WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 31 MAART T/M 6 APRIL 2018

7 april 2018

Dit is het eerste weekbericht ‘nieuwe stijl’ van onze PvdA fractie, die vanaf 5 april 2018 echt officieel is begonnen. Vorige week sloot Gerard Bovens een periode van meer dan 11 jaar raadslidmaatschap af. Daarmee kwam ook een einde aan zijn lange rij van weekverslagen. Zijn weekverslag was al die jaren een informatiebron voor inwoners, pers en politieke collega’s, niet alleen over het werk van onze eigen fractie, maar ook met details van wat er speelde in de Gemeenteraad en in de Gemeente. Altijd trouw gepubliceerd, op vrijdag tussen 7 uur en half 8. Nooit later, alleen bij vakanties of computerpech. Bijzonder, waardevol en gelukkig nog gewoon te raadplegen op onze website.

“Wie gaat nu het weekverslag schrijven?” was één van de meest gestelde vragen in de afgelopen week. De stijl van Gerard is moeilijk te evenaren, maar dat hoeft ook niet. Wat de nieuwe fractie wel wil doen is verslag uitbrengen van ons werk en wat ons verder bezig houdt. Gewoon, de transparante partij zijn die we altijd waren.

NIEUWE FRACTIE VAN START

 Op 29 maart sprak fractieleider Petra met verkenner Simon Fortuyn van Leefbaar 3B en zijn fractiegenoot Wouter Hoppenbrouwer. Het was een open, constructief gesprek, waar de uitslag werd geduid, droomcoalities werden besproken en Petra de speerpunten benoemde waar we absoluut aan zouden vasthouden in een coalitieakkoord. Dat waren in ieder geval versneld betaalbaar bouwen en een socialer beleid op inkomensondersteuning en armoedebestrijding bij kinderen. Ondanks onze enkele zetel staat de PvdA open om collegeverantwoordelijkheid te nemen: door de jaren heen zijn we een fractie geweest met een duidelijke lange-termijn visie voor wat Lansingerland nodig heeft, een fractie die steun gaf aan het college waar mogelijk. Ook een fractie waarvan veel van de plannen uit het verkiezingsprogramma uiteindelijk door het college zijn overgenomen. Door volhardend agenderen en onderbouwen. Zoals bekend gaat Leefbaar 3B in de coalitievorming nu verder met VVD, Wij Lansingerland en ChristenUnie.

Na de installatie van fractieleider Petra Verhoef als lid van de gemeenteraad van Lansingerland op donderdag 29 maart, was er even een luwe periode. Althans, daar leek het op, maar op zaterdag 30 maart haalde de fractie al weer de regionale pers. In het AD, editie Rotterdam, werd melding gemaakt van onze gezamenlijk actie met de PvdA provinciefractie, die voor ons bij Gedeputeerde Staten aankaartte dat de fietsoversteek N209-Hoekeindseweg voor scholieren en recreatief verkeer gevaarlijk is. Een fietstunnel lijkt gewenst. Gedeputeerde Staten hebben besloten om in het voorjaar 2018 een verkenning te starten naar de noodzaak, mogelijkheden, haalbaarheid en draagvlak voor een veilige fietsverbinding. De gemeente Lansingerland wordt erbij betrokken, zoals te lezen op de website van de PvdA Zuid-Holland: https://zuidholland.pvda.nl/nieuws/fietstunnel-bleiswijk/

 

Valmir Xhemaili (links) en Hamid Azzouzi werden op 5 april benoemd tot duo-raadslid. Hun eerste functie in politiek Lansingerland. Sam de Groot, een oude rot in het vak, was verhinderd

De week was verder gevuld met een uitgebreid introductieprogramma voor de nieuwe en oude (duo)raadsleden: over de gemeentewet, de instrumenten van de raad, de rol van de griffie en IT uitleg over het gebruik van verschillende apps voor raadplegen van de stukken voor vergaderingen van de commissies en de raad. Op 5 april werden Hamid Azzouzi, Sam de Groot en Valmir Xhemaili officieel in de raadsvergadering benoemd tot duo-raadslid. Sam en Valmir gaan op dinsdagen de vergaderingen van commissie Ruimte doen, Hamid en Petra op woensdagen de vergaderingen van commissie AB, en Valmir en Petra op donderdagen de vergaderingen van commissie Samenleving. De bijbehorende beeldvormende presentatieavonden worden op vergelijkbare wijze verdeeld. Een kleine fractie moet kunnen bouwen op sterke duo-raadsleden en dat zit bij ons goed! Hamid stelde meteen zijn eerste vraag bij de presentatie over de nieuwe organisatiestructuur, die volgde op de raadsvergadering.

 

Hamid Azzouzi stelde waarnemend Gemeentesecretaris Ron Jeltema een vraag over het rapport ‘Structuur op orde en dan verder!’

Op maandagen zijn natuurlijk onze fractievergaderingen. We verruilen de intimiteit van de werkkamer van Gerard voor de fractiekamer in het Gemeentehuis. Anders, even wennen, maar met het voordeel dat we de andere fracties informeel kunnen spreken op de maandagen.

ONZEKERHEID ROND MAATREGELEN OM HSL STILLER TE MAKEN

Duo-raadsleden Sam en Valmir lieten er geen gras over groeien en dienden met Petra op vrijdag 6 april schriftelijke vragen (artikel 37) aan het college in. De PvdA fractie is bang dat de oplossingen voor de geluidsproblematiek rondom de HSL nog verder op de lange baan worden geschoven of zelfs afgelast. Dit alles n.a.v. verontrustende berichten in de pers vorige week, dat nieuwe, zeer kostbare aanpassingen volgens de NS nodig zijn aan het HSL-spoor. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) zegt er geen dekking voor te hebben, aldus RTV Rijnmond. Onze fractie vreest dat straks de beoogde maatregelen tegen de geluidsoverlast in Lansingerland ondergesneeuwd worden door de grote technische en financiële problemen waar het gehele HSL-project op nationale schaal mee te maken heeft. Daar moet je niet aan denken. Lees hieronder het volledige persbericht en de aanleiding voor de vragen in ons vorige weekverslag: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-26-30-maart-2018/

 

‘Il vient de loin’, Paul Gabriël 1887

Persbericht: De PvdA fractie in Lansingerland is bang dat de oplossingen voor de geluidsproblematiek rondom de HSL nog verder op de lange baan worden geschoven of zelfs afgelast. Daarom stelde de fractieleden vragen aan het college van B&W. De HSL loopt dwars door Lansingerland heen en is al jaren een hoofdpijndossier: nationaal een enorme financiële strop, voor de reizigers vertraging van treinen, voor de inwoners van Lansingerland al jaren veel geluidsoverlast. In 2015 beloofde het ministerie 37 miljoen voor maatregelen die de geluidsoverlast moeten beperken. Eind 2017 werd tussen de stichting Stop Geluidsoverlast HSL, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en Infraspeed een overeenkomst getekend met daarin de afspraak om een volgende stap te maken richting het realiseren van de maatregelen om de HSL stiller te maken (‘co-realisatie’ genoemd).

Fractieleider Petra Verhoef: “Die overeenkomst werd vrolijk gecommuniceerd in januari 2018. We schrokken dus best van berichtgeving op 28 maart j.l. van RTV Rijnmond. Kort samengevat is het volgens de NS hard nodig om ontwerpfouten, die bij de aanleg van de spoorbaan zijn gemaakt, eruit te halen. Alleen dan kunnen treinen op tijd kunnen rijden. Het artikel van RTV Rijnmond zegt ook: “Hoeveel de nieuwe aanpassingen aan het HSL-spoor gaan kosten, is onduidelijk.” “Dat kan zo een paar honderd miljoen zijn”, zei ProRail-topman Eringa tegen NRC. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) ziet voorlopig geen reden om fors te gaan investeren. Van Veldhoven noemt de bedragen die rondgaan ‘ontzettend groot’. Ze heeft geen extra geld beschikbaar. “De bestaande financiële kaders zijn leidend”, aldus RTV Rijnmond.

Verhoef: “Ik had graag gehad dat de wethouder veel actiever had gecommuniceerd. Vanaf 9 april rijdt hier overdag iedere 5 minuten een trein over het HSL-spoor. Straks worden de beoogde maatregelen tegen de geluidsoverlast in Lansingerland ondergesneeuwd door de grote technische en financiële problemen waar het gehele HSL-project op nationale schaal mee te maken heeft. Daar moet je niet aan denken. We willen van de verantwoordelijke wethouder onder andere horen of hij van plan is om op korte termijn in contact te treden met de minister en/of staatssecretaris over deze kwestie, met het doel toch op korte termijn tot minder herrie van HSL te komen”. Binnen 30 dagen wordt antwoord van het college verwacht.

De eerste week van onze nieuwe fractie zit erop. We beginnen volgende week met de eerste commissieweek, waarbij de commissie Samenleving meteen uitvalt vanwege gebrek aan agendapunten. Was het geen overgangsperiode geweest, dan had onze fractie gewoon weer een belangrijk bespreekpunt in het sociale domein geagendeerd. Zoals wel vaker. Het was gek zonder Gerard, maar we zijn onverminderd enthousiast. Ons nieuwe topteam is gestart.

 

Tijdens de verkiezingsperiode heeft de huidige fractie een hechte band gesmeed

Aflevering 469 sinds januari 2007