26 november 2013

PVDA LANSINGERLAND KLAAR VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

“Wij gaan voor minstens evenveel PvdA stemmers als bij de Tweede Kamerverkiezingen in september 2012. Toen werd de PvdA met 5000 stemmers de tweede partij in Lansingerland”, vertelde beoogd fractievoorzitter Gerard Bovens na afloop van de Algemene Ledenvergadering die op maandag 25 november unaniem de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma 2014-2018 vaststelde. Bovens: “Natuurlijk hebben wij de ambitie om ook de komende jaren weer college verantwoordelijkheid te dragen. Een Lansingerlands college zonder de PvdA werkt niet. Dat is inmiddels wel afdoende bewezen!”

 Naast Gerard Bovens telt de lijst een aantal bekende PvdA namen en ook vele nieuwkomers. Ruud Braak is de beoogd wethouder indien de PvdA college verantwoordelijkheid gaat dragen. Don van Doorn (3) en Sam de Groot (5) staan opnieuw hoog op de lijst. Eerste nieuwkomer op 4 is Petra Verhoef die op dit moment lid is van de WMO Raad. Andere nieuwkomers vanaf plaats 6 zijn Ingrid Tuinenburg, Ray Doerdjan, Robert Tans, Shena Ammersing, Greet Wijs, Rene van den Heuvel, Loek Bergman en Samir Amghar.

IMG_9020

De PvdA ledenvergadering stelde ook het verkiezingsprogramma 2014-2018 met als titel “Wij Wonen, en Werken in Lansingerland” vast. Centraal staat Lansingerland als sociale gemeente waar mensen elkaar helpen, waarin wij samen maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen, waar eigen initiatieven worden ondersteund, waar wij elkaar respecteren en waar het gemeentebestuur de motor voor vernieuwing en maatschappelijke samenhang is.

Lansingerland wordt een groene, levendige en veilige gemeente waar duurzaamheid en goede voorzieningen voor jong tot oud norm zijn, waar goed wonen voor iedereen betaalbaar is en waar goede voorzieningen zijn zoals openbaar vervoer, groen & recreatie, zorgvoorzieningen, sport, kinder- en buitenschoolse opvang en onderwijs.

De PvdA staat voor werk voor iedereen, dus niemand aan de kant in Lansingerland, meer banen dicht bij huis en een creatieve samenwerking tussen gemeente en bedrijven. Met een groeiende bedrijvigheid en innovatie hoog in het vaandel.

 Het is duidelijk dat de Lansingerlandse financiële positie hersteld moet worden. In het PvdA verkiezingsprogramma wordt daarom natuurlijk ook een pakket aan maatregelen voorgesteld om de inkomsten en uitgaven van Lansingerland structureel weer met elkaar in balans te brengen.

Alle PvdA Lansingerland kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014. Op de foto ontbreekt Shena Ammersing.

Alle PvdA Lansingerland kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014. Op de foto ontbreekt Shena Ammersing.

Verkiezingsprogramma PvdA Lansingerland 2014-2018 01.12.2013