PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 19 – 23 FEBRUARI 2018

23 februari 2018

Dit zevende weekverslag in 2018, aflevering 463 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij als fractie voor de laatste keer in deze raadsperiode vergaderden, het nieuwe OV aan de Rotterdamse Noordrand op een rijtje zetten, de raad een besluit nam over het Fietsveiligheidsplan en ons amendement om een fietstunnel te gaan bouwen bij de rotonde Oudelandselaan-Klapwijkseweg, de Ouderenbonden een verkiezingsdebat hielden en wij vragen stelden aan het college over de visie van wethouder Heuvelink op het (democratisch) socialisme. Natuurlijk ook deze week het nodige campagnenieuws.

FACEBOOK SERIE OVER “WAT BETEKENT HET OM ALS KIND IN LANSINGERLAND IN ARMOEDE OP TE GROEIEN?”

Met ingang van aanstaande maandag publiceren wij op de PvdA-Lansingerland Facebook pagina in een tijdspanne van twee weken een vijftal verhalen over wat het concreet betekent om als kind in Lansingerland in armoede op te groeien. De PvdA ging de afgelopen weken in gesprek met ouders van kinderen die dit aan den lijve ondervinden. Wij hoorden hoe armoede de kinderen treft. De ouders vertelden over het gebrek aan goede informatie over voorzieningen en het ontbreken van steun van de zijde van het gemeentelijke zorgloket. Wij merkten ook hoe lastig het is om geen goed sociaal netwerk te hebben. Het werd ons duidelijk hoeveel kracht en energie er nodig is om kost wat kost te overleven als je pech en tegenslag hebt. Volg de komende weken onze serie “Wat betekent het om als kind in Lansingerland in armoede op te groeien?” Like, deel en reageer s.v.p. Dit helpt om de armoede onder kinderen in Lansingerland onder de aandacht te brengen en eindelijk de wereld uit te helpen! Zie: https://nl-nl.facebook.com/PvdaLansingerland/

RAADSDEBAT OVER FIETSTUNNEL ROTONDE OUDELANDSELAAN

Tijdens de laatste raadsvergadering van deze bestuursperiode, afgelopen donderdagavond, stond de ja dan neen komst van een fietstunnel bij de rotonde Oudelandselaan-Klapwijkseweg prominent op de agenda van de raad. Gesteund door VVD & GroenLinks dienden wij een wijzigingsvoorstel (amendement) in om de aanleg mogelijk te gaan maken met de volgende tekst:
“Alleen de aanleg van een fietstunnel die de beide zijden van de Oudelandselaan met elkaar verbindt, zorgt voor een honderd procent scheiding van het langzaam & snel verkeer en staat daarmee garant voor het voorkomen van verkeersongevallen. Andere opties, zoals het aanpassen van de rotonde, doen dit niet. Bijna 1400 inwoners steunen inmiddels dit plan. De verkeersituatie bij de rotonde Oudelandselaan-Klapwijkseweg is complex. Ook de scheiding van het langzame en het snelverkeer van de ene zijde naar de andere zijde van de Klapwijkseweg is van groot belang. De aanleg van tunnels kan gefaseerd plaats vinden waarbij gestart wordt met de aanleg van de verbinding tussen de beide delen van de Oudelandselaan. Bij het ontwerp van deze tunnel moet rekening gehouden worden met de aanvullende verbinding tussen beide delen van de Klapwijkseweg. De aanleg van de fietstunnel Oudelandselaan zal in het gemeentelijke investeringsprogramma opgenomen worden”.

Voorafgaande aan het debat voerden leden van de PvdA actie voor de deur van het Gemeentehuis actie om de zeer brede wens van de inwoners van Lansingerland om een tunnel te gaan bouwen, kracht bij te zetten. Zie ook de ingezonden brieven rubriek in de Heraut van deze week. Het debat liep zoals verwacht. Alleen PvdA, VVD en GroenLinks steunden het amendement (8 stemmen voor), de overige fracties waren tegen. Wat opviel was dat het college tegen de komst van stoplichten is (CDA voor) en dat de raad aangaf dat financiële overwegingen niet leidend mogen zijn. Iets wat D66 overigens voortdurend inbrengt. Het verhaal van de meerderheid van de raad was dat deskundigen stellen dat een tunnel technisch niet mogelijk is en het veel tijd zal kosten om deze te ontwikkelen. Opvallend was dat er geen motie kwam om een contraexpertise te houden. De bijna 1400 handtekeningen voor onze petitie werden door D66 afgedaan met de opmerking dat “Er voor de inwoners niets te kiezen was. Ze kunnen alleen voor een tunneltje zijn”. Het was bizar om te zien hoe arrogant de meerderheid van de raad omging met burgerparticipatie!

Voor de vergadering demonstreerden een aantal PvdA’ers aan de voorkant avn het Gemeentehuis bij het bekende spandoek voor de komst van de tunnel. Het was bitter koud!

De komst van een fietstunnel bij de rotonde Oudelandselaan is inmiddels een stevig campagnethema geworden. De raad in nieuwe samenstelling zal moeten beslissen of het besluit van de raad overeind kan blijven. Misschien is er na 21 maart toch een meerderheid. De mogelijkheid om de petitie te tekenen loopt dan ook door tot 1 mei 2018. Dus grijp uw kans: kies op 21 maart voor een tunnel en tegen politieke betutteling!

PvdA Lansingerland is om te smullen!

 

NIEUW OPENBAAR VERVOER AAN DE NOORDRAND VAN ROTTERDAM

Welke mogelijkheden zijn er om het Openbaar Vervoer aan de noordrand van Rotterdam te versterken? En kan Lansingerland hiervan mee gaan profiteren? De PvdA zette de kansen op een rijtje. De huidige ZoRo-buslijn RET 170 die metrostation Rodenrijs verbindt met Zoetermeer centrum zal vanaf december 2018 ook het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer gaan aandoen. Daar komt dan een belangrijk ov-knooppunt met de sneltram naar Zoetermeer-Oosterheem, Zoetermeer-centrum en Den Haag CS, de bus naar Bleiswijk en natuurlijk de NS trein naar Den Haag en Gouda/Utrecht. De busafstand tussen dit station en station Rodenrijs is ruim 10 minuten. Het is de bedoeling dat de ZoRo-bus in de toekomst een sneltram of metro wordt en dan vervolgens vanaf Rodenrijs zal worden doorgetrokken naar RtHA, het bedrijventerrein Overschie en Schiedam centrum. De PvdA stelde in oktober 2017 voor om in afwachting hiervan de ZoRo-bus door te trekken naar RtHA, het bedrijventerrein Overschie en Schiedam-centrum. Dit kunnen verlengde bussen zijn die op elektriciteit of op een andere duurzame brandstof rijden. Lansingerland, Zoetermeer, provincie ZH  en de Metropoolregio vinden dit plan een nadere studie waard, zo bleek uit de beantwoording van de PvdA-vragen. Ook de raad van Rotterdam vond dit afgelopen donderdag op voorstel van PvdA’er Barbara Kathmann een prima plan: https://www.ad.nl/rotterdam/zoro-bus-mogelijk-uitgebreid~ad6277e2/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

Dan de link naar Delft. Burgemeester Aboutaleb kwam met het voorstel om HTM-lijn 1, die naar Delft Tanthof rijdt door te trekken naar RtHA. Een andere optie is om de nieuwe tramlijn die Delft centrum gaat verbinden met de TU-wijk door te trekken naar RtHA. De rails liggen er al tot op het einde van de nieuwe TU Technopolis, nauwelijks 6 kilometer vanaf RtHA en vlakbij de A13. Mogelijk kan vanuit Schiebroek tram 25 naar RtHA doorgetrokken worden vanaf de Wilgenplaslaan en Meijersplein.  Zo ontstaat een sluitend netwerk aan de noordrand met een perfecte relatie naar Rotterdam, Delft, Lansingerland en Zoetermeer.

In dit kader past het zeker ook om de ZoRo-bushalte Bonfut, de meest noordelijke RET-halte van buslijn 170-173 gelegen in Rotterdam op de grens met Berkel en Rodenrijs, vanaf de dienstregeling 2019 weer in gebruik te gaan nemen. Dan start de bouw van de aanpalende grote wijk Wilderszijde (2500 huizen) en gaat er ook gebouwd worden op het aangrenzende voormalige Hordijkterrein In Berkel en Rodenrijs.

Heuvelink Tower

 

SALDO NUL A16 ROTTERDAM?

Op 5 februari 2018 stelden wij raadsvragen over “Saldo nul A16 Rotterdam voor lucht wordt niet

gehaald”. Op 20 februari kregen wij een reactie van het college:

Vraag 1: Kent het college het bericht in het AD-Rotterdam dd. 5 februari 2018 dat het college van Rotterdam

de raad van Rotterdam heeft geïnformeerd dat saldo nul m.b.t. de luchtkwaliteit niet wordt

gehaald? Antwoord: Ja, wij kennen het bericht in het AD van dd. 5 februari 2018.

Vraag 2: Zo ja, waarom is ook de raad van Lansingerland hierover niet direct geïnformeerd?

Antwoord: Wij hebben dit niet gedeeld met de raad, omdat het bericht onvolledig is. In de brief van het college van

B en W aan de raad van de gemeente Rotterdam, waar de betreffende berichtgeving op is gebaseerd,

wordt op pagina 5 bovenaan, de reden opgegeven waarom saldo nul voor lucht (fijnstof) niet wordt

gehaald. “Dit komt door een stijging van de PM10-waarde voor de achtergrondconcentratie. Deze

achtergrondconcentratie is niet te beïnvloeden door het project A16 Rotterdam en verdere maatregelen

in relatie tot de A16 Rotterdam. De A16 Rotterdam kan dan ook geen effect op dit aspect sorteren”.

Vraag 3: Zo ja, sinds wanneer is het college hiervan op de hoogte?

Antwoord: Dit is bij het college sinds 2015 bekend, en de raad is hierover meerdere malen geïnformeerd.

Vraag 4: Indien dit al vóór 24 januari 2018 bij het college bekend was, waarom heeft het college dan toch

besloten om de Uitvoeringsovereenkomst en Bilaterale Overeenkomst te tekenen? Antwoord: Zie beantwoording vraag 2.

 Wat vindt de PvdA van deze reactie? Wij hebben niet de indruk dat onze longen kunnen selecteren tussen vervuilde lucht veroorzaakt door de A16 Rotterdam en vervuilde lucht veroorzaakt door andere bronnen. Wat moet je nou met zo’n antwoord? Een motie? Die kwam er dus!

Op initiatief van GroenLinks en gesteund door WIJ Lansingerland dienden we dan ook tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond gezamenlijk een motie in met het volgende dictum: Draagt het college op:

  • Om met de minister van I&W de onderhandelingen te heropenen met als beoogd eindresultaat saldo nul (niet horen, zien en ruiken) voor de A16 Rotterdam alsnog volledig te realiseren;
  • Daarbij in te zetten op een maximumsnelheid van 80 kilometer op de gehele A16 Rotterdam, naast andere maatregelen om saldo nul alsnog te realiseren;

Net als donderdagmorgen in Rotterdam (dag Arno Bonte!) redde de motie het niet. Alleen GroenLinks, PvdA en WIJ stemden voor. Ook in de raad van Lansingerland was D66, net als in Rotterdam, tegen. Een partij in grote verwarring. De coalitie verschool zich achter het verhaal dat de A16 Rotterdam op zich aan saldo nul voldoet maar omgevingsfactoren dit verstoren. Dat zeggen de rekenmodellen. Nu al direct 80 km op het hele traject invoeren werd afgewezen. Of dit moet, zal blijken na een evaluatie een aantal jaren na de opening. Dit verhaal komt na de verkiezingen, zeker wanneer er in Rotterdam een andere samenstelling van de raad ontstaat, zeker terug. Wordt vervolgd!

Oudelandsehof

 

PVDA WIL CULTUURHUIS IN OUDELANDSEHOF

De Heraut van deze week publiceerde een verhaal over de kansen die Petra Verhoef ziet om van de Oudelandsehof een “Ontmoetingscentrum” of anders gezegd “een Cultuurhuis” te maken. Zie: http://www.herautonline.nl/?p=67755

Alleen de kern Berkel en Rodenrijs kent zo’n voorziening nog niet. In een motie ingediend bij de begrotingsbehandeling in november 2017 dwongen wij het college af om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid van vestiging op deze locatie. Het was zonneklaar dat het college daar eigenlijk niet voor voelde. Dat blijkt ook uit de brief dd. 14.02 die het college aan de raad stuurde.

Het college, wethouder Ankie van Tatenhove voorop, voelt niet voor een Cultuurhuis in de Oudelandsehof, zo meldde het college in een brief aan de raad d.d. 14 februari: De Oudelandsehof is een woonzorgcentrum voor ouderen van Laurens, gelegen in de Meerpolder. De benedenverdieping beschikt over een ruime hal en verschillende grote ruimtes die voor uiteenlopende activiteiten kunnen worden ingezet. Daarnaast is in het gebouw een aula aanwezig. Verder grenst een kinderdagverblijf aan het gebouw. De Oudelandsehof ligt echter aan een drukke doorgaande weg buiten het centrum en de beschikbare ruimtes hebben niet het beoogde uitnodigende karakter voor een divers aanbod aan culturele activiteiten. Een combinatie van horeca, 250 stoelen en commerciële functies is lastig op deze locatie. Ook de parkeergelegenheid in de nabije omgeving voldoet niet. Daarnaast vormt geluidsoverlast voor bewoners en omwonenden op deze locatie een knelpunt. Conclusie: Op deze locatie is een cultuurhuis op basis van de gehanteerde uitgangspunten niet haalbaar”, aldus het college.

Het college geeft de voorkeur aan om de verdere uitwerking van het Cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs te concentreren op de volgende locaties:

– Huidige locatie Bibliotheek Oostland aan de Nieuwstraat 25 op één of twee verdiepingen.

– Het nieuw te ontwikkelen gebied aan de westkant van het centrum.

Voor de PvdA is dit geen optie. Er is in de Oudelandsehof een perfecte locatie beschikbaar en de planvorming voor deze locatie gaat veel te lang duren.

Laatste fractieoverleg raadsperiode 2014-2018

 

LIJSTREKKERSDEBAT OUDERENBONDEN

De acht aanwezige lijststekkers kregen donderdagmiddag drie minuten de tijd om de belangrijkste punten uit hun verkiezingsprogramma toe te lichten. De VVD trapt af. Veel tevredenheid in Lansingerland. Verbeterpunten: toegankelijkheid, maatwerk en mantelzorg. CU benadrukt de landelijke partijpunten: liefde en aandacht, waardevol ouder worden, voorkomen van eenzaamheid.

Petra Verhoef geeft namens de PvdA als enige een overzicht van het werk van de afgelopen 4 jaar waar de PvdA voor heeft gestreden en wat er bereikt is. Om vervolgens de plannen voor de komende tijd toe te lichten, met name gratis OV 65+, betere communicatie en clientondersteuning, meer oog voor mensen met een minimum inkomen, komst Cultuurhuis in de Oudelandsehof.

Het CDA is vooral over tegen: tegen doorgroeien naar 100.000 inwoners, tegen coffeeshops, tegen wiet in de kassen. Wel voor mantelzorg compliment en professioneel keukentafelgesprek. GroenLinks wil geen ouderenbeleid maar een mensenbeleid, dus geen specifiek ouderenbeleid.

Leefbaar 3B spreekt bijna alleen over het gratis OV, niet alleen voor mensen met AOW maar ook met klein pensioen. Daarnaast voldoende accommodaties om elkaar te ontmoeten. D66 houdt een theoretisch verhaal. Maatwerk, langer thuis blijven wonen d.m.v. meerdere generatie woning. Ook Wij Lansingerland ziet ouderen niet als specifieke doelgroep. Ouderen hebben vaak meer zorgen over jongeren. Pleit voor groene gemeente en levensloopbestendige woningen.

Vervolgens mogen vragen gesteld worden aan de lijsttrekkers. Gaat veelal over: HAP in Bleiswijk (waarom niets aan gedaan?), doelgroep voor St. Petrus, te weinig verpleeghuisplaatsen, mislukte privatisering WMO, bereikbaarheid Stander, 3B-bus niet voor bezoek aan SFG .

Daarna volgt discussie over OV. Leefbaar 3B probeert dit issue te kapen van de PvdA. Feit is dat PvdA dit al in 2009-2009 op de agenda zette en het verkiezingsprogramma van de PvdA ruim voor dat van Leefbaar 3B verscheen. Aanvankelijk wilde Leefbaar 3B alleen gratis OV voor mensen die alleen AOW ontvingen. Dit is inmiddels bijgesteld.

Als laatste onderwerp: veiligheid, Vragen over overlast jongeren, te weinig politie. Extra boa’s en wijkagenten de oplossing? Tot slot geven alle lijsttrekkers aan om welke reden je op zijn/haar partij zou moeten stemmen:

Petra Verhoef heeft de mooiste: voor een sociaal Lansingerland, waar iedereen mee kan doen ongeacht ras, geloof, inkomen, leeftijd of beperking. Mooi voor een zaal waar geen enkel kleurtje te bekennen valt. Behalve veel grijs, natuurlijk!

Voorzichtig voorjaar in de Oudelandselaan

 

WETHOUDER HEUVELINK: ‘HET SOCIALISME BIEDT GEEN ANTWOORDEN OP NIEUWE UITDAGINGEN’

De PvdA-fractie stelde schriftelijke vragen aan college over de uitspraak van wethouder Heuvelink: “Het socialisme biedt geen antwoorden op nieuwe uitdagingen”. Op 16 februari twitterde wethouder Jeroen Heuvelink enthousiast het volgende bericht: “In mijn beleving was socialisme (in welke vorm dan ook) een reactie op de industrialisatie. Het is logisch dat met het einde van het industriële tijdperk ook het socialisme eindigt. Het biedt geen antwoorden op nieuwe uitdagingen”. Het Twitter-account van de heer Heuvelink geeft aan dat hij op Twitter bericht als wethouder van Lansingerland:Wethouder Lansingerland | D66 | onderwijs en jeugdzorg | ruimtelijke ordening, milieu en groen | kernwethouder Bergschenhoek”. Het gaat dus om zijn officiële twitter -account als wethouder van Lansingerland.

Een opzienbarende visie van een wethouder van Lansingerland, zo vindt de fractie van de PvdA. Daar is over nagedacht. De fractie is reuze benieuwd of het standpunt van de wethouder over het einde van het socialisme door de rest van zijn collegeleden wordt gedeeld en stelde daarom vandaag hierover de volgende schriftelijke vragen aan het college.

  1. Kent het college de door wethouder Heuvelink gedane uitspraak dat: “Het socialisme geen antwoorden biedt op nieuwe uitdagingen”.
  2. Op welk collegebesluit is deze uitspraak gebaseerd?
  3. Zo dit besluit ontbreekt, kan het college zich in deze uitspraak van haar wethouder vinden?
  4. Zo neen, hoe oordeelt het college over deze uitspraak van de wethouder?

De PvdA-fractie is reuze benieuwd naar de binnen 30 dagen te verwachten schriftelijke reactie van het college!

Verkeersoverlast in de Oudelandselaan en omgeving

 

KAN BERKELSE BOERHAAVESTRAAT EXTRA VRACHTVERKEER WEL AAN?

Vorige week berichtten wij in weekverslag 6 over het antwoord van het college op onze vragen over de huidige en toekomstige verkeersperikelen in en om woongebouw Mozaïek bij de scholen aan de Oudelandselaan in Berkel centrum. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/week-6/ De huidige verkeersdruk is al hoog en te verwachten is dat de druk zal gaan stijgen wanneer het aangrenzende nieuwe deel van het Berkelse winkelcentrum in gebruik genomen zal gaan worden. Vooral het laad en losvervoer voor het nieuwe winkelcentrum, dat gebruik zal moeten gaan maken van de krappe Boerhaavestraat, kan problemen op gaan leveren (verkeersveiligheid en geluidsoverlast). De gemeente heeft, in verband met het op te stellen bestemmingsplan, een akoestisch onderzoek laten doen. Volgens het college is er niets aan de hand. Het extra geluid blijft binnen de normen. Waar kennen wij deze reactie van? Juist! Van de reacties van het toenmalige ministerie van I&M als het ging om de geluidsoverlast veroorzaakt door HSL, RtHA en A16-Rotterdam. Het Lansingerlandse college past nu precies de zelfde wijze van reageren toe als waar zij zich de afgelopen jaren steeds fel tegen heeft verzet. De PvdA is een voorstander van de uitbreiding van het winkelhart in Berkel centrum. Maar het is de vraag of het ambitieuze plan wel ruimtelijk ingepast kan worden zonder grote problemen te veroorzaken op het gebied van verkeersoverlast, verkeersveiligheid, geluidsoverlast en stankhinder. De PvdA vindt dat hier nog maar eens kritisch en in goed overleg met alle omwonenden over moet worden gesproken. In het huidige voorstel wordt te makkelijk over de bezwaren heen gedenderd. Een klassiek staaltje van bestuurlijk wensdenken.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag bracht WIJ Lansingerland een motie vreemd aan de orde in waarin het college opgeroepen wordt om de verkeersituatie in de Boerhaavestraat serieus te nemen en voor de bevoorrading middels vrachtverkeer in plaats van de Boerhavestraat in de verdere planvorming om te zien naar een alternatief.

De PvdA fractie steunde deze motie. Het is goed om al vroeg in het proces het college ruimtelijke kaders mee te geven die van belang zijn voor de verdere planvorming. De raad, geïnspireerd door het college, wees deze motie jammer genoeg af. Jammer dat de initiatiefnemer van de motie, Leon Hoek van WIJ Lansingerland, te zeer met een gestrekt been richting college ging. Hij had kennelijk zijn eigen motie niet gelezen. De tekst van de motie was sterk procesmatig van kant en kende geen harde eisen, wel aandachtsvelden. Had Hoek zich bij zijn eigen tekst gehouden dan was de motie mogelijk succesvol geweest. Nu resulteerde zijn kenmerkende geschreeuw alleen maar in voldoende munitie om de motie te weigeren. Daar zullen de omwonenden in de Oudelandselaan heel blij mee zijn!

PVDA WIL ‘LANSINGERLANDSE 65-PLUS GRATIS MET TRAM, METRO EN BUS’

Waarom kunnen 65 plussers uit Rotterdam wel gratis met de RET bus & metro & tram naar Lansingerland en de 65+ uit Lansingerland die met het OV naar Rotterdam willen niet? Gratis OV voorkomt eenzaamheid onder ouderen, maakt het bezoeken van vrienden en familie makkelijker en maakt al het moois dat onze regio te bieden heeft extra aantrekkelijk.

Het is raar dat opa’s en oma’s die in Rotterdam wonen en op hun kleinkinderen komen passen gratis naar Lansingerland kunnen reizen en opa’s en oma’s uit Lansingerland die ditzelfde doen in Rotterdam niet. Daarom wil de PvdA in Lansingerland gratis OV voor alle 65+ inwoners van onze gemeente per metro, tram en bus in onder meer Rotterdam en Lansingerland.

Vaak als argument tegen gratis OV voor álle 65-plussers het feit gebruikt dat vele ouderen het openbaar vervoer best zelf kunnen betalen. Waarom zou je hen dan subsidiëren? Natuurlijk kun je besluiten om alleen ouderen met een laag inkomen gratis OV te gunnen. Maar dan moet er wel een compleet administratief apparaat worden opgetuigd om te beoordelen of iemand in aanmerking komt. Dat kost ook heel veel geld. Bovendien krijgen álle 65-plussers nu al een automatische korting wanneer zij met een OV-chipkaart op naam reizen. Daar hoor je niemand over!

De Duitse regering wil trouwens gratis OV voor iedereen. Zo meldde NOS afgelopen woensdag. De luchtvervuiling in de Duitse steden loopt helemaal uit de hand. Goed voor het milieu en het helpt de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. Zie: https://www.tijd.be/dossier/Europareeks/Duitse-regering-overweegt-gratis-openbaar-vervoer/9982471

De PvdA power-vrouwen Astrid Oosenbrug & Greet Wijs maakten een inmiddels al zeer druk bekeken filmpje over het belang van gratis OV voor Lansingerlandse ouderen. Bekijk het op:

POLITIEKE LANDKAART LANSINGERLAND

De niet officieel gepubliceerde politieke landkaart van Lansingerland anno 2018 laat duidelijk zien dat de PvdA verreweg de meest sociaal links-progressieve partij in Lansingerland is. Tweede op enige afstand is natuurlijk GroenLinks. In een poll van Hart van Lansingerland staat de PvdA inmiddels op de tweede plek als het om de voorziene resultaten van 21 maart gaat! Zie: https://www.hartvanlansingerland.nl/nieuws/algemeen/16347/vvd-leefbaar-3b-en-pvda-populairste-partijen?redir

foto: Joost Smits

 

PVDA LANSINGERLAND CAMPAGNE OP DE SOCIALE MEDIA

Onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart is inmiddels in volle gang. Misschien volgt u onze berichten in de media, onze weekverslagen en de sociale media Twitter en Facebook op de voet. Een enthousiast team van zo’n 20 lokale PvdA’ers werkt er keihard aan om onze partij op 21 maart winst te gaan bezorgen. Want het moet anders! Hierbij een overzicht waar u de PvdA Lansingerland zo al op de sociale media kunt vinden:

Onze website met het allerlaatste politieke en campagne nieuws: https://lansingerland.pvda.nl

Onze filmpjes:

  1. Over onze speerpunten: Animatie Verkiezingsprogramma 2018 GR2018 FINAL
  2. Over veiligheid en veilig verkeer: Animatie Veiligheid PvdA Lansingerland GR2018
  3. Over betaalbaar wonen voor jongeren: PvdA Lansingerland Meer bouwen voor jongeren
  4. Over gratis OV voor Lansingerlandse 65-plussers op metro, tram en bus, een al veel bekeken interview van Astrid Oosenbrug met een bevlogen Greet Wijs.

Op Twitter zijn wij voortdurend te vinden op: @PvdA_LL Steun ons via likes & retweets!

Wij zijn actief op drie Facebook pagina’s. Like ons s.v.p.!

Petitie voor een fietstunnel bij de rotonde Oudelandselaan-Oostmeerlaan: Ons fractielid en verkiezingskandidaat Sam de Groot, die zelf in de Berkelse Westpolder woont, heeft namens de PvdA een petitie ingediend met het verzoek aan de gemeente Lansingerland om snel te investeren in de aanleg van een fietstunnel onder de Klapwijkseweg om de ene zijde van de Oudelandselaan (Westpolder) te verbinden met de andere (Meerpolder en Berkel centrum). Inmiddels (donderdag 22..02) hebben al bijna 1400 inwoners getekend. Er is hierover veel media-aandacht. Doe mee aan deze petitie op internet en ga hiervoor naar: https://fietstunnelberkelenrodenrijs.petities.nl/

Hulp bij het kiezen: Op 21 februari ging Kieskompas de lucht in: https://home.kieskompas.nl/nl/

Het AD-Rotterdam publiceert vanaf zaterdag 24 februari een eigen Lansingerlandse kieswijzer op www.ad.nl/kieswijzer

De PvdA Lansingerland deed ook mee aan de Rainbow-vote. Zie de Lansingerlandse PvdA score op: https://www.gayvote.nl/gemeenteraadsverkiezingen-2018/gemeenten-l/ Verder deden in Lansingerland alleen VVD & D66 mee aan deze bijzondere stemhulp. De overige partijen lieten het afweten!

TOT SLOT

Jeugdige PvdA’er niet welkom bij het Groot Lansingerlands Jongerendebat. Een opvallend bericht stond deze week in Hart van Lansingerland over de weigering van de organisatie om PvdA-kandidaat Valmir Xhemaili toe te laten tot dit debat: https://www.hartvanlansingerland.nl/nieuws/algemeen/16335/jeugdige-pvda-er-niet-welkom-op-groot-lansingerlandse-jongerendebat?redir

Wat deden wij in dezelfde week in 2014? Toen verscheen jubileum aflevering 300 sinds begin januari 2007. Het was ook toen een week waarin de campagne de dagelijkse politieke arbeid stap voor stap ging verdringen, de raad de laatste reguliere vergadering hield, de bouw van de Westpolder 2 school dankzij toenmalige wethouder Marc van Dijk (VVD) toch snel van start zou gaan en de knip in de Berkelse Herenstraat de gemoederen hoog deed oplaaien. De Westpolder 2 school staat er nu al een paar jaar. Met de knip in de Herenstraat blijft het tobben geblazen. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-17-28-februari-2014/

Agenda voor de volgende week. Volgende week is het krokusvakantie in onze regio. Op 21 februari ging Kieskompas de lucht in: https://home.kieskompas.nl/nl/

Het AD-Rotterdam publiceert vanaf zaterdag 24 februari een eigen Lansingerlandse kieswijzer op www.ad.nl/kieswijzer Keuze te over dus!

Zaterdag 24 februari is de PvdA te vinden op het plein bij het winkelcentrum en station Westpolder. De rode PvdA dubbeldekker die dan de regio doorkruist, zal dan ook de Berkelse Westpolder bezoeken. Samen met onze partijgenoten uit Den Haag, Delft, Leidschendam en de provincie Zuid-Holland gaan wij dan flyeren. De PvdA is vanaf 14.15 uur op het Westpolderplein te vinden. De rodebus komt rond 14.45 uur.

Op dinsdag 27 februari om 18.00 uur zendt RTV Lansingerland (92.2 FM en internet live stream) een debat uit waaraan, naast Petra Verhoef, ook WIJ Lansingerland en CDA deelnemen.

Het citaat van deze week. Het citaat van deze week is van Frits van Bruggen, de directeur van de ANWB. Het citaat komt uit het AD van 20 februari en heeft als kop: ‘Fietsonveiligheid verrast ons’. Het citaat: ‘Nederland was één van de veiligste landen ter wereld, maar nu donderen wij uit de top tien. Verkeersveiligheid is in de vergetelheid geraakt. We merken onvoldoende urgentie in de gemeenteraden. Het is tijd voor een wakeupcall. We zijn heel blij dat verkeersveiligheid op de agenda staat bij de regering, maar nu moeten gemeenten daarmee verder. Er is niet genoeg aandacht voor verkeer in de verkiezingsprogramma’s van gemeenten”. Einde citaat dat meer dan genoeg voor zich zelf spreekt. In ons programma en in onze campagne is verkeersveiligheid juist een speerpunt!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 23 februari 2018

Opening moskee El Fath door de burgemeester

 

Moskee El Fath

 

Filmen bij halte Bonfut over gratis OV voor iedere 65+, starring Greet Wijs & Astrid Oosenbrug