14 maart 2015

PVDA LANSINGERLAND MAAKT WERK VAN EERLIJK WERK

Goed en eerlijk werk, daar maakt de PvdA zich sterk voor. Slechte arbeidsvoorwaarden, bestaansonzekerheid, oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt vragen om een krachtige tegenreactie. Nieuwe regelgeving zoals Wet tegen Schijnconstructies, Participatiewet en Quotumwet Arbeidsgehandicapten bieden een grote stap vooruit. Nu komt het op de uitvoering aan. Ook Lansingerland moet het goede voorbeeld geven voor een betere positie voor werknemers. De PvdA hield hierover in Rotterdam op 14 maart de Manifestatie ‘Eerlijk Werk’.

Tijdens de manifestatie werd aan minister Lodewijk Asscher de ‘Verklaring Eerlijk Werk’ overhandigd. Deze verklaring is ondertekend door de lijsttrekker van de PvdA Zuid-Holland, de lijsttrekkers van de waterschappen en door 29 fractievoorzitters van de PvdA uit Zuid-Hollandse gemeenten. Ook Gerard Bovens, fractievoorzitter van de PvdA Lansingerland, tekende mee.

Met deze verklaring benadrukt de Lansingerlandse PvdA fractie aan dat ook de gemeente Lansingerland alleen nog maar contracten sluit met bedrijven die goede arbeidsvoorwaarden aan hun werknemers bieden, de cao respecteren en voldoende mensen met een arbeidshandicap in dienst nemen.

Bovendien moet ook de gemeente Lansingerland het goede voorbeeld te geven door voor schoonmakers, catering medewerkers en portiers goede arbeidsvoorwaarden te eisen, banen aan te bieden aan mensen met een arbeidshandicap, te zorgen voor bestaanszekerheid voor mensen die in de door de gemeente gesubsidieerde sector werkzaam zijn en geen gebruik te maken van payroll constructies.

Daarnaast vindt de PvdA Lansingerland dat er geen subsidie meer verstrekt moet worden aan organisaties waarvan de top meer verdient dan de minister-president.

Tot slot willen de PvdA fractie dat de provincie, gemeenten en waterschappen ervoor zorgen dat er meer stages aangeboden worden bij de overheid en bedrijven en dat zij zich inspannen om leerwerk banen te organiseren.

IMG_1499

 Manifestatie Eerlijk Werk in Rotterdam