WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 19 T/M 25 JAN 2019

26 januari 2019

Dit is weekverslag nummer 498 van de PvdA fractie in Lansingerland. Het begint met een droevig bericht over het overlijden van één van onze trouwe leden. Verder een stuk over het schrijnende tekort aan starterswoningen in Lansingerland, hetgeen voor onze fractie natuurlijk niks nieuws is. We eindigen met de uitnodiging voor de viering van ons 500ste weekbericht, op 4 februari a.s. tijdens de Nieuwjaarsreceptie van onze PvdA-afdeling. Politiek gebeurde er deze week maar bar weinig. Wel teleurstelling bij velen dat een beeldvormende avond over klimaatadaptatie te elfder ure werd afgeblazen. Heus waar.

 

 Offenbachplantsoen in de sneeuw

 IN MEMORIAM ELLEN VAN BEURDEN

Wij kregen het verdrietige bericht dat Ellen van Beurden als gevolg van een ernstige ziekte op zaterdag 19 januari is overleden. Ellen was vele jaren lid van de PvdA. Tot op het laatst bleef zij direct betrokken bij het wel en wee van de PvdA Lansingerland. Het is fijn dat, mede door haar volhouden, het Carillon en de Wachter in Berkel centrum behouden zijn gebleven. Ze heeft de herplaatsing zelf nog gezien. Daar genoot ze echt van en zo bleef zij betrokken bij de toekomst van Lansingerland.

Vorige week kwam daar het voortbestaan van de Regenboogoversteek in Berkel centrum bij. Ellen heeft door de jaren heen heel veel werk verzet voor de kunst en cultuur, de sport en het natuurbehoud in Lansingerland. Zij was zowel in Berkel en Rodenrijs en in Lansingerland lid van de culturele adviescommissie van de gemeente. Als afgestudeerd biologe streed zij voor de natuur in onze regio. Ellen was vele jaren een enthousiast en betrokken lid van de Berkelse tennisvereniging ATV Berkenrode. Zij genoot van het prachtige sportpark Hogeland in Berkel en Rodenrijs. Gelukkig heeft zij tijdens de maanden van haar ziek zijn een heel goede tijd gehad met haar twee kinderen, hun partners, de vijf kleinkinderen en haar vele vrienden en vriendinnen.

Ellen was vanaf het prille begin in 2007 een trouwe lezeres van ons weekbericht. Vaak reageerde zij met waardevolle ideeën, tips en adviezen. Jammer dat zij het verschijnen van ons 500ste jubileum-weekverslag net niet meer kan meemaken.

Wij zullen Ellen ontzettend gaan missen bij onze afdelingsvergaderingen en onze vele campagneacties. Daar was ze altijd bij. Jaar in en jaar uit. In maart 2018 stond zij nog als lijstduwer op onze verkiezingslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ellen werd 68 jaar. Onze fractie en ons afdelingsbestuur leven intens mee met haar kinderen, hun partners, kleinkinderen en verdere familie. Een prachtig mens is heen gegaan. We zullen haar werk in haar geest blijven voortzetten. Heel erg bedankt, Ellen!

 

Ellen met Astrid tijdens campagne provinciale statenverkiezing in februari 2015

 “NIJPEND TEKORT AAN STARTERSWONINGEN” IS MAATSCHAPPELIJK SCHANDAAL

Deze week bericht De Heraut dat er in onze gemeente een nijpend tekort aan starterswoningen bestaat. Zie: http://www.herautonline.nl/?p=75360 Lansingerland wordt nu eindelijk wakker. Een hypotheekbemiddelaar, een makelaar en de fractie WIJ-Lansingerland luiden in de krant de noodklok. “Lansingerland is de op één na jongste gemeente van Nederland. We zijn trots op de grote aantallen jongeren, die als twintigers echter vaak wegtrekken omdat de wachttijd voor een huurwoning lang is en het kopen van een betaalbare woning met een aanvangssalaris volstrekt onmogelijk is. De indruk is dat er de komende jaren te weinig sociale huurwoningen gebouwd gaan worden, een inhaalslag is niet aan de orde”, aldus de Heraut. We hadden het zelf gezegd kunnen hebben. De krant citeert ook de Bleiswijkse dominee Peter Wijnberger die terecht constateerde dat het wegtrekken van jongeren het sociale fundament in onze samenleving aantast. Onze fractie berichtte hierover al in november 2018: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-17-t-m-23-nov-2018/

Tot 200.000 euro zijn er in Lansingerland op dit moment volgens Funda.nl maar 6 woningen te koop. Onder de 170.000 euro geen enkele. En dat in een gemeente waarin de coalitiepartijen beweren vooral voor de eigen inwoners te willen gaan bouwen. Voor inwoners die meer dan twee maal modaal verdienen, bedoelen ze zeker?

De deskundigen zijn het er snel over eens. De gemeente Lansingerland moet de starterslening weer in ere herstellen, veel meer gaan bouwen en de grondprijs laten zakken om kopen voor starters haalbaar te maken. En er moeten keiharde productiedoelen worden gesteld. Het klinkt ons als muziek in de oren.

De geschiedenis van de PvdA en goedkope starterswoningen is een zeer lange. Sinds ons eerste weekbericht in januari 2007 heeft onze fractie er voortdurend aandacht voor gevraagd. De rest van de Raad werd er soms niet goed van. Het enige dat dat wij na eindeloos agenderen en praten echt voor elkaar kregen was in 2014 de bouw van 12 starterswoningen van 140.000 euro in de Berkelse Julianastraat. Daar bleef het bij als het om deze prijscategorie gaat. Een maatschappelijk schandaal.

Wethouder Kathy Arends (VVD) ziet het probleem, maar vindt dat “de overheid echter niet alles kan regelen. Je hebt als starter ook een eigen verantwoordelijkheid en het kan zijn dat je daarbij je familie of netwerk moet inschakelen”. Een uitspraak die het overdenken meer dan waard is. Net van school, een laag inkomen, geen rijke paps en mams en geen sociaal netwerk in Het Gooi, het is inderdaad onverantwoordelijk!

Op de vraag wat het college de komende jaren daadwerkelijk gaat doen, zegt Kathy Arends: “Er zijn vanaf 2014 in Lansingerland 188 starterswoningen gebouwd. De komende vier jaren zijn we van plan nog eens 300 koop- en huurwoningen in de prijsklasse € 140.000 – € 180.000 of een maandelijkse huur tot circa € 850,- te bouwen, in Parkzoom, Westpolder Bolwerk en Hoeksekade Noord”. Een druppel op de gloeiende starters-plaat dus.

Haar verdere bouwplannen, met name op Wilderszijde zijn nog onzeker. De wethouder verwacht veel van het doorstromen vanuit goedkopere (sociale huur)woningen naar middel dure woningen. Het stokpaardje van de VVD: “Even doorstromen graag!”

De PvdA-fractie verwacht dat dit verhaal nog wel een politiek vervolg zal gaan krijgen. De VVD-fractie heeft al een bespreekstuk aangekondigd voor de betreffende raadscommissie van februari. Wij zijn heel benieuwd hoe met name de fractie van Leefbaar 3B gaat reageren. Accepteren zij dat het college als het om de woningnood onder jongeren gaat, blijft acteren zonder harde en afrekenbare doelstellingen? Is Leefbaar 3B bereid om wat aan de veel te hoge grondprijzen te gaan doen? Worden de inwoners van Lansingerland nu eindelijk boos op al die politieke partijen die de bouw van voldoende betaalbare starterswoningen al jaren frustreren? Wij gaan het de komende maanden meemaken! Wordt vervolgd!

Starterswoningen in Berkel en Rodenrijs

PVDA BIJEENKOMST “HOE ZAL LANSINGERLAND ER IN 2030 UITZIEN?”

Begin februari verschijnt het 500ste weekbericht van de PvdA-fractie in Lansingerland. Sinds de start van de gemeente in januari 2007 werd er geen enkele week overgeslagen. In alle weken waarin de Raad actief was, verscheen het weekbericht op de website lansingerland.pvda.nl. Het PvdA Lansingerland weekbericht is landelijk uniek en is tijdens de afgelopen 12 jaar een veel gelezen medium geworden. Een belangrijke nieuwsbron voor PvdA leden, inwoners, lokale en regionale media en maatschappelijke organisaties die geïnteresseerd zijn in het politieke wel en wee in Lansingerland. Op maandagavond 4 februari wordt hier feestelijk bij stil gestaan, tegelijk met de jaarlijkse PvdA-nieuwjaarsreceptie. Burgemeester Pieter van de Stadt is bereid gevonden om dan een blik vooruit te werpen. Hij spreekt dan over de vraag “Hoe ziet Lansingerland er in 2030 uit wanneer het 1000ste PvdA weekbericht verschijnt?” Ook fractievoorzitter Petra Verhoef zal haar visie hierop geven.

Iedereen, dus ook niet PvdA leden, is van harte welkom op maandag 4 februari 2019 vanaf 20 uur in partycentrum ’t Manneke, Leeweg 33, 2651 CL Berkel en Rodenrijs!

Tot slot: Op donderdag 31 januari vindt de maandelijkse gemeenteraadsvergadering plaats, met op de agenda alleen hamerstukken. Zet u 4 februari in de agenda?! Een goede week gewenst!

 

 Kunstwerk bij de Rottemeren

 

 Het ‘bolle bruggetje’ bij de Rottemeren

 

 De nieuwe aanplant bij Rottemeren

 

Elektrische gemeente-auto blijkt toch hybride