29 april 2014

LANSINGERLAND & EUROPA: POLITIEK CAFE

In verband met de verkiezingen voor het Europees Parlement organiseert de PvdA Lansingerland op maandag, 12 mei 2014 in zalencentrum REHOBOTH in de Wilhelminastraat te Berkel centrum van 20.00 – 21.30 uur een openbaar politiek café met als titel: Lansingerland & Europa

Onze speciale gast die avond is Flora Goudappel, nummer 6 op de PvdA-kandidatenlijst. In een inleiding zal zij ingaan op wat het Europees Parlement voor de inwoners en bedrijven van Lansingerland kan betekenen en waarom de verkiezingen op donderdag, 22 mei zo belangrijk zijn.

Flora Goudappel is geboren en getogen in Rotterdam. Zij komt regelmatig op familiebezoek in Berkel en Rodenrijs en is daardoor goed bekend met Lansingerland. Zij weet heel goed dat de Rotterdamse haven en de Greenports, waartoe het tuinbouwgebied van Lansingerland behoort, de grote motoren zijn van de Nederlandse economie en voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in Europa.

Flora Goudappel doceert Europees recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is zeer vertrouwd met hoe “Brussel” werkt en hoe het spel gespeeld moet worden.  Zij heeft zich gespecialiseerd in het vrije verkeer van mensen en goederen binnen de EU, internationale handel, immigratie en burgerrechten.

Verder is zij heel goed thuis in dossiers als mededingingsrecht dat zorgt voor gelijke concurrentieverhoudingen en kwekersrechten wat voor de tuinbouwsector in Lansingerland van groot belang is.

PvdA wethouder Economische Zaken, Ruud Braak, zal ook een inleiding houden over het belang van Europa voor het ondernemen in Lansingerland.

Iedereen is van harte welkom, ook niet leden. Uiteraard is er die avond volop gelegenheid om met Flora Goudappel en met elkaar in discussie te gaan. Na afloop kunnen we nog even verder praten onder het genot van een glaasje.

DSC00688

Op 30 april 2014 kennelijk alleen de PvdA Lansingerland al met de Europese verkiezingen aan de slag!

DSC00632

Flora Goudappel derde van links in gezelschap van het Lansingerlandse afdelingsbestuur en wethouder Ruud Braak

DSC00634

Wethouder Ruud Braak