WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 11 T/M 17 MEI 2019

18 mei 2019

Dit is weekverslag nummer 513 van de PvdA fractie in Lansingerland. Al wéér een rustige politieke week. Op woensdag was er een uitgebreide beeldvorming over duurzaamheid, waarbij veel externe experts waren uitgenodigd. Dat maakte het een informatieve avond. Hoogtepunt van deze week was de officiële opening van station Lansingerland-Zoetermeer: nu al een succes, maar de OV-functie kan nog veel sterker worden. We rapporteren ook over de posities van de verschillende fracties ten aanzien van méér sociaal bouwen en de vertraging bij de haalbaarheidsrapportage voor de ondertunneling van de N209 bij Bleiswijk. En natuurlijk over de nieuwe kans om halte Bonfut weer in gebruik te nemen, waarover ook andere fracties ons nog regelmatig bevragen.

Feestelijke opening Station Lansingerland-Zoetermeer

 ONZE DROOM KOMT UIT: OFFICIELE OPENING STATION LANSINGERLAND-ZOETERMEER

Afgelopen vrijdagmiddag was de officiële opening van station Lansingerland-Zoetermeer door staatssecretaris Stientje van Veldhoven die het spoor in haar portefeuille heeft. Een absolute mijlpaal na ruim 10 jaar politieke inspanning om dit voor elkaar te krijgen. Natuurlijk waren wij er bij.

Het idee voor het station ontstond in 2008 toen politiek Zoetermeer en Lansingerland de strijdbijl over de ontwikkeling van bedrijventerrein Bleizo begroeven en besloten om samen de bouw ter hand te gaan nemen via een gemeenschappelijke regeling. De droom van toen was om het nieuwe bedrijventerrein een extra impuls te geven door de komst van een NS-station en ook om het openbaar vervoer van en naar Lansingerland en Zoetermeer te versterken. Daartoe moest HTM tramlijn 4 vanaf de wijk Oosterheem doorgetrokken worden naar het station en moesten er busstations komen aan de noord- en zuidzijde van het station voor ZoRo-bus 170 en voor buslijn 173, die de verbinding Rodenrijs-Bleiswijk-Zoetermeer maakt. Ook zat er een grote P+R in de plannen.

Bleizo was in 2008 nog een compleet lege vlakte en de Metropoolregio en de ZoRo-bus moesten nog geboren worden. Het kostte ook ons toen nogal wat overredingskracht om de lokale, regionale en landelijke politiek er van te overtuigen dat een station op deze verlaten plek, midden in de Metropoolregio, een enorme stimulans voor het openbaar vervoer zou kunnen worden. Daar heeft de PvdA-fractie van meet af aan in geloofd en keihard aan meegewerkt. Met de komst van het station zijn Den Haag, Gouda en Utrecht voor met name de inwoners van Bleiswijk en Bergschenhoek een stuk dichterbij komen te liggen. Voor inwoners van Zoetermeer is de reisafstand naar Rotterdam via Rodenrijs aanzienlijk bekort. Reizigers weten het station al direct goed te vinden. Het aantal reizigers is nu al boven verwachting.

In oktober 2017 stelden wij bovendien voor om ZoRo-bus 170 vanaf station Rodenrijs via Rotterdam The Hague Airport door te trekken naar station Schiedam. Dan is ook de noordrand van Rotterdam goed voorzien van openbaar vervoer. Ook wordt er gewerkt aan de ‘vertramming’ van de verbinding station Lansingerland-Zoetermeer-station Rodenrijs. Kortom, de officiële start van station Lansingerland-Zoetermeer is de aanjager van nog veel meer hoogwaardig openbaar vervoer in onze regio. We dromen nu weer verder over nog mooier openbaar vervoer, zie onze Vertelling van PvdA over Lansingerland 2030

Voor burgemeester Aptroot van Zoetermeer is de komst van het station geen eindstation maar een tussenstop. Zo vertelde hij bij de openingsplechtigheid. Hij liet in zijn speech zijn gulzige blik vallen op 455 miljoen die er in 2018 over was op het rijksbudget voor infrastructuur. “Staatssecretaris, geef ons hiervan 200 miljoen en we kunnen de Zoro-buslijn 170 naar Rodenrijs snel omzetten in een lightrail verbinding, de door te trekken HTM lijn 4!”. Jammer voor hem had de staatssecretaris dit budget inmiddels al opgemaakt.

Buslijn 170 is nu goed voor 6000 reizigers per dag, vertelde de RET vertegenwoordiger. Een mooi aantal voor een buslijn. Voor een lightrail verbinding is het dubbele aantal nodig. Dit kan volgens de RET als het aantal inwoners en de bedrijvigheid rond het tracé snel gaat groeien. Wethouder Marc Rosier van Zoetermeer gaf aan dat er bij de bouw van het station rekening is gehouden met de verdubbeling van het treinspoor. Er is binnen het budget gebouwd. NS directeur Rogier van Boxtel vond het station “de mooiste plank in de wei in Nederland” en roemde het aantal reizigers dat per week verdubbelt. Enthousiasme alom dus waar tegenover de geestdrift van de Lansingerlandse bestuurders nogal schril afstak. Omzichtig cirkelden zij om de Lansingerlandse bestuurlijke roze olifant in de kamer heen: het al dan niet bouwen van woningen op Bleizo om te helpen voorzien in extra huisvesting van 500.000 mensen in onze regio. Iets wat Stientje van Veldhoven stevig bepleitte. Wethouder Abee kwam niet veel verder dan het noemen van de Railterminal in Bleiswijk, hij repte met geen woord over de enthousiaste verhalen die door de Zoetermeerse bestuurders gehouden werden.

Omroep West maakte een mooie documentaire over het station. Deze is te vinden op: https://www.omroepwest.nl/tv/programma/170000210/Westdoc/aflevering/170289087/Station-Lansingerland

Enthousiasme alom!

 

Thalys kruist Anthuriumweg

 PROVINCIAAL VOORSTEL OVER BOUW FIETSTUNNEL N209 VERTRAAGD

We moeten nog even wachten op het voorstel dat het college van Gedeputeerde Staten zal sturen naar Provinciale Staten over de technische en financiële haalbaarheid van een fietstunnel onder de N209 ter hoogte van Bleiswijk centrum. De provincie werkt momenteel aan een voorstel. Het daarvoor noodzakelijke advies en de reactie van het college van Lansingerland is inmiddels binnen. Dit blijkt uit een bericht van ambtelijke zijde aan Anne Koning en Leo Bruijn van de PvdA-fractie in Provinciale Staten die boven op dit dossier zitten.

Onze fractie zette de noodzaak van een fietstunnel samen met de provinciale fractie begin 2018 als eerste op de politieke agenda. De gevaarlijke N209 was op 2 maart j.l. een belangrijk thema tijdens ons verkiezingsdebat “Zeker zijn van een veilige N209”. De conclusie was toen dat de huidige N209 een weg is uit de jaren ’60 van de vorige eeuw en dat er ingrijpende maatregelen genomen moeten worden om de verkeersveiligheid en duurzaamheid te verbeteren. Leo Bruijn zei toen: “binnen 4 jaar moet er een oplossing gevonden worden gezien de komst van de A16 Rotterdam”. Onze Lansingerlandse fractie vindt dat er veel meer vaart moet komen in de aanpassingen die voor de korte termijn noodzakelijk zijn: meer snelheidscamera’s, fietstunnels, geluidsarm asfalt, geluidsschermen en een duidelijker snelheidsregime. En vergeet vooral niet het openbaar vervoer van en naar Bleiswijk te verbeteren. Het hele verhaal is te vinden op: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-1-t-m-8-maart-2019/

Gevaarlijke overgang N209 bij Bleiswijk centrum

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER GEWENSTE HEROPENING BUSHALTE BONFUT

De officiële opening van station Lansingerland-Zoetermeer is een mooie aanleiding om de bushalte Bonfut op de grens van Rotterdam en Rodenrijs onmiddellijk in gebruik te nemen. Vanaf zondag 19 mei stopt buslijn 170 die Metrostation Rodenrijs verbindt met Zoetermeer centrum ook bij dit nieuwe station. Als je bij de Bonfut kunt opstappen ben je vanaf de aanpalende wijken in Rodenrijs met bus en trein snel in Gouda, Utrecht en Den Haag.

Vooral de bewoners van de landelijke Bonfut en Wildersekade en ook de wijken Rodenrijsezoom (wijk tussen de Rodenrijseweg en Landscheidingsfietspad) en Zuidpolder (wijk tussen de Anjerdreef en Rodenrijseweg) hebben juist nu veel baat bij de heropening van de halte Bonfut. Deze halte verviel na de ingebruikneming van de halte Koegelwieckplantsoen bij het AMG.Schmidtpark. Nu moeten zij zo’n 15 minuten lopen om de dichtstbijzijnde bushalte te bereiken. Deze haltes hebben geen bewaakte fietsenstallingen. De afstand tussen de halte Koegelwieckplantsoen en de volgende halte station Rodenrijs is maar liefst 1.5 kilometer.

De Metropoolregio, die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in de regio, vindt dat de terugkeer van bushalte Bonfut de snelheid van buslijn 170 geweld aandoet. Het gemeentelijke samenwerkingsverband wil pas over heropening denken wanneer er gebouwd gaat worden op de aanpalende Wilderszijde en op het voormalige Hordijk terrein naast de Bonfut. De PvdA-fractie verzoekt het college om medewerking om deze beroemde bushalte direct weer in gebruik te gaan nemen.

Dit bracht ons tot de volgende schriftelijke vragen aan het college, die ook op de website van de gemeente zijn te vinden: Vragen bushalte Bonfut

  1. Deelt het college de mening van de PvdA-fractie dat het doortrekken van buslijn 170 naar station Lansingerland-Zoetermeer een goede aanleiding is om de bushalte Bonfut direct weer in gebruik te nemen?
  2. Is het college bereid om druk uit te oefenen op het bestuur van de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio om deze halte direct weer in bedrijf te stellen? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

Onze fractie is natuurlijk heel benieuwd naar de collegereactie. Gaat halte Bonfut eindelijk weer open? Wat zouden we dat feestelijk met alle omwonenden vieren!

Halte Bonfut, wie kent hem niet?

Nieuwe fietsbrug Bonfut-Rodenrijse weg

SOCIALE ALLIANTIE WIL ENERGIEKLOOF TUSSEN RIJK & ARM VOORKOMEN

Afgelopen woensdagavond was er door de griffie een uitgebreide beeldvormende avond rond duurzaamheid georganiseerd. Dit was naar aanleiding van de teleurstellende visie Lansingerland Duurzaam, die binnenkort een herkansing op bespreking krijgt in de commissie Ruimte. Onze fractie was er ook. Er waren een paar goede externe sprekers uitgenodigd op de thema’s energietransitie in de bebouwde omgeving, energietransitie door ondernemers (nadruk op glastuinbouw) en natuurlijk circulaire economie. Andere externen, bijvoorbeeld van Stedin, WUR Bleiswijk of Themato (ons zeer bekend van een werkbezoek van de PvdA afdeling enkele jaren geleden) schoven aan bij gesprekstafels over deze onderwerpen. Zodoende kon er inhoudelijk goed verdiept worden. De grote vraag is nu of het college nog een verbeteringsslag gaat maken met de duurzaamheidsvisie. Die verwachting spraken verschillende fracties uit, maar het is maar helemaal de vraag of dit gebeurt.

Wat ons betreft is ook het onderwerp ‘sociaal duurzaam’ van belang. Klimaatbeleid en energietransitie zijn voor gemeenten en regio’s een van de grootste uitdagingen van de komende jaren. Die uitdaging moet worden opgepakt zonder de tegenstelling tussen rijk en arm te vergroten. Dat is de oproep die de Sociale Alliantie vorige week deed aan alle gemeenteraden en colleges van B&W. De Sociale Alliantie is een landelijk netwerk van organisaties die zich inzetten voor een samenleving zonder armoede. Bij de veranderingen die bij het energiegebruik moeten plaatsvinden, mogen huishoudens met een kleine portemonnee niet het kind van de rekening worden. Daarom heeft de Sociale Alliantie een notitie gestuurd aan alle gemeenten met vijf concrete maatregelen die gemeenten kunnen nemen om te zorgen dat er geen energiekloof ontstaat.

Klik hier om de aanbiedingsbrief van de Sociale Alliantie aan Colleges van B&W en Gemeenteraden te downloaden.

Huidige bewoners Wilderszijde

MEERDERHEID RAAD VOOR MEER SOCIALE KOOP- EN HUURWONINGEN

De meerderheid van de raad van Lansingerland is voor de bouw van meer sociale huur- en koopwoningen, ook voor niet-inwoners van Lansingerland, dan nu gepland is. Ook de fractie van Leefbaar 3B heeft afgelopen zondag in hun weekbericht klip en klaar aangegeven het hier mee eens te zijn: “Van belang is het op te merken dat de toewijzing van sociale huurwoningen regionaal is georganiseerd en dat dus ook mensen van buiten Lansingerland een woning toegewezen kunnen krijgen binnen onze gemeente. Leefbaar 3B vindt dat prima, de nieuwe inwoners zijn van harte welkom, we willen immers naar 75.000 inwoners groeien. Maar Leefbaar 3B vindt met name dat jonge Lansingerlanders die zelfstandig willen gaan wonen in Lansingerland een sociale huurwoning moeten kunnen huren. Ook oudere inwoners van Lansingerland die naar een andere woning willen en het liefst in Lansingerland blijven wonen de gelegenheid moeten krijgen in Lansingerland te huren. Dat betekent dat er meer sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Er moet geen beleid van krapte worden gevoerd”.

Mooi gezegd. Alleen de fracties van VVD en CDA zeggen nog tegen te zijn. De positie van de ChristenUnie is niet helder. Waarschijnlijk zit de VVD er het meest vasthoudend in, ondanks het andere standpunt van de dagelijks bestuurders van de VVD Rotterdam en VVD Zuid-Holland. In maart j.l. gaf de CDA fractie aan méér voor jongeren te willen gaan bouwen in Bleiswijk omdat jongeren uit deze kern wegtrekken vanwege onbetaalbare huizen. Volgens het CDA raakt zo de continuïteit van het verenigingsleven in de knel. PvdA, D66, WIJ Lansingerland, GroenLinks en Leefbaar 3B gaan dus mee met de eis van de provincie om meer sociaal te gaan bouwen. Te verwachten is dat het college van Lansingerland binnenkort met een voorstel naar de raad komt met een reactie op de boze brief van de provincie om meer sociaal te gaan bouwen.

Bouwen op Parkzoom

 NOG EVEN OVER ERASMUS

In weekbericht 512 citeerden wij Leefbaar 3B raadslid Henk Meester die in een commissiedebat over het bouwen van meer sociale huurwoningen Erasmus citeerde. Wij legden hen in de mond “dat de wereld van iedereen is”. Terecht merkte Henk Meester op dat wij hem en dus ook Erasmus verkeerd geciteerd hebben. Ver voor de komst van Thierry Baudet van Forum voor Democratie wisselden Henk Meester en voormalig raadslid Gerard Bovens over en weer met enige regelmaat in de raad Latijnse citaten uit.

Henk Meester: ‘Het citaat van Erasmus zoals ik het heb verwoord luidt: “Heel de wereld is mijn vaderland”, in het latijn: “Quaevis terra patria”; letterlijk vertaald: ‘zonder onderscheid is ieder land vaderland’ of ‘ieder mogelijk land is vaderland’. Het neemt niet weg dat ik het ook eens ben met de uitspraak dat de wereld van iedereen is’. Onze excuses aan Henk Meester voor het verkeerd citeren.

Stemmen op 23 mei!

FLYEREN BIJ METROSTATIONS VOOR EUROPA & KATI & FRANS & PVDA

De PvdA Lansingerland is op maandagmorgen 20 mei en op dinsdagmorgen 21 mei van 7.30-8.30 uur te vinden bij onze beide Metrostations. Op maandagmorgen zijn wij bij station Rodenrijs en op dinsdagochtend bij station Westpolder. Op de reclameborden op de perrons prijkt de poster met onze ‘spitzen-kandidaat’ Frans Timmermans. Wij vragen dan aandacht voor de Europese verkiezingen van donderdag 23 mei. De PvdA zit volgens de recente polls weer in de lift. Drie zetels (net als nu) zijn binnen direct bereik maar 4 zetels zijn een reële optie.

Eerder berichtten wij uitvoerig over ons grote Europadebat van 2 mei j.l. waaraan Europarlementariër Kati Piri, onze fractievoorzitter Petra Verhoef en Evert Hamblok van Koppert deelnamen. Mocht u het debat gemist hebben, het verslag is terug te vinden op: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-27-april-t-m-3-mei-2019/

Stemmen dus op donderdag 23 mei!

Berkelse bergboezem

 Tot slot: Deze komende week is er op donderdag Gemeenteraad, met alleen het Lansingerlandse Initiatief bij de agendapunten. Het meest spannende zijn natuurlijk de Europese verkiezingen op die dag. Wij flyeren er lekker op los op maandag- en dinsdagmorgen bij de metrostations. Heb een goede week!

 Diverse lezingen in moskee tijdens Ramadan