WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 8 T/M 14 DEC 2018

15 december 2018

Dit is weekverslag nummer 494 van de PvdA fractie in Lansingerland. Bij de commissievergadering AB op maandag stonden de fracties lang stil bij de regionale ontwikkelingen en positionering van Lansingerland, waarbij snel realiseren van hoogwaardig OV, wel/niet bouwen op Bleizo-West en garantie van goed & veilig vervoer over de weg belangrijke punten waren. Woensdag was er een presentatie over afvalbeleid en donderdag stemden de fracties over nieuwe onderwerpen voor onderzoek van de rekenkamer. Schuldhulpverlening en ouderenzorg/WMO eindigden op 1 en 2. Woningbouw viel met plek 4 helaas net buiten de top 3. We brengen deze week nieuws over een paar mooie ‘wapenfeiten’ van de fractie en een analyse van nieuws over RTHA.

 

Station Lansingerland-Zoetermeer ging 9 december open

SCHRAPPEN VLUCHTEN RTHA NIET ZONDER GEVOLGEN

Afgelopen week werd duidelijk dat de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland geen kans zien om de helikopters van het traumateam en de politie te verplaatsen naar een plek elders in de regio. Dit was in 2017 een aanbeveling van verkenner Joost Schrijnen die hiermee geluidsruimte wilde vrijmaken voor het commerciële luchtverkeer. Het gevolg is dat Rotterdam The Hague Airport (RTHA) nu aan de grenzen van zijn capaciteit zit. Een verdere uitbreiding van het aantal vluchten zit er voorlopig niet in. Het wachten is op de minister van I&W die in 2020 de Luchtvaartnota 2020-2050 wil presenteren en op de herindeling van het luchtruim die in 2023 op de rol staat. De luchthaven op zijn beurt is van plan om dan een nieuw luchtvaartbesluit te vragen die wél groei mogelijk maakt. De colleges van de omliggende gemeenten en van Gedeputeerde Staten vinden dat RTHA niet veel kans heeft. CDA-gedeputeerde mevrouw Bom-Lemstra wordt in een artikel van RTV-Rijnmond van 12 december 2018 aangehaald: “De minister vraagt advies aan de regio. Gebleken is dat er weinig draagvlak is. Als de minister draagvlak serieus neemt, acht ik de kans van slagen voor het vliegveld niet groot.”

In het AD Rotterdam van 13 december 2018 meldt de luchthaven dat de politie en traumahelikopters inmiddels 25% van de beschikbare geluidsruimte opslokken. Bij de start in 1997 was dit nog 7%. De groei van deze calamiteitenvluchten mag niet worden begrensd. Daarmee is er dus automatisch minder ruimte voor commerciële vluchten. RTHA gaat binnenkort bij de minister van I&W bepleiten om twee aparte geluidsruimten in te stellen. Eén voor de helikopters en één voor het commerciële grootverkeer. Belangenvereniging BTV (Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport) noemt het gebrek aan geluidsruimte in hetzelfde artikel maar een ‘huilverhaal’. “De luchthaven heeft maar één scenario voor ogen en dat is groeien”.

Dat de luchthaven groeit is een feit. De luchtreizigers staan in de rij. Tien jaar geleden stapten er in Rotterdam 1 miljoen mensen in het vliegtuig, dit jaar worden er bijna 2 miljoen mensen via RTHA vervoerd. Deze groei is in belangrijke mate mogelijk geworden door de inzet van grotere vliegtuigen. De reizigers komen voor het merendeel uit onze Metropoolregio. Voor vele inwoners van Lansingerland is reizen van en naar de luchthaven-om-de-hoek aantrekkelijk. Ook zij verdienen een plek in de politieke belangenafweging.

Nu de calamiteiten-helikopters niet kunnen verhuizen en het aantal vluchten blijft stijgen, ontstaat er het reële risico dat de luchthaven aan het eind van één van de komende jaren ‘nee’ moet gaan verkopen aan het al geplande commerciële vliegverkeer. Anders is de luchthaven in overtreding en dreigen er forse sancties. Het is de vraag of de betrokken colleges nagedacht hebben over deze kant van de medaille. Hoe gaan de colleges en ook de gemeenteraden om met de te verwachten boze reacties van hun inwoners en de bedrijven in de regio die hun vlucht geschrapt zien? Hebben andere luchthavens wél de noodzakelijke capaciteit? Schiphol zit immers ook aan zijn max en Lelystad is nog maar een verhaal op de tekentafel.

RTHA verdient ook aandacht voor vervoerstaak lange termijn

De PvdA-fractie voorziet dat de vraag naar vliegen de komende jaren alleen nog maar zal stijgen. Net als naar internationaal treinverkeer trouwens. Daar heb je echt geen glazen bol voor nodig. Alle voorspellingen gaan die kant op. De luchtvaart en ook het Europese railvervoer staan voor de gigantische uitdaging om aan deze groei het hoofd te bieden. Sleutelwoorden om dit mogelijk te maken zijn: innovatief, veilig, duurzaam en geluidsarm. Een digitale revolutie is nodig om het luchtruim zo in te gaan richten dat er aanzienlijk meer luchtverkeer mogelijk is dan nu het geval is. Al deze uitdagingen zullen zeker 30 jaar gaan kosten. Met veel vallen en opstaan en stap voor stap. De lokale en provinciale politiek zullen dan ook hun agenda moeten gaan verbreden anders vallen zij buiten de bestuurlijke boot. Van een smal korte termijn debat over vooral de geluidsoverlast en milieuhinder naar een breed en lange termijn debat over hoe lokaal en provinciaal om te gaan met de enorme transitie-uitdagingen waar het internationale verkeer en vervoer voor staan. Een perfecte beeldvorming over wat er momenteel precies aan ontwikkelingen speelt moet hiervoor de basis gaan vormen. De PvdA-fractie wil graag meedenken over hoe zo’n beeldvorming en debat het beste vorm kunnen krijgen.

 

De wachter op definitieve plek in buurt van carillon

PVDA BEWIJST DAT DE AANHOUDER WINT

Het was voor onze fractie een échte oogstweek. Op het nieuwe plein bij de Berkelse Herenstraat kreeg de ‘wachter’ die vroeger bij het carillon voor het voormalige Gemeentehuis in Berkel stond, een nieuwe plek. Hoewel de wachter geen onderdeel vormde van het carillon, was hij er voor vele inwoners onlosmakelijk mee verbonden. En nu zijn ze eindelijk dus weer samen. Daar zijn wij al sinds de sloop van het gemeentehuis voortdurend mee bezig geweest. Onze blijdschap wordt nog groter wanneer nu ook het aan het carillon gekoppelde ‘Klokkenlint’ helemaal wordt afgebouwd. Dit lint eindigt nu bij de Oostmeerlaan. We missen nu nog de vier klokjes die tussen de Oostmeerlaan en de Meerweg zouden worden geplaatst. Die zouden worden bevestigd als de bouw van de Berkelse Wal gereed zou zijn. Deze huizen staan er nu al twee jaar maar de klokken ontbreken nog steeds. Ambtenaren van de gemeente zoeken, na een klacht van een inwoner, momenteel uit waar hier de schoen wringt.

Verlichting is verademing voor fietsers en wandelaars

En toen gingen vervolgens afgelopen dinsdagavond plotseling de lichten op de Landscheiding aan. De hele Landscheiding tussen de Rodenrijse Bonfut en het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer is nu van veilige fietsverlichting voorzien. Onze fractie heeft hier sinds 2013 aan gewerkt. Een verlichte Landscheiding was een belofte in ons verkiezingsprogramma in 2014. Veel dank aan wethouder Simon Fortuyn die ons voorstel perfect oppikte en realiseerde.

Het feest ging door. Afgelopen zondagmorgen 9 december stopte de eerste trein bij station Lansingerland-Zoetermeer. In 2008 was de komst van dit station nog een droom die heel ver weg was. Er waren talloze beren op de weg: te weinig geld, realiseren van breed politiek draagvlak, nauwsluitende NS dienstregelingen op het overvolle spoornet. Onze fractie was er destijds van overtuigd dat dit station de potentie heeft om, midden in de Metropoolregio, een belangrijk OV-knooppunt te worden met prachtige ontwikkelkansen voor het gebied er om heen. We besteedden er al die jaren veel aandacht aan. Nu gaan we volle kracht vooruit verder met het plan voor de vertramming van de huidige ZoRo-bus vanaf dit station naar station Rodenrijs. Lightrail over de bestaande busbaan dus. Vorig jaar stelden wij voor om, in afwachting hiervan, ZoRo-bus 170 vanaf station Rodenrijs door te trekken naar Rotterdam The Hague Airport, Overschie en Schiedam station. Zo wordt ook de noordrand van Rotterdam vanaf Lansingerland en Zoetermeer beter bereikbaar. Ons voorstel kreeg een gewillig oor bij de provincie en de Metropoolregio. Wethouder Simon Fortuyn beloofde Petra Verhoef afgelopen maandag bij de commissievergadering AB dat hij in 2019 op dit voorstel zal terugkomen.

De details zijn mooi op station Lansingerland

Maar we zijn nog niet klaar. Het komende voorjaar zullen wij rond Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart de rode schijnwerpers richten op de verkeersveiligheid op en rond de N209. Daar gebeuren te veel ongelukken. Bovendien zijn alle, zeer intensief door bijvoorbeeld scholiergebruikte fietsoversteken gelijkvloers. Op 20 maart 2018 reageerde Gedeputeerde Staten op PvdA vragen hierover als volgt: “Gezien het belang van de fietsverbinding N209-Hoekeindseweg voor scholieren en recreatief verkeer kan Gedeputeerde Staten zich voorstellen dat een fietstunnel gewenst is. Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten om in het voorjaar 2018 een verkenning te starten naar de noodzaak, mogelijkheden, haalbaarheid en draagvlak voor een veilige fietsverbinding.” Het hele antwoord van Gedeputeerde Staten staat in PvdA Lansingerland Weekbericht 19-23 maart 2018. Op dit antwoord gaan we in 2019 natuurlijk stevig door!

TROTS OP PARTIJGENOTE ASTRID OOSENBRUG

Onze partijgenote en oud-collega raadslid Astrid Oosenbrug uit Berkel en Rodenrijs is voorzitter geworden van het COC-Nederland. Een heel eervolle en uitdagende benoeming waar wij Astrid van harte mee feliciteren. Hart van Lansingerland publiceerde afgelopen week een mooi interview met haar. Het geeft een goed beeld van haar beweegredenen om voorzitter te worden en ook voor de prioriteiten die zij voor zich zelf ziet. Het interview is te vinden op pagina 7 deze week in Hart van Lansingerland Astrid Oosenbrug leeft haar motto.

Astrid bepleit in het verhaal de terugkeer van de Regenoversteek in de Berkelse Herenstraat. Die is in 2015 aangelegd maar sneuvelde bij de verwijdering van de bestrating vanwege de grote opknapbeurt in Berkel centrum. Onze fractie zal aan wethouder Simon Fortuyn binnenkort vragen om deze Regenboogoversteek weer in oude luister te herstellen.

Astrid op de regenboogzebra die we graag terugzien

Tot slot: Volgende week is er op donderdag 20 december de laatste raadsvergadering van 2018. Daar staat de motie ‘verruiming kinderpardon’ nogmaals op de agenda, ingediend door GroenLinks met de voltallige oppositie en CU. Op 29 november staakten de stemmen door ontbreken van een raadslid van Leefbaar 3B. CDA lijkt de sleutel in handen te hebben, want landelijk is er in driekwart van de kinderpardongemeentes wél steun van CDA. En het kan maar zo zijn dat de komst van commerciële partijen in de hal van het Huis van de Samenleving ook weer aan de orde komt aanstaande donderdag. Heb een goede week!

 

Ook in Gouda kent nu iedereen Lansingerland

Nog veel af te bouwen op station

Raad en college in gele hesjes bij bouwplaats station in 2016

 

 Geen klein stationnetje