WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 16 T/M 22 MAART 2019

23 maart 2019

Dit is weekverslag nummer 506 van de PvdA fractie in Lansingerland. We waren natuurlijk in de ban van de Provinciale Statenverkiezingen afgelopen woensdag en berichten via de voorzitter van de afdeling, Gerard Bovens, over de eerste bouwhandelingen voor geluidschermen bij Kruisweg. Onze fractievoorzitter woonde een intensieve presidiumvergadering bij. Daar werd het goed bevonden om het door ons voorgestelde onderwerp N209 te agenderen voor een beeldvormende avond, maar het onderwerp ‘maatschappelijke gevolgen toenemende sociale ongelijkheid’ ondervond geen enkele steun. Die zullen we op termijn toch gewoon weer voorstellen voor de agenda. Valmir ging op werkbezoek bij RTHA.

Opkomst in Lansingerland was bijna 60%

STATENVERKIEZINGEN: PRIL HERSTEL VOOR PVDA IN LANSINGERLAND

Onze verwachtingen voor de Provinciale Statenverkiezingen van afgelopen woensdag waren, gezien de uitslagen van de afgelopen 10 jaar, niet al te hoog gespannen. Sinds 2010 is het, op de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 na, kommer en kwel met onze verkiezingsuitslagen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 haalden we 8.9% van de stemmen en 3 zetels (opkomst 55%, 2022 PvdA stemmen). We leverden toen 2 zetels in (in 2006 behaalden we er nog 5) mede omdat in 2010 D66 en GroenLinks voor de eerste keer aan de gemeenteraadsverkiezingen meededen. In 2011 waren er Provinciale Statenverkiezingen met 9.7% van de stemmen voor de PvdA (2145 PvdA stemmen).

Een uitzondering waren zoals gezegd de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. We waren toen goed voor liefst 15.5% van de stemmen (opkomst 80%, 4992 PvdA stemmen). Maar al in 2014 ging het weer mis. Bij de gemeenteraadsverkiezingen haalden we 7.7% van de stemmen (opkomst 56%, 1810 PvdA stemmen, 2 zetels). De Europese verkiezingen van dit zelfde jaar waren goed voor 6% van de stemmen (opkomst 40%, 1000 PvdA stemmen).

In 2015, bij de verkiezingen voor Provinciale Staten zette deze negatieve lijn zich voort: 7% (opkomst 50.6%, 1485 stemmen). De Tweede Kamerverkiezingen in 2017 vormden een absoluut dieptepunt: 3.9% (opkomst 87%, 1473 stemmen), een verlies dat zich bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 nog verder verdiepte: 5.1% (opkomst 60%, 1394 stemmen, 1 zetel). We komen nu weer in de buurt van een tweede zetel in de raad.

Afgelopen woensdag 20 maart leverden de Provinciale Statenverkiezingen een pril herstel voor de PvdA Lansingerland op. We behaalden 5.5% van de stemmen (opkomst 59.7%, 1485 PvdA stemmen). De links sociaal-progressieve beweging in Lansingerland blijft klein. Zo’n beetje de kleinste van de hele Stadsregio Rotterdam. GroenLinks scoorde afgelopen woensdag 6.5% van het lokale electoraat. Forum voor Democratie en PVV waren daarentegen samen goed voor maar liefst 23.7%.

De PvdA-fractie in Provinciale Staten bleef, volgens de voorlopige tellingen, netjes op 5 zetels. Lijsttrekker Anne Koning, Leo Bruijn, Evelyn Hijink, Willem Minderhout en Rosalie Bodijn zijn waarschijnlijk de vijf PvdA’ers die de provinciale kar zullen gaan trekken. Maandag wordt definitief duidelijk of het inderdaad 5 zetels zijn. Anne en Leo kennen wij goed en zij ons ook. Wij zijn heel benieuwd hoe de vorming van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten gaat verlopen. Forum voor Democratie is als grootste partij als eerste aan zet. Het is met name de vraag of de VVD met hen in zee wil gaan. Zo niet dan stijgt de kans dat ook de PvdA bestuursverantwoordelijkheid zal gaan krijgen. Wij zijn heel benieuwd en wensen de Zuid-Hollandse PvdA-fractie heel veel succes en sterkte toe!

De partij van de N209 laat pril herstel zien

BOUW GELUIDSSCHERMEN N209 KRUISWEG EINDELIJK VAN START

Afgelopen maandag waren wij natuurlijk aanwezig bij de feestelijke eerste bouwhandeling van de geluidsschermen bij de N209 ter hoogte van de Kruisweg. De bewoners kijken aan de westzijde tegen het talud van de N209, het HSL viaduct, het grote verkeersplein van de A12 en het bedrijventerrein Prisma aan. Een kil & zielloos tafereel. Een schril contrast met de oostkant waar de groene polder het mooie uitzicht bepaalt. Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) en wethouder Simon Fortuyn (Leefbaar 3B) bedienden in aanwezigheid van vele inwoners van de buurtschap vaardig de heimachine. Vermeulen sprak van een complex project en van goed overleg met de bewoners van de Kruisweg. Aan zijn verhaal dat er aan deze eerste bouwhandeling slechts 1.5 jaar voorafging is wel wat af te dingen. Feitelijk speelt het al sinds 2014, zoals wethouder Fortuyn eerder aangaf. Zie onze berichtgeving hierover van vorige week: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-9-t-m-15-maart-2019/

Gedeputeerde Vermeulen beklemtoonde terecht de noodzaak van een integrale oplossing voor de knelpunten van de N209. Mede vanwege de komst van de A16 Rotterdam is het hard nodig om als provincie, gemeente en rijk gezamenlijk op te trekken. Er worden berekeningen gemaakt van wat de nieuwe A16 Rotterdam voor de belasting van de nu al drukke N209 gaat betekenen. Wij schatten in dat de druk op deze weg alleen maar groter wordt, ook al omdat het aantal inwoners van en de bedrijvigheid in en om Lansingerland de komende jaren zal blijven groeien.

Floor Vermeulen hoopte op een goede samenwerking met de nieuwe PvdA fractie in Provinciale Staten bij het zoeken naar oplossingen voor de N209, zo vertelde hij ons. De tijdens ons debat op 4 maart door een fractielid van Leefbaar 3B geopperde suggestie om de N209 de provinciale status te ontnemen en de weg te degraderen tot een binnengemeentelijke weg is voor hem zeker bespreekbaar. Daar zijn natuurlijk wel de nodige hoofdbrekens aan verbonden. Waar moet het drukke doorgaande verkeer dan heen en hoe zorg je voor een goede toegang en ontsluiting voor de inwoners en bedrijven die in de buurt van de N209 huizen? En wie draait er op voor de kosten? Moet het rijk eigenlijk ook niet gaan bijdragen gezien de komst van de A16 Rotterdam? Dit debat gaat de politiek in provincie en gemeente de komende jaren zeker stevig bezig houden.

Eerste bouwhandeling voor scherm Kruisweg

Kruisweg aan Oostelijke zijde

ANTWOORD OP VRAGEN OVER BUURTTOEZICHT

Onze vragen over de steeds ruimere rol van Buurttoezicht Lansingerland bij buurtonderzoek, die we op 8 februari indienden, zijn nu beantwoord. De PvdA-fractie wilde weten hoe Buurttoezicht Lansingerland precies samenwerkt met politie en gemeente als het gaat om sporenonderzoek bij misdrijven. In een krantenartikel van november 2018 kondigde Buurttoezicht namelijk aan dat er nieuwe plannen zijn voor buurtonderzoek, waarbij er ook een speciale politieapplicatie komt die alle informatie aan de politie meteen in een dossier plaatst. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-2-t-m-8-feb-2019/ en Vragen en antwoorden over speurwerk van Buurttoezicht.

De gemeente geeft in de beantwoording aan dat er vooral een samenwerkingsverband is tussen politie en Buurttoezicht, maar dat een veiligheidsadviseur van de gemeente betrokken is bij de uitwerking van de nieuwe plannen. Momenteel is Buurttoezicht in gesprek met politie om de mogelijkheden van een eigen buurtonderzoek te verkennen. De aankondiging van buurtoezicht destijds in de media was dus nog prematuur, zo wordt ook gezegd. Buurttoezicht hoeft de gemeente niet om toestemming te vragen voor een nieuwe aanpak. De burgemeester en politie bespreken wel regelmatig de impact van buurtonderzoek in het algemeen. Bij buurtonderzoek draait het om ophalen van informatie die burgers mogelijk bezitten. Buurttoezicht krijgt geen toegang tot gegevens van de politie. Dat is wat ons betreft natuurlijk logisch, maar het zelf direct kunnen toevoegen van gegevens over personen zou dus wel mogelijk zijn via de app. Als dat niet heel zorgvuldig en ethisch gebeurt, bestaat de kans dat jouw persoonlijke gegevens (foto’s van je nummerbord, je gasten, je ‘where-abouts’) in een dossier belanden. “Scenario’s van ethische dilemma’s zijn onderwerp van gesprek”, zegt het college, maar het heeft geen zorg over profiling en schending van privacy. De gretigheid van Buurttoezicht kennende om breder aan opsporing te doen, zit er dus voor ons niks anders op dan hun verdere stappen nauwlettend te volgen.

Lente aan de Berkelse Sterrenweg

TOCH 80 KM OP DE A16 ROTTERDAM?

Minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W, VVD) gaat alsnog onderzoeken of de maximum snelheid op de nieuwe A16 Rotterdam kan worden verlaagd. Nu is de maximumsnelheid nog bepaald op 100 km. Zij deed deze opvallende uitspraak afgelopen maandag tijdens de eerste bouwhandeling voor de aanleg van deze weg. Inwoners van de Rotterdamse wijk Ommoord hadden er bij haar op aangedrongen omdat snelheidsverlaging minder geluidsoverlast en fijnstof oplevert.

Haar uitspraak kwam voor ons als een blijde verrassing. Ruim een jaar geleden, in februari 2018, dienden wij, samen met GroenLinks en WIJ Lansingerland een motie in waarin wij het college opriepen om “in te zetten op een maximumsnelheid van 80 kilometer op de gehele A16 Rotterdam, naast andere maatregelen om saldo nul alsnog te realiseren”.

Onze motie kreeg toen geen meerderheid. Alleen de drie indieners stemden voor. De toenmalige coalitie, inclusief de D66 fractie, verschool zich toen achter het verhaal dat de A16 Rotterdam op zich aan het criterium saldo nul voldeed maar omgevingsfactoren dit verstoren. Nu al direct 80 km op het hele traject invoeren werd toen afgewezen. Een evaluatie een aantal jaren na de opening zou moeten uitwijzen of 80 km toch wenselijk is. De PvdA fractie is heel benieuwd wat de fracties in de huidige raad van Lansingerland hiervan vinden. Blijven zij bij hun standpunt van februari 2018 of steunen zij het door de minister I&W beloofde onderzoek? Wij zetten het binnenkort op de agenda!

Bouwen langs N209 in Bleiswijk

Tot slot: In de week die voor ons ligt is er op dinsdag een presentatie over de nota grondbeleid. Op donderdag is er de maandelijkse raadsvergadering, waar tot nu toe alleen de visie ‘Sporten en bewegen in Lansingerland’ als bespreekstuk op de agenda staat. Benieuwd waar de fracties die dit wilden agenderen mee komen. Heb een goede week!

 

 Dobbeplas bij Nootdorp

Kaphout bij Bleiswijkse zoom

Paddenstoelen in het voorjaar

Eenden zwemmen tussen de bomen door natheid