WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 26 MEI T/M 1 JUNI 2018

3 juni 2018

Dit is nummer 475 in de rij van weekverslagen van de PvdA fractie in Lansingerland. Op dinsdag 28 mei stelde de politie Lansingerland zich voor aan de nieuwe (duo)raadsleden en op donderdag 31 mei was er een korte raadsvergadering, met een paar financieel-organisatorische punten. De coalitie van Leefbaar3B, VVD, CDA en ChristenUnie werkte intussen verder aan het coalitieakkoord. We keken hoe het verder in de regio gaat met de coalities.

COALITIESAMENSTELLING ONDERSCHEIDT ZICH STERK VAN REST REGIO

De nieuwe coalitie in Lansingerland die bestaat uit Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie onderscheidt zich sterk van de nieuwe coalities in de omliggende gemeenten in onze regio, zo blijkt uit onderstaand overzicht. De samenstelling is uitgesproken rechts-conservatief en dat zien we verder alleen maar in gemeente Zuidplas, waar de coalitie gevormd wordt door ChristenUnie/SGP, VVD en CDA. In Capelle a/d IJssel wordt door Leefbaar en de VVD nog aan een beoogde coalitie gewerkt. In de rest van de regio is er sprake van veel gemengdere coalities, in het spectrum van links en rechts. Alleen de raad van Rotterdam laat nu nog op zich wachten. Na meer dan tien weken is daar nog steeds niet duidelijke hoe de coalitie eruit gaat zien. “De VVD wil niet zonder Leefbaar Rotterdam in een college. PvdA en GroenLinks willen juist niet met zowel Leefbaar als de VVD in een college”, zo lezen we bij RTV Rijnmond. Volgende week moet daar meer duidelijkheid komen. https://www.rijnmond.nl/nieuws/169045/Rotterdamse-informateurs-stellen-ultimatum-volgende-week-duidelijkheid

De PvdA vraagt zich af wat de sterk afwijkende politiek-bestuurlijk signatuur van Lansingerland gaat betekenen voor de bestuurlijke effectiviteit van onze gemeente in samenwerkingsverbanden zoals de Metropoolregio. In hoeverre Lansingerland nog een serieuze en aantrekkelijke partner blijft om zaken mee te doen als het gaat om belangrijke dossiers zoals bouwen van betaalbare huizen, duurzaamheid, openbaar vervoer, geluidsoverlast, aanleg van wegen en fietspaden en economische vernieuwing, zal de toekomst gaan leren. De sterk naar binnen gerichte, dorpsachtige uitstraling van het door de betrokken partijen opgestelde raamwerk voor een coalitieakkoord kan Lansingerland bestuurlijk gaan opbreken en in een bestuurlijk isolement gaan brengen. Het risico dat onze gemeente vermorzeld gaat worden door de omliggende grotere gemeenten met ieder hun eigen belangen in relatie tot ons grondgebied is zeker realistisch. Schone taak voor de oppositie om hierin nog bij te sturen.

De actuele stand van zaken m.b.t coalitievorming in de regio op een rijtje:

Lansingerland: (beoogd) Leefbaar 3B, VVD, CDA en CU;

Pijnacker-Nootdorp: VVD, Eerlijk Alternatief, CDA, D66;

Delft: (beoogd) GroenLinks, STIP, D66, VVD, PvdA;

Zoetermeer: VVD, D66, LHN, GroenLinks, CDA;

Leidschendam-Voorburg: VVD, CDA, PvdA, CU/SGP;

Den Haag: Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks;

Zuidplas: CU/SGP, CDA, VVD;

Gouda: (beoogd) D66, CU, CDA, GroenLinks, PvdA;

Schiedam: VVD, AOV, D66, GroenLinks, Progressief Schiedam, CDA;

Vlaardingen: ONS, SP, VVD, GroenLinks, CDA;

Maassluis: CDA, PvdA, D66, VVD;

Alphen a/d Rijn: Nieuw Elan, CDA, GroenLinks;

Capelle a/d IJssel: (beoogd) Leefbaar Capelle, VVD, en ….

Rondom in Bergschenhoek met bekende kastanjeboom

JEUGD IN LANSINGERLAND

Zoals u weet, is het rommelige beleid ten aanzien van het maatschappelijk vastgoed onze fractie al jaren een doorn in het oog. Het ontbreek de wethouder aan een duidelijk plan. Van de week was te lezen in de Heraut “dat het pand van jeugdsoos Pecto’s uit de verkoop is gehaald”. Zie http://www.herautonline.nl/?p=70170

De vraag is of dat juist is. Op 8 mei 2018 informeerde het college van B&W de raad via een brief. Feit is dat Pecto’s nog tot 14 mei 2019 op de locatie kan blijven, dan loopt het huurcontract af. In mei stond een gesprek gepland tussen Pecto’s en Jeugd- en Jongerenwerk Lansingerland, om (nogmaals) te verkennen of er sprake kan zijn van een mogelijke samenwerking tussen deze partijen. We zijn benieuwd of dat gesprek al heeft plaatsgevonden en wat het heeft opgeleverd. De gemeente lijkt voor Pecto’s een rol te zien bij het behouden en verder ontwikkelen van de activiteiten voor jongeren, maar of het pand Pecto’s hier als locatie een rol speelt is vooralsnog niet duidelijk. “Zoals toegezegd zullen wij bij een voornemen tot verkoop van het pand uw raad een voorstel voorleggen over de toekomstige bestemming hiervan”, aldus het college. Gecombineerd met het feit dat in het raamwerk van de beoogde coalitie de ‘jeugd’ veelvuldig genoemd wordt onder het hoofdstuk ‘Veiligheid’, maken we ons toch zorgen over de ruimte die jongeren gaan krijgen in Lansingerland om gewoon op te groeien en elkaar te ontmoeten. In het raamwerk schrijft men onder andere: “We zetten in op de versterking van de ketenbenadering bij het creëren van kansen voor jongeren, investeren in vroegsignalering en een preventieve aanpak waarbij de mix tussen preventie en repressie voor het gewenste effect zorgt” of “We zetten in op een sterke verbinding met en sturing op het Jeugd- en Jongerenwerk als schakel in de integrale ketenaanpak van veiligheid”. Ook nog een bullet over camera’s bij Wifi hotspots. Wordt uw (klein)zoon of (klein)dochter straks tijdens het chillen op de ‘aangewezen, veilige ontmoetingsplek’ door camera en app van Buurttoezicht in de gaten gehouden? Het voelt kil. Wat vinden de jongeren daar eigenlijk van?

 

Eindelijk bouwen op Wilderszijde

 

Wildersekade: links gratis OV 65+, rechts betalen

Tot slot: de komende week is er op dinsdagavond 5 juni een carrouselbijeenkomst van de afdeling Beheer & Onderhoud, waarbij (duo)raadsleden een inkijkje krijgen in werkzaamheden en actuele vraagstukken. Op woensdag 6 juni staat de Omgevingswet/-visie op de agenda. In de nieuwe wet worden regels voor ruimtelijke ontwikkeling versimpeld. Wat dat betekent voor bouwen en aanpassen van huizen en de zeggenschap van burgers daarin, is natuurlijke reuze interessant. Een goede week gewenst!

Aflevering 475 sinds januari 2007

 

Gemeentehuis in de steigers voor nieuwe kozijnen

Park de Polder steeds mooier

Westpolder: sneller bouwen kan en moet!