VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022 PVDA LANSINGERLAND: “HET MOET ANDERS”

7 november 2017

Het nieuwe verkiezingsprogramma van de PvdA Lansingerland heet ‘HET MOET ANDERS! – Werken aan een sociaal en duurzaam Lansingerland’. Het is samen met de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 definitief vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 20 november 2017.

Het verkiezingsprogramma geeft, naast een blik op het vele dat bereikt is, een heldere kijk op de kansen en uitdagingen die er liggen voor het snel groeiende Lansingerland, als het gaat om bouwen, banen, verkeer, vervoer, zorg en duurzaamheid. De PvdA geeft aan dat het hard zal blijven werken aan belangrijke zaken die de fractie in de afgelopen jaren in gang heeft gezet, in overleg met inwoners, maatschappelijke organisaties, buurgemeenten, Metropoolregio, provincie en ondernemers.

Petra Verhoef, onze nieuwe lijsttrekker en voorzitter van de commissie die het programma schreef: “Het moet de komende 4 jaar écht anders in Lansingerland. De coalitie die Lansingerland in de periode 2014-2018 bestuurde was te veel bezig met opbouwen van financiële reserves en administratief regelen van de decentralisatie van zorg en ondersteuning. Men had veel meer moeten investeren in de toekomst, zoals sneller bouwen voor diverse vormen van huishoudens en inkomens, stimuleren van werkgelegenheid en betere dekking van openbaar vervoer. Daarnaast was men niet daadkrachtig genoeg om echt een duurzame gemeente te worden en burgerparticipatie goed vorm te geven.”

De plannen in het verkiezingsprogramma zijn concreet en gestoeld op belangrijke waarden voor de PvdA, zoals onderling respect, gelijke rechten en kansen voor de inwoners, en hun zeggenschap en betrokkenheid bij het beleid van de gemeente.

Verhoef: “Wat de PvdA betreft wordt het beleid de komende 4 jaren een stuk socialer: meer (huur)woningen voor mensen met lagere inkomens, betere toegankelijkheid en meer banen voor inwoners met een beperking, meer duidelijkheid over vinden en krijgen van zorg en ondersteuning, een doelgerichte aanpak van de duurzaamheid en meer laagdrempelige plekken om elkaar te ontmoeten voor jongeren en ouderen. Daarnaast zouden wij willen zorgen dat alle arme kinderen in Lansingerland worden bereikt met gemeentelijke financiële ondersteuningsprogramma’s.”

Het volledige verkiezingsprogramma is hier te lezen: PvdA Verkiezingsprogramma 2018-2022.docx def.docx. def