WONINGEIGENAREN ORANJEBUURT BERGSCHENHOEK WILLEN OOK OVERLEG MET COLLEGE

27 december 2017

De PvdA fractie is vorige week aangesproken door bewoners van de Oranje buurt in Bergschenhoek over een aantal problemen. Er wordt al een aantal jaren zeer intensief overleg gevoerd met bewoners van de wijk over diverse zaken. Dit overleg is echter uitsluitend met de huurders in deze wijk. De huiseigenaren in de wijk voelen zich buitengesloten en worden hierbij niet betrokken. Concreet is op de korte termijn de ontstane parkeeroverlast aan de orde die is ontstaan na het openen van de woon & zorgvoorziening De Stander in september van dit jaar maar er spelen nog meer zaken onder de bewoners die op dit moment geen aandacht krijgen. De PvdA fractie wil dat ook de bewoners van koopwoningen mee mogen doen aan het structurele buurtoverleg met de gemeente.

PvdA fractielid Sam de Groot stelde daarom vlak voor kerst aan het college de volgende vragen:

Vraag 1:

Weet het college er van dat er vele bewoners van koopwoningen in de Oranjewijk in Bergschenhoek zijn die de afgelopen jaren in het door het college zelf toegejuichte participatieproces in de Oranjewijk zijn buitengesloten van overleg met de gemeente?

Vraag 2:

Is het college van plan op een georganiseerde en gestructureerde wijze ook deze groep bewoners te gaan betrekken, en zo ja hoe?

Vraag 3

Is het college bekend met de enorme parkeeroverlast in de Oranjebuurt die ontstaan is na de opening van de Stander?

Vraag 4:

Is er voor het openen van de Stander een analyse gemaakt van het parkeren en mobiliteit in de wijk?

Vraag 5:

Wat gaat het college doen om de parkeeroverlast te verminderen?

Eind januari 2018 verwachten wij het antwoord van het college. De PvdA fractie gaat ervan uit dat het college ook contact zoekt met de woningeigenaren in deze buurt.