PVDA WIL EXTRA KERSTUITKERING VOOR HUISHOUDENS IN DE BIJSTAND

23 december 2017

Vlak voor kerst ontvingen de Lansingerlandse huishoudens met een bijstandsuitkering van het college de “Veel voor een beetje kalender 2018”. Een terecht gekozen naam want onze inwoners met een bijstandsuitkering moeten het hele jaar door “veel met een beetje” doen. Behalve goed bedoelde praktische tips van het college kunnen zij een financieel extraatje heel goed gebruiken. Bijstand is financieel afzien. De PvdA fractie stelt het college dan ook voor om in aanvulling op deze kalender aan de ongeveer 700 Lansingerlandse huishoudens met een bijstandsuitkering een extra kerstuitkering te verstrekken van 250 euro. Dit kost ongeveer 2 ton. Een mooie afronding bovendien van het 10 jarige jubileum van onze gemeente. Zo kunnen ook mensen met een bijstandsinkomen dit jubileumjaar evenzo feestelijk afronden. De financiële dekking voor dit extraatje kan ongetwijfeld gevonden worden in de gemeentelijke jaarrekening 2017 die zeker weer een fors overschot zal laten zien.

Om dit voor elkaar te krijgen, stelde de PvdA fractie aan het college op 23 december 2017 de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het college bereid om, in aanvulling op de “Veel voor beetje kalender 2018”, aan de ongeveer 700 Lansingerlandse huishoudens met een bijstandsuitkering een extra kerstuitkering te verstrekken van 250 euro?
  2. Zo neen, waarom niet?
  3. Zo ja? Hulde!
  4. Graag een antwoord voor de volgende raadscommissie Samenleving van 18 januari 2018.

Wij zijn heel benieuwd naar de hopelijk snelle reactie van het college!

Doen!