PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 12 – 16 FEBRUARI 2018

15 februari 2018

Dit zesde weekverslag in 2018, aflevering 462 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin het campagnenieuws groter is dan het politieke nieuws. Politiek nieuws is het amendement dat onze fractie zal inbrengen in de raadsvergadering van 22 februari. Het betreft het in het gemeentelijke investeringsprogramma opnemen van de fietstunnel bij de rotonde Oudelandselaan. Campagnenieuws is onder meer onze actie van afgelopen maandag bij deze rotonde, de aanwezigheid van Petra bij SheDecides in Rotterdam en de aanstaande PvdA-actie voor een ander tunneltje, dat bij de kruising N209- Hoekeindseweg in Bleiswijk waarover wij samen aan de slag zullen gaan met de provinciale PvdA-fractie. Daarover volgende week meer!

REACTIE COLLEGE OP PVDA VRAGEN VERKEERSOVERLAST OUDELANDSELAAN

Op 23 januari 2018 stelden wij raadsvragen ingediend over verkeersoverlast nu en in de toekomst rond de Oudelandselaan. Op 15 februari kregen wij antwoord. Zie ook: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-22-26-januari-2018/

Vraag 1. Herkent het college zich in de punten van de inwoners (graag per punt beantwoorden).

Antwoord Punt 1 Wij zijn bekend met het feit dat op de Oudelandselaan en in de Röntgenstraat tweemaal per dag sprake is van een ‘verkeerschaos’ door het grote aantal ouders dat hun kinderen per auto op school afzet.

Punt 2 De Boerhaavestraat heeft een functie voor de ontsluiting van de in het gebied aanwezige voorzieningen. De Boerhaavestraat is daarvoor geschikt. Wel is op bepaalde tijden (tijdens het halen en brengen van de kinderen) sprake van kortdurende piekbelastingen.

Punt 3 Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het op te stellen bestemmingsplan voor het centrumplan (bijlage 5 bij het voorontwerpbestemmingsplan). Zowel in de huidige als in de toekomstige situatie wordt de maximaal toelaatbare geluidbelasting niet overschreden.

Punt 4 Het is ons niet bekend dat er nu (structureel) veel te hard wordt gereden door het vrachtverkeer. De Boerhaavestraat is voldoende breed voor vrachtverkeer en ander verkeer om elkaar op een veilige wijze te passeren.

Punt 5 Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het op te stellen bestemmingsplan voor het centrumplan (bijlage 5 bij het voorontwerpbestemmingsplan). Zowel in de huidige als in de toekomstige situatie wordt de maximaal toelaatbare geluidbelasting niet overschreden.

Punt 6 De Boerhaavestraat is voldoende breed voor vrachtverkeer en ander verkeer om elkaar op een veilige wijze te passeren. De kruisingen met de Oudelandselaan en de Röntgenstraat worden aangepast om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. Dit wordt betrokken bij het uitwerken van het centrumplan.

Punt 7 Het is ons niet bekend dat er in de toekomst een metro gaat rijden op de Oudelandselaan.

Vraag 2. Wat gaat het college op korte termijn doen om de bestaande geluids- en verkeersoverlast aan te pakken? Antwoord: Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het op te stellen bestemmingsplan voor het centrumplan (bijlage 5 bij het voorontwerpbestemmingsplan). Zowel in de huidige als in de toekomstige situatie wordt de maximaal toelaatbare geluidbelasting niet overschreden. In de huidige situatie is er tweemaal per dag voor een korte duur sprake van een ‘verkeerschaos’ op de Röntgenstraat, doordat veel ouders hun kinderen met de auto naar school brengen en weer ophalen. Feitelijk staat dit los van de centrumontwikkeling. Niettemin willen wij de huidige situatie verbeteren. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het aanbrengen van een ‘keerlus’. Het voordeel van een keerlus is namelijk het verkeer niet meer achteruitrijdend hoeft te keren in de straat, maar vooruitrijdend van richting kan veranderen (de Röntgenstraat loopt immers dood).

Vraag 3. Wat zijn de gevolgen voor de geluids- en verkeersoverlast vanwege de voorgenomen uitbreiding van het centrum voor de bewoners, worden deze meer of juist minder? Antwoord: Er zal sprake zijn van een toename aan verkeer en (daarmee) geluid. Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het op te stellen bestemmingsplan voor het centrumplan (bijlage 5 bij het voorontwerpbestemmingsplan). Zowel in de huidige als in de toekomstige situatie wordt de maximaal toelaatbare geluidbelasting niet overschreden.

Vraag 4. Hoe gaat het college de bewoners van nu af aan beter en meer structureel betrekken bij zowel het oplossen van de huidige problemen als de toekomstige te verwachten ontwikkelingen? Antwoord: Er vinden structureel gesprekken plaats met meerdere belanghebbenden in de omgeving van het centrum. Op 22 januari jl. heeft een gesprek plaatsgevonden met de bestuursleden VVE “Het Mozaïek” over de genoemde punten. De bestaande situatie en de situatie na uitbreiding van het centrum worden nader in beeld gebracht op basis van de aangedragen zorgen. Hierover zal afstemming plaatsvinden met de bestuursleden.

Kortom, volgens het college is er dus niks aan de hand en komt het allemaal helemaal goed. Geen overschrijdingen van de geluidsnormen, ruimte zat voor het vrachtverkeer en de overlast door het verkeer bij de scholen staat los van de centrumontwikkeling. Zo kennen we er nog wel één! De PvdA Lansingerland heeft zo haar twijfels. Wordt vervolgd!

LIJSTTREKKER PETRA VERHOEF STEUNT SHEDECIDES

SheDecides is een wereldwijde beweging en een vrouwenfonds gestart door ex-minister en nu PvdA-fractielid van de Tweede kamer, Lilianne Ploumen. Onlangs ontving zij daarvoor de Machiavelliprijs. SheDecides strijdt ervoor dat vrouwen wereldwijd beslissen over hun eigen lichaam, leven en toekomst. Onze lijsttrekker Petra Verhoef en lijstduwer Astrid Oosenbrug waren afgelopen dinsdagavond in Rotterdam bij een bijeenkomst van SheDecides georganiseerd door PvdA Rotterdam. Lilianne Ploumen was zelf verhinderd, vanwege het aftreden van VVD minister Halbe Zijlstra. Kirsten van den Hul, eerder vrouwenvertegenwoordiger namens Nederland in de VN en nu PvdA Tweede Kamerlid, verving Lilianne.

Zowel zij als de Rotterdamse PvdA lijsttrekker Barbara Kathmann hielden krachtige verhalen over het belang van vrijheid, goed onderwijs en zekerheid van inkomen voor vrouwen. Fatima Talbi, nu nog raadslid in Rotterdam, keek terug op succesvolle strijd voor Rotterdamse vrouwen. Ook veel Rotterdamse #powervrouwen aanwezig, uit alle wijken. Dat zijn de vrouwen die veel andere vrouwen het kleine zetje geven dat nodig is om met meer zelfvertrouwen of ondersteuning mee te doen in de samenleving.

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, zal Petra bij het RTV Lansingerland radiodebat het PvdA Lansingerland verkiezingsprogramma 2018-2022 bespreken vanuit de positie van vrouwen in onze gemeente. Wat hebben wij hen te bieden?

SheDecides

 

Power-vrouwen Petra Verhoef, Astrid Oosenbrug, Kirsten van den Hul en Barbara Kathmann bij SheDecides in Rotterdam

 

PVDA WIL ‘LANSINGERLANDSE 65-PLUS GRATIS MET TRAM, METRO EN BUS’

Waarom kunnen 65 plussers uit Rotterdam wel gratis met de RET bus & metro & tram naar Lansingerland en de 65+ uit Lansingerland die met het OV naar Rotterdam willen niet? Gratis OV voorkomt eenzaamheid onder ouderen, maakt het bezoeken van vrienden en familie makkelijker en maakt al het moois dat onze regio te bieden heeft extra aantrekkelijk.

Het is raar dat opa’s en oma’s die in Rotterdam wonen en op hun kleinkinderen komen passen gratis naar Lansingerland kunnen reizen en opa’s en oma’s uit Lansingerland die ditzelfde doen in Rotterdam niet. Daarom wil de PvdA in Lansingerland gratis OV voor alle 65+ inwoners van onze gemeente per metro, tram en bus in onder meer Rotterdam en Lansingerland.

Vaak wordt als argument tegen gratis OV voor álle 65-plussers het feit gebruikt dat vele ouderen het openbaar vervoer best zelf kunnen betalen. Waarom zou je hen dan subsidiëren? Natuurlijk kun je besluiten om alleen ouderen met een laag inkomen gratis OV te gunnen. Maar dan moet er wel een compleet administratief apparaat worden opgetuigd om te beoordelen of iemand in aanmerking komt. Dat kost ook heel veel geld. Bovendien krijgen álle 65-plussers nu al een automatische korting bij de RET wanneer zij met een OV-chipkaart op naam reizen. Daar hoor je niemand over!

De Duitse regering wil trouwens gratis OV voor iedereen. Zo meldde NOS afgelopen woensdag. De luchtvervuiling in de Duitse steden loopt helemaal uit de hand. Goed voor het milieu en het helpt de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. Zie: https://www.tijd.be/dossier/Europareeks/Duitse-regering-overweegt-gratis-openbaar-vervoer/9982471

Steun daarom de PvdA Lansingerland die gratis OV 65+ als speerpunt in het verkiezingsprogramma heeft staan en like de Facebookpagina “Lansingerlandse 65 plus gratis met tram, metro en bus”.

ACTUEEL PVDA CAMPAGNENIEUWS

Onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart is inmiddels in volle gang. Misschien volgt u onze berichten in de media, onze weekverslagen en de sociale media Twitter en Facebook op de voet. Een enthousiast team van zo’n 20 lokale PvdA’ers werkt er keihard aan om onze partij op 21 maart winst te gaan bezorgen. Want het moet anders! Hierbij een overzicht waar u de PvdA Lansingerland zo al op de sociale media kunt vinden:

Onze website met het allerlaatste politieke en campagne nieuws: https://lansingerland.pvda.nl

Onze filmpjes:

  1. Over onze speerpunten: Animatie Verkiezingsprogramma 2018 GR2018 FINAL
  2. Over veiligheid en veilig verkeer: Animatie Veiligheid PvdA Lansingerland GR2018
  3. Over betaalbaar wonen voor jongeren: PvdA Lansingerland Meer bouwen voor jongeren

Op Twitter zijn wij voortdurend te vinden op: @PvdA_LL Steun ons via likes & retweets!

Natuurlijk kent u de Petitie Fietstunnel voor de rotonde Oudelandselaan-Klapwijkseweg: https://www.petities.nl/petitions/fietstunnel-voor-rotonde-oudelandselaan-klapwijkseweg?locale=nl

Wij zijn actief op drie Facebook pagina’s. Like ons s.v.p.!

  • Algemene PvdA Lansingerland pagina: naam pagina: PvdA Lansingerland
  • Fietstunnel: naam pagina: Fietstunnel voor rotonde Oudelandselaan-Klapwijkseweg
  • Gratis OV 65+: naam pagina: Lansingerlandse 65 plus gratis met tram, metro en bus

Petitie voor een fietstunnel bij de rotonde Oudelandselaan-Oostmeerlaan: Ons fractielid en verkiezingskandidaat Sam de Groot, die zelf in de Berkelse Westpolder woont, heeft namens de PvdA een petitie ingediend met het verzoek aan de gemeente Lansingerland om snel te investeren in de aanleg van een fietstunnel onder de Klapwijkseweg om de ene zijde van de Oudelandselaan (Westpolder) te verbinden met de andere (Meerpolder en Berkel centrum). Inmiddels (donderdag 15.02) hebben al meer dan 1250 inwoners getekend. Er is hierover veel media-aandacht. Doe mee aan deze petitie op internet en ga hiervoor naar: https://fietstunnelberkelenrodenrijs.petities.nl/

Het weekblad Hart van Lansingerland publiceerde een verkiezingspoll op https://www.hartvanlansingerland.nl/nieuws/algemeen/16304/hart-van-lansingerland-opent-digitale-stembus

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2014? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-februari-2014-2/ Ook toen werd het dagelijkse politieke handwerk steeds minder en maakte het plaats voor campagneactiviteiten. Het was toen de week waarin de Werk Top “Lansingerland Werkt” plaats vond, wij in het kader van onze actie “Aan de slag met de PvdA” een promotie actie voorbereidden voor het Vrijwilligers Informatie Punt VIP en wij ons bogen over het al dan niet toelaten van doorgaand verkeer op de Noordeindseweg bij de rotonde Planetenweg. Anno februari 2018 is er nog steeds geen concreet zicht op de datum waarop de knip in de Noordeindseweg op deze plek zal gaan verdwijnen. Juist deze week worden de inwoners geconsulteerd over de concept-ontwerpen. Het CDA beklaagde zich deze week over de traagheid van de uitvoering. Als coalitie-lid zaten zij er de afgelopen 4 jaar bovenop. Kennelijk zonder veel succes. Het gaat, gezien de te verwachten bezwaarschriften en de gang naar de Raad van Staten, nog jaren duren voordat de knip er wellicht gaat komen. Zo die er al gaat komen want de te verwachten onderbouwing van het verkeersbesluit zal boterzacht zijn.

PvdA campagneoverleg

 

Agenda van volgende week. Maandagavond is het laatste fractieoverleg in deze bestuursperiode, donderdagavond is er de laatste raadsvergadering met een debat over de nota fietsveiligheid. Die middag is er ook een verkiezingsdebat van de ouderenbonden met Petra Verhoef als onze woordvoerder. Vrijdagmiddag zit Gerard Bovens in Den Haag om bij te praten met een oud-wethouder van Lansingerland. Die namiddag is er ook een receptie vanwege 10 jaar Middin in Berkel Meerpolder, een organisatie waar wij in het kader van het toegankelijk maken van de winkelcentra voor mensen met een beperking intensief mee samen hebben gewerkt. Verder gaan wij flyerend rond voor de petitie rotonde Oudelandselaan.

Zaterdag 24 februari gaan wij on tour met de PvdA Zuid-Holland. In de middag bezoeken wij het winkelcentrum én station Westpolder. Volgende week meer nieuws hierover! Ook op vrijdag 23.02 gaat Kieskompas live!

Metro 1968

 

Het citaat van deze week komt uit Hart van Lansingerland van 13 februari. De voorpagina kopt met “Fietstunnel N472 geen optie”. Het citaat: “Dat betoog (een pleidooi van Sam de Groot voor de fietstunnel) zet kwaad bloed bij de commissie. “Volgens mij is al lang bekend dat een tunneltje niets oplost”, zegt Ineke den Heijer (D66). “De meeste ongelukken gebeuren met fietsers die rechtdoor gaan over de N472. Dan heeft een tunnel helemaal geen zin. Ook de Fietsersbond ziet dit niet als een oplossing. Daarnaast gaat het miljoenen euro’s kosten en is het veel te duur”. Ik snap best dat dit gezegd wordt”, reageert Jurjen Dieleman (ChristenUnie). “De verkiezingen komen eraan en dan is het best lekker om te roepen dat er dan maar een tunneltje moet komen”. Einde citaat.

Tijdens het debat over de begroting 2018 in november 2017 dienden PvdA, GL en VVD een motie in om deze tunnel op de investeringslijst te zetten. De raad gaf toen geen thuis. Dit was dus ruim een half jaar voor de verkiezingen. Gelukkig zien inmiddels ruim 1200 inwoners van Lansingerland die de petitie https://www.petities.nl/petitions/fietstunnel-voor-rotonde-oudelandselaan-klapwijkseweg?locale=nl tekenden dit compleet anders. Diezelfde ChristenUnie, CDA en D66 fracties verzetten zich nog niet zo lang geleden tegen de komst van verlichting op het Landscheidingsfietspad. Die komt er nu dus wél. Kwestie van volhouden. Net als voor de ommekeer van de beroemde bushalte Bonfut!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 16 februari 2018

Metro 2018

 

Metro 1968

 

Rotterdamse Meent in fraai licht!

 

Geen woorden maar daden!