WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 3 T/M 9 NOV 2018

11 november 2018

Dit is weekverslag nummer 489 van de PvdA fractie in Lansingerland. Op dinsdagavond waren er twee technische toelichtingen voor de leden van commissie Ruimte: één over het bod dat de gemeente Lansingerland deed aan het samenwerkingsverband voor woningmarktafspraken in de regio Rotterdam en één over de plannen voor veiligere, goed doorstromende rotondes. Beide belangrijke thema’s voor de PvdA-fractie. En we kunnen alvast verklappen: er komt een tunnel, maar niet waar wij deze het meest nodig achtten.

Bevolkingsgroei in Parkzoom en Rodenrijsezoom.

SOCIALE WONINGBOUWPLANNEN VAN ONZE GEMEENTE

Onze fractie heeft er al járen op gehamerd: het aantal sociale huurwoningen in Lansingerland moet omhoog en bij voorkeur minimaal 20% van de totale woningvoorraad zijn. Nu ligt dat percentage op 19%. Er is lokaal en regionaal behoefte aan sociale woningen. Mensen die zich inschrijven als woningzoekenden bij Woonnet Rijnmond, waar ook de woningen van 3B-wonen in de pool zitten, krijgen te maken met een wachttijd van flink wat jaren, afhankelijk van hun behoeften en eisen. Jongeren vinden hier nauwelijks een woning. We gaven tijdens het debat op 1 november over de begroting 2019-2022 en het collegeprogramma al aan grote onvrede te hebben met de losse manier waarop de 20% grens nu wordt gehanteerd. Het was toen reden voor onze fractievoorzitter om een stemverklaring af te leggen.

Bij de presentatie over sociale woningbouw afgelopen dinsdag werd duidelijk dat het inderdaad helemaal niet de bedoeling is om de 20% norm te halen. “We zitten nu op 19%. De 20% is een richtgetal, maar er ligt al veel vast aan bouwplannen en daar kunnen we niet zomaar van afwijken”, zo werd uitgelegd. “Effectief heeft Lansingerland 241 corporatiewoningen bijgebouwd in de afgelopen jaren en dat kan je van de andere gemeentes niet zeggen, want daar is vaak ook veel gesloopt of verkocht”. Liggen de ambities van de regio en Lansingerland wel in één lijn? De regio wil voldoende sociale woningen realiseren ten opzichte van de totale woningvoorraad en wil ook graag een meer evenwichtige spreiding en betere betaalbaarheid. Lansingerland wil “in passend tempo groeien naar een omvang van 75.000 inwoners” en wil “huidige inwoners van Lansingerland aansprekende en bereikbare woningen bieden…met een grote variëteit aan woningen in verschillende prijsklassen, zowel koop als huur”. Wat een gek verhaal eigenlijk. Hoezo, voor huidige inwoners? We trekken met de prijzen van onze woningen toch vooral de Rotterdammers met de dure auto’s en af en toe een BN-er uit Amsterdam? En jongeren en mensen met lage inkomens zijn gedwongen te verhuizen naar één van de omliggende gemeentes van Lansingerland? Het college redeneert: aanbod creëert vraag en aangezien we binnen Woonnet Rijnmond verhuren, zouden we alleen maar bouwen voor import. Zo lijkt een deel van de fracties er ook in te zitten. Het bod aan de provincie kwam dus uit op (maar) 750-1000 sociale huurwoningen erbij bouwen tot 2030. We zijn natuurlijk benieuwd wat de provincie Zuid-Holland van het bod vindt. De provincie wil namelijk zeker weten dat de doelgroep goed gehuisvest wordt en dat er meer spreiding is. Wilderszijde, waar het geplande percentage sociaal nu op 20% staat, loopt daarbij nog wel een risico. Daar moet een bestemmingsplan worden vastgesteld. Wat nu als de provincie dit percentage liever hoger ziet? Bij de eerstvolgende vergadering van commissie Ruimte van 4 december a.s. zullen we samen met GroenLinks een bespreekstuk agenderen, waar het ‘bouwen voor eigen behoefte’ versus ‘solidair bouwen in de regio’ een belangrijke vraag zal zijn. De onderzoeksresultaten over woningbehoefte in de regio, die de commissie Ruimte inmiddels heeft ontvangen, zullen daarvoor de basis vormen. Binnenkort dus meer hierover.

 

Bouwen bij de HSL in Bergschenhoek

ROTONDES AANGEPAKT VOOR VEILIGHEID EN DOORSTROMING

 Bij de commissie Ruimte was er ook een uitgebreide uitleg over plannen voor verbetering van veiligheid van zeven grote rotondes in Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. Verkeersveiligheid is belangrijk, maar de doorstroming van verkeer op de rotondes moet ook verzekerd zijn. Het speciaal gemaakte filmpje ‘Niek en de zeven rotondes’ illustreerde de onveilige situatie op deze rotondes. Niek is een jongen van een jaar of 15, die een aardig tempo heeft en houdt van de kortste weg over de rotonde. De problematiek bij de verschillende rotondes varieert: soms zijn fietsers niet goed zichtbaar door een heg, soms zitten ze in een dode hoek, soms naderen de auto’s te snel of fietsen de fietsers tegen het verkeer in, soms verschillen de voorrangsregels van rotonde tot rotonde en raken automobilisten in de war. U weet dat de rotonde bij de Oudelandselaan/Klapwijkse weg al jarenlang onze aandacht heeft. Het is een belangrijke route voor schoolgaande kinderen, van en naar de sportvelden en naar het centrum van Berkel. Scheiden van auto’s en fietsers is de enige veilige manier, wat ons betreft, en wij pleitten dus voor ondertunneling. Met onze petitie die we begin 2018 startten haalden we 1571 handtekeningen op bij bezorgde ouders, sportclubs, scholen en anderen. Uit het Masterplan voor de wijk Westpolder-Bolwerk bleek destijds dat er in 2002 al een fietstunnel gepland stond tussen de Leeweg en de Klapwijkseweg, halverwege de Oudelandselaan en de brug bij ’t Manneke. Onze scheidend fractieleider Gerard Bovens zei in maart 2018: “Eén blik van het college op het Masterplan 2002 had aanleiding moeten zijn om een gedegen technisch onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid van bouw van een fietstunnel. Dit is niet gebeurd. Er is alleen onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de rotonde aan te passen terwijl tegen de raad werd gezegd dat de aanleg van een tunnel technisch veel te ingewikkeld en te duur was. Het Masterplan Westpolder-Bolwerk laat zien dat dit niet spoort met het verhaal van zestien jaar geleden”. De Fietsersbond is overigens ook geen voorstander van ondertunneling. Leest u het allemaal nog maar eens rustig door in het meest recente stukken op onze website. Fietstunnel Oudelandselaan legt hypotheek op nieuwe college en College jokt over haalbaarheid tunnel.

Rotonde bij Oudelandselaan/Klapwijkse weg

Toeval of niet, de ambtenaren bewaarde ‘onze’ rotonde tot het laatst. Het werd zo best een beetje spannend. Wat blijkt: daar zit nu géén tunnel in de planning, maar een zogenaamde ‘turborotonde met een Schiedamoplossing’. Daarbij worden de fietsoversteken verder van de rotonde afgelegd, zodat de automobilisten de fietsers niet in hun dode hoek kunnen hebben. Sam de Groot vroeg terecht of dat dan juist niet gevaarlijker is, omdat de auto’s met hoge snelheid (vooral op de Klapwijkseweg vanuit richting Pijnacker) naderen. Die ‘Schiedamoplossing’ is in Schiedam pas een jaar getest, maar levert inderdaad minder ongelukken op. Sam bleef doorvragen. “Hoe kun je van kleine kinderen verwachten dat ze veilig door zo’n file van auto’s oversteken? Niek is een oudere jongen, de kinderen die hier fietsen zijn vaak nog in de leeftijd van de basisschool. Hebben jullie ook met basisscholen en sportverenigingen gesproken?”. De ambtenaren gaan op pad naar die partijen met het filmpje van ‘Niek en de zeven rotondes’. Valmir Xhemaili vroeg nog of er meer verlichting op de rotondes mogelijk is voor veiligheid. Dat is inderdaad een aandachtspunt.

Waar wél een tunnel komt, op termijn, is de rotonde bij de Raadhuislaan, dus de rotonde bij de brandweerkazerne. Dit is de drukste rotonde in de spits volgens tellingen. Er komt veel fietsverkeer ook uit het AMG Schmidtpark razen. Het plan is om een fietstunnel te maken vanaf de Landscheiding naar het AMG Schmidtpark. Voor snelle, regionale fietsers. Denk dan eens door hoe je vervolgens langs de skatebaan en chillplek het nieuw aan te leggen fietspad langs het Berkels dijkje op kunt razen….Dat is nog wel een uitdaging! Het moet een belangrijke verbetering voor de regionale fietsroute worden. En het is ook belangrijk voor ontsluiting van Wilderszijde. Kosten: 3 miljoen. Valmir vroeg nog naar subsidies vanuit het Rijk. Het blijkt dat deze gelden via de Metropoolregio komen, gericht op doorstroming en veiligheid. Regionaal fietsverkeer gaat dus boven de veiligheid van onze schoolgaande en sportende kinderen. Eén van de vele onverwachte moves van het college van Lansingerland. Op 15 januari 2019 wordt dit in commissie Ruimte besproken.

Straks geforceerd tunnelgebruik bij rotonde Randweg-West Bergschenhoek

 Tot slot: Er ligt weer een commissieweek in het verschiet. Alleen voor commissies Ruimte en AB, want voor Samenleving waren geen agendapunten. Is dat goed nieuws of slecht nieuws? Op maandag bezoekt Lucas Vokurka, de nieuwe gemeentesecretaris, ons bij de fractievergadering. Wij wensen u een goede week!

 

 Klimmen in het AMG Schmidtpark blijft leuk

Zingen tegen angst in het donker is binnenkort niet meer nodig

 

Trainen met de mountainbike kan ook in het AMG Schmidtpark

 

Liever chillen in het park? Kan ook!