WEEKBERICHTPVDA FRACTIE 20 JULI T/M 13 SEPT 2019

15 september 2019

Dit is nummer 523 van de weekverslagen van de PvdA fractie in Lansingerland. Na een fijn zomerreces is de fractie al weer bijeen geweest voor een overleg. Wij doen in dit bericht verslag van verschillende acties die wij tijdens het zomerreces hebben ondernomen. Over de belangrijkste ontwikkelingen berichtten wij tijdens de afgelopen weken al op onze website of via de media, dus we volstaan met samenvattingen en verwijzingen naar onze eerdere berichten. Wij hebben er weer zin in!

Dure huizen bouwen bij de Westpolder

 PVDA WIL BOUW 1000 EXTRA HUIZEN VOOR LAGE EN MIDDENINKOMENS

Het college wil tot het jaar 2030 totaal 6500 extra huizen gaan bouwen, zo bleek uit stukken die vlak voor het zomerreces werden rondgestuurd. De PvdA vindt dit aantal nog te bouwen woningen te laag. Dit aantal moet volgens ons met 1000 nieuwe huizen worden verhoogd. Zo wordt de patstelling die de afgelopen jaren is ontstaan doorbroken. Lansingerland moet de komende 10 jaren dus gaan groeien met 7500 woningen in plaats van 6500. Concreet zou het moeten gaan om een stap voor stap in te vullen gezamenlijke mix van 1000 sociale koop- en huurwoningen en middeldure huurwoningen (850-1000 euro per maand) en koopwoningen (180.000-200.000 euro). Het hele verhaal, dat ook gepubliceerd werd in de Heraut van 4 september 2019, is te vinden op: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-wil-bouw-1000-extra-huizen-voor-lage-en-middeninkomens/

De PvdA fractie zal dit voorstel later graag inbrengen voor discussie met de andere fracties. Een mooi moment is de bespreking van de begroting 2020 op 30 oktober, met de gezamenlijke commissies. Dan zou het college namelijk een update klaar moeten hebben met informatie over aantal woningzoekenden in de sociale en middeldure huurklasse en een overzicht van sturingsinstrumenten om de wachttijden terug te dringen voor woningzoekenden in Lansingerland. Dit was de oproep in motie M2019-012, ingediend door Leefbaar 3B en een flink aantal andere fracties, waaronder de PvdA-fractie. Die 1000 extra huizen bouwen kan volgens onze fractie een heel belangrijke knop zijn om aan te draaien voor de reductie van de wachttijd. Wij zijn heel benieuwd hoe de andere fracties dan op onze ideeën om uit de huidige impasse te komen zullen gaan reageren.

Tramstation bij station Lansingerland-Zoetermeer

WEL 2 MILJOEN VOOR INFRASTRUCTUUR, MAAR NOG GEEN AFSPRAKEN OVER WERVING PERSONEEL ZALANDO

Er zijn nog geen afspraken gemaakt met Zalando over de werving van personeel voor het nieuwe distributiecentrum van dit bedrijf in Bleiswijk. Dit blijkt uit de antwoorden van het college van Lansingerland op de schriftelijke vragen die de PvdA fractie hierover op 22 juli 2019 stelde. Ook is er nog geen overeenkomst bereikt over het scheppen van banen voor mensen met een beperking en voor langdurig werklozen. Maar het college wil wél een bedrag van circa 2 miljoen investeren om de gebiedsontwikkeling in de Klappolder in Bleiswijk waar Zalando zich gaat vestigen mogelijk te maken. Een wonderlijke gang van zaken waarover wij eerder uitvoerig berichtten. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/nog-geen-afspraken-met-zalando-over-werving-personeel/

Onze fractie zal hier dinsdag 17 september op terugkomen tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte. Dan staat het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten op de agenda. De FNV, die Zalando intensief volgt, is door ons over de stand van zaken geïnformeerd.

Kunst en natuur vloeien samen bij het station

Voormalige halte Bonfut

METROPOOLREGIO WIL GEEN EVALUATIE VAN SLUITING BUSHALTE BONFUT

Misschien heeft u het al gezien, de lege plek op Rotterdams grondgebied vlakbij de Rodenrijse Bonfut waar tot voor kort het sinds medio 2015 niet meer in gebruik zijnde bushuisje voor de ZoRo-bus stond. Het college van Lansingerland (wethouder Simon Fortuyn, Leefbaar 3B) heeft dit in samenspel met het bestuur van de Vervoersregio en met de Rotterdamse wethouder Judith Bokhove (GroenLinks) laten verwijderen. Op het oog een afrekening in het politiek-bestuurlijke circuit. Want de sloop vond plaats direct nadat onze fractie bij de voorzitter van de Vervoersregio een officieel verzoek had ingediend om het 10 jaar oude besluit om de bushalte bij de Bonfut op te heffen in heroverweging te nemen. Volgens onze fractie is de situatie nu compleet veranderd. “Tien jaar geleden woonden er bij de Bonfut nog maar weinig mensen. Dat is nu anders, met de wijk Rodenrijsezoom en binnenkort van de woningbouw op het voormalige Hordijk terrein. De komende jaren zal ook begonnen worden met de nieuwbouw van de direct aangrenzende wijk Wilderszijde. Een snelle heropening met ingang van de dienstregeling 2020 van de sinds 2015 vervallen halte Bonfut ligt dus voor de hand”.

Op 5 september, dus met kerende post, liet het bestuur van de Vervoersautoriteit weten niet op ons officiële verzoek in te zullen gaan: “De ZoRo-busbaan is destijds aangelegd met forse investeringen van het Rijk en de voormalige stadsregio Rotterdam om hoogwaardig en snel openbaar vervoer mogelijk te maken. De baan heeft hierdoor bewust grotere halte-afstanden dan halteafstanden op een ‘reguliere’ buslijn gekregen. Over het aantal en de locatie van de haltes is bij het ontwerp van de busbaan zorgvuldig nagedacht en daarover zijn jaren geleden in overleg met de gemeente Lansingerland (NB: toen nog met de 3 gemeenten Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk afzonderlijk) weloverwogen besluiten genomen”.

Het gehele verhaal is te vinden op https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/hoogste-tijd-om-10-jaar-oude-besluit-over-halte-bonfut-grondig-te-evalueren/ en op https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/officieel-pvda-verzoek-aan-metropoolregio-om-bushalte-bonfut-in-ere-te-herstellen/

Kennelijk is het, als je van tevoren “zorgvuldig hebt nagedacht over het ontwerp”, niet nodig om dit oude denkproces 10 jaar later te evalueren. De inwoners rond de Bonfut die graag OV willen gebruiken zijn voorlopig de dupe. Een bizar staaltje ambtelijk de hakken in het zand zetten. Natuurlijk wordt de halte Bonfut in de toekomst in ere hersteld maar kennelijk wordt het de PvdA (nog) niet gegund.

Lege plek waar eerst halte Bonfut was

Bij Koegelwieckplantsoen halte stapt nooit iemand op of uit want ligt veel te afgelegen

 ANDER NIEUWS

College mist flower power. Wie de berichtgeving via het Lansingerlandse weekblad de Heraut volgt, weet dat de bloemenmannen die sinds mensenheugenis een bloemenkraam runnen in Berkel centrum, het bestuur en leden van de Berkelse winkeliersvereniging en de vastgoedeigenaren van winkelpanden erg boos zijn op het college van Lansingerland. Zij vinden volgens deze krant dat het college een potje maakt van het verlenen van vergunningen voor een standplaats, slecht communiceert en geen oog heeft voor ondernemersbelangen. De fractie van WIJ Lansingerland wijdde er een open brief aan. Het college betracht tot op heden stilte, althans richting de oppositiepartijen. Kennelijk was het feestelijk ophangen van de hanging flower baskets in het gehele winkelcentrum niet voldoende om de onderlinge verhoudingen fleurig te houden. De hele gang van zaken staat woensdag 18 september op de agenda van de commissie Algemeen Bestuur. De PvdA fractie is heel benieuwd naar het verhaal van het college. Pas daarna is het voor ons tijd voor een standpunt.

Verboden voor…?

Aanleg nieuwe brug in Centrumpassage Berkel

PvdA doet mee aan college Gedeputeerde Staten. Anne Koning is namens de PvdA Zuid-Holland de nieuwe gedeputeerde. Zij heeft bouwen, ruimtelijke ordening, recreatie en sport in haar portefeuille. Ook voor Lansingerland zeer actuele thema’s. Wij wensen haar heel veel succes. Leo Bruijn wordt de nieuwe fractievoorzitter van PvdA Zuid-Holland. Wij kennen Leo goed als voormalig fractievoorzitter van de PvdA Rotterdam. Bovendien trokken wij begin dit jaar intensief met hem op in onze strijd om de verkeersveiligheid op de N209 te verbeteren. Meer over de benoemingen van Anne en Leo en het Zuid-Hollandse coalitieakkoord is te vinden op https://zuidholland.pvda.nl/nieuws/coalitieakkoord/

 Tot slot: Volgende week is het raadscommissieweek. De commissie Ruimte buigt zich dinsdag over het nieuwe huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten, over de nieuwbouw op het voormalige Hordijk terrein en over de herontwikkeling van de huidige Hergerborch locatie in Berkel centrum. Ook wordt er gesproken over de aanstaande nachtelijke testritten van het nieuwe NS Intercity materieel. Die kunnen maximaal 200 km per uur. Deze treinen moeten stap voor stap de huidige door Traxx locomotieven getrokken treinen gaan vervangen. De testritten gaan een extra geluidsbelasting opleveren terwijl de maatregelen om de huidige geluidsoverlast te bestrijden nog niet eens genomen zijn. Begin juli zou er duidelijkheid komen maar sindsdien is het compleet stil aan de zijde van het college. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-15-t-m-28-juni-2019/

NB: in weekbericht 518-519 is een foute link naar onze raadsvragen over de HSL opgenomen. De juiste is: https://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Lansingerland&ListId=587813c3-d64c-4b8f-8800-639efdf965a7&ReportId=60f50d84-8328-4b1e-8b3a-4a7cd28f722b&EntryId=5baea8a4-1249-43e0-9a02-0a5ee6e01f29&searchtext=

De commissie Algemeen Bestuur debatteert woensdag over een niet al te positief rapport van de Rekenkamer over de wijze waarop in onze gemeente de Burgerparticipatie wordt uitgevoerd. Dit verrast ons niet. De commissie samenleving praat donderdag over de uitgangspunten voor het nieuwe integrale huisvestingsplan voor het primair onderwijs. Heb een goede week!

De rotonde op de Oudelandselaan ging op de schop

 Zou dit de veiligheid vergroten? Of toch beter een tunnel?

 

 De bus stopt hier niet, maar ziet er mooi uit!