WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 1 T/M 7 FEBRUARI 2020

9 februari 2020

Dit is nummer 540 van de weekberichten van de PvdA-fractie in Lansingerland. De fractie was deze week aanwezig bij de commissievergaderingen Ruimte en Samenleving. Commissie AB was vervallen. In de commissie Ruimte werd een goede discussie gevoerd over de herziening van de Verordening Woonruimtebemiddeling Regio Rotterdam. Bij een schaarse voorraad aan betaalbare woningen is een goede verdeling immers extra belangrijk. Tijdens de vergadering van commissie Samenleving bespraken we onder meer het toekennen van een budget voor een extra speciale viering van 75 jaar vrijheid in Lansingerland. Daar hield Valmir Xhemaili, die als 7-jarige jongen met zijn familie uit Kosovo vluchtte, een persoonlijk verhaal over wat vrijheid voor hem betekent: dat je in vrijheid jouw geloof mag belijden, je mening vrij mag uiten en mag trouwen met wie je wilt, van gelijk geslacht of niet. Het raakte iedereen. Ook spraken over de uitkomsten van het onderzoek ‘gratis OV voor ouderen’. De foto’s van deze week tonen Rotterdam en Den Haag, waar je met metro E zo bent!

Rijnhaven Rotterdam

WEL OF GEEN GRATIS OV VOOR AOW-GERECHTIGDEN?

Onze PvdA fractie heeft er jarenlang voor geknokt en het was een prominent onderdeel van onze verkiezingscampagne. Onze belofte was dat alle ouderen van AOW-gerechtigde leeftijd in Lansingerland gratis OV zouden krijgen, net als in de grote buurstad Rotterdam en andere gemeenten in de buurt. We zijn toch één groot vervoersgebied. Zijn ouderen hier anders dan in Rotterdam? Nee toch? Het krijgen van AOW is een recht en in Rotterdam krijg je daar dan ook gratis OV bij, ongeacht je inkomen. Tijdens de verkiezingscampagne maakten we een filmpje waarbij Greet Wijs, die ook uitgebreid insprak voor de commissievergadering, geïnterviewd werd door Astrid Oosenbrug vlak bij de plek waar tot voor kort de halte Bonfut lag. Hier ligt de grens met Rotterdam, bij de Wildersekade waar oudere mensen die aan de Rotterdamse kant van de kade wonen wel gratis OV hebben en die aan de Lansingerlandse kant niet.

Zie hier nog een keer het filmpje over gratis OV met Greet Wijs en Astrid Oosenbrug uit begin 2018: https://youtu.be/wrJ9cOAx5tU

Zoals bekend, is onze fractie er vanouds een groot voorstander van om, net als in Rotterdam, álle ouderen gratis openbaar vervoer aan te bieden. Rotterdam ligt naast de deur, veel ouderen in Rotterdam hebben hier hun familie, maar andersom ook. Lansingerlanders op leeftijd bezoeken regelmatig leuke dingen in Rotterdam (musea theater, bioscoop, winkels), maar ook vaak ziekenhuizen (bezoek en behandeling), orthopedische schoenmakers, noem maar op. De kosten met openbaar vervoer kunnen aardig oplopen, als je zelf niet rijdt. Dus niet alleen voor ouderen die eenzaam zijn is gratis OV een welkom aanbod. Parkeren in de stad trekt overigens ook je portemonnee leeg. Maar zoals Greet Wijs al zei bij haar inspraak: het is niet alleen geld, maar ook het gemak. Al die digitale stappen die je moet nemen, om je kaart op te laden, aan het apparaat of via internet.

Wij maakten in ons verkiezingsprogramma niet de pure verbinding tussen gratis OV en tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. Natuurlijk kan het sommige ouderen met een krappe beurs op die manier uit hun isolement halen, maar dat is niet de essentie van gratis OV voor ouderen. Voor het college werd voorkomen van eenzaamheid wél het uitgangspunt, om er in de coalitie toch een draai aan te kunnen geven.

En nu was het zover, het college van Lansingerland komt met een plan voor gratis openbaar vervoer voor ouderen met een laag inkomen op het RET-net. Onze gemeente heeft de RET en de MRDH kostenramingen gevraagd voor gratis openbaar vervoer voor ouderen. Het gaat daarbij om onbeperkt gebruik van alle RET-lijnen (bus, tram, metro) na 9 uur. Reizen op de E-lijn naar Den Haag is in onderstaande berekening nog niet meegenomen. Het ligt voor de hand om dit extra bij RET in te kopen, vindt het college. En wij vinden dit ook.

Het college stelt nu voor om gratis reizen voor 65-plussers met een inkomen tot 120% van het minimumloon in te voeren. Dat is voor ons de eerste stap. Ons voorstel is wel om de doelgroep iets groter te maken dan de voorgestelde 120% van het minimum. Wij willen voorstellen om uit te gaan van 130% van het sociaal minimum. Hiermee bereiken we alle ouderen met een inkomen tot modaal. Dit zal ons de financiële kop heus niet kosten.

De discussie in de commissie (en ook het antwoord van wethouder van Tatenhove) bleef draaien rond die focus van voorkomen van eenzaamheid bij ouderen. Het ging dus in het algemeen veel over maatwerkvervoer van en naar de wijken door de andere diensten die er zijn (Beltax, 3B-bus, Valys). Met name D66 en WIJ Lansingerland zagen geen heil in het gratis reizen voor 65-plussers met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Volgens D66 is er een dekkend vervoersaanbod en draagt dit niet bij aan de maatschappelijke doelen. Ook WIJ-Lansingerland vindt het om vergelijkbare redenen niet nodig. VVD roemde ook het brede aanbod van allerlei speciaal taxivervoer. GroenLinks vindt dat er gratis OV zou moeten zijn voor alle minima. Het college laat uitzoeken wat dit kost. Alleen CDA, Leefbaar 3B (die het net als wij als verkiezingsbelofte hadden) en onze fractie spraken zich duidelijk positief uit voor gratis reizen voor 65-plussers met een inkomen tot 120% van het minimumloon. Toch hebben we er wel vertrouwen in dat dit er doorheen komt bij de kaderbrief. En wij zouden er dus graag nog een schepje bovenop doen.

Nieuwe Maas bij Katendrecht

GEEN HENK CHABOT VIADUCT IN NIEUWE A16 ROTTERDAM

In april 2019 stuurde het college van Lansingerland aan hun collega’s in het Rotterdamse Stadhuis een brief over de naamgeving van de ongelijkvloerse kruising tussen de Ankie Verbeek-Ohrlaan, de N209 en de A16. Daarin stond het verzoek om bij de naamgeving van deze kruising rekening te houden met de wens om deze kruising naar de bekende schilder Henk Chabot te vernoemen. Henk Chabot is in 1894 geboren in Brabant en verhuisde als kind in 1906 naar Rotterdam. In 1934 vestigde hij zich aan de Rotte in Bergschenhoek. Bij zijn woonhuis aan de Rotte, vlak bij de plek waar nu de A16 Rotterdam wordt aangelegd, heeft hij op 14 mei 1940 het bekende schilderij ‘De brand van Rotterdam’ geschilderd. In de oorlogsjaren schilderde hij ook de oorlogsvluchtelingen en de arme en hongerige bevolking van de stad. Thema’s die historisch verbonden zijn met de stad. Chabot overleed in 1949 in Rotterdam.

 

Chabot, Bombardement Rotterdam mei 1940

Ons college liet zich bij dit verzoek inspireren door het pleidooi van Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk die hierbij de warme steun van onze fractie kreeg. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-23-t-m-29-maart-2019/

De gemeente Rotterdam heeft over de naamgeving van de betreffende kruising advies gevraagd aan Rijkswaterstaat: “Rijkswaterstaat heeft aangeven dat het geen knooppunt betreft, aangezien een knooppunt enkel kan bestaan bij een kruising van rijkswegen. Daarom kan de kruising niet als knooppunt worden benoemd. Rijkswaterstaat heeft aan Rotterdam verzocht alleen het viaduct over de A16 bij deze kruising een naam te geven”, aldus het Rotterdamse college.

Het college van Rotterdam erkent de grote betekenis van Henk Chabot voor de kunst in Rotterdam: “Bij naamgeving in de openbare ruimte hanteert de gemeente Rotterdam echter de regel dat eenzelfde persoon in principe slechts éénmaal kan worden vernoemd. In Hillegersberg-Schiebroek is in 1956 al een laan vernoemd naar Henk Chabot: de Chabotlaan. Daarom komt Henk Chabot niet meer in aanmerking voor vernoeming”, zo berichtte zij vorige maand aan ons college.

In navolging van de lijn die de gemeente Lansingerland heeft gekozen om voor de verschillende bouwwerken van de A16 namen te geven die te maken hebben met de historie van dit gebied, besloot het college van Rotterdam om het viaduct over de A16 te vernoemen naar de Boterdorpsepolder waarin het viaduct wordt gebouwd: het Boterdorpseviaduct. De PvdA fractie vindt het jammer dat het nieuwe viaduct bij de Ankie Verbeek-Ohrlaan de kleurloze naam “Boterdorpseviaduct” gaat krijgen. In de nieuwe omgeving was de naam Henk Chabotviaduct veel aansprekender geweest. Maar goed, Chabot schilderde vast ook landschappen van de Boterdorpse polder. Dat is een schrale troost.

Chabot, boerderijen in Boterdorpse polder?

PVDA EN CDA ROTTERDAM GAAN VOOR BASISBANEN, GOED VOORBEELD VOOR LANSINGERLAND

Een grote groep Rotterdammers is langdurig werkloos of arbeidsongeschikt. Zij leven van een minimuminkomen dat net of net niet in hun bestaan kan voorzien. Maar gevoelsmatig staan ze aan de zijlijn. Ze zouden wel willen werken en hun steentje bijdragen aan de maatschappij, maar hier is geen mogelijkheid voor. Voor deze groep kwamen de Rotterdamse PvdA en CDA afgelopen week met een initiatiefvoorstel: ‘de Rotterdamse wijkbasisbaan’. Banen die perspectief creëren voor de wijken én de mensen. Hun voorstel sluit aan bij de ideeën die al langer bij de fractie van de PvdA Lansingerland leven. Ook wij zijn er een grote voorstander van om uitkeringen om te zetten in vast werk dat mensen perspectief en bestaanszekerheid biedt en maatschappelijke waarde toevoegt aan onze samenleving.

PvdA en CDA Rotterdam geven aan dat er veel nuttig werk blijft liggen in hun stad. Net zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vinden zij de sociale samenhang in wijken zeer belangrijk. Juist deze banen kunnen het verschil maken in de Rotterdamse wijken, waar mensen elkaar vaak minder goed kennen en waar behoefte is aan het versterken van de sociale cohesie. Deze nieuwe sleutelfiguren in de wijk kunnen ook de rol van verbinder oppakken. Ook zijn de Rotterdamse PvdA en CDA van mening dat deze banen nuttig zijn voor mensen met een uitkering en een lange afstand tot de arbeidsmarkt kunnen verkleinen. Zij kunnen arbeidsritme opdoen en sociale contacten maken in een basisbaan. “Mensen bloeien letterlijk op. Deze vorm van activering over een langere periode met een stabiel karakter werkt bewezen effectief op de gezondheid en het welzijn van mensen die wat langer aan de kant staan”.

Beide partijen snijden een belangrijke kwestie aan: “Het is niet het gebrek aan inkomen, maar het gebrek aan zinvol werk, dat leidt tot een steeds groter wordende tegenstelling tussen mensen met diploma en werk, en mensen zonder diploma en slechts incidenteel of geen werk. Daarom moeten we werken naar een sociaal zekerheidsstelsel dat niet alleen focust op de bescherming van inkomen, maar ook op de bescherming van werk”.

Zij benadrukken het belang van ‘maatschappelijke waarde’ die de koffiedame in het huis van de wijk, de beheerder van de lokale speeltuin, de buurtwacht, of de huiskamer-assistent in de zorg creëren. “Dit soort banen kunnen niet door de markt in stand gehouden worden, maar kunnen voor de Rotterdammers wel het verschil maken in hun beleving van leefbaarheid, veiligheid, solidariteit en sociale cohesie. Hierbij staat de koppeling van het bieden van een serieus perspectief en participatiezekerheid voor mensen in een uitkeringssituatie, en daarnaast het tegelijkertijd oplossen van maatschappelijke kwesties centraal. Een wijkbasisbaan is dus een baan die van toegevoegde waarde is voor de mensen uit de wijk waar deze wordt uitgeoefend. De kracht van een basisbaan is dat deze aansluit bij de mensen in de wijk”.

Een wijkbasisbaan beoogt mensen nieuw perspectief te bieden door hen voor een langere tijd arbeidsritme op te laten doen, aan vaardigheden te laten werken en hen wederom de erkenning te geven van een volwaardige baan tegen het wettelijk minimumloon (WML). “De kosten van deze banen voor de gemeente is de bijstandsuitkering. Deze uitkeringsgelden moeten worden ingezet als ‘durfkapitaal’. De extra prijs (tussen bijstandsuitkering en WML) moet niet (alleen) bekostigd worden door de gemeente, maar ook maatschappelijke partijen en marktpartijen kunnen een deel op zich nemen”, aldus de indieners.

Functies die uitgeoefend kunnen worden in de wijkbasisbaan: klassenhulpen, zorg en ondersteuning in verzorgingshuizen, functies in de kust en cultuur, sportverenigingen, wijkconciërges, ouderconsulenten, jongeren- en ouderencoaches, speeltuin- of buurthuismedewerkers, mensen die zich bezig houden met groenvoorzieningen en leefbaarheid in de wijk, verschillende functies bij sociale ondernemers en gebouwmanagers.

De Rotterdam en Cruise terminal

PvdA en CDA Rotterdam deden afgelopen week aan hun Raad het voorstel om te starten met een haalbaarheidsonderzoek naar de Rotterdamse wijkbasisbaan en daarbij de volgende punten te onderzoeken:

  • Mogelijke experimenteerruimte binnen de Participatiewet;
  • Financiering van het gat tussen bijstandsuitkering en minimumloon door maatschappelijke partners en/of marktpartijen (sluitende business case);
  • Duur van verplichtingen die tussen partners worden aangegaan;
  • Surveytool van de Start foundation (instrument om te meten welke activiteiten in een bepaald gebied van maatschappelijke waarde zijn):
  • Varianten waarbij publieke financiering of een combinatie van publieke en private financiering mogelijk is om het gat tussen bijstandsuitkering en minimumloon te dichten;

Onze fractie zal het besluitvormingsproces over dit initiatief raadsvoorstel met veel aandacht gaan volgen. Wij zullen ook binnenkort contact op gaan nemen met onze Rotterdamse PvdA collega’s en onze CDA collega’s in de Raad van Lansingerland. De Rotterdamse ervaringen en informatie kunnen ons helpen om dit initiatief ook in Lansingerland te gaan introduceren. In onze gemeente kan het, vanwege de veel kleinere schaal dan in Rotterdam, mogelijk niet zo zeer om een wijkgerichte aanpak gaan dan om een dorpskern gerichte wijze van werken. Vorige week meldde ook de stad Groningen met basisbanen aan de slag te willen gaan. We zien een trend!

Kop van Zuid Rotterdam

Tot slot: Hoe ziet de komende week eruit? Redelijk rustig. Op woensdag zijn raadsleden uitgenodigd bij de vergaderingen van de adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH in Rotterdam en de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH in Delft. Op donderdag komt de Klankbordgroep Omgevingsvisie weer bij elkaar. Heb een goede week!

Gebouw Raad van State Den Haag/Paleis Kneuterdijk

Lange Voorhout Den Haag

 

Den Haag Centraal Station

Boulevard Nesselande

Metroviaduct Nesselande

Winkelcentrum Nesselande