WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 15 T/M 21 DEC 2018

22 december 2018

Dit is weekverslag nummer 495 van de PvdA fractie in Lansingerland. Ons laatste weekbericht in 2018. Ons vertrouwde jaaroverzicht staat dit jaar in een aparte publicatie: Jaaroverzicht 2018 PvdA Lansingerland. Traditiegetrouw zetten wij de belangrijkste ontwikkelingen in politiek Lansingerland, bezien vanuit onze speerpunten, op een rijtje. We doen ons weekbericht deze week verslag van de raadsvergadering van 20 december waar duidelijk werd dat Lansingerland géén kinderpardongemeente wordt en er eindelijk een debat over het Huis van de Samenleving komt.

 

Schilderde Chabot hier een stukje Lansingerland?

LANSINGERLAND WORDT GEEN KINDERPARDONGEMEENTE

Bij de raadsvergadering van afgelopen donderdag 20 december werd de Kinderpardonmotie die GroenLinks indiende met de voltallige oppositie en CU helaas niet aangenomen. De motie verzocht het college in essentie om zich aan te sluiten bij de andere Kinderpardongemeenten in Nederland (dat zijn er nu 144 van de 380) en bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een versoepeling van het meewerkcriterium, dat in veel gevallen door een catch 22 situatie leidt tot afwijzing van het verblijfsrecht. Kinderpardongemeenten steunen het geven van verblijfsrecht aan de 400 overgebleven kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn. De gemeenten maken puur een statement vanuit de lokale politiek naar de Eerste en Tweede Kamer dat de huidige wetgeving op zijn zachts gezegd niet ideaal is en dat schoon schip gemaakt moet worden met een pardon voor de gewortelde kinderen.

Bij hoofdelijke stemming stemden 17 van de 33 raadsleden tegen. Het duidelijke en indringende betoog van Marko Ruijtenberg van GroenLinks kunt u op de video nog eens terugzien (agendapunt 8a) op Gemeenteraad 20 dec 2018. De betogen van met name VVD en ook wel CDA waren afgewogen met zowel aandacht voor hart en hoofd, maar ze bleven bij hun eerdere standpunt. Kort samengevat: dit is het ‘pakkie an’ van de staatsecretaris. Leefbaar 3B stemde verdeeld. De teleurstelling bij de indieners van de motie is groot, maar we kunnen niet anders doen dan de standpunten respecteren. Maar toch voelt het vreemd: Lansingerland, de dorpse, sociale gemeenschap – zoals ook beschreven in het collegeprogramma – hoort eigenlijk wél in het rijtje van de Kinderpardongemeenten.

EINDELIJK IN GESPREK OVER HUIS VAN DE SAMENLEVING

Afgelopen week ontving de raad een brief van het college met een onderbouwing van het concept ‘Huis van de Samenleving’, zoals toegezegd op 1 november 2018: Memo Huis van de Samenleving 18 dec 2018. De raad had hierom gevraagd om twee redenen: een verzoek van wethouder Fortuyn om een koffiebar in de hal van het gemeentehuis te plaatsen en het voldongen feit waarmee de raad eind september geconfronteerd werd (en onze fractie als eerste aankaartte): de Rabobank huurt een adviesbalie in de hal per 1 februari 2019. Dit laatste lijkt niet meer terug te draaien, want het bestemmingsplan staat dit toe en het college is bevoegd hierover zelfstandig besluiten te nemen.

Om te voorkomen dat het college verder onderhandelt met andere partijen (commercieel of niet) diende WIJ Lansingerland samen met onze fractie en GroenLinks een motie in met het volgende dictum: Verzoekt het college: Alle verdere onderhandelingen omtrent verhuur aan externe partijen in de publiekshal van het gemeentehuis (“Het Huis van de Samenleving”) op te schorten en de Gemeenteraad zo spoedig mogelijk van een voorstel te voorzien waarover gedebatteerd en besloten kan worden.”

Wethouder Fortuyn gaf toe dat er best kritiek op het proces over invulling van het Huis van de Samenleving valt te geven, maar dat het belangrijkste doel is om een impuls aan de dienstverlening te geven. Hij gaf hiermee eigenlijk aan dat het beter zou zijn geweest om éérst de wensen van de raad te kennen over het concept van het Huis van de Samenleving, alvorens tot actie over te gaan. Hij zei dat er geen onderhandelingen met andere partijen gaande zijn en dat dat ook niet zal gebeuren totdat de raad zich heeft uitgesproken over het concept. De motie werd met algemene stemmen aangenomen, na tonen van veel begrip vanuit de coalitiefracties voor de zorgen van de indieners van de motie.

Met het memo ligt er nu dus al een voorstel van het college, zij het nog steeds vrij algemeen. De raad zal dit dus moeten agenderen voor commissievergadering AB bijvoorbeeld, met een aantal duidelijke vragen voor ieder van de fracties. Een omgekeerd proces dus en deels mosterd na de maaltijd. Vraag is of de raad zich realiseerde dat de motie van afgelopen donderdag over het Huis van de Samenleving hiermee eigenlijk een verkapte motie van treurnis werd over het ongeleide optreden van de wethouder in deze.

Duurzame innovatie in het vliegverkeer nodig

RTHA PRESENTEERT ZICH ALS INNOVATION AIRPORT

 Gisteren was er een bestuurdersevenement met als titel Rotterdam The Hague Innovation (!) Airport. RTHA presenteerde de strategische notitie waarin zij onder andere aangeven dat gemeente Rotterdam en RTHA onderdeel zijn van een regionaal innovatie-ecosysteem, zie Strategische notititie en werkplan RHIA bijlage 12 bij brief 12 dec 2018. Innovatie in schoner en stiller vliegen is natuurlijk een essentieel onderdeel, maar het gaat verder. Wethouder Kathy Arends was erbij en twitterde enthousiast “Vliegvelden hebben sterke economische en sociale waarden. Sterke innovatie vergroot het draagvlak van inwoners rondom een luchthaven” en “Albeda gaat een school bouwen op het vliegveld RTHA. Theorie en praktijk nauw verbonden voor toekomstige werknemers in de luchtvaart. #nieuwebanen Kansen voor jonge inwoners @Lansingerland.” Onze fractie gaf er een paar ‘likes’ aan. Wat goed dat de wethouder de economische en educatieve betekenis van RTHA promoot. We voegden toe dat de jonge werknemers dan natuurlijk wél ook betaalbare woningen in Lansingerland moeten kunnen vinden. Wij kenden de plannen van de bouw van de school al en benoemen al jaren het economische belang én natuurlijk het vervoersbelang van de luchthaven. Zo wijdden we er een flink stuk aan in ons vorig weekbericht (Weekbericht 8 t/m 14 dec 2018), waarin we pleitten om te gaan van een smal korte termijn debat over vooral de geluidsoverlast en milieuhinder naar een breed en lange termijn debat over hoe lokaal en provinciaal om te gaan met de enorme transitie-uitdagingen waar het internationale verkeer en vervoer voor staan.

Opmerkelijk: gisteren diende René Segers-Hoogendoorn van de Rotterdamse CDA fractie een initiatiefnotitie in met als titel “De vlucht vooruit: stop de groei van RTHA” en op 29 november 2018 besloot de CDA-afdeling Zuid-Holland tot een aanscherping van het verkiezingsprogramma over vliegverkeer, op initiatief van CDA Lansingerland. Beide met het klimaat in gedachte. Belangrijk, zeker, en nu maar eens zien hoe ons eigen college met alle aspecten van RTHA integraal om zal gaan.

Tot slot: Het is nu Kerstreces tot 7 januari 2019. Leest u tijdens het reces rustig eens ons jaaroverzicht. De slotquote van het jaaroverzicht luidt: ‘Verloren maar niet verslagen’, zo voelden wij ons vlak na de gemeenteraadsverkiezingen van 23 maart. De PvdA-fractie hoopt dat dit jaaroverzicht 2018 heeft laten zien dat wij het gevoel van niet ‘verslagen’ te zijn in de maanden na verkiezingsdag waar hebben gemaakt. Meer dan ooit geloven wij in een sterk en sociaal Lansingerland. Wij gaan weer hard aan de slag in 2019 en ook op weg naar ons 500ste weekbericht sinds 2007 dat begin februari 2019 zal verschijnen!

Op 9 januari staat de eerste beeldvorming van 2019 op de agenda met RTHA en Jeugdzorg. In de week van 14 januari zijn de commissievergaderingen weer. Wij wensen u en de uwen hele fijne feestdagen en natuurlijk alvast heel veel goeds voor 2019!

 

Voorlopig geen sneeuw voorspeld (foto Offenbachhalte, februari 2015)

 

 Heeft u de app al? Zou dit storm lopen?