WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 18 T/M 24 JANUARI 2020

25 januari 2020

Dit is nummer 538 van de weekverslagen van de PvdA-fractie in Lansingerland. Onze week begon heel goed met een goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst. Bouwen, en dan vooral in het betaalbare segment, was het thema van het eerste deel van de avond. We doen verslag. Daarna was er natuurlijk ook tijd om gewoon bij te praten met leden van de partij en belangstellenden. Het was gezellig! Op woensdag was er een presentatie over de stand van rond woningen voor arbeidsmigranten in Lansingerland. De fracties bezochten een woning in Bleiswijk. Diezelfde avond informeerde de gemeente, Brandweer en Politie ons over het verloop van de avond en de inzet van personeel op Oud en Nieuw. Dit weekbericht geeft u tot slot ook nog een update over de opknapbeurt die de stationspleinen bij station Rodenrijs en Lansingerland-Zoetermeer en informatie over het aankomende rapport over de ontwikkeling van het gebied Bleizo-West.

Wintermorgenlucht station Rodenrijs

DIRECTEUR 3B-WONEN: “WONINGMARKTCRISIS ALS NOOIT TEVOREN!”

Ook in Lansingerland zit de woningmarkt compleet op slot. Voor starters, mensen met een laag en een middeninkomen en ook voor veel ouderen is er nauwelijks aanbod. Sneller, meer en betaalbaar bouwen voor iedereen stonden dan ook op maandagavond 20 januari in de schijnwerper tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de PvdA Lansingerland. Dat dit thema ook in onze gemeente breed leeft, bleek wel uit de grote opkomst. Behalve vele PvdA leden was ook Wethouder Ankie van Tatenhove namens het college aanwezig en toonden alle coalitiepartijen in de gemeenteraad belangstelling. Zij kwamen af op de verhalen van Anne Koning, de Gedeputeerde voor Wonen en Ruimtelijke Ordening in onze provincie, van Hanneke Vliet Vlieland, de directeur van 3B-Wonen en van Petra Verhoef, de PvdA fractievoorzitter.

Drie vrouwen die gaan voor sociaal bouwen

Gedeputeerde Anne Koning (PvdA) formuleerde het probleem klip en klaar: “Dat er gebouwd moet worden, weet iedereen, het verschil van mening gaat over het hoe. Zonder een inkomen van twee keer modaal ben je op de lokale woningmarkt vrijwel kansloos. Middel dure huurwoningen zijn er nauwelijks. Er moeten veel meer sociale huurwoningen gebouwd worden, ook om een evenwichtigere verdeling tussen de regiogemeenten tot stand te brengen. Lansingerland moet hier een steentje aan bijdragen”. De Gedeputeerde is zeker te porren voor de bouw van zogenaamde flexwoningen. “Maar dan wel op plekken waar de komende 10-15 jaar geen normale woningen zijn gepland”. Zij nodigde de gemeente uit om meer bouwplannen in te dienen dan nodig is. “De provincie Zuid-Holland is een van de weinige provincies die toestaat dat gemeenten tot 130 procent aan mogelijke bouwplannen indienen. Gaat er een bouwplan niet door dan zijn er snelle alternatieven. De focus van de provincie ligt hierbij op betaalbaar bouwen”.

Gedeputeerde Anne Koning

Voor 3B-Wonen directeur Hanneke Vliet Vlieland bestaat er een woningmarktcrisis als nooit tevoren. “Wanneer een sociale huurwoning in Lansingerland vrij komt, zijn er gemiddeld 235 reacties. Voor mensen met een urgente woningvraag zijn er ook steeds minder huizen beschikbaar”. De ambitie van 3B-Wonen is om de komende 10 jaar 1000 nieuwe sociale huurwoningen te gaan bouwen. Dit is maar liefst 25% van het huidige woningbestand van onze corporatie. Een enorme uitdaging, maar 3B-Wonen is bereid en ook in staat om deze klus aan te pakken. Zij benadrukte dat er een lange adem nodig is voordat de nieuwe woningen er eindelijk staan. “Versnellen is moeilijk gezien de voorwaarden en procedures waaraan moet worden voldaan. We hebben elkaar, gemeente, provincie en corporatie, hard nodig om deze grote opgave binnen 10 jaar voor elkaar te krijgen. Nu is het moment om alle zeilen bij te zetten!”

Directeur 3B Wonen Hanneke Vliet Vlieland

 PvdA fractievoorzitter Petra Verhoef verlangt naar een snel einde van de woningnood en wil er met volle kracht aan bijdragen. Ik hoop dat Anne Koning samen met onze gemeente stevig aan de slag zal gaan. Wat ook helpt is dat 3B-Wonen goed met onze gemeente kan samenwerken”. Petra Verhoef ondersteunde het verhaal van de Gedeputeerde om ook de bouw van flexwoningen snel te onderzoeken. “De PvdA was hierover in het verleden niet echt enthousiast maar met de aantekening dat deze woningen de bouw van definitieve huisvesting niet in de weg mag staan, is dit alternatief voor ons nu zeker bespreekbaar”. Wat Petra Verhoef betreft, is de bouw in 10 jaar van 1000 sociale huurwoningen door 3B-Wonen een mooi begin. “Dit smaakt naar veel meer maar vergeet ook de bouw van vele koopstarterswoningen, ouderen woningen en middel dure huurwoningen niet. Voor de PvdA fractie is dit de komende jaren een absoluut politiek speerpunt!”

Fractievoorzitter Petra Verhoef

Voorzitter Gerard Bovens hield Nieuwjaarsspeech

Wethouder van Tatenhove was er namens college

Lage Bergse Bos

 LANSINGERLANDSE STATIONSPLEINEN STEVIG OP DE SCHOP

De omgeving van de Lansingerlandse stations gaan stevig op de schop. Nog in 2020 wordt begonnen met het opknappen van de pleinen en het verbeteren van de voorzieningen bij metrostation Rodenrijs. De huidige situatie is nogal armetierig. Niet een echt plezierig verblijfsgebied wanneer je ’s avonds op de bus staat te wachten. Gelukkig worden hier binnenkort een groot aantal stevige verbeteringen aangebracht:

  • Vernieuwing van het busstation (omvorming van busperrons naar een buseiland)
  • Bouwen van een overkapte wachtruimte inclusief eindpunthuisje voor buschauffeurs
  • Verdubbeling van het huidig aantal fietsparkeerplaatsen (1100 stuks waarvan 450 bewaakt)
  • Bouwen van een bewaakte fietsenstalling inclusief openbaar (mv-)toilet
  • Vergroenen van de buitenruimte en verbeteren van de huidige looproutes
  • Opnieuw inrichten van het parkeerterrein, zodat het huidig aantal parkeerplaatsen gehandhaafd kan blijven met een kleine uitbreiding (van 129 naar 139 stuks)
  • Herinrichting van het stationsplein
  • Diverse duurzaamheidsmaatregelen zoals de aanleg van zonnepanelen, oplaadvoorzieningen voor auto, bus en fiets, en het aanbrengen van half open bestrating waar mogelijk
  • Verbeteren van de reisinformatie (displays, bebording/bewegwijzering)

Het hele project gaat ruim 2.5 miljoen euro kosten waarvan 1.5 miljoen voor rekening van de gemeente Lansingerland. De rest wordt waarschijnlijk gesubsidieerd door de Metropoolregio. Onze gemeente heeft de eigen bijdrage al beschikbaar gesteld.

Het station Lansingerland-Zoetermeer is een groot succes. Je ziet het parkeerterrein met de dag voller worden. Het station mist nog beschutte wachtruimtes op de perrons en toiletvoorzieningen. Wanneer het reizigersaantal verder groeit zou de komst van een winkeltje een uitkomst zijn.

Het station ligt op de Metropolitane nieuwe fietsroute tussen Zoetermeer, Lansingerland en Rotterdam. Met de komst van deze route kunnen nog meer inwoners de fiets gebruiken voor het woon-werkverkeer. De betrokken gemeenten, MRDH en provincie hebben een plan uitgewerkt om deze route te verbeteren. Een belangrijke hindernis in deze route via het Landscheidingsfietspad is de A12 en het spoor ter hoogte van het station Lansingerland-Zoetermeer. Nu moeten fietsers met de lift in het station naar boven om via het viaduct over het spoor en A12 de tocht richting Zoetermeer te kunnen voortzetten. Dit houdt enorm op. De partijen zijn in gesprek over de aanleg van een fietshellingbaan. De gemeenten, MRDH en provincie zijn momenteel in gesprek over de aanleg van een hellingbaan om het doorgaande fietsverkeer makkelijker te maken. Een ook voor de PvdA-fractie al sinds de planvorming rond het nieuwe station levende wens lijkt nu eindelijk realiteit te gaan worden. Wij zijn heel benieuwd wanneer de eerste spade de grond in gaat. Volgens wethouder Fortuyn, die ook enthousiast is over de komst van de fietshelling, kunnen we in 2021 de eerste contouren van de helling verwachten.

Zoetermeer, Lansingerland, provincie en MRDH zijn het er inmiddels over eens dat de huidige ZoRo-busbaan tussen station Lansingerland-Zoetermeer en metrostation Rodenrijs op den duur een sneltramlijn moet worden. Deze afstand is ongeveer 10 kilometer. Wanneer met de aanleg begonnen wordt, hangt van de financiering van. Deze tramlijn zal aan gaan sluiten op het RET-metronet en de HTM-Randstadrail en kan prima doorgetrokken worden vanaf station Rodenrijs naar Rotterdam The Hague Airport en Schiedam station. Zo ontstaat een doorgaande sneltram verbinding aan de noordrand van Rotterdam.

Eind deze maand presenteert het onderzoeksbureau TwijnstraGudde de onderzoeksresultaten en aanbevelingen over de ontwikkeling van het gebied Bleizo-West. Dit gebied ligt op Lansingerlands grondgebied en in de directe omgeving van station Lansingerland-Zoetermeer. De bestuurlijke hamvraag is of op deze plek woningen moeten worden gebouwd of dat het een bedrijvenbestemming krijgt. Deze kwestie ligt bij een aantal politieke partijen in de raad van Lansingerland tamelijk gevoelig. Zij zijn niet te porren voor een vierde kern in onze gemeente naast Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. Voor onze fractie is de bouw van woningen op deze schitterende OV-locatie een must. Het is een ideale plek om betaalbaar te gaan bouwen voor bijvoorbeeld jonge starters. De winkelcentra van Bleiswijk en Oosterheem zijn dichtbij. Rotterdam, Gouda en Den Haag liggen op korte reisafstand. Zonder verdere woningbouw nabij dit station zal de haalbaarheid van een sneltramlijn bovendien een stuk minder worden.

Onze fractie is heel benieuwd naar de onderzoeksresultaten en aanbevelingen en ook het debat dat hierop volgt. Onze inschatting is dat én de Metropoolregio én de provincie én de gemeente Zoetermeer voorstanders zullen zijn van de bouw van woningen op Bleizo-West. Binnenkort meer hierover in onze weekberichten!

 Lage Bergse Bos met molenstomp

 Tot slot: Op dinsdagavond zijn de inwoners voor de tweede maal uitgenodigd om met elkaar en raadsleden te praten over de omgevingsvisie. Net als vorige keer vertegenwoordigt Valmir Xhemaili uit Bleiswijk onze fractie. Op 30 januari is er een vergadering van de gemeenteraad. Cultuurhuis Blok B is daar dan het centrale agendapunt. Heb een goede week!

Plan voor A16 door Lage Bergse Bos

Veel bomen moeten wijken voor A16

De vlakte tussen Grindweg en bos