HOEVEEL NIEUWE BANEN GAAT DISTRIBUTIECENTRUM ZALANDO OPLEVEREN VOOR DE INWONERS VAN LANSINGERLAND EN REGIO?

22 juli 2019

De Duitse webwinkel Zalando investeert 200 miljoen euro in de bouw van een distributiecentrum op het voormalige veilingterrein vlakbij de A12 in Bleiswijk. Het moet één van de grootste distributiecentra van Nederland worden met een oppervlakte van ongeveer 19 voetbalvelden. De te bouwen vestiging moet 1500 arbeidsplaatsen opleveren. Daarmee wordt Zalando in een klap de grootste werkgever in de gemeente Lansingerland waarvan Bleiswijk deel uitmaakt.

De fractie van de PvdA Lansingerland vraagt zich af voor wie deze banen precies bedoeld zijn en welke afspraken hierover zijn gemaakt. Worden de benodigde werknemers met voorrang geworven in en om Lansingerland of wordt er vooral uitgegaan van de komst van arbeidsmigranten? Fractievoorzitter Petra Verhoef: “Het ligt voor de hand dat het college van Lansingerland afspraken maakt met Zalando over de inzet van mensen met een arbeidshandicap en van mensen in de bijstand. De gemeenten in de regio moeten samen met het UWV bekijken welke werkzoekenden bij Zalando passend werk kunnen vinden. Ons is niet bekend of dit in de praktijk gebeurt. Wij hebben hierover aan het college schriftelijke vragen gesteld”. (Zie: PvdA Raadsvragen over DC Zalando)

Mocht Zalando ook inzetten op de komst van arbeidsmigranten dan moet de gemeente Lansingerland er voor zorgen dat de arbeids- en woonomstandigheden van deze mensen in orde zijn. Petra Verhoef: “Er worden in ons land door bijvoorbeeld het FNV nog steeds grote misstanden gesignaleerd. Ook de Tweede Kamer stelde er bezorgd vragen over. De PvdA wil niet dat dit ook in Lansingerland gaat gebeuren”.

De PvdA maakt zich ook zorgen over de vraag of mogelijke arbeidsmigranten wel fatsoenlijk gehuisvest kunnen worden. Petra Verhoef: “In Lansingerland is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. De wachtlijsten zijn lang. Het aantal locaties waarop nog gebouwd kan worden is beperkt. De bouw van speciale woonruimten voor arbeidsmigranten gaat hierop een extra beslag leggen. Het ontstaan van maatschappelijke spanningen door grote concurrentie op de woningmarkt ligt op de loer. Wij hebben het college gevraagd hoe zij dit gaat oplossen”.

De PvdA vindt het een politiek minpunt dat het college van Lansingerland de komst van Zalando vooraf niet in de gemeenteraad van Lansingerland aan de orde heeft gesteld. Er is dus voor de Raad geen enkele mogelijkheid geweest om gezamenlijk te spreken over voorwaarden voor de komst van Zalando als het om werving van medewerkers, hun arbeidsvoorwaarden en hun eventuele huisvesting gaat. Bovendien is niet duidelijk hoe de komst van grote distributiecentra zoals die van Zalando past in de economische strategie van de Metropoolregio. Hierbij ligt de focus op innovatie en duurzaamheid.