15 september 2014

STAATSSECRETARIS VAN RIJN: “UW ZORG, ONZE ZORG!”

De PvdA Zoetermeer nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst “Uw zorg, onze zorg!”

De PvdA vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd wordt. Iedereen moet mee kunnen blijven doen en de zorg krijgen die hij/zij echt nodig heeft. We moeten de zorg samen goed organiseren en uitvoeren. Inwoners en zorgorganisaties moeten invloed kunnen uitoefenen op het nieuwe beleid.

Daarom organiseren wij op dinsdag 23 september 2014 een bijeenkomst over de zorg.

Maar ook omdat we merken dat veel mensen daar vragen over hebben. Krijg ik in 2015 nog wel huishoudelijke hulp ter ondersteuning? Wat gebeurt er met mijn PGB? De gemeente geeft aan dat mensen niet door het ijs mogen zakken, maar wat betekent dat? Wat betekent ‘eigen kracht’ en wat mag van mijn omgeving en vrijwilligers gevraagd worden? We gaan met elkaar in gesprek om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Hoofdgast: Staatssecretaris Martin van Rijn

Daarnaast zijn Otwin van Dijk, Tweede Kamerlid voor de PvdA, wethouder Zorg Isabella Vugs en diverse raadsleden aanwezig om de bestaande plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Ook worden zorgorganisaties uitgenodigd. Staatssecretaris Martin van Rijn geeft de actuele stand van zaken weer rond de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Ga ook in gesprek met de staatssecretaris en andere aanwezigen en bespreek de effecten in de praktijk, de dilemma’s, knelpunten, kansen en mogelijke oplossingen.

Wanneer? Dinsdag 23 september 2014

Waar? Het Ondernemershuis Ter Zake, Markt 3, Zoetermeer

De zaal is open om 18:30 uur, de bijeenkomst start om 19:00 uur. Wilt u ook komen, dan vragen wij om u aan te melden via: boutsusa@gmail.com

Eventuele vragen kunnen ook naar dit e-mailadres gestuurd worden. Op http://pvdazoetermeer.nl/  kunt u een en ander ook nog teruglezen.