WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 17 T/M 23 NOV 2018

24 november 2018

Dit is weekverslag nummer 491 van de PvdA fractie in Lansingerland. Onze week begon op maandag met een goed bezochte algemene ledenvergadering van onze lokale PvdA afdeling. Op woensdag werden de (duo)-raadsleden door de adviescommissie sociaal domein (ASD) geïnformeerd over hun activiteiten en aandachtspunten. Op donderdag nam Valmir namens onze fractie deel aan een informatiemarkt over burgermeetnetten bij Melanchthon in Bergschenhoek. D66 rapporteert hier vast nog over.

 Raymond Tans overhandigt de voorzittershamer aan Gerard Bovens

BIJZONDERE LEDENVERGADERING

 De algemene ledenvergadering van de PvdA Lansingerland afgelopen maandag was goed bezocht. Sommige leden hadden elkaar sinds de bijeenkomst van eind maart niet meer gesproken, maar via de weekberichten was men toch volledig op de hoogte gebleven. Het was ook fijn dat Naushad Boedhoe er weer was. De fractieleden deden uitgebreid verslag van het eigen politieke werk en de ‘politieke arena’. De steun en interesse vanuit het bestuur en de andere leden is groot en dat geeft extra motivatie voor de fractie. Daarna was er aandacht voor de bestuurswisseling, zoals we in een persbericht op dinsdag al schreven:

GERARD BOVENS NIEUWE VOORZITTER PVDA LANSINGERLAND

Gerard Bovens is de nieuwe voorzitter van de PvdA Lansingerland. Tijdens de ledenvergadering van maandag 19 november vond een bestuurswisseling plaats. Voorzitter Raymond Tans, secretaris Loek Bergman en bestuurslid Greet Wijs namen tijdens de druk bezochte bijeenkomst afscheid. Tot nieuwe bestuursleden werden ook Erik Visser (secretaris) en Mark Kastelein benoemd. Sjaak van der Pluijm blijft de penningmeester. Het nieuwe bestuur staat al direct voor een aantal uitdagingen: de campagnes voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 en de Europese verkiezingen op 23 mei. Bovendien verschijnt begin 2019 het 500ste weekbericht van de PvdA-fractie. Het weekbericht, uniek in Nederland, wordt al vanaf januari 2007 gepubliceerd. Natuurlijk zullen fractie en bestuur hier feestelijk aandacht aan gaan besteden.

Onze fractie dankt Raymond, Greet en Loek natuurlijk ook van harte voor hun inzet in het bestuur en trouwe aanwezigheid bij vele raadsvergaderingen. Dat laatste blijven ze vast doen. We zijn zeer blij met de drie nieuwe bestuursleden, dat moge duidelijk zijn!

Een prominent lid van onze PvdA-afdeling ontbrak met goede reden bij de ledenvergadering: Ruud van Bennekom. Hij was in 2017 voorzitter van de kandidatencommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen en is vorige week aan de slag gegaan als burgemeester in Bunnik. Op de website van Binnenlands Bestuur stond deze week een mooi interview met hem. Hier een quote uit dat interview waarin hij beschrijft dat op de schouders van de burgemeester zware verantwoordelijkheden rusten. “De burgemeester heeft bevoegdheden gekregen die erg individueel zijn gericht. Huisverbod, woonoverlast, drugsoverlast – jíj legt de sancties op, niet de rechter. In 2003 kon je de bevoegdheden van de burgemeester kwijt in één alinea, vijftien jaar later zijn het drie A-4’tjes.” Het hele interview is via deze link te lezen: Binnenlands Bestuur.

ALV op 19 november 2018

 

Sjaak van der Pluijm sprak Loek Bergman waardig toe

 

Greet Wijs zien we heus nog wel in de raadszaal

HUIZEN HIER ONBETAALBAAR, IS HULP NABIJ?

Deze week was huizen bouwen diverse malen in het nieuws. Het AD publiceerde op donderdag een artikel over de steeds maar stijgende huizenprijzen in Nederland en hoe lastig het daardoor is om een betaalbare koopwoning te vinden. Leraar en starter kunnen in veel gemeenten fluiten naar een koophuis. Voor starters met een jaarinkomen van 32.600 euro is gemiddeld maar 5% van de koopwoningen in Nederland betaalbaar. Voor basisschoolleraren (en die zoeken we regelmatig in Lansingerland!) is gemiddeld 14% van de woningen in Nederland betaalbaar. Hoe hoger het salaris, hoe groter de kans dat een betaalbare woningen gevonden wordt: de manager met een jaarinkomen van 97.000 euro kan 89% van de woningen kopen. Hoe dat in Lansingerland ligt? Voor starters is 0,2% betaalbaar in Lansingerland (ter vergelijking: 12,6% in Rotterdam, 0,5% in Pijnacker-Nootdorp, 2,6% in Zuidplas), voor de leraar is 0,7% betaalbaar in Lansingerland (ter vergelijking: 25,1% in Rotterdam, 1,3% in Pijnacker-Nootdorp, 5,3% in Zuidplas) en voor de manager 85,7. Daar wordt je wel even stil van. Daar zouden alle fracties toch van moeten schrikken?

Volop actie bij bouw nieuwe Klokkenwoning in Rodenrijs

Ook de dominee in Bleiswijk, Peter Wijnberger, schreef een emotionele oproep aan ons college van B&W. Hij maakt zich zorgen over het feit dat jongeren uit Bleiswijk wegtrekken, omdat er hier geen woningen zijn voor hen. Valmir’s verhaal! De dominee schreef: “Wat is nodig? Dat het bouwbeleid verandert. Kies niet voor het snelle geld, maar voor starterswoningen en huurwoningen.” De dominee pleit voor startersleningen voor jongeren vanuit de gemeente. “Zo investeren we niet in stenen, maar in het cement van de dorpsgemeenschap”. Zie: De Heraut Geloven In Lansingerland 21 nov 2018

Is de redding nabij? Gisteren was er nieuws van de Provincie Zuid-Holland, zie Rijk en Provincie geven samen steun bij sneller bouwen: Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) gaan zich samen inspannen voor het versneld realiseren van 100.000 woningen in Zuid-Holland. Daarvoor zetten ze middelen, mensen en juridisch instrumentarium in. In oktober kondigde de gedeputeerde al aan dat er sneller gebouwd moet worden in de provincie. Er staat nu te lezen: De inzet van de provincie wordt nu versterkt door samen met het Rijk op te trekken in het Actieplan Woningmarkt. Aan zogeheten ‘Doorbraaktafels’ gaan – naast Rijk en provincie – gemeenten, corporaties, marktpartijen en kennisinstellingen aan de slag met het oplossen van specifieke knelpunten bij het woningbouwvraagstuk. Denk aan tekorten aan arbeidskrachten in de bouw, sociale spreiding binnen woningmarktregio’s, middenhuur en flexwonen. Deze afspraken zijn gemaakt bij het bestuurlijk overleg MIRT. Wat zal de impact voor Lansingerland zijn? Gaat het college gebruik maken van de aangeboden ondersteuning om sneller te gaan bouwen? Eén van de wethouders lijkt in ieder geval al enthousiast, zo zagen we op Twitter: Oei ik groei. Wie weet groeit Lansingerland dan toch in het tempo dat het college in de vorige collegeperiode nog voor ogen had.

Tot slot: Volgende week is er op 29 november een raadsvergadering met onder andere het bestemmingsplan uitbreiding van Berkel centrum op de agenda. Dat zal een druk bezochte vergadering zijn. Op dinsdag 27 november om 20 uur organiseert Bibliotheek Oostland in Berkel een discussie (VPRO Tegenlicht Meet-up) over het Basisinkomen. Dat vinden we wel interessant. Heb een goede week!

 

Sinterklaas shopping moet te paard, vervelend voor winkeliers

 

Fietspad Landscheiding wordt opgeknapt

 Binnenkort verleden tijd voor reizigers uit Bleiswijk?