PVDA WIL ONDERZOEK NAAR MOGELIJKE CONCURRENTIE TUSSEN KONINGSDAG-FEESTEN

23 april 2019

Het thema ‘Foodtruckfestival op Koningsdag’ houdt de raad al twee maanden bezig. De meerderheid van de raad is bang dat de door vrijwilligers in de drie kernen op Koningsdag georganiseerde evenementen concurrentie gaan ondervinden van het, op dezelfde dag commercieel opgezette Foodtruck festival in het AMG Schmidtpark. Geen van de fracties heeft het college om een onderzoek gevraagd of hun vrees in de praktijk gegrond is. Toch overweegt men om in de toekomst dergelijke commerciële evenementen te weren op Koningsdag of andere belangrijke feesten of evenementen die lokaal gevierd worden.

De PvdA-fractie vraagt daarom van het college alsnog om op of zo spoedig mogelijk na Koningsdag een onderzoek in te stellen of er op 27 april feitelijk sprake is geweest van concurrentie tussen de verschillende non-profit en profit evenementen. Het onderzoek kan worden verricht via interviews met de organisatoren, toezichthouders en bezoekers van de verschillende evenementen op de dag zelf en na afloop.

De PvdA-fractie diende de volgende vragen in: Is het college bereid om op en direct na Koningsdag 27 april te onderzoeken in hoeverre de aanwezigheid van het Foodtruck-festival in het AMG Schmidtpark tot lagere bezoekersaantallen heeft geleid van de in de drie kernen door de Oranje-comités georganiseerde activiteiten? Wil het college de uitslag van dit onderzoek voor de raadsvergadering van juni 2019 aan de raad doen toekomen?

Zie voor meer nieuws hierover zie ook weekbericht 510 op: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-13-t-m-19-april-2019/