WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 23 T/M 29 JUNI 2018

1 juli 2018

Dit is weekverslag 479 van de PvdA fractie in Lansingerland. Deze week begon met het goede nieuws dat in Rotterdam Barbara Kathmann en Richard Moti voor de PvdA tot wethouder worden benoemd. Dat gebeurde op dinsdag 26 juni. Voor onze fractie goede bekenden natuurlijk. Verder waren er op woensdag 27 juni en donderdag 28 juni beeldvormende avonden, over vooruitstrevende bouwplannen op Bleizo-West, nieuwe plannen voor De Snip, de kaderbrief, afvalbeleid en de verkeerssituatie Berkel bij het nieuw in te richten centrum.

EINDELIJK EEN COLLEGE IN ROTTERDAM

Rotterdam heeft eindelijk een nieuw college. Met voor ons zeer vertrouwde mensen erin: voor de PvdA Barbara Kathmann en Richard Moti en voor GroenLinks Arno Bonte en Judith Bokhove. Barbara krijgt de portefeuilles economie, energietransitie en wijken. Richard Moti de portefeuilles Werk & Inkomen en het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Beiden kennen Lansingerland heel goed. Met Barbara werkten wij de afgelopen vier jaar intensief samen in dossiers als RtHA, A16 Rotterdam, openbaar vervoer en de Eneco aandelen. Arno Bonte krijgt de portefeuille duurzaamheid en Judith Bokhove de portefeuille mobiliteit. We kennen Arno nog uit 2013 toen hij als projectmedewerker van de gemeente Lansingerland zorgde voor het tot stand komen van de nota Burgerparticipatie. In februari 2018 werkten wij met hem samen aan een in de Raden van Rotterdam en Lansingerland tegelijkertijd ingediende motie waarin aan de minister I&W gevraagd werd om een maximumsnelheid van 80 kilometer op de gehele A16 Rotterdam, naast andere maatregelen om saldo nul alsnog te realiseren. Deze motie haalde het toen in beide raden helaas niet. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/week-6-2/. Wij hopen dat Judith Bokhove de in Rotterdam gelegen bushalte Bonfut weer in oude glorie zal herstellen!

De laatste ons welbekende speler in het Rotterdamse politieke bestel is Simon Fortuyn. Hij is plv voorzitter en penningmeester van Leefbaar Rotterdam en ook wethouder voor Leefbaar 3B in Lansingerland. Het wordt interessant om te zien hoe hij als wethouder van Lansingerland de samenwerking zal aangaan met het nieuwe college van Rotterdam waarin zijn Leefbaar Rotterdam niet is vertegenwoordigd. Het worden vast interessante tijden.

Belangrijke portefeuilles voor PvdA-ers Kathmann en Moti in Rotterdam.

KANSEN VOOR MEER KUNST IN DE BUITENRUIMTE?

Van het college kwam op 26 juni een brief over ‘stand van zaken Kunst in de Openbare ruimte en Museum Lansingerland’. Het college kwam terug op de Cultuurnota “Bruisen, binden, boeien” die de Gemeenteraad op 20 april 2017 heeft vastgesteld. Daarin was voor kunst in de openbare ruimte en het Museum Lansingerland nog geen bedrag voor de activiteiten vastgesteld, maar waren alleen PM posten opgenomen. De uitwerking was toegezegd voor het tweede kwartaal 2018. De brief kondigt een beeldvormende avond aan op 31 oktober 2018, waarin onder andere de (duo-)raadsleden hun ambities, wensen en ideeën op tafel kunnen leggen en een vervolgtraject wordt vastgelegd. Zoals u weet, heeft de PvdA fractie al vaak gehamerd op grotere inzet op kunst in de buitenruimte. Concrete punten waren ons verzoek tot het terugplaatsen van het Berkelse carillon bij het Vierkantje en mét het Klokkenlint. En in april 2017 beloofde de wethouder ook om opnieuw te gaan bezien of het niet afgemaakte kunstproject “Gebakken landschap” op Oudeland alsnog kan worden afgemaakt. Stand van zaken daarover is ons nu overigens onbekend. Bij de beeldvormende avond in oktober 2018 zullen we zeker weer ons plan voorleggen om met de gemeente Rotterdam te overleggen of een deel van hun monumentale kunst, dat nu in depot opgeslagen is, tentoongesteld kan worden in de vele parken van Lansingerland.

Het huidige Bleiswijkse museum kwam ter sprake bij een presentatie over nieuwe plannen voor De Snip. Op woensdagavond presenteerden vertegenwoordigers van Secerno (projectontwikkelaar), Houweling Architecten en Medisch Hart Bleiswijk een plan voor de toekomst van De Snip. Het plan luidt heel kort samengevat: het oude gebouw van De Snip gaat tegen de vlakte en er zal een nieuw gebouw herrijzen, passend in straatbeeld van centrum Bleiswijk. Aan de voorkant, dus richting Dorpstraat, één woonlaag, maar naar achteren toe twee lagen. Het pand zal met name een functie hebben voor zorg, maar er zal ook horeca komen aan de kant van de Dorpstraat. Het servicepunt van de Gemeente zal blijven. De bestaande watergang zal meer zichtbaar worden gemaakt. Last but not least: ook zal moeite worden gedaan om het museum daar te houden, wellicht meer geïntegreerd in de andere ruimtes, denk aan kunst in de gangen van het zorgdeel. Het plan was aardig uitgewerkt. Zorgen van aanwezigen lagen met name rond het museum (hoge huur, geen opties voor geklimatiseerde opslag van de stukken, te weinig vierkante meters), onvoldoende parkeerruimte en de hoogte van het nieuwe gebouw. Verder werd gevraagd om het plein verder te verfraaien. Wat het museum betreft: de PvdA heeft in het verkiezingsprogramma aangegeven dat we graag één Historisch Museum Lansingerland zouden zien op een aantrekkelijke locatie, met voldoende financiële steun. Laten we in oktober goed bespreken hoe we dat kunnen bewerkstelligen en waar dan.

Nieuwbouw Westpolder nabij Oudelandselaan

RADIODEBAT NIEUWE COALITIEAKKOORD

Op donderdagavond 28 juni was Petra te gast bij het informatieve radioprogramma ITTI (Iedereen Toegang Tot Informatie), dat onder andere gaat over lokale politiek. Ook VVD (Erik Kampinga), GroenLinks (Marko Ruijtenberg) en WIJ Lansingerland (Leon Hoek) waren aanwezig en gezamenlijk bespraken zij het (nog heel grove) coalitieakkoord van het nieuwe college Lansingerland. Loek Bergman en Marc de Boer waren de gastheren. U kunt het radio-interview hier terugluisteren: https://tinyurl.com/y8lx9edz. Of u gaat naar: http://rtvlansingerland.nl/radio/terugluisteren/ en klikt vervolgens op ‘Informatie Toegankelijk voor Iedereen 28-06-2018, 18.00 u’.

Het ging in het radiodebat natuurlijk over bouwen, waarbij natuurlijk de wens van PvdA (en GroenLinks) om meer sociaal te bouwen weer werd geuit. Daarin gaat huidige akkoord niet ver genoeg en bovendien is het erg afhoudend richting woningen gunnen aan mensen die nu nog niet in Lansingerland wonen. Dat is natuurlijk een hele benepen houding in een regio met grote woningbouwopgave. Het ging ook over de lage investering en ambitie van het college in duurzaamheid. Dat moet maar bij de burgers zelf en de bedrijven liggen, vond Kampinga. Er zijn voldoende concrete ideeën aangereikt door allerlei fracties, maar niet opgepikt. Petra benadrukte nog eens dat de stigmatiserende toon over mensen met een bijstandsuitkering, meer sancties en keiharde fraudeopsporing één van de belangrijkste redenen was om het raamwerk van de coalitie Lansingerland niet te ondersteunen. “Uitkeringsgerechtigden willen niet behandeld worden als fraudeurs”, kopte de NOS afgelopen week naar aanleiding van een rapport van de universiteit van Groningen: https://nos.nl/artikel/2238794-uitkeringsgerechtigden-willen-niet-behandeld-worden-als-fraudeurs.html

Juist, en dat was precies de reden waarom we 4 jaar geleden een jaar lang hebben gestreden om te zorgen dat ‘detectivebureau’ Investiga zou stoppen met de ‘no cure-no pay’ opsporing van fraude rondom bijstand. Met succes! En ja, echte fraudeurs moeten natuurlijk worden aangepakt.

Sluisje Berkelse Zweth

 Nog even over bouwen: op woensdagavond werd bij een beeldvormende bijeenkomst een plan gepresenteerd voor wonen en werken op de locatie Bleizo-West. Dus aan beide zijden van de A12, gegroepeerd tegen het station Lansingerland-Zoetermeer aan. Er zouden woningen voor ongeveer 3000-4000 huishoudens gebouwd gaan worden, ook flink wat hoogbouw, en verschillende prijsklassen. De foto van het plan in maquettevorm ziet u hieronder. Dat zou Lansingerland een stuk verder op de kaart leggen dan nu en met beduidend minder ‘dorps karakter’. Het plan moet ook nog aan de Raad van Zoetermeer worden gepresenteerd, dus verder geen details op papier. Natuurlijk volgt hierover later nog besluitvorming in de raad.

De PvdA heeft natuurlijk vaker gepleit voor het zeker stellen van voldoende bedrijfskavels in de regio, maar als die functie van het Bleizo-gebied gecombineerd kan worden met bouwen voor allerlei doelgroepen, dichtbij OV, dan is dat een goede kans. Zie ook nog even: https://www.rli.nl/publicaties/2018/advies/versnellen-woningbouwproductie-met-behoud-van-kwaliteit, een advies van de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur, waarin onder andere gepleit wordt om ‘realistisch’ te zijn bij bouwen, en bereikbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving integraal mee te nemen.

Maquette van de plannen voor Bleizo-West (foto van Jan-Pieter Blonk)

KADERBRIEF

De presentatieavond over de kaderbrief was nauwelijks verhelderend. De kaderbrief is zeer top-line, geeft geen beleidsaccenten, alleen de hoofdlijnen uit het coalitieakkoord. Met bovendien nog veel PM posten. In 2019 is er een voordelig resultaat van 2,2 miljoen euro en dat loopt in 2022 op naar 5,2 miljoen euro. Voor 2019 komt er nog zo’n 1 miljoen euro bovenop, zo bleek na bekend worden van de meicirculaire vorige week. In ieder geval lijkt er volop ruimte voor nieuw beleid en andere investeringsbehoeften. Op dinsdag 3 juli zitten de gecombineerde commissies bijeen en kan iedere fractie zijn woordje doen over de kaderbrief. Het belooft minder enerverend te worden dan voorgaande jaren. Fracties kunnen vooral hun aandachtspunten kenbaar maken, nu er nog geen duidelijkheid is over de financiële gevolgen van het coalitieakkoord en het Interbestuurlijk Programma van de VNG waarin gemeenten gezamenlijk grote maatschappelijke opgaven (bijvoorbeeld energietransitie, eenzaamheid) aanpakken. Wordt vervolgd.

Berkel Westpolder

 Tot slot: Op dinsdagavond 3 juli vindt dus de bespreking van de kaderbrief plaats. Op woensdagavond 4 juli is er een beeldvormende avond over wijkaanpak in de Vogelbuurt, voortgang warmtenetten in Oostland, integraal veiligheidsbeleid en een verhaal over de trends in het sociaal domein. Op donderdag 5 juli is er een raadsvergadering waarop vooralsnog alleen de jaarrekening 2017 op het programma staat en Petra Verhoef wordt benoemd in de commissie die de klankbordgesprekken met de burgemeester voert. Samen met de fractieleiders van CDA, Leefbaar3B en WIJ, zodat een goede mix van coalitie en oppositie in de klankbordcommissie vertegenwoordigd is. Gerard Bovens stuurde vanuit provincie Groningen een foto van het Gevangenismuseum in Veenhuizen, waar alle huizen stichtelijke namen hebben. Past wel een beetje in het ‘dorpse karakter’ van Lansingerland. Een goede week!

 Aflevering 479 sinds januari 2007

 

 Daar zullen we college streng aan houden!

 

Nieuw Kassencomplex Koppert Molenweg Rodenrijs

Westpolder school