuislaan. Ook dit is een dure zaak: stukje nieuwe weg, verbeteren van het huidige dijkje en aanbrengen van een fietspad. Helder is dat het voor eenrichtingverkeer richting Zoetermeer openstellen van de Noordeindseweg tussen de Wilgenlaan en de Planetenweg, zonder het doortrekken van het Berkelsedijkje, weinig zoden aan de dijk zet. Deze openstelling lijkt nog steeds veeleer een politieke Leefbaar 3B & CDA wens (de hang naar oude tijden) dan wel een wens die gebaseerd is op een écht plan dat oplossingen creëert. Het idee om een nieuwe verbinding vanaf de Oostmeerlaan en Oudelandselaan aan te leggen langs de sportvelden in de Meerpolder lijkt het niet te gaan halen vanwege de te verwachten overlast in de aanpalende woonwijk Meerpolder. Ook de plannen om de poller in de Herenstraat gedurende een langere periode dan nu het geval is, neer te laten, zijn niet onderbouwd. Er is geen inzicht van wat dit gaat betekenen voor de duizenden mensen die dagelijks gebruik maken van de oversteek van de centrumpassage. Wat gaat het langer neerlaten van de poller voor de verkeersveiligheid en de doorstroom van het verkeer betekenen? Daar is nog geen enkel antwoord op.

De PvdA fractie denkt dat de voornaamste verkeersproblemen zich de komende jaren vooral gaan manifesteren in het centrum zelf en veel minder in de wijken er om heen. Daarom moet de bestuurlijke aandacht zich in het bijzonder gaan richten op de verkeersaanpak in het centrum zélf. De wereld in Berkel centrum ziet er compleet anders uit dan 10 jaar geleden. Daar moeten we dus snel op gaan inspelen.

Hoe gaat het met de drie grote decentralisaties? De raadscommissie werd bijgepraat over de stand van zaken na het eerste half jaar van de grote decentralisaties. De transitie lijkt voorspoedig te verlopen. In de komende raadscommissie Samenleving staat de evaluatie uitgebreid op de agenda. Van groot belang is hoe, na de transitieperiode, aan de transformatie van het sociale domein vorm en inhoud gegeven zal gaan worden.

DSC05297

TOT SLOT

In weekverslag 25 van vorige week berichtten wij uitvoerig over onze vragen of het college zich bij de honorering van de directeuren van de gemeenschappelijke regelingen Bleizo en Hoefweg houdt aan de vereisten in de WNT (Wet Normering Topinkomens). Gerard Bovens stelde aan wethouder Abee die Economische Zaken in zijn portefeuille heeft tijdens de laatste Raadscommissie Algemeen Bestuur hierover de volgende vragen:

 1. Is de honorering van de directeuren van Hoefweg en Bleizo voor 2015 naar het oordeel van het college voor 2015 en verdere jaren in overeenstemming met de bepalingen van de WNT?
 2. Welk type dienstverband hebben de beide directeuren? Is er sprake van jaarcontracten? Zo ja, waarom is deze vorm gekozen?
 3. Waarom gaat het college, zoals het AD/RD berichtte, zo krampachtig om met vragen van de media over hoe de salariëring precies geregeld is? Door als college niet snel & adequaat informatie te verstrekken, bevestig je als openbaar bestuur het beeld dat er iets mis is. Zo werk je mee aan je eigen negatieve beeldvorming. Dat is slecht voor het imago van Bleizo en Hoefweg. We kunnen dat als gemeente écht niet hebben.

Wethouder Abee was tijdens dit debat niet erg toeschietelijk in zijn beantwoording. Hij weigerde toen onze vragen te beantwoorden vóór de raadsvergadering van donderdag 10 september. Reden voor Gerard Bovens om deze vragen opnieuw aan de orde te stellen tijdens de komende raadsvergadering. Inmiddels is de wethouder gelukkig tot een ander inzicht gekomen. Vlak vóór de raadsvergadering van volgende week donderdag ontvangt de raad van het college volgens zijn zeggen een brief met de antwoorden op de door ons gestelde vragen. Het gaat dan met name om de vraag of de honorering in kwestie ook voor 2015 voldoet aan de WNT normen. Mocht dit zo zijn of mocht het college onderbouwd aangeven welke concrete vragen er nog zijn waardoor er nu nog geen direct antwoord mogelijk is, dan zal de PvdA fractie dit agendapunt ter plaatse van de raadsagenda afvoeren.

Wat deden wij als fractie begin september 2014? Zie ons weekverslag https://lansingerland.pvda.nl/2014/09/11/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-8-12-september-2014/

DSC05298

Zaterdag 5 september staat de PvdA op de Berkelse Braderie. Maandagavond 7 september is er weer fractieoverleg. Rond 17.30 uur op maandagmiddag gaat Gerard Bovens voor de microfoon van RTV Rijnmond in discussie met RET directeur Pedro Peters over de klantvriendelijkheid van het huidige aanbod aan OV-chipkaart producten. Woensdag 9 september is er een kennismaking tussen het nieuwe bestuur van VNO-NCW Oostland en een delegatie van het afdelingsbestuur en fractie van de PvdA Lansingerland. Donderdag is de maandelijkse raadsvergadering.

Het citaat van de week komt uit Binnenlands Bestuur: “Haagse wethouder verklaart oorlog aan Delfland”: De Haagse wethouder van Sociale Zaken Rabin Baldewsingh (PvdA) heeft geen goed woord over voor het plan van het Hoogheemraadschap Delfland om de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor minima af te schaffen. ‘Dit betekent oorlog’, zegt hij op de vooravond van een gesprek met Delfland. Het hoogheemraadschap liep vorig jaar 9,3 miljoen euro aan inkomsten mis, doordat de heffing van zo’n 50 duizend huishoudens werd kwijtgescholden. Volgens Delfland loopt dat de komende tijd op naar 19 miljoen op jaarbasis. Om dat verlies te compenseren zouden mensen die wel betalen steeds meer geld kwijt zijn, en dat is niet solidair, stelde hoogheemraad Han van Olphen. Maar Baldewsingh vindt de opstelling van Delfland helemaal niet solidair. Wel asociaal. ‘Ik vind het niet kunnen dat in deze moeilijke tijd waar heel veel mensen moeite hebben de touwtjes aan elkaar te knopen het Hoogheemraadschap zonder overleg zo’n maatregel zomaar oplegt’, klinkt het boos. ‘Het getuigt van onbehoorlijk bestuur als je de regio op zo’n manier probeert te pakken. Dit betekent oorlog en wij zullen er als gemeenten van de arbeidsmarktregio Haaglanden alles aan doen om dit van tafel te krijgen.’

Afgelopen woensdag vond er een gesprek plaats tussen het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap en wethouders van gedupeerde gemeenten. Daarbij was ook de Lansingerlandse wethouder Ankie van Tatenhove aanwezig. De kern Berkel en Rodenrijs valt immers binnen het werkgebied van Delfland. Hoe dit gesprek precies verlopen is, is ons nog niet exact bekend. Daarover in een volgend weekverslag dus meer informatie. Wel helder is dat de wethouders een gezamenlijk blok vormden tegen de plannen van het hoogheemraadschap.

Tot de volgende week!

PvdA Fractie Lansingerland, 4 september 2015

DSC05304

DSC05300

DSC05293

DSC05292

DSC05286

DSC05296