WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 2 T/M 8 JUNI 2018

10 juni 2018

Dit is weekverslag 476 van de PvdA fractie in Lansingerland. Het verschijnt aan de vooravond van de publieke presentatie van het akkoord van coalitie van Leefbaar3B, VVD, CDA en ChristenUnie aan de inwoners: maandagochtend 11 juni om 9.30 uur. Bij Outdoor Valley nota bene. Dat staat sinds afgelopen vrijdagmiddag laat op de website van Gemeente. Zo serieus neemt het nieuwe college onze inwoners. De afgelopen week was informatiedicht: een carrousel van Beheer en Onderhoud & presentatie van jaarrapportage Sociaal Domein op dinsdag 5 juni, de omgevingswet en -visie op 6 juni, en op 7 juni een uitgebreide informatieavond over vervoersknoop Bleizo, A12 corridor, Hoefweg-Bleizo en bouwopgave in provincie Zuid-Holland.

NOGMAALS NIEUWS OVER COALITIESAMENSTELLING IN REGIO

Vlak na het verschijnen van ons vorige weekbericht kwam er ook witte rook vanuit het stadhuis op de Rotterdamse Coolsingel. Dat ligt op nauwelijks 10 kilometer afstand, zo’n 30 minuten fietsen van ons vandaan. In Rotterdam gaven VVD, PvdA, GroenLinks, D66, CDA en CU/SGP aan met elkaar een coalitie te willen gaan vormen. Leefbaar Rotterdam, waarvan Simon Fortuyn nog steeds plv. voorzitter is, DENK, Nida, Partij voor de Dieren, PVV, 50Plus en SP gaan, zoals het er nu naar uitziet, bij onze directe buren de oppositie vormen. De politieke ontwikkelingen in Rotterdam onderstrepen onze conclusie van vorige week dat de gemeente Lansingerland – met het op vrijdag 15 juni te installeren rechts-conservatieve college van Leefbaar3B, VVD, CDA en CU – een vreemde politieke eend in onze regio zal gaan vormen. Interessant gaat worden hoe de verschillende rollen van Simon Fortuyn (loco-burgemeester en wethouder van Lansingerland) en tevens plv. voorzitter van de aanstaande oppositiepartij Leefbaar Rotterdam in de bestuurlijke samenwerking tussen beide gemeenten gaan uitpakken. Een échte binnenkomer zal dit zeker niet zijn en dit kan, gezien de stevige verwevenheid van de bestuurlijke agenda’s van Rotterdam en Lansingerland (denk bijvoorbeeld maar aan verkeer en openbaar vervoer, RtHA, economische ontwikkeling, veiligheid, wonen en duurzaamheid), voor onze gemeente slecht gaan uitpakken. Het wordt een relatie met een stevige hypotheek erop tenzij met name de Lansingerlandse VVD in staat is om eventuele bestuurlijke rimpels glad te strijken. Een mooie uitdaging voor de kersverse VVD wethouder Kathy Arends die, voor zover ons bekend is, tot op heden nog geen trouwe bezoekster was van het Rotterdamse Stadhuis. Los hiervan ligt het voor de hand dat het Lansingerlandse coalitieakkoord samenhang gaat vertonen met de coalitieplannen van onze grote buren Rotterdam en Zoetermeer. Anders raakt Lansingerland als kleinere gemeente in het midden in een bestuurlijk isolement. Wat dan rest is 4 jaar lang stilstand en lokaal-politiek navelstaren. Dat zou heel jammer zijn!

PvdA Lansingerland weet de Coolsingel al heel lang te vinden.

ARMOEDE ONDER KINDEREN

Misschien leest de lokale CDA ons weekverslag niet, maar een aantal landelijke CDA-ers wel. Althans, daar lijkt het wel op. In het AD van woensdag 5 juni j.l. stond een stuk dat precies het verhaal is dat onze PvdA fractie al jaren houdt. https://www.ad.nl/politiek/onnodig-veel-kinderen-groeien-op-in-armoede~a40516d2/ Het was ook als prioriteit in ons verkiezingsprogramma opgenomen: geen arme kinderen meer in Lansingerland! In het AD stond een oproep tot bestrijding van kinderarmoede van twee kamerleden van het CDA: Ton Rombouts is lid van de Eerste Kamer en René Peters lid van de Tweede Kamer. Zij waren respectievelijk burgemeester en wethouder, en weten dus waarover zij praten. Hun advies luidt:

  • Zorg dat gemeenten álle kinderen die in armoede opgroeien opsporen;
  • Maak de toegang tot de gemeentelijke hulpverlening transparanter en
  • eenvoudiger;
  • Maak armoede maatschappelijk bespreekbaar;
  • Zorg voor een gefaseerde reductie van het aantal arme kinderen in de periode 2018-2021 met 25% en verder.

De schrijvers denken dat er geld genoeg is maar te verspreid en te ontoegankelijk. Dat zegt onze fractie ook al jaren. Fair om te noemen dat in de afgelopen twee jaar het gebruik van de Jeugdfondsen en Stichting Leergeld zijn toegenomen in Lansingerland, zo blijkt uit de Jaarrapportage Sociaal Domein 2017. Maar worden alle kinderen voldoende bereikt en zijn alle noden daarmee gedekt? Wat zou ons nieuwe college van deze oproep van de CDA-ers vinden?

Lansingerland telde in 2017 ongeveer 800 kinderen die leven in gezinnen met een inkomen op minimumniveau of net er boven. Lang nog niet al deze 800 kinderen doen aan speciale programma’s voor financiële ondersteuning ten behoeve van onderwijs, meedoen aan sport en kunst & cultuur. Met de groei van het aantal inwoners zal dit aantal zeker gaan toenemen. PvdA zal zich ervoor blijven inzetten dat alle 800 arme kinderen in Lansingerland bereikt worden via de speciale financiële ondersteuningsprogramma’s. Bij groei van de bevolking zullen we monitoren of er meer arme kinderen komen. De jaarlijkse Armoede-monitor is van groot belang. PvdA accepteert niet dat kinderen in Lansingerland geen eerlijke kans krijgen op een zorgeloos kind-zijn en een goede toekomst. Onze serie van geanonimiseerde verhalen over kinderen die in armoede opgroeien is nog steeds relevant. https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-serie-wat-betekent-het-om-als-kind-in-lansingerland-in-armoede-op-te-groeien/

Groenzoom in bloei

REGIONALE VERSTEDELIJKINGSOPGAVE

Op donderdag 7 juni was er in ’t Manneke in Berkel en Rodenrijs een uitgebreide uitleg over stand van zaken GR Bleizo en Bedrijvenschap Hoefweg voor de raden van Lansingerland en Zoetermeer. De bouw van het station Lansingerland-Zoetermeer ligt op schema en de optie om toch woningen te bouwen op het westelijk deel van Hoefweg-Zuid werd bevestigd. Peter Boelhouwer, Hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft (en ook lid Raad van Toezicht van onze corporatie 3B Wonen; u kent hem van het Woondebat op 5 maart 2018), hield een verhaal over de enorme bouwopgave, de verstedelijkingsopgave waar de regio voor staat. Hij maakte een vergelijking met de Deltawerken: een combinatie van toenemende vraag aan woningen en tegelijkertijd vergrijzing, en daarmee dus vraag naar mensen die in de zorg werken. Het aanbod van woningen stagneert enorm en het consumentenvertrouwen in de woningmarkt daalt. De keuze is beperkt en er wordt flink overgeboden. Voor starters is er geen plek: de gemiddelde prijs van een koopwoning ligt nu op €280.000 euro, oftewel 2x modaal. De groeivraag is het hoogst bij oudere alleenstaanden, maar vraag naar woningen komt ook van hoogopgeleide kennismedewerkers (arbeidsmigranten), die per direct een woning moeten hebben. Wat gaan we bouwen? Levensbestendige appartementen, al ligt de vraag nog steeds het meest bij eengezinswoningen. Maar eigenlijk willen we ouderen ook niet uit de wijken ‘jagen’ waar ze hun netwerk hebben. Lastig dus. Waar vinden we plek om extra te bouwen? Open ruimtes in de stad, via stedelijke herstructurering, transformatie van bestaande gebouwen (Boelhouwer noemde de Hergerborch als voorbeeld, goed om daar weer eens een update over te vragen), ‘rafelzones’ (de randen van de stad), en bij OV knooppunten of langs railverbindingen. Daarbij noemde Boelhouwer natuurlijk Bleizo (westelijk deel van Hoefweg-Zuid) als optie voor extra bouwen. “Een visitekaartje voor Zoetermeer, gezien vanaf de A12”, zei hij. Hij ziet daar een mogelijkheid voor ‘levendig bouwen’, geen Vinex. Eens zien of het ons toekomstig college gaat lukken om hier te laten bouwen voor de “behoefte van onze eigen inwoners”, zoals ze zo graag willen. Wat ons betreft jongeren en starters. “Bijbouwen of inwonen, dat is de keuze!”, sprak Boelhouwer. Voor onze PvdA fractie natuurlijk duidelijk, we roepen al jaren om sneller bouwen!

Wildersekade: links miljoenen voor energietransitie, rechts bijna niks.

Tot slot: Zoals gezegd, morgenochtend om half 10 wordt het akkoord van de coalitie wereldkundig gemaakt. Wat we daar van vinden heeft Astrid Oosenbrug, ons politiek ervaren PvdA-lid uit Berkel en Rodenrijs, heel mooi verwoord in dit artikel: https://saltmines.nl/2018/06/09/astrid-oosenbrug-burgerparticipatie-pur-sang/ Woensdag 13 juni zijn we bij een themabijeenkomst van de Adviesraad Sociaal Domein over een “rookvrije generatie”. Donderdag 14 juni een hele avond raadsvergadering over de verschillende gemeenschappelijke regelingen en vrijdag 15 juni een raadsvergadering voor een debat over het coalitieakkoord en installatie van de wethouders. Fijne week!

 Aflevering 476 sinds januari 2007

 

 Outdoor Valley: niet te missen vanaf bushalte de Kulck

Festivalterrein voor Lansingerland Live in AMG Schmidtpark

Rottemeren

Tijdelijk marktplaats in centrum van Berkel