WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 29 SEPT T/M 5 OKT 2018

7 oktober 2018

Dit is weekverslag nummer 485 van de PvdA fractie in Lansingerland. In de commissie Samenleving kwam wethouder van Tatenhove met een konijn uit de hoge hoed tijdens de bespreking van het door ons en Leefbaar3B ingebrachte punt over bijzondere bijstand voor personen die de eigen bijdrage voor een verblijf in het Hospice in Lansingerland niet kunnen betalen. Ook stonden de nieuwe tarieven voor de sportaccommodaties op de agenda, waar de sportverenigingen zélf nog niet in zijn gekend. En verder blijkt dat de bankenwereld zich nestelt in het Huis van de Samenleving: de centrale hal van ons Gemeentehuis.

 

Stuk van het Klokkenlint in Berkel

 EIGEN BIJDRAGE HOSPICE NIET VIA BIJZONDERE BIJSTAND MAAR ‘MAATWERKPOTJE’

Op 4 oktober werd het bespreekpunt dat we samen met Leefbaar3B indienden besproken in de commissie Samenleving: zou er eigen bijstand moeten kunnen worden verleend aan Lansingerlandse inwoners voor de eigen bijdrage voor een verblijf in een hospice? Het komt een paar maal per jaar voor dat cliënten van het Hospice in Lansingerland de eigen bijdrage van momenteel € 40,- per dag niet kunnen betalen, omdat ze bijvoorbeeld geen aanvullende verzekering hebben en financieel in de problemen zitten. Als familieleden dit niet voor hen kunnen betalen, blijven de kosten voor het Hospice Lansingerland. Een aanvraag voor bijzondere bijstand kan een oplossing bieden om de kosten te betalen. Daartoe zou een aanpassing van de Beleidsregels Sociaal Domein nodig zijn. Een aantal gemeenten, waaronder Capelle aan den IJssel, verlenen deze bijzondere bijstand voor opname in een hospice.

Ons college van B&W verwijst naar een voorliggende voorziening in de vorm van een verpleegtehuis en had tot dusverre niet gereageerd op de brief die het bestuur van Stichting Hospice Lansingerland eind augustus 2018 had gestuurd. De heer van Schaijk, bestuurslid van de stichting, sprak in: het gaat maar om weinig geld, zo’n 1 tot 3 gevallen per jaar op het totaal van 80 tot 90 gasten per jaar, voor een verblijf van slechts enkele weken. Het gaat erom dat mensen onbezorgd, zonder schuld, kunnen verblijven. Hij vertelde dat 60-70% van de gasten uit Lansingerland komt. Hij benadrukte dat een verpleegtehuis niet is ingericht voor stervensbegeleiding.

Er vond een uitgebreide oordeelsvorming plaats, soms verhit, waarbij de meeste fracties ons voorstel in grote lijnen steunden. Ons plan was om dit via een amendement bij vaststelling van de begroting financieel te regelen en aan het einde van het jaar de aanpassing van de Beleidsregels Sociaal Domein te doen.

Toen was wethouder van Tatenhove aan de beurt. Ze had het allemaal ‘al’ geregeld, zei ze. Geen bijzondere bijstand, maar ‘een soort van verzekering’ voor de vergoeding van de eigen bijdrage via ‘begeleiden light’ uit ‘de WMO-gelden’ om ‘maatwerk te leveren per individueel geval’. Ook vielen de woorden ‘potje’ en ‘constructie’. De brief daarover zou onderweg zijn naar het Hospice en naar de Raad. Dit leidde enerzijds tot opluchting, anderzijds tot verontwaardiging: het was bijzonder onduidelijk hoe de oplossing eruit ziet en welke stappen nog nodig zijn om dit ook politiek af te dichten. We hopen dat er tijdig opheldering komt om dit eenduidig en helder voor de toekomstige gasten van het Hospice te regelen. Onbezorgd sterven, daar ging het tenslotte om.

 Het ‘bolle bruggetje’ bij de Bleiswijkse zoom

 STAAN VERENIGINGEN BUITEN SPEL BIJ DE SPORTTARIEVENNOTA?

Bij de bespreking van de tarievennota Sportaccommodaties 2019-2020 stelde onze woordvoerder Sam de Groot, die als laatste sprak in de eerste termijn, de vraag die nog niemand had gesteld. “Heeft de wethouder het voorstel voor de nieuwe tarieven al met de sportverenigingen gedeeld?” “Met name voor de buitensportverenigingen is dit nieuw. Als er geen goed proces is geweest, dan kan de Gemeenteraad ook geen goed besluit nemen”. Nee, die zijn niet gedeeld met de sportverenigingen, zo bleek uit de reactie van wethouder van Tatenhove.

 Sportverenigingen gaven in een rondetafelgesprek in april 2018 aan de huurtarieven te hoog te vinden. Dat is al jaren zo. De tarieven voor de binnensport (exclusief BTW) waren daarom al tot 2020 bevroren en nu stelt het college voor om dit ook voor de buitensport te doen. Het Rijk heeft aangekondigd om voor de binnensport per 1 januari 2019 het lage BTW tarief van 6% naar 9% te verhogen. Die 3% verhoging moeten de binnensportverenigingen zelf betalen, als het aan het college ligt. CDA kondigde een amendement aan om deze BTW-verhoging te compenseren via verlaging van de huurtarieven. Dit vond brede steun vanuit de commissie.

“Met de bevriezing van de tarieven weten de sportverenigingen welke kosten ze de komende twee jaar kunnen verwachten”, stelt het college. Toch is het aanbod van bevriezen van de tarieven voor de buitensportverenigingen minder genereus dan het lijkt. In 2018 betalen de buitensportverenigingen 6% BTW over de huur van de velden/banen. In 2019 en 2020 mag de gemeente geen BTW over het gebruik van sportvelden meer in rekening brengen in verband met nieuwe EU-regels. Ze moeten nog wel zelf 9% BTW betalen over de uitgaven voor onderhoud aan de velden. Via een BTW compensatiefonds, waar meerdere gemeenten aanspraak op maken en wat niet onuitputtelijk is, kunnen die BTW kosten worden gecompenseerd. Vraag is alleen of dat dekkend gaat zijn. Daarom kiest de gemeente ervoor om het bedrag dat de buitensportverenigingen nu inclusief BTW betalen, ook in 2019 en 2020 in rekening te brengen. Dit betekent voor de buitensport dat de tarieven (in totaal) gelijk blijven ten opzichte van 2018. Bevroren dus. Voor de sportverenigingen verandert er dus niets, maar de gemeente probeert zo wel het eigen risico zo laag mogelijk te houden. “Waarom eigenlijk? De gemeente is er toch voor de sportverenigingen, en niet andersom!”, zo stelde onze woordvoerder Sam.

Voorleggen aan de sportverenigingen vond de wethouder overbodig, want dit “bevriezen van de tarieven” hadden de besturen van de verenigingen toch in het coalitieakkoord kunnen lezen. Sam legde uit dat het bevriezen voor meerdere uitleg vatbaar is: is het bevriezen van toepassing op het bedrag met of zonder BTW? Weten de sportverenigingen dat? Waarom brengt de gemeente de tarieven niet netto (dus zonder BTW) in rekening bij de verenigingen en haalt de 9% BTW op uitgaven terug uit het BTW compensatiefonds, als risicopost voor de gemeente? We zijn benieuwd wat de verenigingen hiervan vinden.

 

Er zijn plannen voor woningbouw op terrein Treurniet

RABOBANK ZUID-HOLLAND MIDDEN VESTIGT ZICH IN HAL GEMEENTEHUIS

Op 27 september besprak onze gemeenteraad in de raadsvergadering uitgebreid over de vurige wens van wethouder Fortuyn om voor een slordige 50.000 euro een koffiebarretje in de hal van het gemeentehuis te maken. Met een leestafel en een paar fleurige schermen zou het Huis van de Samenleving verder gestalte krijgen. De investering werd en passant in de zomerrapportage genoemd. De PvdA, Wij Lansingerland en Leefbaar3B vonden dat we wel coulant konden zijn: het is een gebaar van gastvrijheid, maakt de kale hal gezelliger en vier mensen met een beperking konden aan de slag in de bar. ChristenUnie en VVD, met CDA, D66 en GroenLinks in hun kielzog, vonden dit niet passen en stelden met een amendement voor om de wenselijkheid van deze investering te bespreken bij raadsvergadering over de begroting op 1 november a.s. En zo werd het besloten.

Saillant detail: dit Huis van de Samenleving, blijkt nu ook het huis van de bankenwereld te worden: het adviescentrum van de Rabobank Zuid-Holland Midden gaat zich in de centrale hal van het Gemeentehuis vestigen, per 1 februari 2019. Het grote gebouw aan het Wolfend in Bergschenhoek is te groot en dus krijgt men een ‘compacter servicekantoor’ op het gemeentehuis. Voor adviezen over hypotheken bijvoorbeeld, niet om te pinnen of muntrollen op te halen. College van B&W heeft daartoe op 2 oktober 2018 besloten. Overheid & Kapitaal als trouwe partners. Dat roept toch vragen op. Hoort advies en service van een specifieke bank in het Huis van de Samenleving? Zou de ING-bank dat ook willen? Waarom geen postkantoor, een fotograaf voor de pasfoto’s of een zorgwinkel met toiletverhogers en rollators? En hoe mooi zou het zijn geweest als de Rabobank zijn advieskantoor in één van de leegstaande panden in Bergschenhoek had willen vestigen. Net als vroeger: advies over geldzaken in de kleine dorpskern.

RK kerk in Bergschenhoek

 Tot slot: Het eerste elektrische vliegtuig is geland op Rotterdam The Hague Airport, op 30 september. Een eerste stap naar geluidsarm en duurzaam. Maandag bespreken we de begroting in een ‘tafeltjesavond’ met de ambtenaren van de verschillende afdelingen. Onze analyse van het collegeprogramma krijgt u in het volgende weekbericht. Wij wensen u een goede week!

 

 Station Lansingerland-Zoetermeer in aanbouw 1

 

Station Lansingerland-Zoetermeer in aanbouw 2

 

 Station Lansingerland-Zoetermeer in aanbouw 3