PvdA PROGRAMMA 2018-2022

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022 PVDA LANSINGERLAND: “HET MOET ANDERS

Het nieuwe verkiezingsprogramma van de PvdA Lansingerland heet ‘HET MOET ANDERS! – Werken aan een sociaal en duurzaam Lansingerland’. Het is samen met de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 definitief vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 20 november 2017.

Het verkiezingsprogramma geeft, naast een blik op het vele dat bereikt is, een heldere kijk op de kansen en uitdagingen die er liggen voor het snel groeiende Lansingerland, als het gaat om bouwen, banen, verkeer, vervoer, zorg en duurzaamheid. De PvdA geeft aan dat het hard zal blijven werken aan belangrijke zaken die de fractie in de afgelopen jaren in gang heeft gezet, in overleg met inwoners, maatschappelijke organisaties, buurgemeenten, Metropoolregio, provincie en ondernemers.

Petra Verhoef, beoogd lijsttrekker en voorzitter van de commissie die het programma schreef: “Het moet de komende 4 jaar écht anders in Lansingerland. De coalitie die Lansingerland in de periode 2014-2018 bestuurde was te veel bezig met opbouwen van financiële reserves en administratief regelen van de decentralisatie van zorg en ondersteuning. Men had veel meer moeten investeren in de toekomst, zoals sneller bouwen voor diverse vormen van huishoudens en inkomens, stimuleren van werkgelegenheid en betere dekking van openbaar vervoer. Daarnaast was men niet daadkrachtig genoeg om echt een duurzame gemeente te worden en burgerparticipatie goed vorm te geven.”

De plannen in het verkiezingsprogramma zijn concreet en gestoeld op belangrijke waarden voor de PvdA, zoals onderling respect, gelijke rechten en kansen voor de inwoners, en hun zeggenschap en betrokkenheid bij het beleid van de gemeente.

Verhoef: “Wat de PvdA betreft wordt het beleid de komende 4 jaren een stuk socialer: meer (huur)woningen voor mensen met lagere inkomens, betere toegankelijkheid en meer banen voor inwoners met een beperking, meer duidelijkheid over vinden en krijgen van zorg en ondersteuning, een doelgerichte aanpak van de duurzaamheid en meer laagdrempelige plekken om elkaar te ontmoeten voor jongeren en ouderen. Daarnaast zouden wij willen zorgen dat alle arme kinderen in Lansingerland worden bereikt met gemeentelijke financiële ondersteuningsprogramma’s.”

Het volledige verkiezingsprogramma is hier te lezen: PvdA Verkiezingsprogramma 2018-2022.docx def.docx. def

 

 

Bericht dd. 22 november 2017

PETRA VERHOEF LIJSTREKKER PVDA LANSINGERLAND

De kandidaatstellingscommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heeft haar advies aan het bestuur van de PvdA-Lansingerland uitgebracht. De commissie is van mening dat de PvdA met deze kandidaten een uitstekende lijst aan de kiezers kan presenteren. Dit advies is door de leden van de PvdA Lansingerland op 20 november 2017 in zijn geheel en zonder stemmingen overgenomen.

Lijsttrekker werd Petra Verhoef , thans lid van de PvdA-fractie in de raad. Petra beschikt over uitstekende leiderschapskwaliteiten en heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een deskundig, bevlogen, sociaal, integer en vriendelijk raadslid. Nummer 2 op de lijst is Sam de Groot. Sam is al 6 jaar steunfractielid. Met veel energie zorgt hij voor verbinding met belangengroepen en de Lansingerlandse samenleving.

Eerste nieuwkomer op de lijst is Hamid Azzouzi op nummer 3. Hamid is actief bij Soccer Boys en werkt bij de gemeente Waddinxveen. Wij zijn ook trots op onze tweede nieuwkomer Maaike Logtenberg – Vrijenhoef die op nummer 4 staat. Maaike is coördinator bij het Woonzorgvoorziening Van Oldenbarnevelthoeve. Op nummer 5 staat Valmir Xhemaili uit Bleiswijk, een jonge en enthousiaste nieuwkomer die werkt als Rijkstrainee en die daarnaast graag ook ervaring wil opdoen in de lokale politiek.

Met Astrid Oosenbrug, oud Tweede Kamerlid, en Gerard Bovens, thans fractievoorzitter in de raad, beschikt de lijst over twee sterke lijstduwers.

Het Verkiezingsprogramma 2018-2022 van de PvdA Lansingerland met als titel “Het moet anders!” verscheen op 2 november 2017 en is hier te lezen: PvdA Verkiezingsprogramma 2018-2022.docx def.docx. def

 

PVDA LEDEN OP 20 NOVEMBER 2017 POSITIEF OVER VERKIEZINGSPROGRAMMA & LIJST!

De leden van de PvdA Lansingerland zijn het er mee eens: in Lansingerland moet het anders! Maandagavond 20 november stelden zij unaniem het gelijknamige verkiezingsprogramma en ook de kandidatenlijst vast. Die toont de diversiteit waar de PvdA voor wil staan. Een goede man-vrouw verhouding, een broodnodige afspiegeling van de culturele verscheidenheid en een goede spreiding van kandidaten over de drie kernen.

Als lijsttrekker werd het huidige raadslid Petra Verhoef gekozen. Sam de Groot, die momenteel nog commissielid is, wordt de nummer twee. Hamid Azouzzi, Maaike Logtenberg en Valmir Xhemaili bezetten de plaatsen drie tot en met vijf. Lijstduwers op de laatste plekken op de lijst werden het voormalig PvdA Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug, bestuurslid Greet Wijs en de huidige fractievoorzitter Gerard Bovens. Hij zegt de Lansingerlandse dagelijkse politiek na drie bestuursperioden met een tevreden gevoel vaarwel.

Lijstrekker Petra Verhoef legt uit wat voor de nieuwe fractie de speerpunten gaan worden. “Wat de PvdA betreft wordt het beleid de komende vier jaar een stuk socialer, veiliger en duurzamer: minstens 800 betaalbare (huur)woningen extra bouwen voor mensen met lagere inkomens, betere toegankelijkheid en meer banen voor inwoners met een beperking, meer duidelijkheid over vinden en krijgen van zorg en ondersteuning, een duurzaamheidsaanpak die voor elke portemonnee betaalbaar is en bovendien ook duurzame voordelen oplevert, meer laagdrempelige plekken om elkaar te ontmoeten voor jong en oud. Daarnaast gaan wij er voor zorgen dat alle arme kinderen in Lansingerland worden bereikt met gemeentelijke financiële ondersteuningsprogramma’s. Wij gaan voor gratis openbaar vervoer voor 65+ en veel meer verkeersveiligheid. Dat fietstunneltje bij de gevaarlijke rotonde Oudelandselaan-Klapwijkseweg moet er nu snel gaan komen! Voor de PvdA moet het voortaan anders!”

Tijdens de komende campagne zal de PvdA zich profileren als een links-progressieve partij die vertrouwen in de toekomst heeft en wil bijdragen aan verbinding tussen álle groepen in onze samenleving. Verhoef: “Menig politieke partij is angstig over onze snel veranderende samenleving en leefomgeving. Dan loop je het risico om groepen uit te sluiten. Daar is de PvdA wars van. Want wij horen er in Lansingerland allemaal bij!”

Zie voor de hele kandidatenlijst: Kandidatenlijst GR 2018 – voorstel aan ALV.pdf 1

Foto’s van de ALV op 20 november 2017