3 augustus 2015

PVDA ZOMERBERICHT NUMMER 3

Nieuws genoeg, ook midden in de vakantieperiode, vanaf het politieke front in Lansingerland. Dus daarom dit PvdA Zomerbericht nummer 3. De inpassing van de A13/A16 blijft zeer actueel. De PvdA fractie kreeg vorige week van het college reacties op onze schriftelijke vragen over het plan van het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap Delfland om de kwijtscheldingsregeling van waterschapslasten voor inwoners met een laag inkomen af te schaffen, over de gemeentelijke betrokkenheid bij de aanleg van glasvezelkabel op bedrijven en sportterreinen en over het vervallen van de ZoRo-bushalte Bonfut/Wildersekade. De foto’s tonen de zojuist geopende Groenzoom. De prachtige achtertuin van de Berkelse Meerpolder en Pijnacker-Zuid. Pak de fiets en neem snel een kijkje!

IMG_9839

HOOFDBREKENS OVER A13/A16

Dinsdagavond 25 augustus debatteert de raadscommissie Ruimte over het collegevoorstel om akkoord te gaan met het standpunt van de BAG over de inpassingsplannen voor de A13/A16. Op donderdagavond 10 september moet onze gemeenteraad hierover een besluit nemen. In diezelfde periode is ook de raad van Rotterdam in dit dossier aan zet. De Rotterdamse raad buigt zich over het zelfde raadsvoorstel als hun Lansingerlandse collega’s. Het zou mooi zijn wanneer de Rotterdamse en Lansingerlandse fracties eind augustus nog een keer informeel bijeen komen om te bezien of een gezamenlijke aanpak mogelijk is. Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk heeft daartoe het initiatief genomen.

Centrale vraag is hoe de collegepartijen in Rotterdam en Lansingerland om zullen gaan met het voorstel van hun eigen colleges. Voor Rotterdam geldt dat, mocht Leefbaar Rotterdam niet akkoord gaan met het raadsvoorstel, het inpassingsplan van de baan is. Ook de PvdA en de GroenLinks fracties aldaar zijn zeer kritisch. Te samen met Leefbaar Rotterdam vormen zij een ruime meerderheid in de Rotterdamse raad. Maar of Leefbaar Rotterdam tegen zal zijn, is zeer de vraag. Hun verkiezingsprogramma 2014-2018 laat zich jubelend uit over de aanleg van deze weg.

De coalitie in Lansingerland stelt zich waarschijnlijk een stuk dualistischer op. Wethouder Simon Fortuyn zit daardoor klem. Dit komt omdat hij enerzijds in zijn rol van BAG-bestuurder en collegelid instemt met de inpassingsplannen en ook in weekblad Hart van Holland Lansingerland de loftrompet uit over stil-asfalt als panacee voor al onze zorgen over geluidsoverlast en zichthinder en anderzijds, aangespoord door zijn eigen fractie, in het bestuurdersoverleg van de Metropoolregio & Vervoersautoriteit met verve máár tevergeefs heeft geprobeerd om de regionale bestuurders te bewegen om zich bij de minister van I&M in te zetten voor meer geld voor de inpassing. De Rotterdamse wethouder Langenberg (D66) op zijn beurt zet simpel één pet (BAG, college, Vervoersautoriteit) op: die van brede voorstander van de inpassingsplannen.

De minister van I&M leunt intussen rustig achterover. Haar Tracebesluit is formeel losgekoppeld van de besluitvorming over de inzet van de extra Rotterdamse en regionale gelden te behoeve van de extra inpassingsmaatregelen. Haar standpunt is: ik houd mij compleet aan de wet, ik word gesteund door de crisiswetgeving en ik ben niet verplicht om bovenwettelijke, extra inpassingsmaatregelen te nemen. Dat laat zij graag aan de regio over.  De Tweede Kamer steunde in grote meerderheid die lijn van meet af aan dus ook onze volksvertegenwoordiging zit, nu het bestuurlijke puntje bij het politieke paaltje komt, aardig klem. De minister zinspeelt wel op de mogelijke inzet van aanbestedingsvoordelen ten behoeve van extra maatregelen. Maar of dit het geval is, zal pas op termijn blijken.

Wanneer de raad van Lansingerland niet akkoord gaat met de inpassingsplannen, loopt zij het risico om ook die onderdelen in het pakket te verspelen die ook onze raad volmondig omarmt. Denk maar aan de landtunnel in het Bergsebos en de groene inpassingsprojecten in de Vlinderstrik en het Triangelpark. Het wordt dan “Verdeel en heers”. Dat is slecht voor de toekomst van onze regio. Wel akkoord gaan en dromen over de inzet van mogelijk overblijvend geld door aanbestedingsvoordelen is ook een risico. Bovendien legt de raad zich dan formeel vast op de aanleg van stil-asfalt en zijn dan andere opties (verlaging A13/A16 viaduct over HSL & N471 en A13/A16 bij kruising van N471 op maaiveld niveau) van de baan.

Eigenlijk kunnen de raden pas een definitief besluit over de inzet van het budget van de inpassingsmaatregelen nemen wanneer duidelijk is wat de aanbestedingsvoordelen precies zullen zijn en welke extra maatregelen dan nog mogelijk kunnen zijn. Dan pas is het A13/A16 plaatje helemaal compleet. Van de PvdA en VVD fracties in de Tweede Kamer mag bovendien verwacht worden dat zij samen met de lokale fracties zoeken naar mogelijkheden om het totale inpassingsplaatje verder te optimaliseren. Kortom, zet als Rotterdamse en Lansingerlandse raden de besluitvorming in augustus niet op scherp want daar krijgen we met zijn allen heel veel spijt van. Koop dus samen nog even tijd totdat het aanbestedingstraject door de minister I&M compleet is doorgerekend en neem pas dan een definitief besluit. Over de manier waarop dit formeel in het kader van de besluitvorming vormgegeven moet worden, moeten we het met elkaar als raden samen nog maar eens goed hebben!

DSC05209

GEEN KWIJTSCHELDINGSREGELING WATERSCHAPSLASTEN DELFLAND MEER

Onze fractie stelde aan het college vragen over het plan van het hoogheemraadschap Delfland om de kwijtscheldingsregeling van waterschapslasten voor mensen met een laag inkomen af te gaan schaffen. De PvdA fractie in het algemeen bestuur van Delfland protesteert daar heftig tegen. Net als de PvdA fracties in Den Haag en Delft trouwens. Ook wij sluiten ons daarbij aan. Het is goed dat het Lansingerlandse college in overleg treedt met het dagelijks bestuur van Delfland over de maatregel die vooral negatief uit zal gaan pakken voor mensen met een laag inkomen in Berkel en Rodenrijs. Arme mensen in Bergschenhoek en Bleiswijk hebben hier geen last van want zij vallen onder het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Het college vraagt ook aan de fracties in de raad van Lansingerland om contact op te nemen met hun partijgenoten in het algemeen bestuur van Delfland. Het Lansingerlandse college ziet echter geen kans om het wegvallen van de kwijtscheldingsregeling te compenseren via de bijzondere bijstand. Daarover moeten we het binnenkort nog maar eens hebben! Zie: kwijtschelding waterschapslasten

DSC05216

VRAGEN OVER LOKALE OV EN DIGITALE INFRASTRUCTUUR

Het college beantwoorde onze vragen over de Lansingerlandse lokale OV en digitale infrastructuur. Zie: 150723 Beantwoording raadsvraag PvdA betr. lokale ov en digitale infratructuur

De beantwoording stelt ons zeer teleur. Het college ziet voor zich geen rolvervulling weggelegd als het gaat om de aanleg van snel glasvezel op bedrijventerreinen en sportparken.  Dat laat zij graag aan de markt over. Een aanwezigheid van snelle digitale infrastructuur maakt Lansingerland extra aantrekkelijk voor bedrijven om zich te vestigen en onze tuinbouwsector kan eigenlijk niet meer zonder. Wij zullen hier in raadsverband dus zeker op terug komen.

Waarom het college geen zin heeft om moeite te doen om de (tijdelijke) ZoRo-bushalte Bonfut/Wildersekade te handhaven, is ons echt een raadsel. Bewoners van de straten in de Rodenrijsezoom-zuid moeten voortaan honderden meters extra gaan lopen of fietsen naar de nieuwe bushalte Kogelwieckplantsoen. Het pad vanaf de Landscheiding is (net als de Landscheiding zelf trouwens) nog niet van verlichting voorzien. Ook hier komen wij natuurlijk inseptember op terug!

DSC05215

IMG_9849

IMG_9848

DSC05207

Mooie vakantie verder!

Fractie PvdA Lansingerland, 3 augustus 2015