28 april 2015

BAG NEEMT BELANGRIJKE BESLISSINGEN OVER 13/A16 (up date 1 mei 2015)

Deze zomer neemt de Minister een besluit over de A13/A16. De minister is verantwoordelijk voor de Wettelijke maatregelen met betrekking tot geluidsoverlast, luchtvervuiling en een goede inpassing van deze nieuwe snelweg. De gemeente Rotterdam, de gemeente Lansingerland, de Provincie Zuid-Holland, de Metropool regio en Rijkswaterstaat hebben regulier overleg in de Bestuurlijke Afstemmingsgroep  BAG en hebben bovendien 100 miljoen extra ter beschikking gesteld voor extra maatregelen voor een goede inpassing van deze snelweg.

Na een heftige discussie in de Raad van 23 April (zie weekverslag 15) heeft de Wethouder van Lansingerland op aandringen van de PvdA fractie nu alle stukken van de BAG ter beschikking gesteld. Op dinsdag 28 april was er een belangrijk overleg van de BAG, de Bestuurlijke Afstemmingsgroep. Hieronder volgt ons eerdere commentaar op de stukken die afgelopen dinsdag in de BAG besproken werden

Op hoofdlijnen

1. De BAG wil gaan beslissen dat het voorkomen van geluidsoverlast gerealiseerd gaat worden door het toepassen van een nieuw soort asfalt (ZOAB fijn). Dit vinden wij een slecht idee. Dit asfalt is nog nergens toegepast en de haalbaarheid en werking er van is zeer onzeker. Door dit echter als uitgangspunt te nemen worden geluidsschermen lager of zelfs helemaal niet geplaatst. Doe dit niet zet de schermen neer die nodig zijn, als het nieuwe asfalt dan extra helpt, zeker doen, maar niet experimenteren over de rug van onze inwoners.

2. De BAG wil een keuze maken uit vele voorstellen met een beperkt budget. Op deze wijze gaan vooral goede inpassingsmaatregelen sneuvelen. Waarom nu zelf dingen schrappen? Die paar miljoen maken een groot verschil voor de beleving van die snelweg straks. Onze keuze, niets nu schrappen en alles prominent presenteren, en als het moet extra geld ophalen voor een goede inpassing.

3. Ten slotte constateren wij dat de BAG wel degelijk besluiten neemt met consequenties voor het behalen van saldo 0 (niet horen, ruiken en zien), wij houden vast aan Saldo 0 en verwachten dit ook van ons college.

Raadszaal Lansingerland

Raadszaal Lansingerland

Wat waren de resultaten van het BAG-overleg van dinsdag 28 april?

Zie hiervoor het persbericht dat op woensdag 29 april verscheen: persbericht a13-a16 dd. 29.04

Het eerste commentaar van de PvdA fractie Lansingerland op dit persbericht:

1. De BAG gaat toch akkoord met de toepassing van ‘dubbellaags-ZOAB-fijn” asfalt alhoewel nog zeker niet vaststaat dat dit experimentele type asfalt in de praktijk gaat brengen wat de BAG hoopt. De PvdA fractie heeft, zoals gezegd,  grote twijfels over deze keuze;

2. De BAG wil via de keuze voor “dubbellaags-ZOAB-fijn” geld vrij maken voor extra inpassingsmaatregelen die anders niet gerealiseerd zouden kunnen gaan worden. De PvdA vindt dat deze extra inpassingsmaatregelen via onderhandelingen met de minister I&M gerealiseerd moeten worden. Extra budget dus bovenop de 30 miljoen die nu al beschikbaar zijn;

3. Goed is te constateren dat de BAG wel degelijk besluiten neemt. Daarmee wordt het mogelijk het college direct aan te spreken op de genomen beslissingen;

De PvdA fractie is heel benieuwd naar het commissie en raadsdebat in Lansingerland en Rotterdam over de voorstellen van de BAG. Vooral de Lansingerlandse coalitiepartijen D66, CDA en Leefbaar 3B zitten heel geharnast in dit dossier. Over het plan van de bewonersgroep Rodenrijs West staat in het persbericht geen woord. De BAG concentreert zich in het persbericht duidelijk op de invulling van de motie Saldo 0. Voor de PvdA hebben de wethouders Fortuyn en Langenberg het onderste uit de bestuurlijke kan nog niet gehaald. Terug naar de onderhandelingstafel dus!

UP DATE van vrijdag 1 mei 2015

Het college van Lansingerland stuurde op donderdag 30 april een brief naar de raad waarin de informatie in het bovenstaande persbericht verder werd uitgewerkt: 150430 Brief aan raad betr. A13-A16 

Wat opvalt is dat er nogmaals wordt aangegeven dat bijvoorbeeld de plannen van de Bewonersgroep Rodenrijs West voor een verdiepte kruising met de N 471 en de voorstellen van de bewoners van Ommoord voor een glazen dak over de weg, volledig van tafel zijn. Die vallen volgens ons college, het Rotterdamse college en de BAG buiten het bestek van de huidige inspraak. Een zelfde brief bereikte de raad van Rotterdam. Tot in de Rotterdamse raadscommissievergadering Verkeer van afgelopen week, bestond wethouder Langenberg (D66) het overigens om de raad voor te houden dat alle opties voor aanpassing van de plannen nog open stonden. De vragen van onze PvdA collega Barbara Kathmann te spijt. Onze fractie heeft grote problemen met de wijze waarop de bewonersinitiatieven sinds 2013 aan het lijntje zijn gehouden. Die waren in de volste en ook terechte verwachting dat hun inbreng er toe deed. Achteraf worden zij door de beide colleges en de BAG er mee geconfronteerd dat het “Ontwerp” dat de minister in 2013 vaststelde een compleet dichtgetimmerd verhaal is. Hetzelfde geldt de beide gemeenteraden. Want sinds 2013  was alleen inspraak over de inpassingsplannen, over Saldo 0 en over de inzet van de 100 miljoen regiogelden toegestaan. Zo blijkt achteraf. En zelfs dat verhaal hebben de beide colleges laten versloffen door nu zelf te gaan bezuinigen op de voorstellen (experimenteel ZOAB) en niet te gaan onderhandelen met minister Schultz over een extra bijdrage om alle wensen met betrekking tot de inpassing gerealiseerd te krijgen. De  bestuurlijke combinatie D66 & Leefbaar 3B mag zich nu achter de oren gaan krabben hoe zij dit aan ‘den volken’ gaan uitleggen. Dit lijkt ons een ‘political mission impossible’.

Commissiekamer Stadhuis Rotterdam

Commissiekamer Stadhuis Rotterdam

Raadszaal Lansingerland

Raadszaal Lansingerland

Centraler wonen dan in Lansingerland kun je niet!