WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 10 T/M 16 NOV 2018

18 november 2018

Dit is weekverslag nummer 490 van de PvdA fractie in Lansingerland. Deze week waren er twee commissievergaderingen: Ruimte en Algemeen Bestuur. De foto’s zijn allemaal in Berkel en Rodenrijs gemaakt, vanwege bespreking van het bestemmingsplan over de uitbreiding van het centrum aldaar. Op donderdag had het PvdA bestuur de laatste vergadering in de huidige vorm. Bij de ALV op maandag 19 november wordt het nieuwe bestuur bekend gemaakt.

Kerkplein in Berkel

NU OOK GLASVEZEL VOOR DE TUINBOUW

“Meer dan de helft van de inwoners van het buitengebied heeft zich aangemeld voor glasvezel. Dit betekent dat er een nieuw glasvezelnet wordt aangelegd”, berichtte Hart van Lansingerland afgelopen dinsdag. Ook de 3B-krant schreef er een stukje over. Een belangrijk bericht, ook voor de glastuinbouwbedrijven in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland die jarenlang verstoken bleven van supersnel internet. De PvdA Lansingerland zet zich al een aantal jaren stevig in voor de komst van glasvezel in onze buitengebieden. Begin juli 2015 stelden wij hier schriftelijke vragen over aan het college (zie: Weekbericht 29 juni t/m 3 juli 2015 en Raadsvragen lokale ov en digitale infrastructuur juli 2015) maar wij kregen steeds nul op ons rekest. Het college zag toen voor zichzelf geen rol weggelegd om dit op te lossen. De gemeente geeft nu natuurlijk aan dat de komst van glasvezel fijn is, want “zo ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van het buitengebied”, maar het moet wel gezegd zijn dat het met name inwoners zijn geweest die hier samen de kar hebben getrokken. Blijven agenderen en stug volhouden helpt in de politiek en ook sommige inwoners weten hoe je dat moet doen. Dat blijkt ook nu maar weer!

Andere resultaten van ons voortdurend agenderen? Komst van de ZoRo-bus, verlichting van het fietspad langs de Landscheiding, bouw van betaalbare starterswoningen in Berkel centrum, start van de weekend nachtmetro E, verbeteringen vanwege Code Oranje in het sociaal domein, plaatsen van zonnepanelen op sociale huurwoningen, terugplaatsing van het Berkelse carillon (en hopelijk binnenkort met de wachter), uitbreiding van de gemeentelijke personeelsformatie, verlaging van de OZB.

Op ons agenderingslijstje staan nog: de terugkomst van ZoRo-bushalte Bonfut, bouw fietstunnel onder N209 bij Bleiswijk centrum, N209 veiliger en duurzamer, aanleg fietstunnel bij rotonde Oudelandselaan-Klapwijkseweg, bouw van veel meer sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen, alle arme kinderen zijn bij de gemeente in beeld en krijgen financiële hulp, verhogen van de frequentie van Metro E in de spits, grotere gemeentelijke inspanning om CO2 neutraal te worden, gratis OV 65+,  en doortrekken ZoRo-bus vanaf Rodenrijs, via de luchthaven RtHA naar Schiedam centrum. Het is maar dat u het nog even weet. Genoeg te doen.

Speeltuintje bij de Oostersingel/Lindenlaan in Berkel

COMMUNICATIECAMPAGNES: GRAAG OOK VOOR BELANRIJKE DINGEN!  

Deze week ging met een hoop bombarie de communicatiecampagne voor Het Lansingerlands Initiatief van start onder het motto “Een goed idee? Doe er wat mee!” Burgers met goede plannen kunnen dingen naar 50% bijdrage in de kosten, uit een totale jaarlijkse pot van €60.000. Wij zijn geen fan van Het Lansingerlands Initiatief, dat legden we pas nog uit (Weekbericht 8 t/m 14 september 2018): het is een klein budget, we verdrinken al in allerlei opties voor subsidie (we wachten trouwens nog op de ons toegezegde ‘flow chart’ van de wethouder om hier de burgers houvast te bieden) en er is nog een lijst met goede plannen die in een la zijn gelegd. Gelukkig is de stem van de inwoners nu wel doorslaggevend bij de bepaling van de winnaars. Dat gaf vorig jaar nog een relletje. De ambtelijke organisatie krijgt er wel flink wat werk aan om de plannen te beoordelen, onder andere op praktische en financiële haalbaarheid

Zoals gezegd: de communicatiecampagne is zeer zwaar opgetuigd voor dit paradepaard van het college: interviews/artikelen/advertenties in lokale kranten, een volledige website, een flyer die huis-aan-huis en via bibliotheken wordt verspreid, een banner in de hal van het gemeentehuis, posters bij bibliotheken, scholen en verenigingen, een animatiefilmpje voor de website en social media. En alle raadsleden kregen ook een stuk of 50 folders mee om uit te delen. Ongekend! Petra Verhoef kon het bij de commissievergadering AB dan ook niet laten om de enthousiaste wethouder Fortuyn te vragen of een dergelijke uitgebreide communicatiecampagne ook te verwachten is om bijvoorbeeld de collectieve ziektekostenverzekering of inkomensondersteunende maatregelen onder de aandacht te brengen van de inwoners. De wethouder vond het een grappige vraag, maar zegde niets toe.

Het centrum is continu ‘under construction’

LAATSTE VERGADERING BESTUUR IN OUDE VORM

Afgelopen donderdag vond de laatste PvdA Lansingerland afdelingsbestuursvergadering plaats met Greet Wijs en Raymond Tans (sinds een jaar tijdelijk voorzitter als vervanger van Naushad Boedhoe). Beiden gaan het bestuur verlaten, net als secretaris Loek Bergman. Hij was donderdag helaas verhinderd. Op maandagavond 19 november 2018 wordt het nieuwe bestuur vastgesteld en wordt er natuurlijk uitgebreid afscheid genomen van de oude bestuursleden, waarover volgende week meer.

 

Laatste vergadering voor bestuursleden Greet en Raymond (links)

KORT ANDER NIEUWS

Bij de commissie Ruimte op dinsdag 13 november was er een lang debat over de Uitbreiding van Berkel en Rodenrijs. Het bestemmingsplan moet binnenkort worden vastgesteld. Sam de Groot trapte bij dit agendapunt af. Hij gaf aan dat er nu al jaren wordt gesproken over de uitbreiding en dat het goed is dat we eindelijk in de finale fase komen. Maar we gaan straks een bestemmingsplan vastleggen, waarin nog heel veel keuzes te maken zijn: fietspad over brug of niet, welke maatregelen voor geluidswering tegen overlast van meer verkeer, et cetera. Hij vroeg of het mogelijk is om het inrichtingsplan niet alleen een collegebevoegdheid te laten zijn, maar het ook nadrukkelijk te bespreken met commissie Ruimte en de raad, in ieder geval een consultatie. “De keuzes zijn immers heel bepalend voor de bewoners en we willen geen carte blanche geven aan het college”, zo zei Sam. Wethouder Arends, die gedurende deze vergadering haar stem steeds ongeduldig verhief (zou het zijn om te verhullen dat het college het nog lang niet scherp heeft?), zei dat de inbreng van de commissie en omwonenden bepalend zou zijn. Daar houden we haar graag aan.

De geplande fietsbrug in de vijver is een heet hangijzer

Bij Sam’s vraag over geluidswerende maatregelen met stil asfalt langs een rijtje huizen die eerder bij de aanleg van Berkel centrum zijn gespaard (wie gaat dat betalen?) bleek dat hier eerst nog nader onderzoek nodig is en dat zelfs afbreken van de betreffende huizen een mogelijkheid is. Voor “extra centjes” komt de wethouder weer terug bij de raad. Opvallend was dat de wethouder de woontoren een stoer gebouw noemde, de blikvanger van Berkel die je van een afstand al ziet liggen, lekker hoog. Kunnen er lagen af? Dat kan, maar dan sneuvelen de luxe appartementen met het mooie uitzicht. Bij de raadsvergadering van 29 november a.s. is er een vervolg van dit debat dat al 2 uur duurde en reken maar dat het moties en amendementen regent dan.

Veilig fietsen voor scholieren is een groot goed

Zoals vorige week aangekondigd heeft onze fractie voor de vergadering van commissie Ruimte van 4 december een bespreekstuk ingediend over de sociale woonvoorraad in Lansingerland en de regio. We deden dit samen met GroenLinks. Het ‘bouwen voor eigen behoefte’ versus ‘solidair bouwen in de regio’ zal een belangrijke vraag zijn. We agendeerden dit, omdat de raad nu pas (op verzoek van de commissie) kennis heeft kunnen nemen van de onderzoeksresultaten over woningbehoefte in de regio. In het weekbericht van de eerste week van december komen we hier op terug. In Rotterdam heeft de PvdA het initiatief genomen om de meest nijpende woningnood op te lossen. De NOS berichtte op woensdag 14 november: “Rotterdam gaat tussen de 1500 en 3000 kant-en-klare huurwoningen neerzetten in de stad. De gemeenteraad heeft gisteravond een motie van de PvdA hierover aangenomen. De prefab-appartementen met een huur van zo’n 600 euro moeten de druk op de woningmarkt verlichten.” Het zijn tijdelijke woningen die maximaal 10 jaar mogen blijven staan. Dat geeft ons in Lansingerland genoeg tijd om ons steentje bij te dragen in de sociale woningvoorraad in de regio.

Het Carillon op het bijna opgeleverde plein

Tot slot: Op maandag 20 uur hebben we dus de ALV van de PvdA Lansingerland in Rehoboth. Wees welkom! Op woensdag stelt de Adviesraad Sociaal Domein zich aan de (duo)-raadsleden voor. Op donderdagavond is er een informatieavond over ‘burgermeetnetten’ voor geluid en luchtkwaliteit in Lansingerland, op initiatief van D66 en het Platform Lansingerland Samen Duurzaam. ChristenUnie, WIJ Lansingerland, GroenLinks en de PvdA hebben dit mede georganiseerd. Heb een goede week!

 Kerstversiering al weer in het centrum

Afwegingskader terrassen nog niet vastgesteld: burgers niet voldoende gehoord