15 maart 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: WEEKENDVERSLAG 14 – 15 MAART 2014

Dit  weekverslag 9A, aflevering 302A sinds begin 2007, betreft een aanvulling op ons weekverslag dat zoals gebruikelijk afgelopen vrijdag verscheen. Dat is nodig omdat er dit weekend een paar actuele ontwikkelingen zijn die wij de lezers niet willen onthouden. Het gaat om een werkbezoek van minister Ploumen van Internationale Handel & Ontwikkelingssamenwerking, de start van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds en onze laatste campagnedag in de drie winkelcentra van Lansingerland.

JEUGDSPORTFONDS EN JEUGDCULTUURFONDS lANSINGERLAND OPGERICHT

Vrijdag 14 maart zijn het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds in Lansingerland opgericht. PvdA wethouder Werk en Inkomen, Ruud Braak en Marie-Thérèse Konsten, secretaris van het Jeugdsportfonds Zuid-Holland en het Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend, zo berichtte de gemeente Lansingerland. Voor Ruud Braak is het de kroon op zijn intensieve werk van de afgelopen 2.5 jaren. Al zijn politieke doelen zijn nu gerealiseerd! 

Ruud Braak vertelde tijdens de bijeenkomst in het gemeentehuis in Lansingerland dat de gemeente in inkomensondersteuningsbeleid 2014 enkele wijzigingen heeft aangebracht. “We willen graag meer aandacht besteden aan de positie van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Daarnaast neemt het gebruik van diverse regelingen in Lansingerland sterk toe. We hebben daarom enkele regelingen aangepast, zoals bijzondere bijstand en het Fonds Inkomensondersteuning.” Zo geeft de gemeente uit het Fonds Inkomensondersteuning geen vergoedingen meer voor de contributie voor sportverenigingen of voor sociaal culturele activiteiten.

De gemeente vindt echter wel dat elk kind, ongeacht het inkomen van de ouders, op sport, muziek, toneel, ballet of tekenles moet kunnen. Met de oprichting van het Jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds voorziet de gemeente Lansingerland in deze behoefte. Want hiermee kunnen kinderen en jongeren tussen de 4 en de 18 jaar uit een gezin met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm lid worden van een sportvereniging of op muziek, toneel, musical of tekenles gaan. In totaal stelt de gemeente Lansingerland € 30.000 euro beschikbaar voor het Jeugdsportfonds en € 20.000 voor het Jeugdcultuurfonds. Marie-Théresèse Konsten vertelde dat minimaal 41 kinderen kunnen meedoen met de Jeugdcultuurfonds en minimaal 115 kinderen aan het Jeugdsportfonds.

Voor dit Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds Lansingerland werkt de gemeente samen met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds Zuid-Holland. Deze twee fondsen verzorgen de uitvoering in meerdere gemeenten. Sportservice Zuid-Holland gaat ook een inspanning leveren om (private) fondsen te werven. Hiermee willen ze nog eens € 6.500,- op jaarbasis ophalen.

De PvdA Lansingerland (zie weekverslag 7: https://lansingerland.pvda.nl/2014/02/28/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-17-28-februari-2014/ ) heeft inmiddels ook goed contact met het Rotterdamse Sportfonds. Het idee is om te leren van hun ervaringen met het werven van sponsors en ook gebruik te maken van de grote schare topsporters die in Rotterdam als ambassadeur van het Sportfonds optreden. Ook Lansingerland telt topsporters dus wij willen proberen ook hen te interesseren voor het belang van het Sportfonds in Lansingerland. Ingrid Tuinenburg en Don van Doorn zijn hier in het kader van onze actie “Aan de slag met de PvdA Lansingerland” mee bezig.

finale campagnedag 001

MINISTER LILIANNE PLOUMEN BEZOEKT PVDA LANSINGERLAND

Lilianne Ploumen, minister voor Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking, brengt op uitnodiging van de PvdA Lansingerland op maandag, 17 maart 2014 een werkbezoek aan het tuinbouwgebied van de gemeente Lansingerland.

Voor de PvdA Lansingerland is dit een buitengewone kans om de minister kennis te laten maken met een van de modernste tuinbouwgebieden van Nederland. Lansingerland is een toplocatie voor de tuinbouw met ondermeer veel grote, wereldwijd, opererende bedrijven en een onderzoeksinstituut van Wageningen Universiteit. Het is dé banenmotor van de gemeente en is van grote betekenis voor innovatie en duurzaamheid.

Ook voor de minister van Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking is de tuinbouwsector heel belangrijk. Per jaar wordt voor ongeveer € 15 miljard aan groente, fruit, bloemen en planten geëxporteerd naar landen buiten Nederland. Veel tuinbouwondernemers hebben vestigingen in minder ontwikkelde landen buiten de EU opgezet en dragen daardoor bij aan de vermindering van de armoede, het bevorderen van de werkgelegenheid en het verbeteren van de voedselvoorziening in de wereld. In 2050 moeten in de wereld 9 miljard mensen worden gevoed. De Nederlandse tuinbouw kan daar een belangrijke rol in vervullen.

Minister Ploumen zal worden ontvangen door een delegatie van de PvdA Lansingerland bestaande uit o.m. Naushad Boedhoe (voorzitter), Gerard Bovens (fractievoorzitter/kandidaat raadslid), Ruud Braak (wethouder/kandidaat raadslid), Ingrid Tuinenburg (kandidaat raadslid), Astrid Oosenbrug (lid Tweede Kamer) en Raymond Tans (secretaris)

Op het programma staan bezoeken aan Anthura, de nummer één in de wereld op het gebied van de veredeling van Anthuriums en aan GreenQ, een internationaal toonaangevende tuinbouwkennis onderneming. Beide bedrijven zijn gevestigd in Bleiswijk.

finale campagnedag 008

LAATSTE CAMPAGNEDAG IN ONZE DRIE CENTRA

Zaterdag gingen wij met liefst 25 lokale PvdA’ers met 1000 rode rozen, flyers en ballonnen onze winkelcentra in. Met zo’n grote groep campaigners waren wij nog nooit de straat op geweest. Bij ons natuurlijk ook ons Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug en onze wethouder Ruud Braak.

Thema’s die vaak terugkwamen waren ‘onze’  starterswoningen (inmiddels een echte tophit) , de zorgen over het voortbestaan van de Jeugdspeelweek in Bleiswijk, de kommervolle financiele situatie van onze gemeente en wat de PvdA Lansingerland daar aan gaat doen en de vragen over de uitvoering van de A13/A16 ter hoogte van Rodenrijs. Ook onze ideeën over meer goede horeca en terrassen en onze visie op de aanstaande decentralisaties in de zorg en inkomensondersteuning deden het goed. 

Wij zien (bijna) terug op een mooie, perfect georganiseerde campagne waarin wij op straat, in debatten, via de kieswijzers, via de media en de sociale media ons eerlijke verhaal goed kwijt konden. Nu is het de stem aan de inwoners van Lansingerland. Wij hopen op 5 zetels en weer een goede positie in het nieuwe college. Zonder de PvdA in een coalitie werkt Lansingerland niet. Dat is de afgelopen 2.5 jaar wel bewezen.

Onze politieke positie net aan de links progressieve kant in het midden van het politieke spectrum spreekt de mensen aan  Wij hoorden vaak van inwoners dat zij verrast waren juist bij ons terecht te komen. Maar wij niet want Lansingerland kent, zie www.Kieskompas.nl, op de PvdA na geen echte middenpartijen meer.

finale campagnedag 017

PLEIDOOI VOOR MEER METRO’S KRIJGT BREDE STEUN

Vorige week heeft Gerard Bovens namens de PvdA Lansingerland het initiatief genomen tot een open brief aan de RET om aan te dringen op meer metrostellen in de spits en een nachtnet in het weekend. In een schriftelijke reactie heeft de RET laten weten dat ook zij de drukte in de spits herkennen en mogelijkheden tot uitbreiding in de ochtendspits gaan onderzoeken. ‘Dat de RET zo snel reageert is een bevestiging van ons standpunt. Het is nu aan de gemeenten om de RET opdracht te geven het aantal metro’s uit te breiden. In Lansingerland zal de PvdA hier bij het college op aandringen aldus Gerard Bovens.

Dat de drukte in de metro’s breder leeft dan alleen in Rotterdam en Lansingerland blijkt uit de steun vanuit andere gemeenten langs het traject van de Randstadrail. In bijvoorbeeld Den Haag, Rotterdam en Pijnacker-Nootdorp zal de verantwoordelijk wethouder er door de PvdA ook op worden aangesproken werk te maken van een snelle uitbreiding van de capaciteit. Een ding is zeker zegt Gerard Bovens: ‘we zullen de komende tijd er met zijn allen voor gaan om zo snel mogelijk meer metro’s te kunnen laten rijden’.

oostland 018

TOT SLOT

  • Laatste fractieoverleg Dinsdagavond 18 maart 2014 van 19.00-21.30 uur vindt het laatste, openbare PvdA Lansingerland fractieoverleg in de huidige bestuursperiode plaats. De fractieleden Don van Doorn, Sam de Groot en Gerard Bovens nodigen u, samen met onze wethouder Ruud Braak, van harte uit om dan gezamenlijk terug te kijken op de afgelopen vier jaar maar vooral ook vooruit te kijken naar wat ons de komende vier jaar zal gaan brengen. Onze plannen liggen klaar, ons enthousiasme is groot, er is een prachtige PvdA kandidatenlijst en een uitstekende kandidaat wethouder dus laten de verkiezingen van 19 maart nu maar komen! Vragen en discussie staan natuurlijk vrij!
  • Woensdag 19 maart vanaf 21.00 uur is de Verkiezingsavond in het Gemeentehuis. Presentator is wederom Gert van ‘t Hof. Iedereen is van harte welkom om de uitslagen mee te vieren!
  • De digi-borden op onze grote toegangswegen al gezien? Ook daar is het “Aan de slag met de PvdA Lansingerland” geblazen! De ‘Rode Gloed’ verwarmt het nachtelijke Lansingerland. 

Mooi weekend en tot de volgende week!

PvdA Lansingerland, 15 maart 2014

finale campagnedag 018

finale campagnedag 025

finale campagnedag 027

Rozenactie 15 maart_10

Rozenactie 15 maart_19

Rozenactie 15 maart_30

finale campagnedag 007